کتابداران فردا

کتابخانه اسکندريه

امروز-سايت کتابخانه اسکندريه را به شما معرفی می کنيم.دروب سايتش گردش کنيد و ازاينکه يک کشور باستانی همچون مصر-کتابخانه ملی يا بقول اساتيد-کتابخانه عمومی به اين با شکوهی به خود که کتابدارفردا هستيد-بباليد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سوال بزرگ

مدتها است که اين سوال ذهن کليه کتابداران فردا را به خود مشغول کرده است که چرا همايش بزرگ ايفلا درکشور ما برگزار نمی شود؟ آيا کسی هست که جوابی برای اين سوال داشته باشد؟ يعنی کتابداری و اطلاع رسانی ايران-آنقدرمعتبر نيست که اين همايش درکشورما برگزارنمی شود؟

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

معرفی يک پيشنهاده

بررسی وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان و تحليل محتوايی اين وب سايتها به منظور ارائه طرحی پيشنهادی برای ارتقای وب سايت کتابخانه ملی ايران-موضوع پايان نامه آقای علی مرادمند از اراشد دانشگاه چمران اهوازاست.استاد راهنمای ايشان خانم دکتر عصاره هستند.جامعه مورد تحقيق-تمام وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان است که حدود۸۰وب سايت فعال مربوط به کتابخانه های ملی جهان روی شبکه اينترنت موجود می باشد. درگردآوری اطلاعات-تک تک وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان و دررايانه شخصی ذخيره می شود و ويژگيهای محتوايی و ساختاری آنها درنرم افزار اکسل وارد می شود.درايران-آقايان فرج پهلو و ايلخانی و خانم عصاره روی وب سايتهای کتابخانه های دانشگاهی-مراکزپژوهشی-کتابداری و اطلاع رسانی کارکرده اند. درخارج هم -چو-وب سايت ۱۲ کتابخانه دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی را بررسی کرده است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

گنجينه

قراراست که سه شنبه اين هفته يک برنامه معرفی نرم افزارجامع کتابخانه ای گنجينه دردانشکده علوم تربيتی دانشگاه اهواز با حضور آقای نيکنام صورت بگيرد.شما هم اگر خواستيد ساعت ۱۰ به تالار دکتر پاک سرشت بياييد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

يک سايت خوب برای اهالی کتاب

www.iketab.com

اين سايت به معرفی تازه ترين کتابهای ايرانی و خارجی و نيز نويسندگان مختلف می پردازد و دارای پيوندهای سودمندی هم هست.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سوال هفته

اگرشما می دانيد ماراهم آگاه کنيد.چرا دراجلاس جامعه اطلاعاتی-يک کتابدارهمراه رئيس جمهور نبود؟ شايد هم بوده و ما بی خبريم. اگر دراين مورد اطلاعاتی داريد مارا هم بی نصيب نگذاريد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

اعلاميه

قابل توجه کليه کتابداران فردا.قصد داريم که کمی درباره مطالب وارد شونده به وبلاگ-بيشتر برنامه ريزی کنيم.گاهی مطالبی دراين وبلاگ درج می شوند که به هيچ وجه پايه و اساس علمی ندارند. شما هم مارا دربهبود کارمان راهنمايی کنيد.

ما نيز به افت فاحش مطالب خود معترفيم. منتظر پيامهای انتقادآميزتان هستيم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

آلودگي اطلاعات(۱)

تأثير انفجار اطلاعات بر آلودگي اطلاعات
دو مقوله انفجار اطلاعات و آلودگي اطلاعات را به سختي مي‌توان از هم تفكيك كرد. در واقع هرچه توليد اطلاعات زيادتر شود آلودگي اطلاعات نيز بيش‌تر خواهد شد؛ شكل‌گيري شبكه‌هاي رايانه‌اي نظير اينترنت، بيت‌نت و مانند آن و پيشرفت نشر الكترونيكي بيش از پيش انفجار اطلاعات و آلودگي اطلاعات شده‌اند.
اطلاعاتي كه از مجاري و منابع مختلف گردآوري مي‌شوند ممكن است ضد و نقيض يا غيرقابل مقايسه باشند. نوشته‌هاي بسياري وجود دارد كه در آن‌ها داده‌هاي نادرست منتشر شده. همان طور كه "كي‌فر" اظهار مي‌كند غالباً جزئيات مهم حذف مي‌شوند و خواننده نمي‌تواند صحت و سقم داده‌ها را تشخيص دهد. "گادسميت" و "برانس كمب" عقيده دارند كه خيلي از نوشته‌ها ارزش بازيابي يا بررسي را ندارند. "جردن باروخ" اظهار نموده كه ما به جاي انفجار اطلاعات با مسئلهء آلودگي اطلاعات مواجه هستيم (ويسمان، 1373، ص19).
انفجار اطلاعات موجب مسائل بسيار حادي شده و به طور كلي بر شيوه‌هاي جاري كنترل اطلاعات تأثير گذاشته است. نظام‌هاي اطلاعاتي مانعيت لازم را ندارند و نمي‌توانند مانع بازيابي مدارك ناخواسته و ريزش كاذب اطلاعات شوند. اين نكته در مورد اينترنت بسيار صادق است، زيرا مدارك دقيقاً تحليل موضوعي و محتوايي نمي‌شوند و بنابراين ريزش كاذب اطلاعات و مدارك ناخواسته پيش مي‌آيد. امروزه با مقادير بسيار زياد اطلاعات بي‌ارزش، نادرست، ناقص و حتي تحريف شده روبرو هستيم و جهان انباشته از اطلاعات بي‌فايده و نادرست است.
موارد زيادي از نشر اطلاعات گمراه كننده(2) و اطلاعات غلط(3) روي اينترنت اتفاق مي‌افتد و دانشجويان، هيئت علمي و ديگران، ندانسته به عنوان منبع به آن‌ها استناد مي‌كنند. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از امضاهاي رقومي(4) و ساير روش‌هاي معتبر و موثق مورد نياز است (هرنون، 1995، ص 139).
در حالي كه هر يك از شبكه‌هايي كه اينترنت را مي‌سازند، به احتمال قوي داراي سرپرستان اجرايي هستند، اما چنين شخصي براي نظارت بر كل اينترنت وجود ندارد. بنابراين افراد از طريق نشر الكترونيكي به انتشار اطلاعات مي‌پردازند و بعضاً با انتشار اطلاعات نادرست و ارائه تصاوير و اطلاعات غلط از جهان و موضوعات مختلف كه با واقعيت‌هاي بيروني مطابقت ندارند، موجب آلودگي اطلاعات مي‌شوند.
از يك طرف حجم اطلاعات به سرعت افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر ميزان رشد مصرف اطلاعات در سطح متوسط و پايين است؛ به اين حجم اضافي اطلاعات، بار اضافي اطلاعاتي(5) مي‌گويند. از نظر زمان و نيرو، محدوديت‌هايي وجود دارند كه مانع مردم در مصرف اطلاعات مي‌شوند. و از آنجا كه بين توليد اطلاعات و مصرف آن توازن و تعادلي وجود ندارد، گرفتار نوعي بار اضافي اطلاعاتي مي‌شويم. البته ممكن است اين اطلاعات، داراي بار اطلاعاتي باشند، اما چون زمان محدود است، فرد نمي‌تواند آن را جذب و مصرف كند.
وجود اطلاعات غلط و تكراري سبب افزايش بار اضافي اطلاعاتي مي‌شود، محققين و دانشمندان را دچار نوعي سرخوردگي مي‌كند و مانع دسترسي به اطلاعات مفيد و سودمند مي‌شود. افزايش حجم انتشارات و بار اضافي اطلاعاتي بيش از پيش، كتابخانه‌ها را نيز با مشكل كمبود فضا و امكانات مواجه كرده است. با افزايش حجم اطلاعات، دستيابي به اطلاعات نيز پيچيده و گاه ناممكن مي‌شود.
بنابر قانون "مورز"(6) : "هرگاه مشكلات و دردسرهاي كسب اطلاعات براي استفاده كننده، بيش‌تر از مشكلاتي باشد كه از به دست نياوردن آن ناشي مي‌شود، ترجيح مي‌دهد كه به جستجوي اطلاعات نرود (ويسمان، 1373، ص18).

ادامه دارد...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

اسامي سخنرانان و سياهه مقالات پذيرفته شده درهمايش سواداطلاعاتی

اگربرای همايش سواداطلاعاتی که درمشهد برگزارمی شود-مقاله ارسال کرده ايد-می توانيد دروب سايت آستان قدس بگرديد يا اين جدول را نگاه کنيد.

 

رديف

نام

سمت

درجه

عنوان مقاله

شهر

روش ارائه

1

محمدحسين دياني

هيات علمي

دكترا

تضاد بين واسطه رهايي وكارگزار اطلاعات: نگاهي انتقادي به نقش آموزش كتابداران

مشهد

سخنراني

2

 محمدرضاداورپناه

هيات علمي

 دكترا

بررسي رفتار و الگوي اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت 

مشهد

سخنراني

 

3

مهري پريرخ

هيات علمي

دكترا

سنجش اثربخشي كارگاههاي سواد اطلاعاتي

مشهد

سخنراني

4

رحمت الله فتاحي

هيات علمي

دكترا

سواد ازلاعاتي و تاثير آن بر بهبود فرايند پژوهش

مشهد

سخنراني

5

علي حسين قاسمي

 

دانشجو دكترا

ضرورت آموزش سواد اطلاعاتي در توسعه و تقويت آموزش عالي 

مشهد

سخنراني

6

محمود سالاري

ابوالفضل حسن آبادي

 

ارشد

پيش نيازها و ملزومات دستيابي به مهارت سواد اطلاعاتي

مشهد

 سخنراني

7

عصمت مومني

 

كارشناس

 

مشهد

 سخنراني

8

ابراهيم حافظي

زهرا بختياري

 

ارشد

كارشناس

نقش سواد اطلاعاتي مراجعان در بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي 

مشهد

 سخنراني

9

محمد نعيم آبادي

يزدان منصوريان

 

ارشد

دانشجو دكترا

كاربرد وب سايت كتابخانه‌ها در ارتقاء سواد اطلاعاتي كاربران اينترنت

مشهد

 سخنراني

10

هادي شريف مقدم

هيات علمي

دكترا

نقش و جايگاه يادگيري مستقل در عصر الكترونيك با تاكيد بر نظام آموزش نيمه حضوري پيام نور 

مشهد

 سخنراني

11

عبدالرضا نوروزي

 

دانشجو دكترا

سياستهاي سواد اطلاعاتي در جوامع اطلاعاتي

مشهد

 سخنراني

12

ناهيد طباطبايي

هيات علمي

ارشد

تدوين استانداردهاي ملي سواد اطلاعاتي در ايران ( يك پيشنهاد)

تهران

 سخنراني

13

ناهيد طباطبائي

مريم عبداللهي

زين العابدين يوسفي نژاد

هيات علمي

ارشد

كارشناس

ارائه تصويري از پژوهشگران حوزه كشاورزي به عنوان مخاطبان برنامه آموزشي سواد و مهارتهاي اطلاعاتي جستجو در محيط وب (نتايج يك پيمايش)

تهران

 سخنراني

14

ناهيد طباطبائي

شبنم السادات نوابي

هيات علمي

ارشد

كارشناس

 ارزيابي خود آموزها و بي‌سواد اطلاعاتي

ارائه يك پيش‌نمون براي آموزش سواد اطلاعاتي به محققان كشاورزي

تهران

پوستر

15

 

 حسين كياني

هيات علمي

دكترا

سواد اطلاعاتي و عوامل بازدارنده در دسترسي اقشار جامعه به آن: با ديدگاهي ويژه در بين دانشگاهيان، متخصصان و محققان

تهران

 سخنراني

16

افشين موسوي چلك

 

ارشد

ضرورت آموزش ارزيابي كيفيت منابع اينترنتي براي كتابداران و استفاده كنندگان

تهران

 سخنراني

17

فرزاد دادرس

 

دانشجو ارشد

بازنمائي دانش: تكنيكي مدرن براي آموزش استفاده‌كنندگان در سيستمهاي اطلاعات

تهران

 سخنراني

18

شهرزادشريفي

فرنوش رقابي

 

ارشد

كارشناس

طراحي و برنامه‌ريزي آموزش دانشگاهيان جهت ارتقاء كيفي دستيابي به اطلاعات در دانشگاه صنعتي شريف

تهران

 سخنراني

19

ابوذر توسائي

 

دانشجو ارشد

تحليل اقتصادي توسعه سواد اطلاعاتي در پايگاههاي اطلاعات

تهران

پوستر

20

طاهره طاهري

هيات علمي

ارشد

عوامل موثر در زيرساخت سواد اطلاعاتي و رسيدن به دانش

تهران

پوستر

21

مرتضي كوكبي

هيات علمي

دكترا

طرح نوين درس" آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري"

اهواز

 سخنراني

22

عبدالحسين فرج پهلو

حسين مرادي مقدم

هيات علمي

دكترا

داشجو ارشد

بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد برنامه‌‌هاي آموزشي مورد نياز ‌آنها درباره جستجوي اطلاعات و ارائه راهكارهايي جهت نحوه برگزاري اين دوره‌هاي آموزشي

اهواز

 سخنراني

23

فريده عصاره

هيات علمي

دكترا

سواد اطلاعاتي يا ايجاد مهارتهاي اطلاعاتي لازم در دانشجويان دانشگاهها

اهواز

 سخنراني

24

مرضيه بردستاني

 

ارشد

بررسي رابطه سواد اطلاعاتي و رفتار كاربران

اهواز

 سخنراني

25

مينا سميرمي زاده

 

ارشد

بررسي رفتار اطلاع‌يابي دانش آموزان دوره متوسطه نظري شهرستان اهواز و ميزان آشنايي آنان با فناوري نوين اطلاعاتي

اهواز

 سخنراني

26

محمدحسن عظيمي

 

ارشد

توسعه نقش و كاربرد آموزشي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني مبتني بر مواد آموزشي چند‌رسانه‌اي

اهواز

پوستر

27

بابك پرتو

هيات علمي

ارشد

نظريه‌هاي يادگيري و آموزش كتابخانه‌اي

شيراز

 سخنراني

28

ليلاسودبخش

مليحه نيك كار

هيات علمي

ارشد

عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌يابي مراجعان

شيراز

 سخنراني

29

فاطمه تابنده

 

ارشد

ارزيابي عوامل موثر بر بهبود كيفي سواد اطلاعاتي " كاربرد سيستم مديريت كيفيت فراگير

شيراز

 سخنراني

30

 محسن اصلاني ملايري

هيات علمي

ارشد

ضرورت نهادينه كردن برنامه‌هاي آموزش ارتقاء سواد اطلاعاتي در ايران با نگاهي به دانشگاه علوم پژشكي اصفهان

اصفهان

پوستر

31

مهدي محمدي

سيف الله افضل اللهي

هيات علمي

ارشد

بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم با كتابخانه و منابع آن و ضرورت آموزش مراجعه‌كنندگان از ديدگاه آنها

قم

 سخنراني

32

حسن صياميان

هيات علمي

ارشد

ويژگيهاي با سواد اطلاعاتي در قرن بيست و يكم

ساري

 سخنراني

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

ارتباط نام سايت و رتبه آن در موتورهاي جستجو

اخيرا بررسي دقيقي از مهمترين عوامل رتبه بندي (Ranking) سايت شما در  اينترنت و ارتباط آن با نام سايت(Domain)  و آدرس جهاني(URL)  آن، صورت گرفته است. حدود 20000 ليست اطلاعاتي و 110 عامل مهم، مورد بررسي قرار گرفته است.

اين مقاله به بررسي 3 عامل مهم در ارتباط با نام سايت و آدرس جهاني آن که بيشترين تاثير را در رتبه بندي دارند مي پردازد.

آيا وجود کلمه کليدي سايت شما، در نام سايت، مهم است ؟

بله. اين عامل بسيار مهمي در رتبه بندي سايت است. به همين دليل، من شديدا توصيه مي کنم که مهمترين کلمه کليدي (keyword) سايت، در نام سايت شما وجود داشته باشد. مثلا اگر شما در سايت خود، گل مي فروشيد، در نام سايت خود از کلمه flower استفاده کنيد، مثل، www.flowermall.com يا شبيه آن.

آيا آدرس جهاني کوتاه تر، در رتبه بندي تاثير دارد ؟

بله. نامهاي کوتاه تر ، رتبه بهتري بدست مي آورند. اين عامل خيلي جالب است چون شما بدون تغيير نام سايت خود، تنها با يک طراحي مجدد سايت و انتخاب نام شاخه ها(Folder)  و نام فايل فايلهاي کوتاه تر، مي توانيد رتبه بهتري بدست آوريد.

نام سايت هم در طول آدرس جهاني موثر است. خيلي از حرفه اي ها در بحث بهينه سازي براي سايت، پيشنهاد مي دهند که نامهاي طولاني شامل کلمات متعدد که به خط تيره (Dash) از يکديگر جدا شده اند استفاده شود. اين بررسي نشان مي دهد که توصيه اين افراد اشتباه بوده است. روي نام سايت کوتاه و آدرسهاي کوتاه متمرکز شويد.

آيا وجود "/" در انتهاي آدرس جهاني سايت، در رتبه بندي موثر است ؟

اين يکي از جالب ترين يافته ها است. بررسي انواع صفحات (.html, .htm, .asp, .shtml) صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد که با تمرکز روي فايلهاي فوق، درصد زيادي از رتبه سايت از بين ميرود. اين عجيب است. همه مي دانند که .html معمول ترين خاتمه دهنده آدرس سايتها در اينترنت است، درست است ؟... خير، درست نيست !

نتيجه بدست آمده نشان مي دهد که رتبه بالاتر مربوط با سايتهائي است که آدرس جهاني آنها به يک شاخه (Directory) و نه يک فايل .html ختم مي شود. به عنوان مثال، ساختاري مثل http://www.domain.com/test/ رتبه بهتري نسبت به http://www.domain.com/test.html بدست مي آورد.

من فکر مي کنم اين نکته بسيار کليدي است. چنانچه در فکر تغيير ساختار سايت خود هستيد، خوب است که test.html را به index.html تغيير نام دهيد و آنرا در شاخه test قرار دهيد.

حالا کمي هم به عوامل کاهش رتبه، به عبارت ديگر، عوامل بد، بپردازيم.

آيا آدرس .net در رتبه بندي موثر است ؟

عجيب است که بدانيد، بر خلاف انتظار، آدرسهاي .net رتبه کمتري پيدا مي کنند. در واقع ارتباط مستقيم بين رتبه کمتر و آدرس منتهي به .net وجود دارد. قبلا فکر مي کردم نام منتهي به .net خوب است، ولي حالا از آن پرهيز مي کنم.

منبع:من سايت شما را دوست دارم

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

دفاع ازپايان نامه

سه شنبه هفته گذشته، يك جلسه دفاع ازپايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني درتالار دكتر پاك سرشت دانشكده برگزارشد. خانم ناديا فكري از پايان نامه شان دفاع كردند.چكيده پايان نامه در وبلاگ مربوطش خواهد آمد، اما بدنيست بدانيد كه عنوان كارايشان:

شناسايي و تحليل واژگان نوشتاري كودكان دبستاني بودايشان به بررسي واژگان به كاررفته درنوشته هاي دانش آموزان دبستاني پرداخته بودند.نامه هايي را كه آنان درموضوعات مختلف نوشته بودند بررسي نموده بودندشما كثيري ازدانشجويان دراين دفاعيه حاضربودند..دكتر كوكبي و دكتر معرف زاده به ترتيب اساتيد راهنماومشاورايشان بودند. دفاع ايشان 40دقيقه به طول انجاميد و پرسش و پاسخ داوران كه آقايان دكتر بيگدلي و دكتر فرج پهلو بودند هم يك 45 دقيقه اي طول كشيد. درپايان دكتر سپاسي معاونت پژوهشي دانشكده راي نهايي را اعلام كرد. نمره 19.6 با درجه عالي.بزودي چكيده اين پايان نامه را دراختيارتان خواهيم گذاشت

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

تخصص گرايي دروبلاگها

 

ديروزخدمتتان عرض شد كه به وبلاگ نويسان عزيزي كه درحوزه كتابداري و اطلاع رساني و جنبه هاي مختلف آن قلم مي زنند و حتي ازدوردستي برآتش دارند، پيشنهادي داريم.همانطور كه مي دانيد، استقبال ازوبلاگ به عنوان يك رسانه ارتباطي دركشورمان بسيار زياد بوده است به گونه اي كه تمام صنوف و اقشار دركشور و نيزخارج كشور، داراي وبلاگ هستند و به كارتبادل افكار و تمايلات و علايق و نيز مطالب علمي خود مي پردازند.

اما علي رغم اين استقبال شديد ازوبلاگ، علوم كتابداري و اطلاع رساني كه داعيه ميان رشته اي بودن را دارد و نيز روزآمدبودن را يدك مي كشد، ازچنين پديده اي بهره اي مناسب نبرده است.وجود وبلاگهاي اندك و انگشت شماردرزمينه كتابداري و اطلاع رساني، گوياي همين مطلب است.البته وبلاگهاي خوب و آموزنده و روزآمدرا دراين زمينه داريم و خيلي هم ازآنها سود مي بريم-البته بجزكتابداران فردا!-ولي مشكل چيزديگري است.مشكل آن است كه وبلاگهاي ما همانند رشته مان اقدام به پراكنده گويي كنند كه مشكل امروز ما همين پراكنده گويي و عدم تخصص گرايي است.اگر ما كتابداران(چه دانشجو و چه غيردانشجو) همتي كنيم و هريك جنبه اي ازكتابداري و اطلاع رساني را دردست گيريم و روي آن كاركنيم، خيلي مي توانيم درارائه خدمات به كاربران ونيز معرفي رشته مان مثبت عمل كنيم.

اگر كتابداري دريك كتابخانه-به فرض دانشكده اي-كارمي كند و دسترسي به اينترنت دارد، چه فرصتي بهترازاين كه به معرفي كتابخانه و خدماتش بپردازد و وقايعي را كه هرروز دركتابخانه روي ميدهد دروبلاگ منعكس نمايد.يا اينكه اطلاعات كتابشناختي منابع را دروبلاگ وارد كند و به سوالات مراجعان ازطريق وبلاگ پاسخ گويد.

استادي كه درزمينه مرجع شناسي-سازماندهي-مجموعه سازي و … تخصص دارد، مي تواند با همكاري دانشجويانش، وبلاگهاي تخصصي دراين زمينه را به وجود آورد.زماني كه ما بتوانيم به اخص كردن وبلاگهاي كتابداري و اطلاع رساني بپردازيم، آنگاه قادريم كه راه خودرا پيدا كنيم.ازپراكنده گويي نجات مي يابيم وخودمان دست به توليد اطلاعات و توزيع آن مي زنيم. اين مي تواند پايه اي براي راه اندازي كتابخانه هاي ديجيتالي و آموزش ازراه دور باشد.به عنوان حرف آخر، تاسيس انجمن وبلاگ نويسان درزمينه كتابداري و اطلاع رساني را پيشنهاد مي كنيم.

درباره اين پيشنهادها كمي فكركنيد. منتظر جواب هستيم...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

يک پيشنهاد به کليه بلاگرها درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی

اين مطلب را فردا حتما بخوانيد!

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

بهتر ازمهر خموشي هنري نيست ترا

گاهي اوقات آدم با موضوعاتي مواجه مي شود كه واقعا نمي داند كه چه بگويد. بعضي مسائل چنان عجيب ازسوي غيرمتخصصان مطرح مي شود كه بني بشر درمي ماند كه آيا بگريد يا اينكه بخندد. ريشه كني بي سوادي نياز به همت همگان دارد.اما آيا ما هنوز براي خود كلمه سواد تعريفي داريم؟ متاسفانه هنوز برداشت اكثريت ما ازسوادآموزي، حضورتني چند ازجماعت ذكور و نيز نسوان كه سن و سالي را پشت سرنهاده اند، دريك كلاس نمناك و نيمه تاريك و بدون صندلي مي باشد. برداشت ما ازاين سوادآموزي، ازهمان ((بابا آب داد)) نرفته است. بايد ازخود پرسيد: به فرض كه اين جماعت توانستند بخوانند و بنويسند، آيا مي توان عادت به مطالعه را درآنها زنده كرد؟ آيا براي دوران پس ازسوادآموزي آنان انديشه اي شده است؟ آيا اين سوادآموزان نبايد به مسايل روز جامعه فكر كنند و درآن سهيم باشند؟ آيا نبايد مكاني باشد كه اين افراد، سواد خودرا استحكام بخشند، آيا نبايد آيا نبايد و آيا نبايدهاي ديگر.

اصلا يك موضوع ديگر. چرا ما بايد كاري كنيم كه بي سوادان وارد جامعه شوند كه بعدا بخواهيم به آنها به اين شيوه سواد بياموزيم و بعد جايزه ريشه كني سواد آموزي را به خود اختصاص دهيم؟! تصور كنيد يك هموطن عزيز كه 60سال ازعمر گرانمايه اش مي گذرد، با سواد شد، چگونه مي خواهيم به او تلقين كنيم كه شما بايد براي تثبيت سواد خود به كتابخانه بروي و ازكتابهاي آنجا براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود استفاده كني؟ حال مي رسيم به مساله اصلي خودمان. بارها و بارها درباره اهميت كتابخانه هاي آموزشگاهي، گفته ايم، خوانده ايم و شنيده ايم. آرماني اين است كه يك كتابخانه آموزشگاهي، پايگاه فعاليت گروهي مي باشد.آشنايي با پژوهش، مسئوليت پذيري و شكوفايي استعدادها دراين مكان صورت مي گيرد. كتابخانه آموزشگاهي سدي محكم دربرابر بي سوادي است و محل خودآموزي. گسترش فرهنگ مطالعه و عادت به كتاب و كتابخانه ازاين محل پايه ريزي مي شود. يك كتابخانه آموزشگاهي با وجود يك كتابدار متخصص ومجرب، شكل مي گيرد. اين كتابدار متخصص است كه مي تواند با قدرت خلاقيت خود، دانش آموزان را به كتابخانه و مطالعه بكشاند. كتابدار متخصص دركتابخانه آموزشگاهي است كه مي تواند با ارتباط داشتن با معلمان و دانش آموزان نظام آموزشي را ازحالت تك بعدي خارج كند و بستر مناسب فرهنگ سازي جهت عادت به مطالعه را فراهم سازد.پس كتابدار كتابخانه آموزشگاهي بايد بخش جدايي ناپذير نظام آموزش و پرورش باشد.علت اينكه جامعه به توليد اطلاعات و پژوهش گرايش بسيار كمتري دارد ريشه درعدم توجه به كتابخانه هاي آموزشگاهي و دستكم گرفتن آن و كتابدار آن است.هرگاه كه موضوع عدم عادت به مطالعه ومراجعه به كتابخانه ها مطرح شده، ذهن همگي به سراغ گراني قيمت كتاب مي شتابد و كسي با خودش فكر نمي كند كه دركتابخانه هاي مدارس يك كتابخانه استاندارد با كتابدار متخصص وجود ندارد. تا كي بايد چوب ناآگاهي و سوءمديريت را به تن زد؟ حال ببينيم كه اصلا علت اين فغان كتابداران فردا به چه علت است؟

روز گذشته درروزنامه جام جم، مطلبي ازقول دكتر فاني، كه تصور مي كنيم دروزارت ارشاد مقامي دارند، به اين مضمون وجود داشت: (( تلاش مي كنيم كه بتدريج امور كتابخانه هاي مدارس و ازجمله مديريت كتابخانه هاي مدارس به دانش آموزان واگذارشود.)) اين كلمه بتدريج چه معنايي دارد؟! يعني كه كتابداران در نظام آموزشي و پژوهشي هيچ هستند؟! بايد بگوييم كه گوينده سخنان نقل شده، شخصيت علمي كتابداران را به طور كلي زير سوال برده است.كتابداران فردا، اميدوارند كه اين عزيز بزرگوار براي ما توضيح قانع كننده اي داشته باشند. بهتر است كه ما ديگر هفته كتاب وكتابداري و نظايري ازاين قبيل نداشته باشيم تا اينكه شاهد اين بي نظمي ها و بي قاعده سخن گفتنها باشيم.اينكه هرساله هفته كتاب به تاخير مي افتد، خود مي تواند گوياي سوءمديريت باشد.كمي بينديشيم و بعد سخن برانيم. باور كنيد كه ما هم مثل شما نمي خواهيم ازهمه چيز گلايه كنيم، ولي مي بينيد كه گاهي اوقات ديگر نمي شود سكوت كرد.از شما كتابداران فرداي گرامي،پوزش مي طلبيم

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

كتابخانه ملي تايلند و يک نکته کوچک

 

اين كتابخانه درسال 1966افتتاح شده است.از نظر منابع بسيار غني مي باشد. بيش ازيك ميليون كتاب به زبان تايي-زبان مردم تايلند- دراين كتابخانه موجود است.184هزارنسخ خطي به زبان تايي روي پوست درخت و به شكل آكاردئوني دارد كه ازكتب مقدس بودايي استنساخ شده اند.موضوعات كتابهاي اين كتابخانه شامل : تاريخ-نجوم-هنر-حقوق-ادبيات و است.87 سنگ نوشته به زبان قديمي مردم جنوب شرقي آسيا دراين كتابخانه موجود است.

11شعبه درمراكز استانهاي كشور تايلند دارد.خدمات اطلاع رساني حضوري و غيرحضوري:ايميل-تلفن و ارائه مي دهد. براي سازمانها كارنمايه سازي را صورت مي دهد.1266نشريه به زبان تايي و 10هزارعنوان نشريه به زبانهاي ديگر دارد.اين كتابخانه 5طبقه است.قانون حق مولف را درسال1983پذيرفت و 2نسخه ازهركتابي را به عنوان واسپاري مي گيرد.كتابشناسي ملي تايلند را منتشر مي كند. كتابخانه ملي تايلندمركز اطلاع رساني و دبيزش درجنوب شرقي آسياست و علوم كتابداري و اطلاع رساني دراين كشور بسيار پيشرفت كرده است.

مبنع: راديو جوان-برنامه صداي كتاب

يك نكته: مخاطبان ارجمند، بايد به عرضتان برسانيم كه گوينده محترم برنامه اظهار داشت:

كنفراس ((ايسلا)) ازمهمترين كنفرانسهاي كتابداري درسال2001 دراين كشور برگزار شده است. ازشما كه سواد اطلاعاتي تان بيشتر است تقاضامنديم كه بفرماييد اين ايسلا چيست؟ نكند ايفلابوده؟ تازه ايفلا هم كه 2001 در تايلند برگزار نشده. پس قضيه چيست؟

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

سايت مخصوص کتابداران جهان

سايتی را معرفی می کنيم که تمام کشورهای جهان درآن سهيم هستند.اين سايت-دربرگيرنده تمام بخشهای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درکشورهای جهان است.بدون هيچ مقدمه ديگری به سايت کتابداری جهان هم سربزنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

 

 

می خواهيد بيشتر بدانيد به اينجا يک سری بزنيد.با تشکر ازکتابدارايرانی.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

Fuzzy Logic

منطق فازی-شکلی ازمنطق است که دربرخی ازسيستمهای خبره و هوش مصنوعی به کارمی رود.دراين منطق-متغيرها می توانند درجه ای ازدرستی يا نادرستی داشته و مقاديری بين يک و صفر را بين خود جای دهند.با منطق فازی-نتيجه عملياتی ممکن است که به جای قطعيت به صورت احتمال بيان شود.مثلا نتيجه ای می تواند احتمالا درست-احتمالا نادرست-شايد صحيح و شايد غلط باشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

هفته کتاب مبارک!

هفته کتاب است و بايد مدام به مردم گفت بياييد کتاب بخوانيد و کتاب خوب می باشد و اگر کتاب نخوانيد چه می شود و بايد نمايشگاه زد و درنمايشگاه غرفه های خوراکی گذاشت و کتابهای متعلق به دوران امپراتوری بيزانس را نشان داد و با مردم مصاحبه کرد و ازمزايای کتابخوانی گفت و مردم بايد بنالند که کتاب گران است ولی ساندويچ  و پيتزا به صرفه تر است و بايد گفت کتابداران خيلی ماهند و نيک و .... نظايری ازاين قبيل!

هرسال بايد هفته کتاب را عقب انداخت و بعد خودرا به آب وآتش زد و بعدش هم ديگر خداحافظ تا سال بعد و سخنرانی های بعدی! روال همه ساله ما همين است و معلوم نيست که اين عزم ملی و غيره چه موقع بايد برای کتابخوانی و برپايی کتابخانه های مجهز راه اندازی شود.بهتر است که ازجريان وجود آب درتلمبه خارج شويم...

به هرحال- هفته کتاب با وجود تمام سختی ها برای کتابداران مبارک باشد. اميدواريم که کتابداران فردا آينده کتابداری را به دست بگيرند و ازاين وضع نابسامان رهايش کنند.روز چهارشنبه همين هفته هم گويا روز کتابدار است. به همه کتابداران واقعی مبارک باد می گوييم. با اجازه سهراب: اگر کتابدار نبود-زندگی چيزی کم داشت...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

فراخوان مقاله: هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از 26 تا 28 بهمن ماه 1382 در شهر رشت برگزار مي گردد.

مهلت ارسال چكيده:  20 / 9 / 1382

مهلت ارسال اصل مقاله: 25/10/1382

موضوعات اصلي همايش:

1. كتابخانه هاي تخصصي و چشم انداز توسعه كشور

2. خدمات كتابخانه هاي تخصصي

3. موانع موجود در برقراري ارتباط بين كتابخانه هاي تخصصي در ايران و ارائه راهكارهاي عملي براي برطرف كردن آن

نشاني دبيرخانه همايش:

تهران -  خ. بهارستان - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - مركز مدارك علمي و انتشارات - كد پستي 11494

تلفن: 3274839 و 3272411  دورنگار: 3272494 

پست الكترونيكي: libmpo@mporg.ir

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

نه هركو نقش نظمي زد كلامش دلپذيرافتد

نظرتان را به اين گفتگوها ميان مراجعه كنندگان و كتابدار كتابخانه ... جلب مي كنيم.

  1. سلام.ببخشيد من يك پايان نامه درباره فلان موضوع مي خواهم.

  2. توي برگه دان بگرديد.شماره اش را پيداكنيد.بعدش درخدمتتان هستم.

پس ازطي مراحل فوق،مراجعه كننده، كارتش را مي دهد و پايان نامه را مي گيرد و مي گويد:

-مي شود ازاين كپي بگيرم؟

-نه . ممنوع است.

-امانت هم نمي دهيد؟

-حرفش را هم نزنيد.مخالف قانون است.

مراجعه كننده به قرائت خانه مي رود و 4ساعت بعد پايان نامه را پس مي آورد.

چندروز بعد،همان مراجعه كننده درحال تورق كتابهاست كه دو نفر وارد كتابخانه مي شوند و با كتابدار خوش وبش مي كنند. بعد يكيشان گفت:

-ايشان كه همراه بنده هستند،ازبهترين دوستان من مي باشند.به پايان نامه اي درمزنيه فلان موضوع نيازمندند.وقت هم ندارند. مي شود كه پايان نامه را امانت بدهيد؟

-مي دانيد.ررررراسنش ... ممنوع است. ولي شما برويد با فلاني صحبت كنيد شايد فرجي شد.

ده دقيقه بعد.

-متاسفانه ايشان با ما همكاري نمي كنند. مي گويند كه امانت نمي دهيم. حالا چه كنم؟ شركت معطل مانده!

-آخر مي دانيد ؟ كارشان خيلي مهم است و ...

-خب. زيراكس اين طرف هست. ببريد كپي بزنيد.

-وقت ندارم. بايد بروم.

-خب . مي شود كه ... نه اشكالي ندارد. ببريد.

مراجعان با خوشحالي رفتند...

قابل ذكر است كه اين ماجرا، يك داستان خيالي نبود.حالا چه مي گوييد؟

درضمن به رنگ نوشته ها هم دقت کنيد! 

 

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

اتحاديه جهاني مخابرات: ايران، فيجي و سورينام در استفاده از اينترنت هم‌رتبه‌اند

اتحاديه‌ي جهاني مخابرات با انتشار گزارشي كشورهاي جهان را از نظر ميزان بهره‌مندي از اينترنت رده بندي كرده است.
به گزارش سرويس IT ايسنا از برلين، در جدول اتحاديه‌ي جهاني مخابرات كه در ژنو مستقر است، كشورهاي اسكانديناوي همچنان پيشتاز هستند. در گزارش اتحاديه‌ي جهاني مخابرات 178 كشور جهان بر اساس معيارهايي چون شمار خطوط تلفن، تعداد تلفن‌هاي همراه، هزينه‌ي اينترنت، سرعت خطوط اينترنت و شمار كساني كه به اينترنت دسترسي دارند، مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
در جدول اتحاديه‌ي جهاني مخابرات سوئد در رتبه‌ي نخست قرار دارد و ايران در رتبه‌ي 87 جهان جاي گرفته است.
كره جنوبي در اين جدول در رده‌ي چهارم جهان قرار دارد و ايالات متحده‌ي آمريكا در رده‌ي يازدهم. برخي كشورها از جمله كره جنوبي، سنگاپور، ژاپن و تايوان در سال هاي گذشته رشد قابل ملاحظه‌يي در اين زمينه داشته‌اند.
از سال 1998 تا سال 2002 كره جنوبي 20 رتبه و تايوان 13 رتبه صعود كرده‌اند. در جدول اتحاديه‌ي جهاني مخابرات كشورهاي جهان از نظر ميزان بهره‌مندي از اينترنت در چهار گروه عالي، خوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي شده‌اند.
كشورهايي مانند ايران (87)، فيجي (85) و سورينام (77) در گروه متوسط قرار دارند. منبع

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

جای هيچ بحثی نيست!

می گويند که شاخص مطالعه در انگليس۲ ساعت و نيم - درفرانسه ۲ ساعت و درايران ۱۲ دقيقه است. طبق عنوان- جای هيچ بحثی نيست. تازه اين شاخص درسال ۷۲ دو دقيقه بوده و نشان می دهد که دراين ده سال کلی ترقی کرده ايم!

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

نشريه اطلاع شناسی

نشریه اطلاع شناسي (تاسیس بهار 1382)  به صورت فصلنامه در حوزه اطلاع رسانی و کتابداری به صورت دو زبانه (فارسی وانگلیسی) و با گستره توزیع بین المللی با حمایت دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر می شود. این فصلنامه دارای رویکردی عملی – تحلیلی است که به حنبه های نظری علم اطلاعات و مباحث وابسته آن از قبِيل فناوری اطلاعات، نیازسنجی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی، نظام ها و فرایندهای اطلاع رسانی و اطلاع جویی و مفاهیم وابسته به آنها می پردازد.

مدیر مسئول: دکتر عباس حری

سردبیر: دکتر نرگس نشاط

 آدرس اينترنتی مجله

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

معرفی وبلاگهای کتابداری درسراسرجهان

اگرمی خواهيد بدانيد که وضعيت وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی درساير ملل دنيا چگونه است- سری به اينجا بزنيد.

همه دراينجا وجود دارند-غيرازايرانيها! اگر خدا بخواهد آنهم تشکيل خواهد شد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

موانع پيشرفت كتابداري

يكي از اراشد(آٌقاي مهدي محسني)، درزمينه عنواني كه ذكر شده است كنفرانسي را ارائه داد كه ما درچند خط خيلي كوتاه آنرا منعكس مي كنيم.

نياز به اطلاعات، فرد را برمي انگيزد.به دنبال آن جامعه هم برانگيخته مي شود. جامعه نياز به هضم اطلاعات دارد.دراين ميان، كتابدار وسيله اي است جهت انتقال اطلاعات به اجتماع. بايد درنظر داشت كه هيچ چيزي قادر نيست به چيز ديگر ارجاع دهد.تنها مغز آدمي است كه ازعهده اين كار برمي آيد. به اين ترتيب، كتابدار بايد ذهن افراد جامعه را  ونيز محتواي فكري جامعه را بشناسد.كتابدار بايد همه عناصر انتقال و ارتباط را بشناسد. دراينجا مشخص مي شود كه عدم آگاهي ازمعرفت شناسي مي تواند كه بزرگترين مانع پيشرفت كتابداري باشد.يعني آگاه نبودن كتابدار ازمباني و ماهيت كتابداري. اگر كتابدار به اين معرفت دست نيابد، ازجامعه هم نمي توان انتظار داشت كه منزلت كتابداررا بشناسد.يك كتابدار بايد با قدرت خلاقيت خود، فلسفه كتابداري را براي جامعه بيان نمايد. كتابدار بايد درافراد جامعه، انگيزه هاي مطالعه را به وجود آورد و سبب پايه ريزي عادت مطالعه دربين افراد جامعه شود.يك كتابدار بايد دانشمند باشد نه فقط براي ديگران، بلكه براي خود علم. درپايان اين نكته را بايد ذكر كرد كه زماني كه يك دانشجو دوران تحصيلش تمام شود و نداند كه چگونه بايد ازمنابع كتابخانه اي استفاده كند، كتابدار بايد خودش را سرزنش كند كه چرا اين نياز بالقوه را برآورده نكرده است.

 

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

محقق است که حاصل بصر دارد ولی ...

ازمسائل بسيار مشهود ضعف مديريتی کتابخانه های ما عدم وجود مديران کتابدار و متخصص درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی و دردآشنا با کتابداران است.اين مساله که خيلی دردناک است ولی بدتر ازآن زمانی است که مدير يک کتابخانه تحصيلات کتابداری داشته باشد ولی به قدری خودش را درکارهای جنبی غرق کند که فراموش کند که وظيفه مديريتی او خيلی حساس است و بايد به کارمندان و مراجعان و کلا کتابخانه ای که مديرش است توجه اساسی کند.پژوهش بسيار نيکوست ولی به شرط آنکه سبب غفلت از مديريت کتابخانه و رسيدگی به وضعيت آن نشود. حال راهنمايی دانشجويان هم که جای خودش را دارد. درواقع کتابداربودن مدير کتابخانه و درگير بودن او با کارهای اجرايی و پژوهشی مختلف عواقب خطرناکی را به همراه خواهدداشت.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

اينترنت ۲ چيست؟

رايانه ها روز به روز پيشرفته تر مي شوند. چرا اين امر براي اينترنت روي ندهد؟ اين پرسشي است كه دانشمندان را واداشته است تا طرحي نوين براي تكامل و پيشرفت شبكه جهاني اينترنت ارائه دهند.

نوع جديد فناوري شبكه موسوم به اينترنت 2 در شرف شكل گيري است تا روياهايي چون تماشاي يك فيلم در اينترنت يا برقراري يك تماس مخابراتي تصويري بتوانند به آساني و در همه جا متحقق شوند. Abilene نام يكي از شبكه هاي متعددي است كه در شكل گيري و پيشرفت اينترنت 2 سهم دارد.

اين شبكه هم اكنون 150 دانشگاه و مركز پژوهشي را با كابل هاي فيبر نوري بسيار سريع به هم پيوسته است.

سرعت اين خطوط 45000 برابر سرعت مودم هاي معمولي است. اين بدان معنا است كه از طريق اتصال با اين خطوط مي توان كتابخانه كنگره آمريكا را به طور كامل در 20 ثانيه دريافت كرد.

در حالي كه نرخ انتقال اطلاعات در پيشرفته ترين رايانه هايي كه هم اكنون با اتصالات محلي به اينترنت متصل هستند،  از رده 100 مگابيت در ثانيه است، نرخ انتقال اطلاعات در يك پايگاه اينترنت 2 در مقياس ده ها گيگابيت در ثانيه خواهد بود. البته هنوز بايد راه زيادي طي شود تا اينترنت 2 در دسترس همگان قرار داده شود.

از آنچه كه تاكنون رخ داده است چنين بر مي آيد كه اينترنت 2 حاصل تشريك مساعي 130 دانشگاه آمريكا به منظور توسعه دادن اينترنت به صورت شبكه اي با قابليت هاي پيشرفته تر به منظور تحقيقات و آزمايش هاي دانشگاهي است.

دانشگاه هاي ياد شده آن را براي مصارف تحقيقاتي و خدمات عمومي مورد استفاده قرار مي دهند.

چيزي كه هم اكنون در اين شبكه ها مورد استفاده واقع مي شود بيشتر نرم افزارهاي طراحي شده براي آموزش از راه دور، كتابخانه هاي الكترونيكي و آزمايشگاه هاي مجازي است. در نهايت هدف اين طرح آن است كه اين فناوري بتواند در اختيار همگان قرار گيرد.

امتيازات ديگر اينترنت 2 چيست

به بيان دقيق تر مي توان گفت كه اينترنت 2 براي سه منظور مهم به وجود آمده است: افزايش پهناي باند اطلاعاتي، چندكاره بودن شبكه و امنيت بالاي دريافت و اجراي داده ها.

البته اين همه امتيازات اين شبكه نيست. شما مي توانيد به انواع مختلفي از رسانه ها با سرعتي بيش از آنچه فكر مي كنيد دسترسي داشته باشيد.

چندكاره بودن شبكه، كارآمد سازي و ارتباط و انتقال تضمين شده اطلاعات به اين معنا است كه داده هايي كه پيش از اين قابل دريافت نبودند يا خيلي كند دريافت مي شدند بدون دست خوردگي و در زمان خيلي كوتاهتر منتقل شوند.

دكتر ژوزف بانيستر از انستيتوي علمي كاليفرنياي جنوبي اظهار تاسف مي كند كه اينترنت 2 ممكن است براي ارضاي نيازهاي ما كافي نباشد: نگراني من اين است كه ديد ما نسبت به توانايي اينترنت بسيار محدود باشد.

ارزيابي اين شبكه به عنوان يك شاهراه پيشرفته تر اطلاعاتي يا يك زيرساخت پيچيده تر مي تواند اشتباه سهمگيني باشد.

هنوز حوزه هاي كشف نشده بسياري از توانايي ها و قابليت ها دراين شبكه وجود دارد. ما نيازمند آميزه درستي از مهندسي و پژوهش براي تحقق اين وعده هستيم.

اينترنت 2 نبايد محصولي باشد كه صرفا تجارت و بازرگاني را تسهيل مي كند يا شبكه آزمايشي كه براي پژوهشگران طراحي شده است.

اينترنت 2 بايد نيازهاي گوناگون انجمن هاي آكادميك را براي يادگيري، آموزش، تجارت و حمايت از پژوهشگران با نظم و دقت بسيار بالا با يكديگر تطبيق دهد.

اينترنت 2 چگونه كار مي كند

ساختار اينترنت 2 بايد علاوه بر پاسخگويي نيازهاي امروزي توانايي انعطاف براي تغييرات آينده در راستاي ارضاي نيازهايي كه هنوز بر ما شناخته شده نيستند را نيز داشته باشد.

طراحي شبكه اي اينترنت 2 كه با اينترنت كنوني نيز سازگار است، مسيري را براي پهناي باند بيشتر و نرخ انتقال اطلاعات بالاتر مهيا مي كند.

يكي از امتيازات اينترنت 2 توانايي متحد كردن طرح هاي محلي و بومي چندگانه، افزايش اطمينان و افزايش ظرفيت شبكه به علت به كارگيري سيستم هاي نظارتي است.

دراينترنت 2 برخلاف امروز كه از IPV4 (internet protocol version4  استفاده مي شود، IPV6 به كار گرفته مي شود.

در واقع شماره IP كه امروزه از چهار بخش تشكيل شده است در اينترنت 2 شش بخش خواهد داشت. IPV6؛ افزايش پهناي باند،  امكان همزيستي تقاضاي مختلف را به طور همزمان خواهد داد.

با اين فناوري كاربران مي توانند يك بسته اطلاعاتي را تنها به يك پايگاه ارسال كنند، برخلاف اكنون كه ناچارند بسته هاي زيادي را به پايگاه هاي متعدد ارسال كنند.

بدين وسيله زمان دسترسي به اطلاعات زمان حقيقي خواهد بود. بدين وسيله براي نمونه يك پزشك متخصص چشم در يك بيمارستان مي تواند بيماري را كه در جاي ديگري از جهان قرار دارد به معناي واقعي معاينه كند.

اينترنت 2 به چه چيز شباهت دارد

چنانكه به نظر مي رسد در نگاه اول اينترنت 2 مانند اينترنت كنوني خواهد بود: داده ها در يك مرورگر وب نمايش داده خواهند شد.

البته اينترنت 2 هم اكنون دوران كودكي را مي گذراند. امروزه اين شبكه به عنوان گذرگاه محدودي براي انتقال داده ها استفاده مي شود و هنوز هيچ سايت مشخصي هم در آن در كار نيست تا به آن اشاره كنيم.

ما به عنوان كاربران اينترنت دلواپس اين هستيم كه بر سر اين كودك چه خواهد آمد و اميدواريم كه توسعه دهندگان، فكري به حال فناوري هايي چون پست الكترونيكي كنند.

چيزهايي مانند جست وجوهاي پيشرفته در وب و دريافت و ارسال پست الكترونيكي (با امنيت بالا) بايد بخش هايي از هسته اصلي طراحي اينترنت 2 باشند. بدين وسيله اينترنت 2 نسل پيشرفته اينترنت 1 خواهد بود با امكانات بالاتري كه برخي از آنها را هنوز حتي نمي توانيم پيش بيني كنيم.

ظهور اينترنت 2 به معناي آن است كه پروژه هاي اينترنتي بزرگ تر و پيچيده تر خواهند شد و محتواي اطلاعاتي آنها افزايش خواهد داشت. احتمالا مرز ميان تلويزيون و اينترنت در آينده محو خواهد شد، چرا كه اينترنت 2 مي تواند جايگزين همه رسانه ها حتي تلويزيون شود.

در دوران گذار و در مراحل تكويني كاربران نخواهند توانست بدانند محتواي اطلاعاتي كه مشاهده مي كنند در بستر شبكه اينترنت به دست آنها مي رسد يا اينترنت2؟

بازيگران اصلي عرصه اينترنت 2 چه كساني خواهند بود

شايد اين پرسش از پرسش هاي پيش مهم تر باشد UCAID نيروي پيش برنده و اينترنت 2 است. ائتلاف نامبرده مسئول طراحي و ساخت شبكه Abilene است.

موسسه ملي علوم در آمريكا (NSF) نخستين آژانس دولتي است كه كمك ها و امتيازاتي را دراين زمينه براي موسسات پژوهشي فراهم كرده است. NSF با MCI براي توليد VBNS (شالوده ابر سريع اينترنت 2) همكاري كرده است.

همچنين هم اكنون دانشگاه كاليفرنياي جنوبي به طور كامل به شبكه اينترنت 2 اتصال دارد. هم اكنون اگر شما علاقه مند به برقراري ارتباط از طريق اينترنت 2 هستيد بايد در يكي از معدود جاهايي از دنيا باشيد كه از اين طريق به اينترنت متصل اند (مانند دانشگاه كاليفرنياي جنوبي).

البته يك راه بسيار ساده هم وجود دارد و آن اينكه شما از طريق اتصال معمول اينترنت خود نشاني http://www.ucberkley-machine-name.edu را تايپ كنيد. با اتصال به پايگاه مذكور اطلاعات از كانال اينترنت 2 به شما ارسال خواهد شد.

در واقع از ديد شما اين سايت هيچ تفاوتي با سايت هاي معمولي اينترنت نخواهد داشت و شما سايت مذكور را مانند هر سايت معمولي ديگر ارزيابي خواهيد كرد.

اين بدان معنا است كه روند تبديل اينترنت 1 به اينترنت 2 روندي تدريجي و كاملا سازگار با شبكه هاي كنوني است.

اينترنت 2 چه هنگام در دسترس ما قرار خواهد گرفت

UCAID پيش بيني كرده است كه شمار اعضاي آكادميك و دانشگاهي اينترنت 2 در شش ماه اخير پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهند داشت.

انتظار مي رود كه بيشتر اعضاي محدود كنوني اينترنت 2 امكانات خود را گسترش دهند تا اتصالات در ميان اعضاي اينترنت 2 برقرار شود. آنها همچنين انتظار دارند كه پس از گذشت 24 ماه از آغاز اين پروژه معلمان و پژوهش گران به اينترنت 2 دسترسي معمولي داشته باشند.

همچنين پيش بيني مي شود كه گسترش تجاري 12، همزمان با رشد آكادميك و مصارف دانشگاهي آن توسعه يابد. با اينترنت 2 معاملات تجاري بسيار سريع تر از گذشته رخ خواهد داد.

امروزه شركت هاي بزرگي چون AT&T، MCI و Sprint به حدي رسيده اند كه مي توانند در شبكه اينترنت 2 سازگار با مدل UCAID زير ساخت خود را بنا كنند. آنها در شرف فروش خدمات خود به تامين كننده هاي اينترنتي دست پايين تر هستند.

شركت هاي ديگري چون Sysco Systems  نيز محصولات آنها را در بخش خودشان به كار خواهند گرفت. جاي اميدواري است كه در بازار شبكه رقابتي ايجاد شود كه خدمات با كيفيت بالاتر را با هزينه پايين تر فراهم سازد.

چنانكه بر مي آيد در اينترنت 2 نيز مانند اينترنت كنوني پول بزرگ ترين انگيزه براي پيشرفت خواهد بود.
  منبع : روزنامه شرق

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم

يک خبر مهم!

آخرين خبر اينکه رييس دانشگاه چمران اهواز به گروههای دانشکده ها اعلام کرده که اگر در تدريس واحدهای درسی خود به انگليسی-توانايی وآمادگی دارند اعلام کنند. گويا  می خواهندکه يک کمی جهانی فکر کنند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٠٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم