کتابداران فردا

کوتاه و گويا

 • قبلا راجع به مطالعه زياد بحث کرديم و به نتايج بديهی رسيده ايم.اين بارديگرقصد لغت فشانی نداريم.فقط کوتاه و گويا عرض کنيم که يکی ازاساتيد ازيکی ازکتابداران ايرانی ساکن لایپزيک آلمان نقل ميکند که ميزان مطالعه ميان مردم به قدری بالاست و افراد چنان به مطالعه علاقه مندهستند که کتابخانه های عمومی اين شهرسهميه هرفرد برای امانت گرفتن کتاب را ۵۰ کتاب برای بزرگسالان و ۲۵ کتاب برای کودکان تعيين کرده اند.راستی خبرداريد که سهميه دانشجويان کارشناسی برای گرفتن کتاب دريکی کتابخانه های دانشگاهی کشورمان ((يک کتاب)) ميباشد؟
 • يک کوتاه و گويای ديگرهم داريم و آن اينکه کتابخانه های دانشگاهی عربی درعصرارتباطات و غيره امکانات اينترنتی ندارند.البته اين تحقيق درمرکزفرهنگی ملک فهد صورت گرفته است.البته دانشگاههای سودان و قاهره که ساختارغربی دارند ازاين امرمبرا هستند.ای کاش کمی امکانات اينترنتی ازکتابخانه های دانشگاهی خود به اميرنشين ها صادرمی کرديم و غيره...
 • اگرقسمتتان شد و به نمايشگاه کتاب امسال رفتيد به نمايشگاه نشرالکترونيک هم سربزنيد.راستی سايت نمايشگاه كتاب تهران هم تغييريافته است.بدنيست سری به آن بزنيد.پيوندبه آن درحاشيه وبلاگ وجود دارد.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

استانداردهای خدمات مرجع(قسمت ۴)

استانداردششم: همانند يك تيم دربخش مرجع كاركنيد.

 

به همكاران خود،هنگامي كه ازآنان سؤالي ميشودكمك كنيد.

 

اگركه همكارشمادرپاسخگويي به سؤال مراجعه كننده، مشكل دارد بدون اينكه قصد تخريب اورا داشته باشيد به او كمك كنيد.

 

درصورت لزوم، ازديگرهمكاران خود مساعدت بخواهيد.

 

دربخش مرجع، رفتاري انعطاف پذيرداشته باشيد.

 

مواد جديد مرجع را به همكاران خود معرفي كنيد وآنان را  ازتغييراتي كه دربخش مرجع صورت گرفته آگاه كنيد.

 

همواره،فضاي بخش مرجع را پاكيزه و منظم نگاه داريد.

 

حتي اگروظيفه تان نيست، گاهي دربخش مرجع به مراجعان خدمت رساني كنيد.

 

مراقب موادمرجعي كه به مراجعان ميدهيد و نبايد ازكتابخانه خارج شوند، باشيد.

 

ادامه دارد...

 

 

 

يک خبر

طی آخرين خبرها يک سمينار دردانشگاه امارات متحده برگزارميشود که درباره فهرستهای خطی مبتنی بروب ميباشد.ازکليه کتابداران-فهرست نويسان و مديران کتابخانه برای حضوردراين سميناردعوت شده است.زمان برگزاری سمينار ۲۲ تا ۲۳ نوامبر۲۰۰۴ ميباشد.چكيده بايد ۵۰۰كلمه داشته باشد.موضوع مقالات ميتواند هرچيزی درباره فهرستهای خطی عربی به صورت آنلاين و غيره باشد.برای ارسال مقالات با آدرس زيرمكاتبه نماييد:

 

 

Mr. Ibrahim al-Tiniji
Head, Technical Services Division,
Libraries Deanship, United Arab Emirates University
United Arab Emirates, Al-Ain
P. O. Box 1441
E-mail: cat_group@uaeu.ac.ae

اما به منظورآگاهی بيشتر ازاين همايش به اين وبلاگ سربزنيد.سايت اصلی آنهم درامارات دراينجاست.

اين همايش اتفاقی شگرف دركتابداری و اطلاع رسانی آنهم درجهان عرب ميباشد.

درضمن ازدكتر رحمت ا... فتاحی به دليل انتشاراين خبردرگروه خبری كتابداری و اطلاع رسانی سپاسگزاريم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

سايت کتابخانه های عمومی کشور و انتشارنشريه اطلاع شناسی

دبيرخانه هيات امنای کتابخانه های عمومی کشور-اقدام به راه اندازی وب سايت کتابخانه های عمومی ايران کرده است.نشانی آن چنين است.البته لازم به ذکراست که به غيرازقسمتهای مقدماتی که به معرفی سازمان پرداخته و برخی ديگرازقسمتها-بسياری ازبخشهای آن هنوز تحت ساخت است.به هرحال بازديدش خالی ازلطف نيست.اميدواريم که اين کار-گامی باشد جهت پيشرفت کتابخانه های عمومی ايران و به کارگيری هزاران کتابدارمتخصص جوان.

درضمن-بابت اشکال فنی که درمورد مطلب شش گام برای موفقيت يک مديرکتابخانه تخصصی پيش آمد و سبب شد ديده نشود پوزش می طلبيم.دراولين فرصت نسبت به ارسال آن اقدام خواهيم کرد.

يک خبرهم داريم و آن اينکه دومين شماره  نشريه اطلاع شناسی منتشرشد.آقايان حری-کوشا-منصوريان-عليمحمدی-معرف زاده و ... ازخانمها خانم هاجرستوده و ... دارای مقالاتی هستند.جلد اين شماره آبی رنگ است و متعلق به زمستان ۱۳۸۲ ميباشد.

اکولژی اطلاعات-مقايسه سايت روزنامه های ايران-چالشهای پيش روی جامعه اطلاعاتی-جنبه های فنی وب نامرئی و... ازجمله عناوين مقالات اين شماره هستند.

درپايان-ميتوانيد گفتگوی يونس شکرخواه را درروزنامه شرق بخوانيد.دراين تصويرهم ميتوانيد فرمت روزنامه های ايرانی را با هم مقايسه کنيد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

استانداردهای خدمات مرجع(بخش سوم)

 

استاندارد چهارم:دانش منابع و خدمات اطلاعات را توسعه دهيد.

    براي تقويت و پيشبرد دانش منابع و خدمات اطلاعاتي،به مطالعه رسمي و غيررسمي بپردازيد.

 دركارگاههاي آموزشي و همايشها حضوريابيد و اطلاعات خودرا دراختيار سايرهمكاران قراردهيد.

با منابع و خدمات و ابزارهاي جديد مرجع آشنا شويد و آنها را آزمايش كنيد.

 

استاندارد پنجم: براي راهنمايي كاربران و كمك به آنها پيوندهاي وب را ايجاد كنيد و توسعه دهيد.

  درصورت لزوم، انتشارات درون سازماني را درقالبهاي چاپي و الكترونيكي، اصلاح و ايجاد كنيد.

  ازطريق وب سايت كتابخانه، به صورت الكترونيكي، كاربران را راهنمايي كنيد.

    به منابع مناسب دروب، پيوندهايي را ايجاد كنيد.

ادامه دارد...

 درضمن به اين خبر هم توجه کنيد.آقای ابراهيم شاهی طی گفتگويی با خبرگزاری مهر بيان داشت: نمايشگاه کتاب تهران بازده لازم را برای دانشگاهها ندارد.

ادامه گفتگو را درسايت خبرگزاری مهر ازنظربگذرانيد.

درضمن يک مطلب ديگر.اگر يادتان باشد سال گذشته درباره جريمه درکتابخانه ها مطلبی داشتيم که قراربود ادامه داشته باشد.ادامه آنرا درکتابداران جندی شاپور مطالعه فرمائيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

شرايط خريد کتاب خارجي از هفدهمين نمايشگاه بين‎المللي کتاب و ...

مقتضيان مي‎توانند براي دريافت كارت خريد در تهران از تاريخ 26 فروردين لغايت دهم ارديبهشت ماه در شهرستانها از تاريخ بيست‎ونهم فروردين لغايت دهم ارديبهشت از طريق شعب بانك رفاه اقدام كنند.

مربيان، پزشكان عمومي و دانشجويان پزشكي فارغ‎التحصيل و دانشجويان مقطع فوق‎ليسانس و دارندگان مدكر حوزوي سطح ج و اهل قلم گروه ج نيز روز شانزدهم ارديبهشت مي‎توانند تا سقف 000/600 ريال كتاب خارجي خريد كنند. شايان ذكر است فارغ‎التحصيلان و دانشجويان مقطع ليسانس، فوق‎ديپلم و دارندگان مدرك حوزوي سطح دهم روز هفدهم ارديبهشت ماه مي‎توانند تا سقف 000/400 اقدام به خريد كتاب خارجي كنند.آخرين خبر اينکه نمايشگاه کتاب سال آينده دراراضی عباس آباد برگزارميشود.کارشناسان رفته اند زمين بپسندند تا کار کارشناسی کنند...

و...

 همايش ملی مديريت فناوری اطلاعات

با موضوعات:

-نسل آينده مديريت دانش

-رويکردهای مختلف فناوری اطلاعات

-مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات

-سيستم جامع اطلاعاتی سازمانی

-تجارب به کارگيری فناوری اطلاعاتی درسازمانهای مختلف و ...

تا روز۲۹ فروردين سال۱۳۸۳ برای ارسال چکيده مقاله فرصت باقيست.

تاريخ همايش ۲۷ و ۲۸ خرداد دراصفهان است.

نشانی: اصفهان-خيابان هاتف-مجمتع زرنگار-شماره ۵۰

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت دوم) و پاسخ به يک سوال

استاندارد دوم: با مراجعان به منظورتشخيص نيازشان مصاحبه كنيد

براي اطمينان ازدرك كامل درخواست مراجعه كننده،سؤال اورا تكراركنيد.

براي درك شفاف نيازمراجعان، مهارت شنوايي خودرا افزايش دهيد.

فضاي موضوعي، تازگي،عمق و مقداراطلاعات مورد نيازمراجعان را دريابيد.

استانداردسوم:مراجعان را به منابع شناسايي شده مناسب هدايت كنيد

منابعي را گزينش كنيد كه به احتمال زياد،محتوي اطلاعات مورد جستجو باشند.درصورت لزوم، بيش ازيك منبع را پيشنهاد كنيد.

درصورت نياز، ازهمكاران خود نيز كمك بخواهيد.

امكان آموزش استفاده ازمنابع را براي مشتريان،فراهم كنيد.

مراجعه كننده را براي دستيابي به منابع موردنياز،همراهي كنيد.مگراينكه مكان منبع را به وسيله اشاره كردن بتوان نشان داد.

درصورت لزوم، مراجعه كننده را به بخشهاي ديگركتابخانه راهنمايي كنيد و اورا تشويق كنيد تا دوباره به ميزمرجع مراجعه كنيد.

درصورتي كه مراجعه كننده دراستفاده ازمنابع دچارمشكل باشد، اورا تشويق و راهنمايي كنيد.

ادامه دارد...

اما درادامه ميخواهيم به سوال يکی ازمخاطبان گرامی پاسخ دهيم.ايشان پرسيده اند که آيا مرجعی به نام The dictionary of old english وجود دارد؟

حقيقتا ما نوع چاپی آنرا نديده ايم.اما آدرس سايت آن اينجاست.ازاين سايت برای آشنايی با اين منبع ميتوانيد استفاده نماييد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

تازه ترازتازه تر

 • شنيده های ما حاکی ازآن است که علی رغم اختلافهای وزارت ارشاد و شهرداری تهران همچنان نمايشگاه کتاب تهران در۱۴ ارديبهشت ماه برگزارميشود.
 • انجمن کتابداری ايران روز۲۶ فروردين درتالارشهيد دهشوردانشکده علوم دانشگاه تهران واقع درخيابان انقلاب سخنرانی درباره اصطلاحنامه های فارسی برگزارخواهد کرد.درضمن-اراشد ازاين پس ميتوانند به عضويت پيوسته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی درآيند.
 • حتما با قالب پی دی اف آشنايی داريد. به وسيله نرم افزاری که دراين سايت آمده ميتوانيد قفل پی دی اف را بشکنيد و به مثلا فايل ورد تبديل کنيد.البته نام نرم افزارAdvanced Pdf recoveryاست.

 

 • آخرين خبر راجع به نمايشگاه سبيت آلمان است.اين نمايشگاه درباره صنعت رايانه و فناوريهای اطلاعاتی است که هرساله درآلمان(هانوور)برپا ميشود.کشورهای جهان آخرين فرآورده های فناورانه خود را دراين نمايشگاه عرضه ميکنند.برای کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد.هم درباره حضورايران دراين نمايشگاه و هم درباره تاريخچه سبيت و هم مطالب خواندنی ديگرراجع به سبيت خواهيد ديد.تصوير زير هم مربوط به نمايشگاه اخيرسبيت آلمان ميباشد.

 •  با عرض معذرت ازتمام کتابداران فردا-برای صرفه جويی دريادداشتها-مطلب امروز چهارشنبه را به سه شنبه منتقل کرديم.اين خبرهمين الان به دستمان رسيد که توسط ن.رزمی ارسال شده است.

بزگترين کتابخانه اينترنتی جهان با 48 هزار جلد كتاب و 390 هزار مجله و روزنامه و مقاله مطبوعاتي به صورت آن‌لاين راه اندازی شده است.

علاقه‌مندان به استفاده از اين كتابخانه، امكان جستجو در ده‌ها عنوان در شاخه‌هاي مختلف را نيز دارند.  كساني كه بخواهند از همه كتاب‌هاي اين پايگاه استفاده كنند، بايد ماهانه 20 دلار، يا فصلي 45 دلار يا سالانه 120 دلار به اين سايت پرداخت كنند. ضمن آنكه برخي از كتب مهم به صورت رايگان و آزاد در دسترس مراجعه‌كنندگان قرار مي‌گيرد.

اين جاهم آدرسش ميباشد.

آخرين خبر اينکه:  ممنوعيت انتشارمقالات دانشمندان ايرانی لغو شد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

بازهم تازه ها ولی به صورت درهم

اين بار تازه هايمان کمی طولانی  است ولی  تازه و درهم است.

 • یک کارشناس کتاب(!) -شب گذشته دريک برنامه راديويی اعلام کرد که دراسفندماه سال گذشته حدود ۴۱۳ عنوان کتاب منتشرشده است.ايشان چند تا آمار و ارقام هم ارائه دادند که مثلا درزمينه علوم سياسی-کتابهای دانشگاهی و نظايری ازاين گونه چند درصد کتاب درآمده است.خوش به حال ناشران گرامی.

 

 • دبيرکل هيات امنای کتابخانه های عمومی اعلام کرده که طرح جامع گسترش کتابخانه های عمومی کشور مطابق چشم انداز افق بيست ساله کشورخواهدبود.

              نکته: ...

 • بازهم درخبرها آمده که هيات وزيران تصويب کرده که ايجاد پستهای سازمانی جديد درادارات ممنوع است.به نظرتان اين شامل احوال کتابداران هم ميشود يا نه؟

             نکته: حول حالنا و غيره.

 • وزارت علوم به اساتيدی که مقاله شان درمجلات خارجی به چاپ برسد برای تشويق حدود ۴۰۰هزارتومان پاداش ميدهد. با اين حساب-چه ضرورتی دارد که آدم وقت خود را تلف کند و عمرش را پای چندتا دانشجوی گرسنه-البته به لحاظ اطلاعات- هدردهد؟ مگرنه اين طوراست؟!

 • برخی از وب سايتها اعلام کرده اند خبر جی ميل-يا همان ايميلی که توسط گوگل ارائه ميشود دروغی بيش نبوده. البته اين دروغ ازهمان دروغهای آوريل که معادلش دروغ سيزده خودمان است ميباشد.چشم مايکروسافت و ياهو خيلی ترسيده بود که نکند گوگل آنها را گردونه رقابت و تجارت اطلاعات خارج کند. ما هم هنوز نميدانيم که واقعا اين خبرايميل دار شدن گوگل راست بوده يانه؟ به هرحال راست و دروغش گردن کسانی که ميگويند.

 • يک خبرديگرهم داريم.البته اين خبر-هم برای هم ميهنان افغانی خوب است و هم برای ما.برای نخستین بار در شهر مزار شریف در شمال افغانستان یک نمایشگاه کتاب برگزار شده که در آن بیش از 50 هزار جلد کتابهای متنوع به نمایش گذاشته شده است.

 برگزاری نمایشگاه های کتاب از این دست، کمک بزرگی برای مبارزه با فقر فرهنگی در افغانستان و رشد استعدادهای شکوفان جوانان است.سرور سعادت، تاجر محلی و برگزار کننده نمایشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف نیز گفت که تقاضای روز افزون مردم مزار شریف برای دریافت کتابهای متنوعی که در این شهر پیدا نمی شود به او این احساس را داد تا نمایشگاهی را برگزار کند و کتابهای مختلفی را از کشورهای ایران و پاکستان وارد و به نمایش بگذارد.

آقای سعادت همچنین گفت: "نبود مطبعه ها و چاپخانه های بزرگ کتاب در افغانستان، یکی از مشکلات است که موجب شده شهروندان افغان از کتابهای چاپ کشورهای همسایه استفاده کنند."

اگر متمايل هستيد که متن کامل خبررا بخوانيد يک سری به سايت بی بی سی بزنيد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

خبرهای تازه

خبر اول اينکه کتاب ((خدمات کتابخانه درنظر و عمل)) اثر مايکل باکلند و ترجمه دکترمرتضی کوکبی و ازانتشارات چاپار به بازارآمده است.

خبردوم هم درباره برگزاری ششمين همايش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با تکيه بر نظامهای نوين اطلاع رسانی و پژوهشهای پزشکی دراصفهان است.اين همايش ده ارديبهشت برگزارميشود.برخی ازموضوعات اين همايش عبارتند از:

1- نقش کتابدار و اطلاع رسان به عنوان همکار در تحقيقات پزشکی

2- روشهای نوين دسترسی محققان به اطلاعات پزشکی

3- بهره وری پژوهشگران ار منابع نوين اطلاعات پزشکی

4- وضعيت نظامهای اطلاع رسانی پزشکی در ايران

5- شبکه های اطلاعاتی پزشکی و فن آوری ارتباطی ايران

6- روش شناسی در ايجاد نظامهای اطلاع رسانی ايران

7- نظام ملی اطلاع رسانی: حال و آينده

8- استانداردها در نظامهای اطلاع رسانی ايران

برای کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به اين نشانی يعنی:

 پايگاه اطلاع رسانی سمينارها و همايشهای ايران سربزنيد.

اما خبرسوم-شنيده های ما حاکی ازآن است که هنوز برگه های آزمون دکترا دردانشگاه چمران اهواز تصحيح نشده است.قراراست که گروه زبان تا آخراين هفته نسبت به تصحيح اوراق امتحان زبان اقدام کند.کسانی که نمره زبانشان ازحدمتعارف کمتر باشد-برگه های امتحانی دروس اصلی شان تصحيح نخواهد شد.تاآخراين هفته درباره نتيجه آزمون دکترای کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز خبرهايی خواهيم داشت.

 

 
   

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   
 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

Gitex اين بار درعربستان سعودي
خاورميانه،كم كم به يك مركزتجاري جهاني تبديل ميشود، به خصوص با رشد فناوريهاي اطلاعاتي و نيز استفاده روزافزون ازاينترنت، نگرشي ديگر به اين منطقه ازجهان ازسوي ملل غربي، پديدآمده است. نمايشگاه بين المللي رايانه و فناوري اطلاعاتي، 18 تا 22 آوريل درعربستان سعودي برپاخواهدشد.برپايي همايشها و سخنرانيها و كارگاههاي آموزشي هم ازديگر مواردي است كه دراين نمايشگاه انجام ميپذيرد.همچنين فروش رايانه ها و نرم افزارهاي رايانه اي ازديگر اقدامات اين نمايشگاه است.گفتني است كه عربستان سعودي ازسال 1998 شبكه اينترنت را دركشورخود پذيرفت كه حدود20مركزISP دراختيارداشت.اما همي اينك بيش ازيك و نيم ميليون كاربرازشبكه اينترنت درعربستان استفاده ميكنند.اين نمايشگاه فرصت مناسبي جهت كابرد تجارت الكترونيكي ميباشد.نمايشگاه جيتكس كه درزمينه رايانه و علوم مرتبط با آن است، سال گذشته دردبي برگزارشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت اول)به منظورارائه خدمات مناسب مرجع به مراجعه كنندگان، كتابداران كتابخانه Dupont دردانشگاه Steston استانداردهاي زيررا تهيه و اجراكرده اند:
استاندارداول: به صورتي عمل كنيد كه مراجعان به پرسيدن سؤال تشويق شوند.
 پشت ميزمرجع يا ازطريق تلفن، به صورت صميمانه با مشتريان احوالپرسي كنيد.
 هنگام صحبت با مشتريان،چه به صورت رودررو و چه ازپشت تلفن، صدايي دوستانه و بشاش داشته باشيد.
 به نيازمنديهاي مرجع الكترونيكي مشتريان، بدون معطلي و صميمانه، پاسخ دهيد.
 ازانجام كارهايي كه درپشت ميزمرجع، نيازبه تمركزشديد دارد،خودداري نماييد.
 مرتب به مراجعان اطمينان دهيد كه هرچه سريعتربه آنها كمك خواهدشد.
 قبل ازاظهارنظرخودتان،اجازه دهيد مراجعان سؤالشان را تمام كنند.
 هنگام بحث با مراجعان، آرام و مؤدب باشيد.
 زماني كه يك مراجعه كننده سرگردان را ديديد، براي كمك به او سريع باب گفتگو را بازكنيد.
 درجستجوي مراجعاني باشيد كه دربخش مرجع، به كمك نيازمندند.

ادامه دارد...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ظهوريک کتابفروشی ديگر...


شيرازرا به پايتخت فرهنگی کشورميشناسند.شايد به خاطر وجود شعرا و شخصيتهای برجسته ای چون خواجه حافظ و شيخ سعدی و ... شايد به دليل وجود آثار متعدد باستانی و شايد هم به دلايلی که شما ازما بهترميدانيد.اما دراين پايتخت فرهنگی ايران-چيزی که خيلی خيلی کم به چشم ميخورد و کفاف نيازاطلاعاتی مردم را نميدهد کتابفروشی و کتابخانه است.البته همين کتابفروشيها هم که هست صرفا کارشان شده کتاب کنکور و کتابهای دانشجويان را فروختن. کتابخانه ها هم که صدايشان درنمی آيد اگرهم کاری ميکنند.
نميخواهيم که دوباره بگوييم که بازای هر۱۰ نفر۱۰ رستورانک و بازای هر۱۰۰نفر يک کتابفروشی وجود دارد!اينها مقدمه ای بود که عرض کنيم که يک کتابفروشی به نام ((خانه کتاب افق)) درانتهای معالی آباد (شيراز) دربرج الوند افتتاح شده که بدک نميباشد.به قول معروف کاچی بعض هيچی.به قول يکی ازدوستان کم کم داريم ازقاعده اول شکم بعد انديشه خارج ميشويم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

اين دايرةالمعارف در برزخ نوشته شده است

شانزدهمين ميزگرد كتاب ماه كليات با نقد و بررسى دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى با حضور صاحبنظران و استادان كتابدارى در خانه كتاب برگزار شد. در اين ميزگرد مباحثى پيرامون جلد اول دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى كه به حرف الف تا ژ مى‏پردازد و با همكارى 198 نفر از مشاوران علمى تدوين شده است، مطرح شد.
در ابتداى اين ميزگرد دكتر ناهيد بنى‏اقبال مسؤول كتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسى گفت: كار دايرةالمعارف در ايران ناشناخته است يا حداقل چنانكه بايد شناخته‏شده نيست. دانشجويان رشته كتابدارى غالباً شكايت دارد كه جامعه از رشته كتابدارى آگاهى و شناخت لازم را ندارند و حالا اين مرجع جديد ناآشنا )دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى( در رشته ناشناخته پا به عرصه وجود گذاشته است.
سپس دكتر عباس حرى، سرپرست دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى با اشاره به دشوارى كار دايرةالمعارف گفت: اينكه واقعاً بايد با دايرةالمعارف زيست امر اجتناب‏ناپذيرى است، چون دايرةالمعارف بسيار كند پيش مى‏رود، زمان‏بر است و رنج‏هاى پنهان آن بر همگان آشكار نيست.
دكتر حرى دايرةالمعارف را به مرگ تشبيه كرد و افزود: دايرةالمعارف خودآموزى است و فقط عشق است كه سبب اين اتفاق مى‏شود و براى ارزشگذارى دايرةالمعارف زمان لازم است.
دكتر حرى با اشاره به مشكلات تدوين اين دايرةالمعارف افزود: براى تدوين اين دايرةالمعارف ما بين سه موج قرار گرفته بوديم، موج سنت‏گرا، موج كتابدارى دهه 40 و موج نو كه با الكترونيك همراه شده بود و به اين خاطر براى به كارگيرى مدخل‏ها، اختلاف آرا وجود داشت. در واقع اين دايرةالمعارف در دوره برزخ نوشته شده است.
دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى اثر وحدت‏بخش كتابداران ايران است.
براي خواندن بقيه مطالب ميتوانيد به كتاب هفته، آخرين شماره قبل ازعيد، مراجعه كنيد…

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٢٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

سرقت ازكتابخانه مجلس-مشكل محققان ايراني براي چاپ مقاله

خبراول درروزنامه رسالت بوده:
نماينده بيجارازسرفت صدها جلد كتاب خطي و نفيس ازكتابخانه مجلس خبرداد.وي مسوولان كتابخانه مجلس را به سوءمديريت متهم كرده است.دريكي ازاقلام اين سرقت فرهنگي،300 جلد كتاب ازكتابخانه مجلس را به نشاني مجهولي دريك شهرستان فرستاده اند كه آن فرد و نشاني، حضورخارجي ندارد.
نكته:چرا هميشه بايد فكرهاي بدبكنيم؟! شايد به دليل جابجا شدن مكان كتابخانه مجلس، تعدادي ازكتابها گم شده.البته اين موارد دراساس كشي پيش مي آيد!.مگر شما تابحال اسباب كشي نكرديد؟!
خبردوم كه درروزنامه خبرجنوب به چشم ميخورد اين بودكه محققان ايراني با محدوديتهاي تازه اي ازسوي دولت امريكا مواجه شده اند.وزارت خزانه داري امريكا دردستورالعمل تازه اي اعلام كرده كه چاپ مقالات محققان ايراني،كوبايي،سوداني و ليبيايي درنشريات تحقيقي امريكا به منزله نقض قانون تحريم اقتصادي عليه اين كشورهاست.
هرناشري كه بخواهد مقاله يك محقق ايراني را به چاپ برساند بايد ازوزارت خزانه داري امريكا مجوزدريافت دارد.يكي ازناشران امريكايي دراين باره ميگويد: دليلي نمي بينيم كه ازچاپ مقالات محققان اين كشورها خودداري كنيم.ولي درعين حال ازمشورتهاي حقوقي استفاده ميكنيم.
اين دستورالعمل سبب ميشود كه چاپ مقالات محققان ايراني عملا غيرممكن شود.نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٥:٢۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

روزجهاني كتاب كودك


امسال، يعني دوم آوريل سال 2004 روزجهاني كتاب كودك دركشوريونان برگزارخواهدشد.پيغام آن، ((روشنايي كتابها))‌ميباشد.دفتربين المللي كتاب براي نسل جوان يا همانIBBY همه ساله اين روزرا برگزارميكند.براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت اين سازمان، كه تازه روزآمد شده مراجعه كنيد. گفتني است كه، اگرذهنمان درست ياري كند، دوسال پيش، انجمن علمي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز، سميناري را درباره كتاب كودك و به مناسبت اين روز برگزاركردند.پيام روزجهاني كتاب كودك درآن سال، كتاب به كتاب تا اوج آسمانها بود.سال گذشته اين روز دركشوربرزيل برگزارشد و شعارآن ((كتاب جهاني درتارهاي شگفت انگيز)) بود. لازم به ذكراست كه دفتربين المللي كتاب براي نسل جوان ازخانم زهره قائيني ازايران جهت نامزدي داوري جايزه جهاني هانس كريستين اندرسن دعوت كرده است.(به نقل ازسايت شوراي كتاب كودك)

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٥۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم