کتابداران فردا

عضويت درطرح غدير به چه کارمی آيد؟

 دانشجويانی که به دوره های تحصيلات تکميلی وارد ميشوند و قصد دارند که برای انجام پژوهشهای خود و نيز به سرانجام رساندن پايان نامه خود ازمنابع کتابخانه ای استفاده کنند با طرح غديرآشنايی دارند. طرحی که درآن با ارائه يک قطع عکس و مدارک لازم نقدی و غير نقدی برای افراد کارت عضويت صادرميشود و هرکس ميتواند سه کتاب را برای مدت سه هفته امانت بگيرد. دراين طرح دارای اين مزيت است که اگر کسی درشهری ديگر حضور داشت و نياز مبرم به منابعی داشت ميتواند از منابع کتابخانه دانشگاهی آن شهر با استفاده ازکارت غديراستفاده کند.


هستند کسانی که با اين طرح آشنايی ندارند و ازآن استفاده نميکنند و به اين خاطرضررميکنند و نيز کسانی هم هستند که نيازی ندارند که ازاين طرح استفاده ميکنند.آمارنشان ميدهد که درصد اندکی ازافراد ازاين طرح استفاده ميکنند و عضو آن هستند که به دلايل مختلف ازجمله عدم آگاهی رسانی شفاف درمورد اين طرح است. اما واقعا آيا اين طرح کارايی دارد؟ آيا به نحو مطلوبی ازآن استفاده ميشود؟ آيا فقط اين طرح جهت استفاده ازکتاب و امانت گرفتن آن ميباشد؟


درعصری که سرعت دردسترسی به اطلاعات از واجبات است و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی جهت انجام پژوهشهای خود به منابع جديدتر و پايگاههای اطلاعاتی تمام متن نيازمند هستند کتابخانه ... که البته وابسته به دانشگاه نيست ولی دارای شعب متعددی درخاورميانه است و نامش درفهرست کتابخانه های سرويس دهنده طرح غدير موجود است ازارائه سرويس دسترسی رايگان به پايگاههای اطلاعاتی تمام متن به دانشجويان تحصيلات تکميلی امتناع ميورزد. يا کتابخانه ... که دانشگاهی هم هست نيز فقط طرح غدير را درحد امانت سه کتاب ميشناسد و لاغير. گويی کلمه پايگاههای اطلاعاتی که دربرگه های دفترچه طرح غدير آمده چيزی زايد است. دردنيايی که همه سازمانهای اطلاع رسانی و کتابخانه ها جهت خدمات رسانی به مراجعان نهايت تلاش خودرا ميکنند و بهترين سرويسها را ارائه ميکنند و موجبات رضايتمندی مراجعان را فراهم ميکنند کتابخانه های ما به راحتی دفع کننده مراجعان هستند و با عباراتی چون: شما که دانشجوی اينجا نيستيد- اجازه نامه کتبی بياوريد- مقررات به ما اجازه سرويس رسانی به شما را نميدهد  و نظايری ازاين قبيل بدبينی را نسبت به کتابخانه ها و کتابداران به وجود می آورند.واقعا تکليف دانشجويان يا مراجعانی که به عضويت طرح غدير درآمده اند تا از((منابع)) کتابخانه استفاده کنند چيست؟


بهتراست که به جای شعار فريبنده دادن درمورد طرح غدير و به به گفتن درباره کتابخانه های ديجيتال و خدمات مجازی به کاربران به فکر اصلاح ساختار فکری و قانونی ارائه خدمت باشيم. بهتراست نوع خدمت رسانی را تعريف کنيم تا افراد دچارسرگردانی نشوند. اصلا بهتراست عنوان پايگاههای اطلاعاتی را ازطرح غديرحذف کنيد. متاسفانه ما درهمان حد کتابخانه های قرون وسطايی مانده ايم و خود ازاين بی خبريم و به جای پناه بردن برشعور برشعارتکيه کرده ايم. حال با اين اوضاع و احوال به کجا سير ميکنيم؟اميدواريم که کتابداران فردای ايران- درباره اين مسائل تدابيری بينديشيند.

زگهواره تا گور..
به نقل ازخبرگزاري بي بي سي، يك پيرزن 98 ساله انگليسي كه ابتدايي ترين اطلاعات درباره رايانه را نميدانست با حضوردريك دوره پنج هفته اي يادگيري مهارتهاي IT به طوركامل با زيرو بم رايانه و اينترنت آشنا شد.وي به صورت آنلاين خريد ميكند و با ديگران درارتباط است. او گفته است كه رايانه و اينترنت معركه است. اين پيرزن،‌هنگام خستگي به سراغ بازيهاي رايانه اي ميرود.

سواد رسانه‏اى
سواد رسانه‏اى (media literacy) يك مبحث نوين ارتباطى است كه مى‏كوشد مخاطبان را از حالت مصرف كننده منفعل به مصرف كننده‏اى فعال و منتقد تبديل سازد. آموزش سواد رسانه‏اى به كودكان سنگ پايه اين مبحث ااكثر مردم هنگامى كه كلمه سواد را مى‏شنوند به نوشتن و خواندن فكر مى‏كنند؛ اگرچه خواندن و نوشتن مقوله‏اى پايه‏اى باقى مى‏ماند اما امروز كودكان به سواد رسانه‏اى احتياج دارند، كودكان تحت سلطه فرهنگ رسانه‏اى در حال رشد هستند.ادامه...

کتابخانه ها و دموکراسیپايه و اساس نظام كتابخانه ‏هاى عمومى بايد بر اين اصل استوار باشد كه دسترسى به اطلاعات براى همگان آزاد و در كتابخانه ‏ها به روى همگان باز باشد. در حقيقت، كتابخانه ‏ها نه تنها با مراجعه كنندگان برخورد مردم سالارانه دارند بلكه نسبت به مواد و منابع خودشان نيز جنبه دمكراتيك را رعايت مى‏كنند.کتاب هفتهنویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

وضعيت آموزش استفاده كنندگان دركتابخانه هاي ايران

پژوهشها نشان ميدهند كه درصد بالايي ازكتابداران، حتي منابع مرجع تخصصي كتابخانه هاي مربوط به خود را نميشناسند.درصد بالايي ازدانشجويان نيز با نحوه استفاده ازكتابخانه هاي دانشگاهي آشنا نيستند و بيش از نيمي ازكتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي چنين خدماتي را ارائه نميدهند.
به طوركلي، سه عامل اقتصادي،انساني و فرهنگي - اجتماعي دراين امردخيل ميباشند كه به طورخلاصه به آنها خواهيم پرداخت.
عوامل اقتصادي:
دانشگاههاي دولتي ايران، عموما ازوضعيت مالي مناسب برخوردار نيستند.بودجه پژوهشي ناچيز و تهيه منابع اطلاعاتي ازقبيل كتب و نشريات ادواري مخصوصا خارج ازكشور و اتصال به پايگاههاي اطلاعاتي با مسائل و مشكلات عديده اي روبرواست. بنابراين، گاهي دانشگاه ناچارميشود به جابجايي بودجه ها دست بزند و بودجه برخي ازبخشها را كم يا قطع كند. طبيعي است كه وقتي مديران و مسولان دانشگاه، ازديدعلمي و بصيرت كافي برخوردارنباشند، اولين مكاني كه جهت قطع بودجه به چشمشان مي آيد، كتابخانه است. چوت ازنظرايشان، كتابخانه مكاني است كه هزينه زيادي صرف ميكند و عايدي هم براي دانشگاه ندارد. درچنين شرايطي، كتابخانه هاي دانشگاه بسيار آسيب خواهند ديد و گاهي شده كه مديران كتابخانه ازذكربودجه خود امتناع ورزيده اند.
درچنين شرايطي، كدام كتابخانه دانشگاهي انگيزه يا توانايي آموزش استفاده ازكتابخانه را به دانشجويان دارد؟ اين امر، ميتواند ضررهاي جبران ناپذيري را برپيكرآموزش عالي ايران بزند.

عوامل انساني:
چنانچه اداره كنندگان دانشگاهها و كتابخانه هاي دانشگاهي، ازصلاحيتهاي فني و علمي و حرفه اي لازم برخوردارنباشند، يا نگرش منفي نسبت به كتابخانه و اطلاعات و سواد اطلاعاتي داشته باشند، مانع اجراي برنامه هاي كتابخانه اي هستند. برخوردهاي سليقه اي باكتابخانه، عدم تعريف كتابخانه هاي دانشگاهي و نيز عدم تثبيت جايگاه آن، استفاده ازغيركتابداران جهت مديريت كتابخانه، برچگونگي اداره كتابخانه و عملكرد آن تاثيرگذاراست. كتابداران نيز دراين كتابخانه ها با مشكلات فراواني مواجه هستند: نبودن نمودارسازماني مناسب، كمبود تعداد كتابداران متخصص و تحصيلكرده، فقدان زمينه براي رشد و پويايي كتابداران و عدم انگيزه هاي مادي و معنوي ازجمله اين مشكلات هستند.
فراواني مشكلات ذكرشده سبب ميشود كه نه تنها آموزش استفاده كنندگان به كلي فراموش شود، بلكه كتابخانه ها دچارروزمره گي ميشوند و سعي ميكنند كه وضع بيمار خودرا حفظ كنند.
دريادداشتهاي آينده، به طورمفصل درمورد عوامل فرهنگي-اجتماعي بحث خواهيم كرد.

-دريادداشتهاي پيشين، اعلام شد كه دانشگاه آزاد داراب، به دونفر كارشناسي ارشد يا دكتراي كتابداري جهت تدريس دراين دانشگاه، نيازمند است. نشاني جهت ارسال مدارك لازم و كسب اطلاعات بيشتر به اين شرح است:
داراب-خيابان دانشگاه-ميدان سرداران-دانشگاه آزاد اسلامي-دفتراستخدام هيات علمي
تلفن:
6233990
پيش شماره:0732

-يك سايت مرجع جديد


يك وب سايت مرجع و يك دايره المعارف آنلاين به نام ويكي پديا، به وجود آمده كه توسط هزاران نفر ازسراسرجهان به صورت مشاركتي با استفاده ازنرم افزارWiki اداره ميشود. دراين سايت، ميتوانيد به آخرين رويدادهاي جهان درهرزمينه اي و به هرزباني حتي فارسي، دسترسي داشته باشيد. اين سايت، يك دايره المعارف رايگان و جامع و مصوراست كه به طبقات مختلف علمي تقسيم بندي شده و باكليك برهررشته علمي ميتوانيد مقالات متعددي درآن زمينه به دست آوريد يا درگروه بحث آن مشاركت داشته باشيد.همچنين درزمينه كتابداري و اطلاع رساني و معرفي كتابداران و كتابخانه هاي مختلف نيز مطالب و تصاوير جالبي ميتوانيد به دست آوريد.
باتشكرازLismis


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٥۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ازتنها كتابخانه نابينايان دريزد حمايت نميشود

مدیر بخش بريل كتابخانه نابينايان استان يزد، دراين باره گفت حمايتهاي دولتي و غيردولتي كم و محدود است. بسياري ازكارهاي انجام شده دراين مركزازفعاليتها و تلاشهاي بي وقفه روح ا… رنجبر، مديركتابخانه كه خود نيز نابيناست و نيزاعضاي هيات مديره كتابخانه بوده است.
رنجبرگفت: من نميدانم بايد دغدغه نداشتن قفسه براي كتابخانه داشته باشم يا به فكرترويج فرهنگ كتابخانه باشم. بايد براي تهيه كتابهاي گويا به ازاي هرنواربه مؤسسه اي درتهران 350 تومان بدهيم كه براي ما كتابي را ضبط كند. درخصوص تهيه خط تلفن و اشتراك اينترنت هنوز همكاري صورت نگرفته است.
حدود 400 جلد كتاب به مدت 5 ماه است كه روي ميزهاچيده شد و 1000 نواركاست به دليل نداشتن جا درحال خراب شدن است.
وي ادامه داد: چرا درجلسه اي به ما قول مساعدت ميدهند، ولي ازآن نتيجه اي نمي بينيم؟
گفتني ا ست كه منبع اين گزارش ، روزنامه مردم سالاري ميباشد.

-یک پدیده جالب درعرصه رسانه ها: متروبلاگ
وبلاگ هايي كه تمركز اصلي محتواي آنها بر تسهيل زندگي در شهرهاي بسيار بزرگ (metropolis) استوار است مي توانند متروبلاگ (Metroblog) خوانده شوند.
يك شبكه از اين وبلاگ ها با چندين و چند نويسنده از هر شهر دارند زير چتر Metroblogging كار مي كنند و به مسائل شهرهايي چون نيويورك, آتلانتا, لندن, لس آنجلس, وين , واشنگتن و... مي پردازند.
به نقل ازوبلاگ دات-يكي ازمخاطبان گرامي كه خارج ازايران درحال تحصيل كتابداري هستند، سوالي پيرامون نحوه ادامه تحصيل درمقطع كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني درايران پرسيده اند. البته مطالبي كه مطرح ميكنيم براي كتابداران مقيم ايران كاملا ملموس است. براي كنكوركارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني، منابع استاندارد و مشخصي وجود ندارد. شايد هرمطلب كه به نحوي با كتابداري درارتباط باشد، خودش سوال كنكورباشد. شايد مطالبي كه سركلاس يك استاد مطرح ميشود، سوال باشد. شايد ازيك منبع، چندين سوال باشد و ازمنابع ديگرسوالي نباشد.بنابراين، كمي بي برنامگي و دخالت سلايق دراين امر مشهود است. به خصوص اگرطراح سوال، فرد متخصص نباشد. به هرحال برخي منابعي كه به صورت مشترك همه دانشجويان براي كنكور كارشناسي ارشد استفاده ميكنند به شرح زيرميباشند:
خدمات فني( پوري سلطاني)
شناختي ازدانش شناسي( هوشنگ ابرامي)
اصول فهرست نويسي و رده بندي( دكترفتاحي)
فهرست نويسي و رده بندي( لوئيس ماچان)
مقدمه كتاب سر عنوانهاي موضوعي فارسي
كتابخانه و كتابداري( علي مزيناني)
ادبيان كودكان( بنفشه حجازي)
خدمات نوسوادان( فرزانه فرزين)
آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي( آتش جعرنژاد)
آشنايي با منابع چاپي و الكترونيكي( دكترداورپناه)
مرجع شناسي(دكتر مهراد-مرادي)
مجموعه سازي(علي سينايي-دكتردياني)
مصاحبه دربخش مرجع(دكتردياني)
گزارش نويسي(دكترحري)
زبان تخصصي يك و دو-معارف اسلامي

-ازتاريخ ۲۴ مرداد ماه صبح و عصربه مدت سه هفته درتالار حافظ دراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شيراز آموزش مقدماتی کتابداری-مرجع شناسی-فهرست نويسی و رده بندی برای کتابداران مساجد و کتابخانه های عمومی و کتابخانه های تفاهم نامه ای برگزارميشود.

-انجمن کتابداران شاخه خوزستان به همت دکترفرج پهلو صاحب ایمیل شد.نشانی آن به این شرح است: ilisa_khuzestan@yahoo.com

-مایکل مور-کارگردان جنجالی- و کتابداران!


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت دوم)

 

آموزش مهارتهاي اطلاعاتي درحال تبديل به عنصري مهم درنقش كتابداران موضوعي است. اين نقش، فراترازآشنايي با كتابخانه است و آموزش سواد اطلاعاتي و مهارتهاي پژوهشي را شامل ميشود.با پديدآمدن رويكردهاي جديد، اكنون ازكتابداران خواسته ميشود به ميان كاربران بروند و درانتظار حضوركاربران دركتابخانه نباشند. بنابراين لازم است كه كتابداران، علاوه بر مهارتهاي حرفه اي سنتي مهارتهاي ديگري ازقبيل تخصص موضوعي، سازگاري با مردم، ارتباط، فناوري اطلاعات، انعطاف پذيري و مهارتهاي تدريس و ارائه مطلب را كسب نمايند.
سواد اطلاعاتي
سواد اطلاعاتي، توان پيدا كردن، اداره، ارزيابي انتقادي و استفاده ازاطلاعات براي حل مشكل، انجام پژوهش، تصميم گيري و رشد حرفه اي مستمر ميباشد. درسواد اطلاعاتي تاكيد برتفكر انتقادي ميباشد كه مستلزم استفاده ازاطلاعات است.
درسواد اطلاعاتي، روش يادگيري بايد دانشجو مدار، فعال و مشاركتي باشد، برنامه آموزشي بايد براي تعداد زيادي ازدانشجويان و مطابق برنامه هاي كلي درسي باشد، بايد بين كتابخانه، اعضاي هيات علمي و سايربخشهاي مرتبط دردانشگاه همكاري باشد.
يادگيري ازطريق كارعملي، بهترازايراد سخنراني براي دانشجويان است. چون دركارعملي، دانشجويان ازحالت غيرفعال به فعال تبديل ميشوند و براي كسب دانش به جستجو درمنابع مختلف ميپردازند.
آنچه ازنظرتان گذشت، مقاله دكتر زاهد بيگدلي بود كه بخشهايي ازآن ارائه شد، دريادداشتهاي آتي درباره عوامل بازدارنده آموزش استفاده كنندگان دركتابخانه هاي دانشگاهي ايران بحث خواهيم كرد.

-درراستای برپايی نمايشگاه درکارگاه چوب بری:

((نمایشگاه کتاب با طعم خاک اره مثل چسب چوب می چسبد!))

-پنج شنبه شب گذشته دربرنامه با کاروان شعر و موسیقی خانم دکترنوش آفرین انصاری میهمان برنامه بودند. ایشان درباره کتابداری اجتماعی و فعالیتهای شورای کتاب کودک صحبت کردند و نیز رابطه کتابخانه و ادبیات را توضیح دادند. درباره اینکه کتابداران باید کاری کنند که مراجعان به کتابخانه جذب شوند و نظایری ازاین قبیل. مجری برنامه هم درانتها ایشان را ((مادرکتابداری نوین)) درایران نامیدند.

آگهی استخدام:

دانشگاه آزاد واحد داراب به دونفر کارشناس ارشد يا دکترای کتابداری و اطلاع رسانی جهت تدريس دراين دانشگاه نيازمند است. وام مسکن و خودرو نيز به افراد داده خواهدشد. درضمن اين دانشگاه برای دکترا بورسيه نيزاعطا خواهدکرد.

-وزير امور خارجه‌ي هند گفت: هند به عنوان نشانه‌ي خوبي از حسن نيت ميان دو رقيب ديرين به پاكستان پيشنهاد خواهد داد در لاهور نمايشگاه كتابي ويژه‌ي ناشران هندي داير كند.اين نمايشگاه ۳۱ مرداد ماه برگزارميشود.ادامه ازايسنا.

-مقايسه وضعيت  مقطع فوق ليسانس درايران و بريتانيا دراين وبلاگ.
 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

تابستان-فصل پژوهش

-آقاي منصوريان دروبلاگ خود مطلبي جالب راجع به فعاليتهاي پژوهشي درتابستان نوشته اند.بخشي ازمطلب ايشان را باهم ميخوانيم:
دركشورانگلستان، ماههاي جولاي و ژوئن را فصل سمينار ميخوانند. تقريبا هرهفته، يك سخنران، پژوهشگريا دانشجو به ارائه يافته هاي پژوهشي خود ميپردازد. كارگاههاي آموزشي و همايشهاي مختلف درفصل تابستان برگزارميشود.اما درايران و شايد برخي كشورهاي درحال توسعه، فصل تابستان، محيط علمي دانشگاه را به حالت نيمه فعال درمي آورد… ادامه مطلب.


Vlogging- جايگزين blogging
vlogging يك واژه جديد تركيبي است كه دارد فضاي اينترنت را در مي نوردد. vlogging تركيب دو واژه video blogging است و در واقع از يك گرايش بسيار تازه كه لود كليپ هاي ويدئويي به فضاي وب است, خبر مي دهد.
vlogging بزودي جايگزين blogging شده و پارادايم فرداي رسانه هاي مولتي مديائي امروز خواهد بود. ادامه دروبلاگ دكترشكرخواه و نيز اينجا.


-بايكي ازدوستان كه به تازگي پا به يكي ازبلاد كفرگذاشته است، درحال گفتمان اينترنتي بوديم و ازوضعيت كتابخانه هاي آن سرزمين سرد سوال كرديم. باوركنيد اين دوست عزيز كه درايران با شنيدن كلمه كتابدار، كتابخانه و كتاب بناي خنده را سرميداد و همه را به سخره ميگرفت، چنان كرم كتابي شده است كه نزد كتابداران كتابخانه هاي عمومي آن سرزمين شهره گشته است. تعدادفراوان كتابخانه هاي عمومي و امكانات مناسب براي كاربران، سبب علاقه وي به كتابخانه و مطالعه شده است. اول قراربود درحاشيه اين مطلب، يك نكته كه مثل هميشه ذكرمصيبت بود بياوريم؛ ولي همان يك لبخند تلخ تراززهر كافي است.

-مژده به اعضای گروه خبری کتابداری و اطلاع رسانی:


گروه خبری کتابداری و اطلاع رسانی پس ازمدتها تعطیلی مجددا بازگشایی شد. دکتر فتاحی درپیامی آغاز به کاراین گروه را اعلام کردند. ایشان بیان داشتند که درصورت مشاهده پیامهایی که با لحن خلاف ادب نوشته شده ازدادن جواب به آن خودداری کنید. آدرس گروه خبری همان نشانی قبلی میباشد.
مصاحبه دکترنرگس نشاط با کتاب هفته:
-مجله تخصصى، در هر رشته‏اى، مناسب‏ترين بستر براى مبادله آرا و انديشه‏ ها و درج نويافته‏ ها و نيز ارزيابى ديدگاههاست و مجلات علمى تخصصى يكى از بهترين شاخص‏هاى رشد و توسعه علمى در جوامع حرفه‏اى به‏شمار مى‏روند كه با مقايسه تعداد و كيفيت اين مجلات مى‏توان اين جوامع را از حيث توسعه علمى با يكديگر مقايسه كرد. شروع نشر مجله در حوزه كتابدارى و اطلاع‏رسانى در ايران تقريباً برابر با آغاز آموزش رسمى اين حوزه است. البته بعضى...-آقاي ع.ح قاسمي اطلاع دادند كه كار ترجمه ODLIS به پايان رسيده و به زودي اين واژه نامه روي سايت مركزاطلاعات ومدارك ايران قرارخواهد گرفت.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

مرگ کتابدار = مرگ بشريت

باخبرشديم که خانم پريسا شيخ الاسلامی کارشناس کتابداری پزشکی و کارمند کتابخانه مکانيک دانشگاه خواجه نصير و رتبه دوم کنکورکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دارفانی را وداع گفته است. کتابداران فردا اين ضايعه را به تمام کتابداران و خانواده ايشان تسليت ميگويند.

افسانه يك شجاع قلب:

حسين مالكي، داستان نويس ايراني درمقاله اي تحت عنوان ((هري پاترشرقي)) ادعا ميكند كه خانم رولينگ خالق هري پاتر، كتابهايش را ازكتاب ((تنهايم نگذار)) وي ايده گرفته است و اين كتاب ازمجرايي به دست اين خانم رسيده است. وي معتقد است كه كتاب ششم خانم رولينگ ازكتاب تنهايم نگذارايده گرفته شده است.
ايشان مدعي است كه شخصيت ميرتل گريان دركتابهاي هري پاتر، ايده گرفته شده ازشخصيت ركسانا دركتاب تنهايم نگذاراست.حسين مالكي اظهارميدارد كه سه سال ازنوشته شدن آخرين كتاب خانم رولينگ كه ((هري پاتر و محفل ققنوس)) نام داشت گذشته است.
نكته: ما اين ادعاي اين فرد شجاع و با اعتماد به نفس را نه تكذيب ميكنيم و نه تاييد. فقط اشاره ميكنيم كه حتما كتابهاي هري پاتر را بخوانيد تا موضوع را بهتردرك كنيد. درضمن به آقاي مالكي يادآوري ميكنيم كه آخرين كتاب خانم رولينگ، خرداد ماه سال 1382 منتشرشد و تابستان همانسال به ايران آمد.

فوران خلاقيت:

يك كتابخانه دريك نقطه ازاين مرزوبوم دست به خلاقيت تازه اي زده است. به اين ترتيب كه كتابهاي خود را براساس فصلهاي خود، ازيكديگرجداكرده و هرفصل را دررده اي خاص قرارداده است. اوج ابتكار و خلاقيت دراينجا نمايان ميشود.

-اين مطلب را فقط براي رفع خستگي شما گذاشتيم. دليل خاصي نداشت، فقط جالب بود! درضمن منبع آن هم به اين شرح است: شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۳ – ۲۸ روزنامه شرق- بخشي ازمقاله شهردرمحاصره جانورها

از لابه لاى قفسه هاى شيك و تميز كتابخانه مركزى دانشگاهمان رد مى شدم و با خودم فكر مى كردم كه اين كتابخانه نسبت به سال هاى پيش چقدر تميزتر و شكيل تر شده است كه سوسك قهوه اى رنگ بزرگى را ديدم، داشت جلوى پايم از قفسه سمت چپ آهسته و با طمأنينه مى رفت به سمت قفسه كتاب هايى كه طرف راستم چيده شده بود.

در ذهنم هم نمى گنجيد كه در آن محل پاك و پاكيزه كه فقط كتاب و ميز و صندلى پيدا مى شود و به اصطلاح يكى از مدرن ترين نشانه هاى شهرهاى امروزى است، سوسك و ملخ و از اين قبيل جك و جانورها پيدا شود.

-یک وبلاگ جدید. یک وبلاگ جدید درزمینه کتابداری و اطلاع رسانی و با داشتن مطالب متنوع و جالب پا به عرصه دنیای وب گذاشته است. به احتمال قریب به یقین کاری است ازآقای منصوریان و دوستان ایشان. این وبلاگ به زبان لاتین است.به خالق این وبلاگ تبریک و خسته نباشید میگوییم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۱٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت اول)

درزبان انگليسي، عبارات Library Instruction,Bibliographic Instruction,User Education براي آموزش استفاده ازكتابخانه به كارميروند. ريشه اين نوع آموزش درامريكاست و به حدود180 سال قبل برميگردد.هدف اوليه اين بود كه دانشجويان بتوانند با استفاده كافي ازمنابع اطلاعاتي و بهره گيري درست ازاطلاعات درانجام تكاليف خود موفق باشند. دراواخر قرن 19، عده اي انتقال اطلاعات را چندان درست نمي دانستند و بيشترين تاكيدشان برايجاد و توسعه مهارتها دردانشجويان بود. رابينسون درسال 1880 ازدانشجويان ميخواست كه به راستي پژوهشگر باشند و با كمك اساتيد و كتابداران دانش خودرا افزايش دهند و به پژوهش بپردازند.
دراوايل قرن بيستم، ويليام دبليو بيشاپ و ويليام اف پول، رهبري نهضت تجديد حيات آموزش استفاده ازكتابخانه را برعهده گرفتند. انديشه هاي آنها عبارت بوداز:
تبديل دانشجويان به يادگيران مستقل و روشن كردن نقش كتابخانه دردانشگاه.
ازسال 1907 تا 1920 آموزشها به صورت سطحي بود. ازسال 1932 تحول درآموزش استفاده ازكتابخانه صورت پذيرفت. دردهه هاي 1960 و 1970 تاكيد برمهارتهاي دسترسي و ابزاركتابشناختي بود. باتشكيل برنامه تبادل آشنايي با كتابخانه،LOEX ، درسال 1973 آموزش كتابخانه اي گام بزرگي درجهت كسب اولويت هميشگي درحرفه برداشت. ادامه دارد...


سپيد، كتابخانه اي براي نابينايان:
نرم افزاركتابخانه سپيد، با فراهم كردن امكانات يك كتابخانه الكترونيكي بريل فارسي و گسترش شبكه آن براي تمام نابينايان سراسر كشورامكان افزودن كتب جديد به مجموعه هاي نابينايان تبادل كتاب و غني سازي مراكز اطلاعاتي را براي نابينايان فراهم ميكند.امكان مشاهده ليست و مشخصات كتابها، ليست بخشها،زيربخشها،اطلاعات تكميلي كتاب(شامل نويسنده، مترجم،ناشر،موضوع و …)، جستجو براساس متغيرهاي گوناگون و نيز مطالعه متن كامل كتاب به صورت صوتي و بريل وجود دارد.منبع اين خبرهم نشريه عصرارتباط بود.


عبدالحسين آذرنگ:


دولت براي توسعه‌ي همه‌جانبه بايد به تقويت رسانه‌هاي داخلي بپردازد.اولين كاركرد رسانه‌ها در خبررساني و آگهي‌دهي به مخاطبان است، بنابراين اگر رسانه‌اي نتواند به دلايل موانع و محدوديت‌ها به انتقال اطلاعات و اخبار بپردازد در واقع در جامعه هيچ‌گونه تأثيري نخواهد داشت. ادامه مصاحبه در ايسنا.


-تا اجلاس سالانه ايفلا چيزی نمانده است.۲۲ تا ۲۷ آگوست.يعنی حدود۱۴ روزديگر.ببينيد که درآرژانتين چه برنامه هايی برای اين روزبزرگ تنظيم شده است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

زندگی بدون تبليغات؟

.

-روزگاربدون تبليغات نميگذرد… آيا تاكنون به تبليغاتي كه هرروز ازطريق رسانه هاي مختلف با آنها روبروهستيد، توجه كرده ايد؟ آيا ميدانيد تبليغات به چه معناست و پيشينه آنرا ميدانيد؟ اگرپاسخ شما منفي باشد، درمقاله تبليغات اينترنتي : فرصتها و چالشها ميتوانيد با جنبه هاي مختلف درتبليغات و موفقيت دراين امرحساس، به خصوص تبليغات اينترنتي آشنا شويد.-شماره بهاری نشريه اطلاع شناسی با مطالبی درباره وب نوشت-سواداطلاعاتی-ربط-مشکلات پيش روی پژوهشهای کتابداری-کتابخانه های هيبريدی-ارزيابی کتابخانه های ديجيتالی و ... منتشرشد. به زودی خلاصه برخی ازاين مقالات را منعکس خواهيم کرد.-وب سايت انجمن كتابداران ايران، اقدام به راه اندازي يك گروه بحث كرده است. شما ميتوانيد با تكميل فرم مخصوص دراين سايت، به عضويت اين گروه درآييد كه البته هيچ هزينه اي هم ندارد. يك خبرنامه الكترونيكي هم راه اندازي كرده اند كه با وارد كردن پست الكترونيكي خود ميتوانيد درآن عضويت داشته باشيد. البته چيزی شبيه وبلاگ دراين سايت توسط آقای حسينی دارنده وبلاگهای کتابدارايرانی ودنيای يک ايرانی راه اندازی شده است که درصورت استفاده مثبت اعضا مفيد به نظرميرسد.

-روز ۲۷ شهريورماه امسال يک مراسم باشکوه دربخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز برگزارميشود.فعلا نپرسيد که جريان چيست. تا آن روزصبرکنيد.خداوند با صابران است.

- دانشجویانی که درکتابخانه تخت جمشید مشغول فعالیت هستند حدود دوهزارجلد کتاب این کتابخانه تخصصی را نمایه سازی کرده اند تا نقاط دسترسی کاربران ازطریق نرم افزارپارس آذرخش تحت ویندوز این کتابخانه بیشتر و بهره بری بهتر باشد. کارجالبی را صورت داده اند.

-آقا يا خانم قادري، درموردچگونگي عضويت درگروه خبري كتابداري و اطلاع رساني پرسيده بودند. به اين دوست عزيز عرض ميكنيم كه متاسفانه ايميل شما به دليل مشكلات فني كه براي وبلاگ پيش آمده بود، پاك شد و نشد كه مستقيما با شما تماس بگيريم.اما همانطوركه پيشترگفته شده است، گروه خبري كه قبلا وجود داشت به دلايلي تعطيل است و فعلا عضويت دراين گروه ميسرنيست. به محض دريافت اطلاعاتي درباره راه اندازي مجدد گروه، شما را درجريان قرارميدهيم.
-پست الكترونيكي كاركنان شركتهاي بزرگ به دليل ترس ازافشاي اطلاعات سري، خوانده و كنترل ميشود. مديران شركتهاي بزرگ، براي حفظ امنيت شركت خود دست به اين اقدام ميزنند. البته لازم نيست كه شما كتابداران نگران باشيد. چون هنوز به مخيله كسي نرسيده كه پست الكترونيكي كتابداران را بررسي كند!لازم به ذكراست كه منبع اين خبر، هفته نامه عصرارتباط بود.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

کيمياگر ۲وجود ندارد


-پائولو كوئيليو نويسنده نامدار پرتغالي درگفتگويي با رسانه هاي داخلي گفته است: كتاب كيمياگر 2 كه اخيرا درايران منتشر شده اثر من نيست. هرگزكتابي با اين عنوان ننوشته ام. اين كتاب،برداشتي است از كتاب ((يازده دقيقه)) كه به دلايلي درايران منتشرنشده است. پائولو كوئيلو اطمينان ميدهد كه خوانندگانش فهيم تر ازآن هستند كه در دام چنين شيادهايي بيفتند.


-كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولژي شيراز، يك نفر كتابدار مرد يا زن با تحصيلات ليسانس يا فوق ليسانس را ازطريق مصاحبه و به صورت پيماني استخدام ميكند. داوطلبان بايد كارنامه قبولي آزمون استخدام ادواري را داشته باشند و مدارك خودرا 22 مرداد به آدرس: شيراز-ميدان ارم-دانشگاه شيراز-كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولژي –كدپستي: 84334-71946 ارسال كنند و نيز مبلغ 21300 ريال به شماره حساب 980نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و قابل پرداخت درتمام شعب بانك ملي ايران به عنوان حق ثبت نام جهت استخدام واريزنمايند.

-ازچهره هاي به يادماندني و ديدني يكي هم چهره يك مشتري كتابخانه است كه دراين گرماي كتابدار هلاك كن، ازيك سوي شهر به سوي ديگر جهت پس دادن يا گرفتن كتاب مورد نظرخود به سمت كتابخانه بتازد، ولي درنهايت شگفتي و بيني سوختگي مشاهده نمايد كه نگهبان كتابخانه به او ميگويد: (( آقاي محترم، كتابخانه تعطيل ميباشد و كاركنان درمرخصي ميباشند.به سلامت!)) اين چهره درهم واقعا تماشايي است. به خصوص اينكه وقتي اين مشتري، نگاهي به آفتاب تابناك مي اندازد، نگاهي به قفل كتابخانه، نگاهي به ساعت و بعد هم…چاره اي نيست جز برگشت.


-يك شركت سانفرانسيسكويي به نام Blinkx قصد دارد بخشي ازتجارت شركتهاي بزرگ جستجو مانند گوگل را ازآن خود كند. تكنولوژي جديد اين شركت، لينكها را قبل ازتقاضا بازيابي ميكند.لينكهاي يافته شده باحركت ماوس روي نوار ابزارBlinkx نمايش داده ميشوند. لينكها به رده هاي مختلفي چون: سايتهاي خبررساني، لينكهاي رايانه اي و … تقسيم ميشوند. كاربر ميتواند نتايج جستجو را به سادگي و با انتخاب يك كلمه، پاراگراف و حتي يك متن، اصلاح كند. جستجوي معمولي هم با تايپ كليد واژه جستجو دراين ابزار امكان پذير است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٤٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

حرفهاي راست از اين طرف تا آن طرف

-منيرو رواني پور، نويسنده ايراني و صاحب وبلاگ ((منيرو)) به زودي براي بستن قرارداد جهت چاپ كتابهايش عازم فرانسه و هلند و چند كشور ديگر اروپايي ميشود.

-شبكه خبري بي بي سي دريك گزارش اعلام كرده كه محبوبترين كتاب نزد انگليسي ها (( ارباب حلقه ها )) ميباشد. محبوبترين كتاب شما چيست؟ محبوبترين چيست؟ كتاب چيست؟ بگذريم!

-طبق آخرين اطلاعات به دست آمده كماكان گروه خبري تعطيل ميباشد. ما ازاين قضيه همچنان ناخرسند ميباشيم، ولي وعده داده اند كه بزودي اين مساله حل خواهدشد. البته اگرخيلي عطش براي كسب اطلاعات به روز درزمينه كتابداري داريد، ازاين ايميل استفاده كنيد، البته ازما نشنيده بگيريد: Iranli@yahoogroups.com

- كتابخانه تخت جمشيد كه درچندكيلومتري شيراز قراردارد، به زودي توسط تني چند ازدانشجويان فعال بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز، راه اندازي و فعالتر ميشود. براي اين كتابداران فردا آرزوي توفيق داريم.-دنيا وارونه شده يا ما روي دستهاي خود ايستاده ايم؟ يونس شكرخواه ازاساتيد رشته علوم ارتباطات دروبلاگ خود، خبربرگزاري هفتادمين كنفرانس ايفلا دربوينس آيرس آرژانتين را به خودمان تحويل داده است. خوش به حالمان.-كتاب »ديوانه و چاه« نوشته محمدرضا شمس كانديداى دريافت جايزه IBBY سال 2004 شد.
محمدرضا شمس، نويسنده كودك و نوجوان براى دريافت اين جايزه همراه با پژمان رحيم‏زاده تصوير كتاب چاه و ديوانه كه او نيز كانديداى دريافت جايزه تصويرگرى براى همين كتاب است اواسط شهريورماه سال جارى به آفريقاى جنوبى مى‏روند.

- همچنان مساله تعطيلي يا بازبودن محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران جنجال برانگيزترين مشكل و بحث درروزنامه هاست.البته غيرازموارد ديگر كه ديگر آنها به ما ربطي ندارد! ازطرفي شهرداري ميخواهد هرچه زودتر نمايشگاه پلمپ شود تا(شايد) خيال عده اي راحت شود و ازطرفي برخي مسئولين و نيزوزيران به شدت با تعطيلي نمايشگاه مخالفند. شايد بيشترين آسيب ازتعطيلي نمايشگاه به كتابخانه ها برسد كه هرساله براي تامين منابع خود به نمايشگاه كتاب ميرفتند و خيال خود را ازبابت كارگزارداشتن و نامه پراكني راحت ميكردند و مستقيما دلار ميدادند و كتاب ميگرفتند. البته اين هم زياد نميتواند مشكلي حاد باشد؛ چون مشكل كتابخانه هاست! بهتراست كتابخانه ها هم تعطيل شوند تا خرج اضافي هم نتراشند.


- طرح توسعه كتابخانه بزرگ آستان قدس رضوي با گنجايش پنج ميليون جلد كتاب در محل باغ رضوان واقع در اماكن متبركه رضوي در دست تهيه است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر محمدعلي برادران رفيعي با بيان اين مطلب گفت: نظر به توجه جدي توليت آستان قدس رضوي به مقوله فرهنگ و گسترش زمينه آموزش براي قشر جوان، تهيه طرح كتابخانه‌ بزرگ آستان قدس همراه با تالارهاي اختصاصي براي جوانان و نوجوانان در دستور كار قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در اين طرح تالارهايي نيز به اسناد و مطبوعات اختصاص مي‌يابد؛ تا محققان و پژوهشگران در كنار تالارهاي كتاب به نشريات ادواري و اسناد تاريخي نيز دسترسي داشته باشند. منبع خبر


نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

فراخوان مقاله و چند تاخبر تازهدر پائيز امسال يک همايش برگزارميشود که به شرح زيراست:
فراخوان مقاله هشتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نظر دارد هشتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را در آذرماه 1383 برگزار نمايد. از صاحب‌نظران، اساتيد، پژوهشگران و ديگر علاقمندان دعوت مي‌شود چكيده مقاله پيشنهادي خود را در يكي از محورهاي موضوعي زير به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.


محورهاي اصلي همايش

1) فن‌آوري اطلاعات در كتابخانه‌هاي تخصصي اقتصادي – اجتماعي در حوزه‌هاي خدمات مرجع الكترونيكي، اشاعه اطلاعات گزينشي SDI, موتورهاي كاوش تخصصي، نشر الكترونيكي و...

2) جامعه استفاده‌كننده كتابخانه‌هاي تخصصي (با تأكيد بركتابخانه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)

3) مباني و شيوه‌هاي توسعه خدمات كاربر‌مدار در كتابخانه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

4) رويكردها و روشهاي آموزش سواد اطلاعاتي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۳۱/۴/۱۳۸۳
مهلت ارسال متن کامل: ۱۵/۷/۱۳۸۳
نشاني دبيرخانه همايش

تهران - ميدان بهارستان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مركز مدارك علمي و انتشارات - كد پستي : 1149943141

دورنگار : 3272494

تلفن : 3272411 –

البته این خبر خیلی دیر به دست ما رسید وگرنه زودتر آنرا منعکس میکردیم.

-شماره جدید نشریه تکفا منتشر شد:دراين شماره با مقالات متعدد درباره جامعه اطلاعاتی و نيز نظرات اساتيد مختلف دراين زمينه آشنا ميشويد. جالب است که اساتيد ارتباطات بيشتر دراين قضيه حضور فيزيکی داشته اند تا اساتيد کتابداری. تکفا و جامعه اطلاعاتی.

-يك دائره المعارف قديمي مينياتوري اخيرا توسط يكي از ساكنان بخش شونينگ استان فوجيان در شرق چين كشف شده است.ادامه خبر درروزنامه جام جم

-انقلاب اطلاعات مساله‌اي نيست كه جديداً شروع شده باشد، ولي فهم رفتار اطلاع‌يابي در اين عصر مهم و حياتي است. در طراحي‌هاي آينده بايد تلاش فوق‌العاده‌اي جهت ايجاد سيستم‌هاي هوشمند و با شعور كه كاربر را مورد مطالعه قرار مي‌دهند، صورت پذيرد. در نهايت، موفقيت يا عدم موفقيت در اين امر به عهدة تكنولوژي جديد نيست، بكله مستلزم آگاهی از نيازهاي بشر و رفتار او جهت دستيابي به اطلاعات مي‌باشد.ادامه مقاله درسایت ایرانداک.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

قالبهاي مارك براي قرن 21

-مارك 21 نام جديد قالبهاي مارك كانادا و امريكاميباشد. كتابخانه كنگره امريكا و كتابخانه ملي كانادا ازسال 1994 تا 1997 برروي فرمهاي مختلف مارك براي ارائه به جامعه استفاده كننده خود كارميكردند.مارك 21 نتيجه تلاشهايي است كه برروي مارك كانادا و امريكا شده است و به همين دليل، مارك كانادا و امريكا تحت يك نام ( مارك 21) ارائه ميشوند.اولين باركه اين قالبها براي داده هاي كتابشناختي ارائه شدند و درتابستان 1999 به زبانهاي انگليسي و فرانسوي منتشرشدند. اطلاعات بيشتر درمورد مارك 21.

تازه هايی از دنيای اطلاعات


-ظاهرا قضيه انتقال نمايشگاه كتاب تهران به يك جاي ديگر جدي شده است. كتاب هفته،مطلبي دارد با عنوان به نظرشما محل جديد نمايشگاه كتاب بايد چگونه باشد؟ا-فكر ميكنيد كتابدارها درجامعه چه وضعي دارند؟ دراينجا ميتوانيد به مطالبي دست پيدا كنيد كه وضعيت كتابداران درجامعه درهرحالتي كه تصوركنيد، ذكركرده است.

-مصور سازي اطلاعات يا Information Visualization بحثي نسبتا جديد در نرم افزار است. ايده اصلي آن ميگويد که نمايش اطلاعات فقط امري بصري و مربوط به گرافيک نيست، بلکه نحوه نمايش اطلاعات ميتواند ساختارهاي اطلاعاتي را متحول کند و الگوريتمها را نيز بهبود بخشد.مصورسازی اطلاعات، به آن دسته از فعاليت‌ها اطلاق می‌شود كه به نحوه بازنمايی و نمايش اطلاعات مربوط می‌شوند.بقیه مقاله مصورسازی اطلاعات....

-يک ايرانی موفق شد با دو ناشر اروپايی جهت چاپ کتابهای خود قرارداد ببندد.خانم منيرو روانی پور که در وبلاگ منيرو نيز کتابهای خود را منعکس ميکند به هلند و فرانسه و چند کشور اروپايی ديگر سفر ميکند تا برای چاپ کتابهای خود با ناشران اروپايی مذاکره کند و قرارداد امضا کند. 

-کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر گشايش يافت.اين کتابخانه دارای ۷۶۰۰جلد کتاب به زبانهای فارسی و لاتين درموضوعات نقاشی-معماری-موسيقی-سينما-ادبيات-تاريخ و ... ميباشد. ادامه...

-شماره جديد نشريه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس هم منتشرشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

معرفی مختصر شبکه کتابشناختیRLIN

- درسال 1978 آغازبه كاركرد.
- قبلا مخصوص كاربران دانشگاهي و كتابخانه هاي تحقيقاتي كاليفرنيا بود و به صورت يك باشگاه كوچك، فعاليت ميكرد.
خدمات آن شامل: ركوردهاي مارك و ركوردهاي مستند، تحويل مدرك، پايگاههاي اطلاعاتي خاص، ارائه فهرست مشترك كتابهاي كمياب چيني،ESTC(English Sort Totle Catalog) و …
-اين سازمان، ركوردهاي خودرا از كتابخانه كنگره، كتابخانه ملي بريتانيا، كتابخان ملي كانادا و كتابخانه هاي عضو به دست مي آورد.
-كاربران ميتوانند درركوردهاي مورد نظرخود، تغيير ايجاد كنند.ساختارآن چندكاربره است.

-در صنعت كتاب‏هاى الكترونيك يك بحث بزرگ فزاينده وجود دارد و آن بحث اين است كه به ‏چه چيزى مى‏توان كتاب الكترونيك گفت. كتاب‏هاى الكترونيك چه نوع كتاب‏هايى هستند؟ چه محاسنى دارند؟ انواع آنها از چه قرار است؟ آيا جاى كتاب‏هاى كاغذى را خواهند گرفت؟ اصلاً چطور بايد آنها را خواند؟ و... در مقاله يونس شكرخواه كه در كتاب هفته تحت عنوان كتاب الكترونيك را در كدام قفسه بايد گذاشت؟ چاپ شده ‏كوشيده شده براى اين پرسش‏ها پاسخ داده شود.

-بازهم يك سايت مربوط به استخدام كتابداران.دراينجا يك بانك اطلاعاتي ازموارد استخدامي كتابداران و متخصصان اطلاعاتي را خواهيد يافت.تصويری را که مشاهده ميکنيد مربوط است به گزارش مرکزپژوهشهای ارتباطات ازنشست تونس. باتشکرازآقای شکرخواه گزارش را دراين قسمت مطالعه کنيد.
- وبلاگ وب نامرئی هم مجهز به تصويرشد که قبلا خيلی خشک و خالی و بی روح بود.تصويری که دراين لينک ملاحظه خواهيد کرد دانشگاه محل تحصيل آقای منصوريان ميباشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم