کتابداران فردا

درسوگ اينترنت!

متاسفانه ۲ هفته است که خطوط اينترنتی دانشگاه چمران اهواز قطع شده و ارتباط با جهان امروز و کتابداران فردا به سختی و با دشواری هرچه تمام تر ازمجراهای ديگر صورت می گيرد.کليه کارهای تحقيقاتی ما عقب افتاده و نمی دانيم چه کسی پاسخگو می باشد. دراين مجال کوتاه که کمی به اينترنت دسترسی داريم- چند مطلب تازه را ارسال می کنيم. به قول معروف: ما کتابداران غم سيلاب نداريم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

تغيير درحوزه كتابداري و اطلاع رساني

امروزه منابع اطلاعاتي ما فقط كتاب نيست؛كتاب بخشي از كارهاي تحقيقاتي مارا تشكيل مي دهد.حضور توامان كتاب و فناوريهاي اطلاعاتي سبب شده كه ما فقط به كتاب فكر نكنيم.حوزه كتابداري و اطلاع رساني درحال تلاش براي تغيير ازبعد نظري است.مطرح شدن مسائلي چون: كتابسنجي-نيازسنجي-فهرست نويسي-قانونهاي رانگاناتان و… همگي مبين اين هستند كه اين حوزه قصد اعلام وجود دارد.
ازبعد عملي، شكل كارها درحال عوض شدن است،ولي فرم اصلي كار همان تعيين نياز و اطلاع رساني به افراد است.كتابداري قديمي، كارش گردآوري و سازماندهي و ارائه مواد بود. ولي بايد درنظر داشت كه كتابداري يك كارواحد نيست و حوزه عملش مشخص نيست و دريك دايره بسته قرار ندارد.كارها دركتابداري هم پوشاني و تفكيك شده است. كتابداري آن نيست كه ما مي بينيم، بلكه دريچه هاي جديدي را به ما مي گشايد. ما دركتابداري به مواد،هويت مي دهيم.پس ازهويت دادن، مساله مهم، بازيابي مواد است كه بايد دغدغه كتابدار و مدير كتابخانه باشد.كتابداري امروز، بر محوريت كاربر است. اگرما ازرايانه دركتابخانه سود مي بريم، بايد براي گسترش خدمات و نيز پاسخگويي به مراجعان باشد، وگرنه اگرما از رايانه فقط براي ورود اطلاعات كتابخانه مان سود ببريم، فرقي با يك برگه دان ندارد. رايانه بايد قادر باشد كه به ما نشان دهد از يك نويسنده مشخص چه آثاري دركتابخانه وجود دارد، چه كتابهاي مشابهي ازنويسندگان ديگر دراين حيطه موضوعي نوشته شده،ساير كتابخانه ها چه منابعي دراين مورد دارند و حتي متن كامل كتاب را به ما نشان دهد. يعني ما ازطريق نرم افزار كتابخانه اي خودمان،به اين منابع دركتابخانه خودمان و ساير كتابخانه ها پيوند داشته باشيم. اين است بخشي از كتابداري امروزي كه ما ازآن صحبت مي كنيم…
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

كتابخانه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز:

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، داراي 4گروه مشاوره، روانشناسي، علوم تربيتي و كتابداري و اطلاع رساني مي باشد. درطبقه همكف دانشكده، كتابخانه مربوط به دانشكده واقع است. اين كتابخانه تقريبا18هزار جلد كتاب فارسي و لاتين و حدود90 عنوان نشريه فارسي و لاتين را درخود جاي داده است.دراين كتابخانه همچنين پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد نيز موجود است.كتابهاي كتابخانه و نيز نشريات را هم اساتيد سفارش مي دهند و نيز از كاتالوگهاي رسيده به كتابخانه استفاده مي شود. خريد كتابها از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و نيز كتابفروشي دانشگاه صورت مي گيرد و تهيه نشريات ازطريق كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام پذير است.رده بندي كتابخانه ، كنگره است. سيستم كتابخانه نيمه باز است؛ يعني اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد مي توانند منابع خود را مستقيما ازقفسه ها به دست آورند.خدمات فني،فهرست نويسي و رده بندي و ورود اطلاعات به كامپيوتر در همين كتابخانه صورت مي گيرد.
برگه دان درمقابل درون لابي كتابخانه قراردارد و به موضوع-نويسنده و عنوان، تفكيك شده است.يك قفسه فلزي تعبيه شده كه مراجعان وسايل خودرا درآن قرار مي دهند.كتابخانه طبقه دومي هم دارد كه مخصوص مطالعه است و مراجعان مي توانند ازآن استفاده كنند.سيستمهاي خنك كننده و گرم كننده در سالن مطالعه قرار دارد.
اين كتابخانه، بخش كوچكي را به (( بخش مرجع)) اختصاص داده كه به اعتقاد اين كتابدار فردا، نيازهاي دانشجويان را تامين نمي كند. كتابها قديمي هستند و نيز بسيار محدود. كتابهاي مرجع اساسي نيز دراين قفسه به چشم نمي خورد. افزون براين،نشاني ازكتابدار مرجع و مسائل مربوط به يك بخش مرجع، به چشم نمي آيد.قفسه هاي كتاب، هريك داراي برچسب موضوعي و نيز شماره رده بندي كلي مخصوص به خود هستند.
دراين كتابخانه، زونكنهايي وجوددارد كه درميان آنها مقالاتي است به لاتين كه اساتيد سفارش مي دهند و درآنجا مي گذارند.بخش مجله هاي تازه، در وسط كتابخانه و درمكان مخصوص خود مي باشد.سيستم امانت اين كتابخانه دستي است.به اين ترتيب كه هردانشجويي داراي يك كارت مخصوص به خود است كه مشخصات خودرا روي آن نوشته. هنگام امانت گرفتن كتاب،كارت كتاب دراين فايل قرارداده مي شود؛ آنگاه نام امانت گيرنده و تاريخ پس دادن كتاب را به صورت دست نويس روي برگه اي كه انتهاي كتاب چسبيده و مشرف به جيب كتاب است مي نويسند.هردانشجوي كارشناسي3 كتاب و اراشد تا5كتاب مي توانند امانت بگيرند.
يكي ازاشكالات كتابخانه، اين است كه دستگاه زيراكس ندارد و مراجعان براي زيراكس گرفتن مطلب مورد نظرشان، مجبورند كه كارت خودرا گرو بگذارند و به اتاق زيراكس درانتهاي راهرو دانشكده بروند و يا اينكه شخصا به كار كتابت مطلب بپردازند.البته هر5نفركاركنان اين كتابخانه تحصيلكرده كتابداري و اطلاع رساني هستند. كتابخانه كارهاي تبليغاتي براي خدماتش صورت نمي دهد؛ ولي درهرحال با اين كتابخانه هم روزگار دانشجويان اين دانشكده مي گذرد. دردانشگاه شهيد چمران اهواز هردانشكده براي خود يك كتابخانه دارد و تقريبا همگي خودكار هستند به جز اين كتابخانه. البته انجام اين كار،درحال بررسي و اقدام است. درهرصورت،اين كتابخانه به يك تكان شديد نياز دارد. ظاهرا كتابداران فردا ديگر بايد دست به كار شوند…
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٥٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

معرفي كتاب

كتاب (( تاثير اطلاعات بر جامعه، بررسي ماهيت،ارزش و كاربرد اطلاعات))، نوشته مايكل و. هيل، ترجمه آقاي محسن نوكاريزي، ازانتشارات نشر چاپار است.اين كتاب، اطلاعات را ازجنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داده است.
كتاب(( استاندارد بين المللي كتاب شناسي توصيفي منابع الكترونيك)) نوشته كي.جي. سور و ترجمه آقاي علي رشيدي و از انتشارات موسسه فرهنگي شاهد ايثارگران است.


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

VETCD:

اين پايگاه،تمام جنبه هاي دامپزشكي،زيستي،جانوران وحشي، دست آموز، بيماريهاي انگلي و قارچي و… را دربرمي گيرد.همچنين به جانوران باغ وحش، ماهيهاي وحشي و ماهي صدف توجه شده است.اين پايگاه، چكيده و استنادهاي چاپ شده دربولتن دامپزشكي را شامل مي شود.بيش از690هزار ركورد را ازحدود 25 سال پوشش مي دهد. VETCD مكملBEAST CD است.
منبع: CABI Publishing
دسترسي: ازطريق اينترنت و سي دي
نوع داده ها: كتابشناسي و چكيده
شمار ركوردها: بيش از690 هزار ركورد
ركوردهاي افزودني ساليانه: بيش از30هزار ركورد
موضوع: علوم جانوري-تغذيه و كشاورزي-علوم دامپزشكي
معادل آنلاين:Subset of CAB Abstract
معادل چاپي:Index Veterinarius; Veterinary Bulletin
پوشش : ازسال 1963 به بعد
لازم به ذكر است كه اين پايگاه به صورت فصلي روزآمد مي شود.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سؤال هفته:

به نظر شما، آيا وظيفه كتابداران با امانت دادن منابع، و اطلاع رساني و مشاوره اطلاعاتي به پايان مي رسد؟ آيا كتابداران بايد ميزان استفاده مراجعان از منابع را اندازه گيري كنند؟ آيا بايد دريابند كه استفاده از منابع، چه تاثيري روي مراجعان و جامعه گذاشته؟


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

لعنت به اين ويروس!

متاسفانه سرورهای اينترنتی دانشگاه شهيد چمران اهواز دچار ويروس زدگی شده- کی درست بشود خدا عالم است.
بگذريم. يکی ازدوستان درباره کتاب جستجوی اطلاعات پيوسته پرسيده بودند. اين کتاب ازانتشارات کتابخانه رايانه ای در مشهد است و درکتابفروشيها هم هست.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

کتابشناسی بين المللی MLA

اين پايگاه-درزمينه علوم انسانی است و مواد علمی-پژوهشی بين المللی را درزمينه زبان-ادبيات-زبان شناسی -فولکلور و... دربرمی گيرد.اين پايگاه نشريات ادواری MLAرا ازسال ۱۹۶۳به بعد پوشش می دهد و بيش از ۴/۱ ميليون استناد ازبيش از۳هزار مجله و مقاله و گزارش کنفرانس و تک نگاشت را شامل می شود.

منبع: Modern Language Association of America

دسترسی: اينترنت و سی دی

پوشش :۱۹۶۳ به بعد

معادل پيوسته: ندارد

نوع داده ها: کتاشناسی و راهنما

موضوع: ادبيات-زبان -زبانشناسی

معادل چاپی:MLA International Bibliography

شمار رکوردها:۰۰۰/۴۵۰/۱

رکوردهای افزودنی ساليانه:۵۰۰۰۰۰

اين پايگاه درسال۱۰بار روزآمد می شود.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

آرزوي اول . اطلاعات رايگان نيست ،ودر حقيقت بسيار گران است.

استفاده كنندگان كتابخانه به ندرت در مورد اينكه چگونه مي توانند به مواد كتابخانه اي دسترسي پيداكنند ،فكر مي كنند .در حقيقت بسياري از استفاده كنندگان كتابخانه فكر مي كنند كه هر اتفاقي كه در كتابخانه مي افتد ،كاملا رايگان است . من آرزو مي كنم كه با استفاده كنندگان ارتباط بر قرار كنم و به آنها بگويم كه اطلاعات نه تنها رايگان نيست بلكه در بسياري موارد خيلي هم گران هست . من آرزو مي كنم بتوانم به استفاده كنندگان كتابخانه كمك كنم كه اولا ، قدر هزينه هاي زيادي كه صرف فراهم آوري مواد كتابخانه اي مي شود، را بدانند و ثانيا آنرا ارج نهند.اين هزينه ها شامل خريد مواد كتابخانه اي ،هزينه ساختمان و تجهيزات و پرداخت حقوق كار مندان كتابخانه مي شود.كتابها بطور سحرآميز در روي قفسه ها ظاهر نشده اند .نويسندگان ، كتابداران ، كاركنان كتابخانه و ناشران رايگان كار نمي كنند حتي پايگاهها ي داده اي مثل AGRICOLA، PubMed وERIC ممكن است استفاده از آنها براي كاربران رايگان باشد ،ولي هزينه هاي آنها توسط ماليات دهندگان پرداخت مي شود .مواد كتابخانه اي گران هستند ، با اين وجود بسياري از استفاده كنندگان به اينكه چطور مواد كتابخانه اي خريداري مي شوند ، توجه ندارند .

استفاده كنندگان كتابخانه مي خواهند كه مقالات مستقيما به كامپيوتر آنها منتقل شوند . رسانه ها و داستانهاي علمي تخيلي اغلب اطلاعات را كه بطور سحرآميزي با فرمانهاي صوتي از كامپيوتر دريافت مي شوند را ارائه مي دهند . اما از اين نظر ،كتابخانه ها متحمل هزينه هاي سنگيني مي شوند. بويژه در اين مورد” وب “علوم1 نمونة خوبي است . اين« وب علوم » براي بسياري از دانشمندان كه مي خواهند به آن دسترسي داشته باشند ،شناخته شده است . ليكن اغلب آنها از هزينه هايي كه كتابخانه ها براي شبكه متحمل مي شوند، بي اطلاع هستند.

ادامه دارد...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

شش آرزوي كتابدار بخش خدمات عمومي(۱)

آقای علی مرادمند از اراشد ورودی ۱۳۸۱کتابداری واطلاع رسانی می باشند و افتخار دادند که با کتابداران فردا همکاری کنند. مقاله ای را که می خوانيد- ترجمه ايشان است:

تعداد دانشجويان خيلي زياد ، وزمان ارائه خدمات بسيار اندك است . آيا اين وضعيت كتابخانه ها براي

هميشه باقي خواهد ماند؟ تاكنون چند بار در ميز مرجع دريافته ايد كه استفاده كنندگان كتابخانه براي درك مفاهيم مهمي در مورد چگونگي سازماندهي و ارزش گذاري زمان از دست مي دهند؟ و آيا به نظر مي رسد كه اين شرايط بارها اتفاق بيفتد وچنين سوالاتي بارها وبارها پرسيده شود ؟ به عنوان مثال دانشجويي با يك استناد ناقص3 به بخش خدمات عمومي مراجعه مي كند و مي گويد« خوب ، اين را من در كامپيوتر پيدا كرده ام » درحاليكه اطلاعات اندكي از پايگاه اطلاعاتي مربوطه دارد .دانشجويان و بعضي از اعضاي هيات علمي مي گويند « خوب از آنجاييكه تمام مواد موجود دركتابخانه رايگان هستند ،چرا كتابخانه امكان دسترسي الكترونيكي به مجلات علمي را فراهم نمي كند » ؟ دانشجوي ديگر مي گويد كه تكليف او پيدا كردن يك مقاله تحقيقي از مجلات علمي مي باشد وبعد مي پرسد كه آيا مي توانم آن را از نيويورك تايمز پيدا كنم ودانشجوي ديگر فقط از سايت« ياهو» اطلاعاتي براي نوشتن تكليف تر مي خود با موضوع اصلاح ژنتيكي غذاها مي خواهد .اين استفاده كنندگان كتابخانه فاقد درك چگونگي سازماندهي اطلاعات ، وظايف كتابخانه ها و چگونگي ارزشيابي اطلاعات هستند.

به همين خاطر است كه من آرزو مي كنم فرشته كتابداران از كتابخانه بازديد كرده و دو برابر سه آرزوي معمولي مرا بر آورده سازد چونكه او فرشته كتابداران است و فقط آرزوهايي را كه با كتابخانه مرتبط باشند بر آورده ميكند .آرزوهايم به من كمك خواهند كرد كه اين شش مفهوم را بطور كار آمد و موثر به گروه زيادي از استفاده كنندگان كتابخانه ياد بدهم .شش آرزوي من اينها هستند:

ادامه دارد...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سايت جديد کتابدارانه

امروز  دريافتيم که يک سايت جديد درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی  وجود دارد. اين سايت را ازاينجا ببينيد.دراين سايت-شما با عمده ترين منابع کتابداری واطلاع رسانی ونيز کتابخانه ها و نرم افزارهای کتابخانه ای و کتابخانه های ايران و نظايری ازاين قبيل است.

با تشکر ازآقای نعيم آبادی که مارا راهنمايی کردند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

نمايه تکنولژی و علوم کاربردی ويلسون

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سوال هفته

به عقيده شما با رواج فناوری اطلاعاتی به صورت گسترده کتابخانه های سنتی تا کی به حيات خود ادامه می دهند؟
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

معرفی کتاب

کتاب (( اطلاع رسانی درنظر و عمل)) نوشته برايان ويکری و الينا ويکری- ترجمه دکتر عبدالحسين فرج پهلو است. اين کتاب ازانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است. اين کتاب درزمينه فرآيند انتقال اطلاعات می باشد.

کتاب(( راهنمای عملی و قدم بقدم فهرست نويسی و رده بندی کتابهای فارسی-براساس قواعد فهرست نويسی آنگلوآمريکن)) کاری است از خانم دکتر فريده عصاره و ازانتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز می باشد.

کتاب (( جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات)) نوشته آندرو لارج -لوسی تد- ريچارد هارتلی و ترجمه دکتر زاهد بيگدلی و ويراسته دکتر زهير حياتی است.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سلامی دوباره با بوی شرجی

اين بار از اهواز نهضت کتابداران فردا را ادامه خواهيم داد. آفتاب داغ< هیپوتالاموس مغر بشر را آب می کند. ولی می گويند که دراهواز با ۳چيز اساسی به راحتی می توان زندگی کرد. آب يخ- کولر گازی و داشتن اينترنت!!
کتابداری و اطلاع رسانی دراينجا گروه خوانده می شود و دردانشکده علوم تربيتی و روانشناسی قرار دارد. ساختمان ما سه طبقه است و طبقه سوم ويژه اراشد می باشد. طی يک بررسی کوتاه دريافتيم که بچه های کارشناسی دراينجا افسرده می باشند و ظاهرا علاقه ای به رشته ندارند. شايد يکی ازدلايلش علوم پايه بودن کتابداری و وجود دروس زمين شناسی- زيست شناسی و فيزيک و ... دراينجا باشد. ما هنوز ازبچه های انجمن علمی اينجا کسی را نديده ايم. می گويند که هنوز تشکيل نشده است! دراين مدت کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزی را ديد زده ايم و بعدا شرح مفصلی ازآنها خواهيم داد. درمورد اساتيد هم بايد گفت که اينجا هم اساتيد همگی با معلومات و نيکو می باشند. خبر تازه ای نيست. مطالب زيادی برای گفتن هست و به مرور کار خودرا ادامه می دهيم. منتظر باشيد.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم