کتابداران فردا

ايجاد خانه هاي كتاب محله اي با همكاري مردممطلبي كه ازنظرتان ميگذرد درستون ((سخن روز)) روزنامه خبرجنوب نوشته شده بود.نويسنده مقاله درباره طرح خانه هاي كتاب، صحبت كرده است و ازمزاياي آن سخن به ميان آورده است.ما ازاين گونه مطالب به شدت استقبال ميكنيم و درصدد انعكاس آن برمي آييم.البته يك مساله وجود دارد.طرح، طرح جالبي است.اما ضمانت اجرايي ميخواهد.وضعيت كتابخانه هاي عمومي را دريك نظرببينيم، مي بينيم كه قوانين نانوشته كتابداري و اطلاع رساني درآنجا حاكم نيست،حداقل تقريبا نيست.جمله آخر اينكه بهتراست يك ده آباد داشته باشيم تا چندين فقره شهرخراب.
((انديشه موهبتي است كه به مدد كتاب و مطالعه آثاربزرگان بال و پرميگيرد.براي پرورش انديشه ها و پويايي نظرها، بايد هم به ايجاد كتابخانه دست زد و هم مطالعه كتاب را دربرنامه روزانه مردم نهادينه كرد.مردم بايد باورشان آيد كه چهره گشودن كتابخانه درشهرشان نمايشگرتبلور سرمايه فرهنگي است.درشهرما… هم شمار كتابخانه ها اندك است و هم شماركتاب خوانان.آمارهم نشان ميدهدكه سرانه مطالعه درايران حدود دو دقيقه است.
احداث بناهايي با نام خانه كتاب درهركوي و برزن شهرهايي كه ياوران شوراها درآنجا تشكيل شده است و جمعيتي تا صدهزارنفررا دربرميگيرد، انتخاب زمين و سطح زيربناي كتابخانه به مساحت500تا1000 مترمربع شامل فضايي براي قفسه كتاب،سالن كتابخواني،اتاق مسوول كتابخانه، سالن كنفرانس، سرويس بهداشتي و آبدارخانه باشد.
طراحي اين مجموعه را ازرهگذرمسابقه هاي معماران و شهرسازان داراي صلاحيت شهرها زيرنظرهيات امنا تهيه كرد و هيات امناي كتابخانه را ازميان انديشمندان و هنرمندان برگزيد.هزينه هاي اجراي تجهيز خانه هاي كتاب را ميتوان ازكمكهاي مردمي تامين نمود و ميزان ياري رساني آنان را درلوحي ثبت نمود تا ديگران نيز به سرمايه گذاري براي راه اندازي خانه هاي كتاب تشويق شوند.
گردانندگان خانه هاي كتاب را ميتوان ازميان ياوران شوراي شهر و بازنشستگاني كه دراين زمينه تخصص و علاقه دارند برگزيذ.
براي راه اندازي خانه هاي كتاب درشهرها، پيش گام شويم و مردم را به همياري فراخوانيم و جوانان را به مطالعه تشويق كنيم و ازكتابداران آزموده و دانشگاه ديده براي اداره اين مكانها استفاده نماييم.))

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

روشهاي نوين تدريس و افزايش توان علمي اساتيد

مطلبي را كه ميخوانيد چكيده مقاله آقاي علي حسيني خواه، دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران است كه درسمينار دانشگاه الزهرا ارائه داده اند. دريادداشتهاي بعدي ازسايرچكيده ها هم استفاده ميكنيم.
آموزش كتابداري با توجه به متدولژي آن ‏فرآيندي نظري/عملي است.بايستي تئوري و تكنيك را درهم آميخت.دراين مقاله، با توجه به ويژگيهاي خاص هركدام ازدروس كتابداري، الگوهاي تدريس عملي پيشنهاد ميشود.الگوي پيشنهادي براي درس سازماندهي،مرجع،مديريت و كارورزي ارائه شده است.سخنراني تجربي،بحث گروهي،روشهاي پرسش و پاسخ فعال،ايفاي نقش،مطالعه موردي و روشهاي پروژه ازموارد پيشنهادي هستند.برگزاري كارگاههاي آموزشي مادام العمر و آموزش استفاده ازفناوريهاي اطلاعاتي جديد دردروس كتابداري، توان علمي اساتيد را افزايش ميدهند و اين موارد به آنان توصيه ميشود.
...
اما آخرین خبرها ازسمینار مشهد حاکی ازآن است که چندمقاله دیگربه مجوعه مقالات همایش اضافه شده است.برای همین میتوانید به سایت آستان قدس که درمجموعه لینکهای حاشیه وبلاگ وجود دارد سربزنید.
درضمن یازده نفر نفر درآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی مشهد پذیرفته شده اند.این یازده نفر مورد مصاحبه قرارخواهندگرفت و ازمیان آنها سه تن درحکم دانشجوی دکترا به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. اسامی این افراد عبارتنداز...
منتظرباشید دریادداشتهای بعدی اعلام میکنیم.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

نقدها را بود آيا که عياری گيرند؟

 

بايد عرض کنيم که باز سايت دچارمشکل شده و برخی مطالب را اجرانميکند.اين تقصيرمانيست.دراولين فرصت سعی خواهيم کرد که مطالب فنی ترو علمی تری را منعکس کنيم. اما فعلا چندتا خبر...

 • ظاهرا جلسه انجمن کتابداران خوزستان که جهت تعيين هيات رئيسه آن قراربود روزششم خرداد ماه تشکيل شودبه دلايلی به تاخيرافتاده است.احتمالا اواخرخردادماه اين جلسه برگزارميشود.
 • امروز همايشی دردانشگاه چمران به نام ارتباطات برگزارشد.متاسفانه اطلاعاتی دراين باره تا اين لحظه دستمان نرسيد.
 • البته يک همايش هم درباره فناوری اطلاعات دردانشگاه تربيت مدرس برگزارميشود.روزچهارم خرداد ساعت نه و نيم صبح درتالار شهيدمطهری.

 • اميدوارم پيش از اينكه فرصت‌ها از دست برود آينده نمايشگاه كتاب مشخص شود-

مدير اداره كتاب معاونت فرهنگي وزارت ارشاد درباره تغيير مكان نمايشگاه كتاب تهران گفت: اميدوارم در شش ماه اول امسال تكليف مكان برپايي نمايشگاه در سال آينده روشن شود.
مجيد صيادي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:‌ اگر نظري هم درباره مكان نمايشگاه كتاب داده مي‌شود، فقط در حد اظهار نظر است. بايد همه كساني كه دست‌اندركار اين حوزه‌اند چاره‌انديشي كنند و قبل از آنكه فرصت‌ها از دست برود مكان براپايي مشخص شود و برگزاري آن در سال آينده توام با شك و ترديد و نگراني و دلهره نباشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

عذرخواهی ازکتابداران فردا و چند خبر

 

به دليل اشکالات فنی که اين سايت ايجاد کرده بود نتوانستيم دربروزکردن آن موفق باشيم.ازاين بابت ازهمگی عذرخواهی ميکنيم.اما چند تا خبرتازه...

 • اول اينکه هفته گذشته-چهارشنبه-دانشگاه الزهرا پنجمين همايش خودرا تحت عنوان دروس کتابداری : ديدگاه انتقادی... برگزارکرد که به زودی برترين مقاله را البته چکيده مقاله- منعکس ميکنيم.دراين سمينار پيشنهادهای زيادی درباره تغييرمحتوای دروس کتابداری و اطلاع رسانی داده شد و نيز مسائلی چون استفاده ازفناوری اطلاعات دردروس کتابداری و اطلاع رسانی و به روزبودن دانش اساتيد مطرح شد. ما اميدواريم که اين بحثهايی که درآن سمينارشد ضمانت اجرايی داشته باشد و صرفا ذکر مصيبت يا درد دل نبوده باشد.

کتابخانه مرکزی دانشگاه ... مبلغ پنجاه ميليون تومان ازنمايشگاه کتاب تهران خريداری کرد.بايد آيا دونفرفهرست نويس اين کتابخانه ميتوانند کارسازماندهی اين کتابها را درسريع ترين زمان ممکن صورت دهند يانه؟ البته خوشحاليم که مجموعه اين کتابخانه غنی ترميشود.

 • سمينار سواد اطلاعاتی مشهد هم درراه هست.شما هم دراين سمينارحضورداريد؟
 • 33 مقاله ISI اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز مورد تشويق قرار گرفتند.بقيه خبررا ازايسنا دريافت کنيد.

بخشهايی ازکتابخانه عظيم اسکندريه پيداشد.باستانشناسان معتقد هستند که اين کتابخانه اولين مکان يادگيری بشر بوده است. سايت بی بی سی دراين باره اضافه ميکند...

با تشکرازکتابدارايرانی.

 • قصد داريم که ازاينجا تشکر گرم و صميمانه ای ازآقای احمد پاپی-بانی برپايی سمينار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- داشته باشيم.اميدواريم که موفق باشند. راستی... گفتيم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. ازسال آينده دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی راه اندازی ميشود. کجا؟ هنوز خبری به دستمان نرسيده است.
 • درخبرها آمده بود که کتابخانه آرامگاه ابن سينا پس از۳۷ سال بازگشايی شد.مسئول اين کتابخانه گفت درباره خريد منابع و امکانات هيچ کمکی به ما نميشود.سوال ما اين است: چرا اين کتابخانه بازگشايی شد؟!
 • يک هفته با کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان. گزارشی جالب است ازدهمين جشنواره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان. دراين گزارش درباره کتابخوانی کودکان-کتابخانه های سيار و ... خواهيد خواند.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

هست اندرپرده بازيهای پنهان

 

نگاهی گذرا به سوالات آزمون کارشناسی ارشد نشان ميداد که اين سوالات غيرکارشناسانه طراحی شده است و کماکان مشکلی که درزمينه سوالات کنکورکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی گريبانگيردانشجويان اين رشته است پابرجاست.آن مشکل وجود سوالات معارف است.هرکسی با هرسليقه ای که دارد اقدام به تهيه اين سوالات ميکند و منبع خاصی را درنظرنميگيرد.طيف سوالات اين درس ازسال اول ابتدايی را دربرميگيرد تا دانشگاه و حيطه های مستقل ازآن.

غيرازاين بهتراست درطراحی سوالات ازوجود متخصصان دردانشگاههای معتبرکشوراستفاده شود و سوالات واقعاتخصصی باشد. چه ضرورتی دارد که درسوالاتی که به مرجع مربوط ميشود حتما دانشجويی نام فلان کتاب متعلق به قرون ماضی و نام نويسنده آن را بداند.بهترنيست که دراين سوالات تبحر و تخصص دانشجو سنجيده شود تا حافظه او؟ مشکلی که يکی دوسال قبل با آن گريبانگيربوديم.چرا ازمباحث نظری مرجع شناسی اندک مطلبی بيان ميشود؟ علت اينکه ما اکنون مرجع را ازدروس تخصصی مثال زديم اين است که فغان اکثردانشجويان از طراحی غيرتخصصی سوالات اين درس است.به هرحال اين مصايب را بارها و بارها قبلا ذکرکرديم.اميدواريم که درساليان آتی شنوايی مسئولين مربوطه بهبود يابد!

اما درمورد نتايج. متاسفانه اطلاعات و اخبار موثق و دقيقی دراين باره نداريم. اما ميدانيم ازاهواز يک نفر با رتبه ۲۶ و ازمشهد رتبه های ۱-۲-۴-۷-۱۲-۴۵ البته گمان ميکنيم پذيرفته شده اند. ازنتايج شيراز و تهران و سايرنقاط کشوراطلاعاتی دردست نداريم. به هرحال به تمام کسانی که دراين آزمون که امسال به دشواری برگزارشده بود پذيرفته شده اند تبريک مخصوص ميفرستيم.به جمع اراشد خوش آمديد.اميداست که با همت شما کتابداران فردا بتوانيم آينده کتابداری ايران را درخشان کنيم...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

کتابخانه های تک کتابدار

درصدزيادی ازکتابخانه های تخصصی آنقدرکوچک هستند که فقط يک کارمند دارند.اين کتابخانه ها عموما به داشتن کتابداران منفرد مشهورهستند.گاهی اوقات متصدی کتابخانه يک کتابدارحرفه ای تحصيلکرده و متخصص است و يک دستياربه عنوان تایپيست به صورت پاره وقت دراختياردارد.

((کتابدارتنها)) يا Solo Librarian  درکتابخانه های اختصاصی مديريت بيشتربخشها را برعهده دارد.البته دراين کتابخانه هنوز مسائلی چون فراهم کردن بودجه-برنامه ريزی جهت خدمت رسانی به کاربران- و ... وجود دارد.اين کتابدار کليه وظايف مجموعه سازی-خدمات مرجع-فهرست نويسی-رده بندی-امانت منابع و ....را برعهده دارد.کتابدار دراين حالت-آزادی عمل بيشتری را دارد.البته امکان ارتقا و پيشرفت درچنين کتابخانه هايی تقريبا وجودندارد.

مشکل ديگرچنين کتابخانه ای-اين است که هنگام ازدحام جمعيت اگرکتابداردستياری دراختيارنداشته باشد اداره کتابخانه غيرممکن خواهدشد.وجود يک دستيارجهت کمک به کتابدارضروری ميباشد.

کتابدارتنها بودن يک حرفه انعطاف پذير و متعلق به آينده است و ميتواند مديريت همه جنبه های خدمات اطلاعاتی را شامل شود.اگرکتابدارتنها قصد دارد موفق باشد بايد درزمينه مديريت-بينش و آگاهی و نيزالگو داشته باشد.بهتراست کتابدارتنها با کتابداران کتابخانه های مشابه درتماس باشد وازتجربيات آنان استفاده کند.

کتابدارتنها بودن بهترين فرصت جهت معرفی کتابداران و خدمات آنها به جامعه کاربران است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

نمايشگاه نرفتيد؟ اصلا مهم نيست...

 

 

 

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

خبر ازانتخابات انجمن کتابداران ايران

 

 • صورتجلسه دومين دوره انتخابات هيئت مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

 همايش سالانه و دومين دوره انتخابات انجمن در روز 16 ارديبهشت 1383 از ساعت 15 در تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران، با حضور اعضاي انجمن، بر گزار شد.

در اين جلسه، ابتدا فرازهايي از سخنان دكتر آذرنگ در باره انجمن قرائت شد و پس از آن جناب آقاي دكتر حياتي به ذكر مطالبي در باره استاد هوشنگ ابرامي پرداختند. پس از آن هيئت مديره انجمن به ارائه گزارشي از فعاليت انجمن در دوره نخست پرداختند:

دكتر فتاحي ر وند فعاليت انجمن، را از جمله مشكلات و پيشرفتهاي پيش آمده در طول كار، از بدو تشكيل تا پايان دوره تشريح نمودند؛ آقاي حافظيان به ارائه گزارش مالي انجمن، رؤساي كميسيون‌هاي انجمن نيز هر يك به ذكر پيشرفتهاي كميته‌هاي علمي انجمن و رؤساي شاخه‌هاي خراسان و اصفهان به ارائه گزارش فعاليتهاي شاخه‌هاي استاني پرداختند.

 

پس از استراحت و پذيرايي، هيئت رئيسه سني جلسه با حضور سركار خانم سلطاني، جناب آقاي دكتر دياني، جناب آقاي تيموري و جناب آقاي يغمايي و نماينده وزارت علوم تشكيل شد. انتخابات با 94 رأي، از 139 عضو پيوسته استان تهران، انجام گرفت كه نتيجه آن بر حسب تعداد رأي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تعداد رأي

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تعداد رأي

1

 دكتر رحمت‌الله فتاحي

83

 

11

مهوش بهنام

21

 2

 كاظم حافظيان رضوي

 71

 

12

مهرداد نيكنام

18

3

 دكتر فريبرز خسروي

70

 

13

يعقوب نوروزي

18

4

 ابراهيم عمراني

65

 

14

علي رادباوه

17

5

 دكتر مزيناني

64

 

15

هيلان علي‌اكبرزاده

16

6

 محسن حاجي‌زين‌العابديني

52

 

16

سيروس داودزاده

10

7

 محمود شمس‌بد

42

 

17

سهيلا علوي

7

8

 ايرج صبا

29

 

18

احمد يوسفي

5

9

 سيمين نيازي

29

 

19

زين‌العابدين يوسفي‌نژاد

0

10

 صديقه شوشه‌ريز

21

 

 

 

کتابداران فردا آرزوی موفقيت برای انجمن کتابداران ايران دارند.

اين مطلب را هم ازسايت انجمن امانت برده ايم.محض حفظ قانون حق مولف.

 

 

 • قطع برق درنمايشگاه کتاب!

قطع برق 70 دقيقه‌يي در برخي از سالن‌هاي هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران و يازدهمين نمايشگاه مطبوعات، مراجعه‌كنندگان و غرفه‌داران را با مشكلاتي مواجه كرد. بقيه را از ايسنا بخوانيد.

 

 • چاپ مقاله به خودي خود كاري پسنديده است، اما نبايد تنها هدف انجام يك پروژه و يا كار تحقيقاتي باشد.
  دكتر نعمت‌الله جعفر‌زاده‌حقيقي‌فرد، مدير گروه بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، در گفت و گو با خبرنگار علمي ـ پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب افزود: « در كشورهاي پيشرفته دنيا مهم‌ترين سازمان‌هايي كه به انجام مطالعات و تحقيقات مي‌پردازند و هدايت آنها را برعهده دارند، مراكز دانشگاهي هستند.»

منبع: ايسنا


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

مقاله ای ازهمايش کتابداری پزشکی

همانطورکه وعده کرده بوديم قراراست که برخی ازچکيده های مقالات ارائه شده درهمايش کتابداری پزشکی که مدتی قبل دراصفهان برگزارشد را دراختيارشما قراردهيم.به طورتصادفی سه چکيده را انتخاب کرديم و به مرورارسال ميکنيم.

بررسی نقش کتابدارپزشکی درعصرالکترونيک

ارائه شده توسط: آنسه حسينی زاده-پريسا شيخ الاسلامی

دراين مقاله به تاريخچه و علل پيدايش تخصص کتابداری پزشکی اشاره شده-نقش کتابدار پزشکی و سير تحولات اين حرفه با توجه به پيشرفت تکنولژی و پارادايمهای حاصل برآن بررسی شده است.ارزشهای حاکم برمحيط کتابخانه های دنيا که موجب تعيير کارکردهای کتابخانه و تحول نقش کتابداران ميشود تغييريافته اند و مفاهيمی همچون پست مدرنيسم و سايبرارين به وجود آمده است.

کتابداری به عنوان تخصصی که ازبطن جامعه برخاسته برای حفظ رابطه خود با جامعه امروزی و انجام رسالت خويش تغييراتی را پذيرفته که درکشورما ناشناخته مانده است.پزشکی هم علمی است که مرتبا دستخوش تحول و دگرگونی ميباشد.لذا برای کتابداران پزشکی لازم است که خودرا با نيازهای روزآمد جامعه پزشکی هماهنگ ساخته و نقش های جديد را برعهده گيرند.ازجمله اين نقشها همکاری درتحقيقات پزشکی-همکاری با پزشک دراتاق عمل-نقش رابط درنظامهای اطلاعات پزشکی-تهيه ابراصطلاحنامه ها Metathesaurus درزمينه پزشکی و کاربرمدارنمودن سيستمهای اطلاعات بهداشتی است.

اين مقاله به بررسی تحولات نقش کتابدار دربرابرنيازهای اطلاعاتی جديد کاربران پرداخته است و تعدادی ازنقشهای جديد کتابداران را به جامعه کتابداری پزشکی معرفی نموده است.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۱٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ورود برای شما ممنوع!

اين بار قصد داريم که بدون ((سوگرفتگی)) مطلبی را مطرح کنيم.شايد با نظرات شما توانستيم به يک راه حل عاقلانه درمورد دسترسی به منابع کتابخانه ای ازسوی برخی افراد برسيم.يادداشت امروز-له يا عليه کسی نيست و صرفا يک نقل قول است ازجايی که شايد برای شما جالب باشد.

درکتابخانه دانشکده ای يکی ازدانشگاههای کشورمان-يک دفتربزرگ وجود دارد که کاربران نظرات خودرا راجع به کتابخانه-کتابداران و کتابها درآن مينويسند.خود کتابداران کتابخانه می گويند که اين دفتر-حکم وبلاگ کتابخانه را دارد که البته يک طرفه است و فقط کاربران ميتوانند درآن نظربدهند.گاهی اوقات يادداشتهای جالبی به چشم ميخورد که نشان ازنظرات فرهيخته کاربران دارد و انعکاسی است ازنيازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه و اگر کتابداران کتابخانه ازنظرها و گاهی حدسهای فرهيخته استفاده نمايند کتابخانه واقعا يک نهاد پويا خواهد بود.

الغرض...

اين يادداشت را كه گويای مطالب بسياری ميباشد دراين دفتركتابخانه يافتيم و اكنون آنرا بررسی ميكنيم.شايد توانستيم با نظراتی كه ازشما دريافت ميكنيم خيلی مسائل را كه شايد به ظاهربی اهميت باشند شفاف و  حل نماييم.

((استفاده ازمنابع علمی بدون محدوديت متعصبانه-شكل ايده آلی ندارد.اگردست ازخط قرمزهای سنتی و غيرقابل درك خود برداريم بين من دانشجوی دانشگاه آزاد و تو كه دانشگاه دولتی درس ميخوانی چه تفاوت انسانی مهمی وجود دارد كه بايد به دليل استفاده ازمنابع موجود اينجا زيرنگاههای تحقيركننده و توهين كلامی مسئولين كتابخانه قراربگيرم...))

حالا شما چه ميگوييد؟

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

امروزه استفاده از مجلات كاغذي در دانشگاه‌ها جايگاهي ندارد

اين مطلب را چند دقيقه پيش ازسايت ايسنا دريافت کرديم.

دكتر مجيد كارندي، رييس دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، در گفت و گو با خبرنگار علمي ـ پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب افزود: « مشكل ما در تهيه منابع لاتين است.»
وي با اشاره به اين كه منابع و كتاب‌هاي لاتين بيشتر به عنوان منابع درسي استفاده مي‌شوند، خاطرنشان كرد: « با توجه به برگزاري نمايشگاه‌هاي چندگانه و يارانه‌اي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به كتاب‌هاي لاتين تعلق مي‌گيرد، تهيه كتاب‌هاي درسي لاتين امكان‌پذير است.»
كارندي استفاده از مجلات و مقالات لاتين را براي فعاليت‌هاي تحقيقاتي لازم دانست و گفت: « امروزه ديگر استفاده از مجلات كاغذي در دانشگاه‌ها جايگاهي ندارد و دنيا به سمت استفاده از مقالات و مجلات آن‌لاين پيش مي‌رود.»
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تصريح كرد: « متاسفانه در اين دانشگاه سيستم رضايت‌بخشي براي دسترسي به مجلات آن‌لاين وجود ندارد و در تهيه مقالات و مجلات لاتين مشكل داريم.»

 • نظر شما دراين مورد چيست؟
 • آيا واقعا بايد مجلات کاغذی را کنارگذاشت يا اينکه...

 خوب است که دراين باره ديدگاههای يکديگر را بدانيم.

 • راستی گمان ميكنيم كه ازامشب نتايج مقدماتی آزمون كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی را درسايت سازمان سنجش اعلام ميكنند.تنها كاری كه ازدستمان برمی آيد آرزوی موفقيت برای كتابداران فرداست.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

چندتا خبر

روزقبل راجع به وب معنايی گفتيم.امروز ميخواهيم کتابی را دراين زمينه به شما معرفی کنيم.تصويرکتاب را نشان ميدهيم تا بهتر مشخص باشد.اگرگذرتان به نمايشگاه افتاد ميتوانيد اين کتاب را بخريد.

 • يکی ازمخاطبان گرامی راجع به ناکارآمدی سايت نمايشگاه کتاب گفتند.بله ماهم تاييد ميکنيم که اين سايت ناکارآمد است و امکان يافتن کتابهای فارسی را ندارد.
 • به زودی بارکدهای سخنگو به بازارخواهندآمد.اين مقاله را ميتوانيد درسايت فناوری اطلاعات ايرانی بخوانيد.اگراين بارکدها به کتابخانه ها راه پيدا کنند چه ميشود؟
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز به زودی نشريه خودرا تحت عنوان تازه های کتابخانه مرکزی منتشرخواهدکرد.
 • خبر جديد اينکه امسال دانشگاه چمران اهواز دررشته کتابداری و اطلاع رسانی درمقطع دکترا دانشجو نخواهد گرفت.
 • به زودی چکيده مقالات همايش اصفهان را به صورت الکترونيکی منتشرخواهيم کرد.البته با حفظ قانون حق مولف.
 • خبرمهمی که داريم اين است که روز ششم خرداد ماه امسال انجمن کتابداران خوزستان هيات رئيسه خودرا انتخاب و رسما آغازبه کارميکند.

اما  

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

وب معنايي(Semantic Web)

مطلبی را که ازنظرميگذرانيد چکيده ای است ازمقاله آقای جمالی مهمويی که درنشريه اطلاع شناسی به چاپ رسيده است...

تيم بررزلی(Tim Brenerslee) که اولين بارايده وب معنايی را درسال ۱۹۹۹ درکتاب بافتن وب مطرح کرد آنرا چنين تعريف ميکند: يک وب متشکل ازهوش مصنوعی نيست.به معنای آموزش نحوه فهم کلام مصنوعی ياانسان نيست.وب معنايی-توسعه وب کنونی است به گونه ای که همکاری ميان رايانه ها و انسان بيشترگردد.اين توسعه ازطريق تجهيز اطلاعات با اجزای معناشناختی دقيق و مشخص امكانپذيرميشود.وب معنايی داده های سازمان يافته ای را به وب كنونی می افزايد كه پردازش آنها برای رايانه ساده است.درحقيقت-كار وب معنايی گسترش ذخيره و بازيابی اطلاعاتی است كه پردازش آنها توسط نرم افزارهای مختلف امكانپذيرمی گردد.

بدين ترتيب-نه تنها همكاری ميان انسان و رايانه بيشترميشود بلكه گام موثری درجهت خودكارسازی امورمختلف مرتبط با اطلاعات خواهدبود.وب معنايی به دليل استفاده ازعمل پذيری دروني-توانايی ارائه خدمات بسيارمتنوعی را دروب خواهد داشت.عمل پذيری درونی يعني: توانايی نظامهای مختلف برای تبادل اطلاعات به شكل مستقيم و مفيد ميان يكديگر.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

...اين نکته های چون زرسرخ

 درمورد صحبتی که يکی ازدوستان درباره انتخابات انجمن کرده بودند بايد عرض کنيم که بله بارها ازخودمان پرسيديم...

 • اين روزها درکلاس داده پردازی-پرسشنامه ای طراحی ميشود که قراراست به ارزيابی نرم افزارهای کتابخانه ای بپردازد.اين پرسشنامه ترجمه ای خواهد بود ازيک پرسشنامه لاتين به نامSUMI .البته فعلا درمرحله هنجاريابی و ويرايش قراردارد.وقتی کاملترشد خبرش را منتشرميکنيم.

  مجددا درگروه خبری نامه ای گلايه آميزدرباره آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دريافت کرديم که محتوايش دل هرکتابداری را آزرده ميکند.چون سهوا پاکش کرديم نميتوانيم منتشرش کنيم.بايد ببخشيد...

 • تصورميشود که همين روزها نتيجه اوليه آزمون کارشناسی ارشد اعلام شود.هرچند ميدانيم که اين يک فراآرزوست ولی اميدواريم که همه کتابداران فردا موفق باشند.

 ازنتيجه امتحان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی ... چيزی نداريم بگوييم...

 • يکی ازاساتيد اصراردارد که حتما برای درس کارورزی بايد پروپوزال تهيه کنيد.عجيب نيست؟

عاجزانه ازانجمن کتابداران ايران ميخواهيم که چکيده سخنرانی های ارائه شده درتهران را روی سايت انجمن منعکس کند تا بقيه هم بتوانند سود ببرند.

 •  صدای کتاب را که عصرپنج شنبه پخش ميشود گوش ميکنيد؟ دربرنامه اين هفته اين برنامه-مجری محترم دربياناتش لفظ کتابرسانی را به زبان آورد.فکرش را بکنيد که اگررشته ما را کتابرسانی نام می نهادند چگونه بايد زندگی ميکرديم؟

 يکی ازکتابخانه های تخصصی در... که مربوط به کارهای زمين شناسی است-اوضاع بلبشويی دارد و شما عملا ميتوانيد بسته بودن فکريک مديررا درآنجا مشاهده کنيد.کتابدار اين کتابخانه ليسانس تاريخ-حدودا ۵۰ ساله و بازنشسته است... ماجرای طولانی دارد.يک يادداشت را به اين امردرآينده اختصاص ميدهيم.

 • يکی ازاساتيد ازهمايش کتابداری و اطلاع رسانی اصفهان تعريف ميکردند که بازارامضاگرفتن ازايشان بسيارداغ بوده است!

يکی ازنکات جالبی که استاد گرامی درباره همايش اصفهان بيان کردند اين بود که يک جلسه راجع به ايجاد نظام صنفی درکتابداری تشکيل شد.اگرتوانستيم که اطلاعات بيشتری بگيريم حتما منتشرميکنيم.

 •  نقل به مضمون:

استخدام در دانش همارا

شركت داده پردازي و اطلاع رساني" دانش همارا" جهت انجام پروژه سازماندهي و اتو ماسيون   اسناد فني از كارشناسان كتابداري و اطلاع رساني كه داراي جديت و روحيه همكاري بالا باشند ، دعوت به همكاري مي نمايد. عزيزان علاقه مند مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با آقاي مهندس شاهسوند با شماره هاي زير تماس حاصل فرمايند.

091232427792142633

21427922938095


مطالبی را كه زيراين خط مرورميكنيد متعلق به امروزيكشنبه ميباشد.

 • درباره شماره های تلفن بايد عرض كنيم كه ما بی تقصيريم.همانطوركه ذكر كرده ايم نقل به مضمون است.
 • امروزسميناراخلاق حرفه ای درتالار دكترپاك سرشت دانشگاه چمران اهوازبرگزارشد.دكترصفايی مقدم-دكترنجاريان-دكترپاك سرشت وسفيرايتاليا دراين باره سخنرانی كردند.حتما ميپرسيد كه اين مطلب چه ارتباطی با كتابداری دارد.عرض می كنيم كه دكترفرج پهلو مديرروابط بين الملل دانشگاه ازدست اندركاران برگزاری اين همايش بودند.
 • نمايشگاه كتاب تهران هم افتتاح شد.
 • نتيجه دكترای كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اهوازهم اعلام شده البته فعلا به صورت غيررسمي.متاسفيم.كسی قبول نشده است.
 • ديدگاههای کتابداران را ميتوانيد درسايت کتاب هفته درباره نمايشگاه بدانيد.
 • ...
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

دومين دوره انتخابات هيئت مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

دومين دوره انتخابات هيات مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

(همزمان با برگزاري نمايشگاه كتاب)

از كليه همكاران و اعضاء محترم دعوت مي‌شود حتما در اين انتخابات شركت نمايند.

زمان:

چهارشنبه 16/2/83 از ساعت 15-20

مكان:

تهران - دانشگاه تهران - دانشكده فني - تالار شهيد چمران

(مكان برگزاري از كتابخانه مركزي به دانشكده فني تغيير يافته است. لطفا اين تغيير را به اطلاع ساير همكاران و علاقه‌مندان برسانيد)

درضمن-اسامی برخی ازنامزدهای انتخاباتی هيات مديره به شرح زيرميباشد:

آقايان:اشرفی ريزی-دکترنورا... مرادی-دکتراحمد شعبانی-سيد ابراهيم عمرانی-دکترمهرداد نيکنام و ... خانمها: صديقه شوشه ريز-زهره آقا ميری- و ...

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست

حتما براي شما پيش آمده. هنگامي كه براي يك كارپژوهشي و حتي يك وبگردي ساده دردنياي جادويي اينترنت گردش ميكنيد با مقالات يا وب سايتهايي مواجه شده ايد كه توسط كتابداران كتابخانه ها ايجادشده اند.

مثلا مقاله اي درزمينه مقايسه چند موتوركاوش مي يابيد كه نويسنده آن يك كتابدارمرجع ازكتابخانه دانشگاهي مثلا اوگاندا بوده است. مطلب را ميخوانيد و ازآن استفاده ميكنيد و حتي به آن ارجاع و استناد ميدهيد.به هرحال با يك نظركلي به مقالات مختلف خارجي درمي يابيم كه كتابداران كتابخانه ها –البته خارج ازكشور-چيزي ازاساتيد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهها كم نداشته اند و همگام با آنها به ارائه مقالات پرداخته اند وسهم عمده اي درتوليد اطلاعات علمي داشته اند.

اما اگر به مقالاتي كه درداخل كشورمان توليد و منتشرميشود نظري داشته باشيم مي بينيم كه بيشتر مقالات توسط اساتيد دانشگاهها و بعضا دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني منتشرشده است.گاهي اوقات هم پيش آمده كه يك نشريه معتبركتابداري و اطلاع رساني داخلي . تمام مقالات خود را به مطالب اساتيد اختصاص ميدهد.گفتني است كه ما براي تمام اساتيد گرامي ارزش فوق العاده اي قائليم و دانش و معلومات آنان براي مسلم است و شخصيت علمي آنها نيزمعتبر و قابل احترام ميباشد.اما سوال برايمان پيش آمده كه چرا درتوليد اطلاعات علمي و ارائه مقالات نقشي ندارند وبسياركمرنگ فعاليت ميكنند؟ ما فكرميكنيم كه كتابداران درهرنوع كتابخانه اي كه مشغول كارهستند بايد درتوليد اطلاعات نقش داشته باشند و اين يكي ازشيوه هاي مطرح شدن كتابداران درجامعه است.كتابداران بايد بدانند كه اگرخودرا باوركنند. ديگران هم باورشان ميكنند.

معرفی چندتا لينک

دراينجا يکی دوتا لينک هم خدمتتان معرفی ميکنيم.البته بايد ازگروه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ممنون باشيم که گاهی اوقات منبع خبری ماميشود.

اين سايت هرچه بخواهيد درزمينه سواد اطلاعاتی دارد.البته لازم است ازآقای زوارقی به خاطرانتشاراين خبرممنون باشيم.

دراين سايت که ازوبلاگ آقای منصوريان به امانت برده شده-ميتوانيد با ليست وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی جهان روبروشويد.

اگرميخواهيد بدانيد که دانشجويان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شيراز چه دروسی را ميخواندند به اينجا هم سربزنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

تازه چه خبر؟

 • شنيده ها حاکی ازآن است که کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز به احتمال فراوان ازسال آينده با پايگاه اطلاعاتی ديالوگ برای مدت يکسال مشترک خواهدشد و ازمقالات تمام متن اين پايگاه سود خواهدبرد.گويا مبلغ اشتراک نيز ده هزاردلار خواهدبود.
 • چوب حراجی برسرفرهنگ ميخورد.بايد از جلو همه كتابفروشى‏هاى راسته انقلاب بگذرم و بعد همه پيراشكى‏فروشى‏ها و پيتزافروشى‏ها و همه كوپن‏فروشى‏هاى دور ميدان انقلاب برايم تكرار شوند تا برسم به ساختمانى كه روى آن نوشته شده بازار بزرگ كتاب صفوى...

ادامه مطلب را درسايت کتاب هفته بخوانيد و ...

 • دبير كل هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور:
  قانون جديد كتابخانه‌هاي عمومي كشور خالي از اشكال نيست.ايشان اضافه ميکنند:  اصولا غير دولتي شدن مجموعه‌ها براي ما راهگشاست؛ اما اين به معناي خصوصي شدن نيست و در حال حاضر كتابخانه‌ها به هيچ عنوان نهاد خصوصي نيستند و همچنان نقش دولت نقش اصلي است. البته حتا در قانون جديد هم درباره منابع مالي ايراداتي هستند.

متن خبررا دراينجا بخوانيد. 


 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

استانداردهاي خدمات مرجع(آخرين قسمت)

استانداردهفتم: درمجموعه گستري مشاركت كنيد.

 

·         با سفارش دادن مقولاتي كه به صورت الكترونيكي و چاپي براي بخش مرجع بايد خريداري شوند، درمجموعه گستري كتابخانه مشاركت نماييد.

 

·         با سفارش دادن موادي كه بايد وجين شوند دروجين مجموعه كمك كنيد.

 

استاندارد هشتم:سياستهاي كتابخانه و سازمان خودرا درك كنيد و به كارببنديد.

 

·         با روندهاي ضروري كتابخانه، آِشنا باشيد.

 

·         به مراجعاني كه با برنامه كتابخانه آشنا نيستند، نحوه عضويت و دسترسي به مواد را توضيح دهيد.

 

·         درخط مشي كتابخانه، مواردي همچون خوردن،آشاميدن،سروصدا و استفاده ازتلفن همراه را نيز ذكركنيد.

 

·         همچنين دراستفاده ازاينترنت، سياست مخصوص خودرا ارائه كنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

خبرهای تازه مجددا

مقاله تنی چند ازاساتيد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران درهمايش کتابداری پزشکی پذيرفته شده است.

دکترعصاره: انتشارات علمی پزشکان ايران در پايگاه اطلاعاتی MEDLINE در سالهای 1975-2003

دکتربيگدلی: بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز از مجله هاي خارجي رشته تخصصي آنان و بررسي ميزان، علل و مشكلات استفاده آنان از مجله هاي خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه

دکترکوکبی: تغييرات پيشنهادي در ساختار مارك ايران براي انطباق آن با كتابخانه هاي پزشكي كشور

نکته جالب اينجاست که اساتيد گلايه ميکنند که چرا شما دانشجويان مقاله دراين سمينارنداريد؟

مافکرميکنيم اعلام وجود چنين سميناری بعد ازتعطيلات عيد کمی زود بود! چون آخرين مهلت ارسال چکيده ها پيش ازعيد بوده...

لازم به ذکراست که درشت تایپ کردن عنوان مقاله يکی ازاساتيد صرفا جهت ايجاد تنوع بوده و نه نظايری متفاوت ازاين قبيل.

خبربعدی اينکه نتيجه آزمون زبان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهوازاعلام شده.تاشنبه هم نتيجه نهايی اعلام ميشود.حتما گزارش خواهيم داشت.

يک خبرهم داريم که يک همايش به نام نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه درنيمه دوم آبان ماه ۱۳۸۳ برگزارميشود.مهمترين عناوين موضوعی اين همايش عبارتنداز:

 • فناوريهای اطلاعات و ارتباطات و امنيت ملی
 • فناوريهای اطلاعات و ارتباطات و ايران۱۴۰۰
 • نقش اطلاعات درتصميم گيری
 • پايگاههای اطلاعاتی
 • نقش اطلاعات درتجارت و صنعت و ...
 • سازمانهای مجازی
 • ...

آخرين مهلت ارسال چکيده ها تا ۱۵ مرداد۱۳۸۳ است.

آدرس:

دبيرخانه انجمن: تهران - بزگرراه شهيد بابايي - لويزان - دانشگاه صنعتي مالك اشتر - مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت

تلفن: 2931768 نمابر: 2931134 ص.پ: 6835 - 19359 پست الكترونيكي: ict_society@cressnet.com

دبيرخانه همايش: تلفن: 2549609 نمابر: 2932059 ص.پ: 533/19575 پست الكترونيكي: hamayesh@mut.ac.ir

 

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم