کتابداران فردا

گزارش کامل

اميدواريم که ازاين مطلب طولانی حوصله تان سرنرود. اما مساله بسيار حساس است. گزارش زيررا لطفا مرور نماييد.

مشخصات كلي برنامه پيشنهادي و سرفصل درسهای

دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) علوم كتابداري و اطلاع رساني

متني كه در دست داريد، خلاصه يك طرح پژوهشي است كه گزارش كامل آن به عنوان جلد دوم نيز در دسترس مي باشد. براي آشنايي با جزئيات اجرا و شرح كامل طرح و آگاهي از مطالعات و بررسيهايي كه در طول دو سال گذشته انجام گرفته است مي توانيد به جلد دوم مراجعه كنيد. در جلد اول، ضمن اشاره اي گذرا به هدفهاي طرح، متن كامل برنامه پيشنهادي بر اساس شيوه مورد نظر شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شامل جدولهاي مربوطه و نيز سرفصلها و منابع درسي براي دو گرايش مورد نياز جامعه، يعني: مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات ارائه شده است.

اين طرح کارمشترکی است ازاين اساتيد:

مجري: دكتر رحمت الله فتاحي،دكتر محمدحسين دياني،  دكتر مهري پريرخ، دكتر محمدرضا داورپناه،  دكتر اسدالله آزاد.

جدول 1: فهرست درسهاي اختصاصي پايه برای هر دو گرایش (جمع واحدها: 6)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

301

مباني علم اطلاع رساني

2

34

   

316

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

2

34

303

روش تحقيق

2

34

   

گذراندن اين درسها در ترم اول الزامي است

 جدول 2: فهرست درسهاي اختصاصي اجباري برای هر دو گرایش (جمعا 12 واحد)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

339

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

2

34

   

340

مديريت مجموعه (منابع چاپي و الكترونيكي)

2

34

 

1-1

313

سازماندهي اطلاعات (فهرستنويسي و رده بندي پيشرفته)

2

17

34

1-1

335

چكيده نويسي و نمايه سازي (بازنمايي اطلاعات)

2

17

17

 

341

جستجو در منابع اطلاعاتي

2

17

34

 

342

اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي

2

34

   

  

جدول 3: درسهاي اختصاصي اختياري برای گرایش مدیریت اطلاعات (جمعا 8 انتخاب شود)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

343

مديريت رفتار سازماني

2

34

   

344

مديريت اطلاعات و دانش

 

34

 

1-2

345

ارزشيابي خدمات و نظامهاي اطلاعاتي

2

34

 

3-1؛ 1-2؛ 2-2؛

346

اصول طراحي و مديريت وب سايت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني*

2

34

17

6-2

347

مباني و روشهاي آموزش سواد اطلاعاتي

2

34

1-1

348

جهاني شدن و جامعه اطلاعاتي

2

34

   

349

ارتباط شناسي و اطلاع رساني

2

34

   

* گذراندن اين درس الزامي است

جدول 4: درسهاي اختصاصي اختياری برای گرایش فناوری اطلاعات (جمعا 8 انتخاب شود)

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

350

طراحی و مديريت نظامها و پايگاههای اطلاعاتی

2

34

17

 

351

کتابخانه های الکترونيکی و ديجيتالی

2

34

 

6-2

334

ذخيره و بازيابی اطلاعات

2

34

 

3-2؛ 4-2

336

داده پردازی

2

34

   

312

مديريت فناوري اطلاعات

2

34

   

346

اصول طراحی و مديريت وب سايت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی*

2

34

 

6-2

* گذراندن اين درس الزامي است

 جدول 5: فهرست درسهاي تكميلي برای هر دو گرایش (جمع واحدها: 8)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

322

اصول و روشهاي مطالعه مستقل

2

34

 

2-1؛ 3-1

307

سمينار پژوهش

2

34

   

309

پايان نامه

4

     

 جدول 6: درسهاي جبراني برای هر دو گرايش (جمع واحدها: 9)

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

304

سازماندهي مواد*

3

34

34

 

306

مرجع شناسي*

2

20

14

 

308

كارورزي**

2

 

136

1-2؛ 2-2؛ 3-2؛ 4-2،

5-2؛ 6-2

* فقط براي كارشناسان غير كتابداري ** الزامي براي هر دو گرايش

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

جازه ترويج علم و تاسيس انجمن کتابداران شاخه ...

((دكتر حري و آقاي آذرنگ از برندگان جايزه هفتمين دوره ترويج علم در ايران هستند. اين رخداد براي حرفه كتابداري بسيار مبارك است و موجب ارتقاي منزلت حرفه ما در كشور مي شود. اميد است اين رخداد باز هم اتفاق بيافتد و ديگران آبروي اين حرفه را بالاتر ببند))... به نقل ازدکتر فتاحی.

آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دراهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز از بين داوطلبان واجد شرايط زير جهت دوره هاي دكتري در رشته هاي: فيزيك (گرايشهاي بنيادي و حالت جامد ) ، شيمي (گرايشهاي تجزيه ، معدني و آلي)، رياضي (گرايشهاي جبر و توپولوژي ) ، آمار ، زبان و ادبيات فارسي، روانشناسي ، كتابداري و اطلاع رساني ، علوم و مهندسي آبياري (گرايشهاي آبياري و زهكشي، هيدرولوژي و سازه هاي آبي) حشره شناسي كشاورزي و زراعت (گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي) ، به شرح مندرج در جداول پيوست ،از طريق آزمون ورودي دانشجو مي پذيرد.

لبخند گوگل

اين کتابداران هر هفته عوض مى شوند و شما بايد به طور مداوم وقت خود را صرف شناسايى رفتار اين کتابداران نماييد به اين اميد که کتاب شما را توصيه کنند. آيا شما وقت اين کار را داريد؟

راه حل منطقى همواره اين است که شما زبان مشترکى با اين کتابداران بيابيد تا بهتر يکديگر را تفهيم نماييد. در اين کتابخانه تنها کتاب شما وجود ندارد بلکه هزاران کتاب ديگر با همان موضوع کتاب شما نيز وجود دارند. مولفان اين کتابها هم در جستجوى زبانى مشترک با کتابداران هستند، آنها هم مى خواهند کتابشان خوانده شود. چه بايد کرد؟ متن کامل...

هفته پژوهش ازديدگاه بی بی سی

عمده‌ترين نياز محقق امکان کار است که اگر ما به او ندهيم او اينجا نمی‌ماند. بهترين ماشين، بهترين خانه خوب است اما محقق در درجه اول محيط کار خوب می‌خواهد.

اکثر اين صاحبنظران عقيده دارند هنوز عزم ملی برای پژوهش در کشور وجود ندارد و تحقيق و پژوهش جدی گرفته نمی شود که نمونه آن سهم تحقيقات در بودجه سالانه است. رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گفته است: "در کشور اعتقاد به پژوهش ضعيف است در سطوح عالی کشور از مجلس گرفته تا دولت. وقتی درباره تحقيقات تصميمی گرفته شود پايدار نيست. امروز يک تصميم، فردا تصميمی ديگر." متن کامل...

چرا کتابداران بداخلاقند؟

اين سوالی است که هرروزافراد به شکلهای گوناگون ازما میپرسندکه چرا کتابداران بداخلاقند و ما مراجعان را ازکتابخانه فراری ميدهند؟ عده ای ميگويند که کتابداران خيلی مقرراتی هستند و اصلا انعطاف به خرج نميدهند. عده ای آنهارا خشک و بی روح ارزيابی ميکنند. عده ای تصورميکنند که آنها فقيرند و به همين دليل حاضرنيستند که کوچکترين کمکی به مراجعان بکنند و هميشه بدخلقی ميکنند. برخی کتابداران را نگهبانان بی احساس توصيف ميکنند و.. برخی ديگر... راستی آيا واقعا کتابداران بداخلاقند؟ فکرنميکنيم همه کتابداران! شما چطور؟

شيوه های استناددادن

-گروههای خبری: برای استناد دادن به پيامهای گروههای خبری بايد اطلاعات زيررا وارد کنيد: نام فرستنده-موضوع مطلب درون گيومه- ذکرعبارت ارسال پيوسته-تاريخ ارسال پيام- تاريخ دسترسی به پيام-نام گروه خبری درون علامت کوچکتر وبزرگتر به همراه کلمه خبر که همواره ثابت نوشته ميشود. به مثال زيرتوجه فرمائيد:

Kaipiainen, Petri. "Re: Did Everest see Everest?" Online posting. 4 May 1999. 2 June 1999 .

 شماره جديد نشريه اطلاع شناسی منتشرشده است. دراين شماره راجع به هوش مصنوعی مطالب متنوعی خواهيدخواند.

-ظاهرا عزرائيل ول کن کتابداران نيست. اين بار فرشته مرگ سراغ پدر آقای نقشينه و برادر دکتر مهراد رفته است. به اين دو عزيز گرامی تسليت عرض ميکنيم.

انجمن کتابداران شاخه فارس

کتابداران کم کم دارند درتمام استانها برای خودشان شعبه ميزنند و روی پای خود می ايستند. شنيده ها ميگويند که جلسه انجمن کتابداران شاخه فارس برگزارشده است. هنوز ازچندوچون اين جلسه اطلاعاتی کسب نکرده ايم. به محض دريافت اطلاعات بيشتر شمارا درجريان خواهيم گذاشت. باتشکرازآقای ع.ح

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

شيوه های تازه در استناد دادن

يکی ازاصولی ترين کارهايی که کتابداران با آن آشنا ميشوند و اساسا هرپژوهشگری بايد آنرا رعايت کند چگونگی استناد دادن به مقالات يا منابعی است که برای انجام پژوهش ازآن استفاده کرده است و به قول معروف منابع و ماخذ نام دارد. مسلما همه شما با چگونگی استناد دادن به يک کتاب-مقله مجله-سايت اينترنتی و غيره آشنا هستيد. اما اين بار قصد داريم نحوه استناد دادن به پيغامهای ايميل- گروههای خبری و غيره صحبت کنيم.

ايميل: برای استناد دادن به پيغام ايميل بايد اين موارد را ذکرنمود: نام فرستنده- موضوع پيام که بايد درگيومه ذکرشود- نام گيرنده ايميل- تاريخ ارسال پيام- مثلا:

 Kleppinger, Eugene. "How to Cite Information from the Web." E-mail to Andrew Harnack. 10 Jan. 1999

دريادداشتهای بعدی ازنحوه استناد دادن به گروههای بحث وگروههای خبری سخن خواهيم گفت.

 بررسي مدل TCP/IP

در نشست مذكور سخنران (مهندس پانته‌آ پيشه‌ور) به ارايه‌ي مدل لايه‌بندي و برتري آن نسبت به ساير مدل‌ها، بررسي مفاهيم شبكه، تشريح تفاوت‌هاي اساسي ميان مفاهيمي مانند سرويس‌ها و پروتكل‌ها و بررسي پروتكل‌هاي مورد استفاده در TCP/IP خواهد پرداخت.ادامه...

تبريک به خانم عصاره

امروز صبح (شنبه) مطلع شديم که خانم دکترعصاره به عنوان پژوهشگرنمونه کشوری برگزيده شده اند به ايشان تبريک ميگوييم.

آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
علاقه مندان به حضوردرآزمون دکترای کتابداری بدانند که امسال دانشگاه تهران آزمون دکترا برگزارميکند. آزمون زبان روز۱۳ اسفند و درارديبهشت ماه ۱۳۸۴ آزمون کتبی برگزارميشود. اطلاعات و فرم ثبت نام را از سايت دانشگاه تهران بگيريد.

9مشخصه‌اى كه يك وب سايت نبايد داشته باشد

عموماً وقتى از سايت شما صحبت مى‌شود، نبايد هيچ كم و كسرى در آن وجود داشته باشد. اما خيلى كم به آن چه كه نبايد در وب‌سايت باشد، پرداخته شده است. اين مساُله تاُثير منفى بر عملكرد سايت دارد، زيرا برنامه‌ريزى ضعيف و غافل شدن از سايت، ممكن است به از دست دادن شغل، مسايل امنيتى، ترافيك كم و ساير مشكلات منجر شود.
البته اين مشكلات قابل جلوگيرى هستند. و اين هم 9 عاملى كه بايد از آنها اجتناب كنيد:

1- گذاشتن عكس خود در صفحه‌ى اصلي:

ديدن اين عكس، مانند ملاقات يك شخص جديد است، و به جاى پرداختن به مسايل بازديدكنندگان، مثل اين است كه به آنها بگوييد:”من چقدر در عكس، عالى هستم“. وب سايت شما بايد تماماً درباره‌ى بازديدكننگان باشد و نه در مورد شما. قبل از هر چيز بايد آنها را به سايت، علاقمند كنيد“.  برای ديدن بقيه عوامل فقط کليک کنيد.

وضعيت توليد علم

بارها سخن گفته شده که توليد علم درکشورما وضع چندان مطلوبی ندارد. البته اين بدان معنا نيست که درايران و توسط پژوهشگران و اساتيد علم توليد نميشود. بلکه آنقدراين توليدات علمی ناچيز است که مارا درحدمصرف کننده اطلاعات باقی گذاشته است. عوامل متعددی سبب توليد ناچيز علم درکشورما ميشوند: عدم تسلط به زبان- عدم انجام پژوهشهای مفيد و ... اما غرض ازاين مقدمه اين خبربود که دردانشگاه ... که دارای ۵۰۰ عضو هيات علمی است تنها ۵۰ نفر ازاساتيد به کارهای پژوهشی میپردازند و بقيه درحد تدريس کلاسی باقی مانده اند. البته اين بدان معنانيست که تدريس بايد کنارگذاشته شود يا کم اهميت است. خير. بسياری ازاساتيد هستند که شيوه آموزش محوری دارند- برخی پژوهش محورند و برخی ترکيبی ازايندو. مساله مهم اين است که يک استاد دانشگاه ازپژوهشهايی که صورت ميدهد در راه تدريس بهترخود استفاده کند و اين يعنی هم توليد علمی و هم به کاربردن نتيجه توليد علمی درامرآموزش و گسترش و پيشرفت...

کتابخانه هاى عمومى وابسته به شهردارى اصفهان با تاسيس دفاتر مشاوره تحصيلى به دانش آموزان ، خدمات مشاوره يى رايگان ارايه مىدهند. 
در اين دفاتر،مشاوران مجرب، خدمات مشاوره يى رايگان در زمينه هاى مختلف تحصيلى به دانش آموزان ارايه مىدهند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

گوگل به پنج کتابخانه مهم جهان راه می يابد

قرار است تمام کتابهای موجود در دانشگاه های ميشيگان و استنفورد و بخشی از مجموعه کتابهای دانشگاه های هاروارد، آکسفورد و کتابخانه عمومی نيويورک در مجموعه کتابخانه آنلاين گوگل قرار گيرند.

برای ديجيتال کردن تمام کتابهای کتابخانه دانشگاه ميشيگان که بالغ بر هفت ميليون جلد است شش سال زمان لازم خواهد بود.

دانشگاه هاروارد 40 هزار کتاب و دانشگاه آکسفورد فقط کتابهايی را که برای نخستين بار در قرن نوزدهم به چاپ رسيده و در کتابخانه بادلين نگهداری می شوند را در اختيار گوگل خواهند گذاشت.ادامه در بی بی سی

-امروز سری به غرفه نمايشگاه کتاب درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران زديم. کتابهای فارسی و لاتين موجود بودند و تا ۲۵ درصد تخفيف هم برای فروش آنها داده ميشد. اما... هرچه گشتيم کتابهای رشته خودمان را پيدا کنيم موفق نشديم. گويی بخواهيد سوزنی را درکاهدان بيابيد. تنها سه چهارکتاب که مثل کفرابليس(!) معروف هستند وهمه ازاول تا آخرآنهارا خوانده اند را برای دلخوشی ما بين کتابها چپانده بودند. ولی مثل هميشه کتابهای مشاوره- راز...- ...مريخی و ....مريخی-و نظايری ازاين قبيل مشتريهای پروپاقرصی داشتند.

اما مساله جالب دراين روز ورود دانش آموزان به کتابخانه و بازديد ازبخشهای مختلف آن بود. کتابخانه ای که تا يک هفته قبل ازبس سکوت برآن حکفرما بود صدای رشد موهای سرخودرا می شنيديم با ورود بچه ها جانی دوباره گرفت وسرشار ازهياهوشد. بهترين کاری که کرده بودند آوردن بچه ها به اين محيط و آشنا کردن آنها با کتابخانه بود که يقينا روی آنها و ذهنشان تاثيرشگرفی خواهد گذاشت...دربخش اطلاع رسانی هم خانم دکترعصاره به دانشجويان تحصيلات تکميلی و اساتيد نحوه استفاده ازپايگاههای اطلاعاتی را آموزش ميدادند و ... دربقيه غرفه ها هم خبرخاصی نبود...

اينترنت امن: اينترنت امن تر

شورای ارتباطات دوربرد اتحادیه اروپا دوازدهم دسامبر 2004 موافقت خود را با برنامه موسوم به اینترنت امن تر Safer Internet Plus اعلام کرد.هدف این برنامه تقویت والدین و معلمان از طریق استفاده از ابزارهای ایمنی برای اینترنت است.

برنامه اینترنت امن تر بر چهار عرصه متمرکز است:
مبارزه با محتوای عیر قانونی : Fighting illegal content
مقابله با محتوای مضر و ناخواسته :Tackling unwanted and harmful content
ارتقای محیط امن تر : Promoting a safer environment
افزایش آگاهی : Awareness-raising

باتشکر از دات

نکته هفته:

 خيلی ها هستند که کارشان فقط دادن اطلاعات به اين و آن است- خيلی ها هم هستند که غيرازاينکه اطلاعات را از اين و آن می گيرند به تبادل اطلاعات نيز می پردازند ... اما خيلی ها هم هستند که حتی اگر تمام کتابخانه ويرانه شوند و تمام کتابها سوخته- حاضر نيستند يک نقطه ازدانسته های خودرا به ديگران منتقل کنند. معمای بس پيچيده ای است.

-آقای... که اين بار با يک نام مستعارديگرپيام داده اند خواهان ارائه راه حل درزمينه فقدان فلسفه درکتابداری و اطلاع رسانی شده اند. تصور ما براين است که چاره جز صبرجميل نيست. چرا که ما هرچه بخواهيم بگوييم صدای ديگری و ديگری و ديگری درمی آيد. درنتيجه همهمه ميشود و بحث علمی و داغ مطرح نميشود. آخرکارهم به غوغاسالاری متهم ميشويم و الخ... حالا پيشنهاد ما به اين آقا اين است که خودشان توضيح بدهند که چرا کتابداری را ((حرفه)) می شمارند؟

بازهم ارائه کتابهای تمام متن

کتابخانه عمومی نيويورک به ارائه کتابهای تمام متن الکترونيکی دست زده است. فقط کافی است که فرمی را پرکنيد وبعد ازکتابهايی که درفرمت پی دی اف هستند استفاده نمائيد.

-اين روزها پيغامی درگروه خبری می آيد مبنی بر عضوشدن دريک SMS كه چيزی شبيه اوركات  است ولی  محدودترازآن. توجه داشته باشيد كه اين پيام تقلبی و  ازسوی  يك هكر به نام افراد مختلف و با استفاده ازايميل آنها ارسال ميشود. مواظب باشيد بازش نكنيد كه پشيمانی پس ازآن سودی ندارد.

شبکه پيوسته اطلاع رسانی برای کتابداران که سرنام شير يا LION را به خود گرفته سايتی است که مخصوص کتابداران مدارس ميباشد. يک درگاه جمع و جورکه اطلاعات مناسب را برای کتابداران مدرسه (آموزشگاهی) فراهم ميکند. کتابفروشی پيوسته-نشريات مخصوص کتابداران-رويدادها-ناشران  و منابع جالب ديگرکه ديدنش خالی ازلطف نيست.

-آيا مجلات الكترونيكي نياز به امانت بين كتابخانه‌ها را از بين مي برند؟ متن کامل...

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

شش‌هزار بازديدكننده، خريد پنج‌هزار جلد كتاب

در اولين روز از برپايي دومين نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي شش هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند.
  در اين نمايشگاه بيش از ‌٣٢ هزار عنوان كتاب عرضه شده است كه در روز نخست برپايي نمايشگاه با وجود بارش برف و باران، نزديك به پنج‌هزار جلد كتاب به فروش رسيد.
همچنين بنا به آمارهاي موجود در بخش تحقيقات و نظرسنجي در اولين روز، تعداد شش هزار تن از اساتيد، دانشجويان، ‌محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان از اين رويداد فرهنگي استقبال كرده و با حضور در محل برگزاري نمايشگاه نسبت به خريد كتاب‌هاي مورد نظر و بازديد از غرفه‌هاي مختلف نمايشگاه اقدام كردند.ادامه در ايسنا

پايان اشتراک

شنيده ها ميگويند که تا کمترازيک ماه ديگر اشتراک دانشگاه برای استفاده ازپايگاههای ساينس دايرکت به پايان ميرسد. چون ماه ژانويه آغازميشود اشتراک قبلی هم کان لم يکن تلقی ميشود و بايد ازاول قرارداد بست و دلار بخشيد تا به مقالات و اطلاعات مورد نياز دسترسی پيداکرد. دراين چندروزتا ميتوانيد مقاله بگيريد که بعد غفلت موجب پشيمانی است.

-به طوراتفاقی دراورکات با اساتيد کتابداری روبروشديم. حدس ميزنيد کدام يک ازاين اساتيد دراورکات بودند؟

حاکميت اينترنت

يكي از مهمترين مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاكميت بر اينترنت (internet governance) يعني چگونگي اداره اينترنت بود.

تاریخ اینترنت نشان می دهد که عدم مرکزیت هسته اصلی رشد انفجاری آن بوده است، این ماجرا در واقع کانون هراس استراتژیست های نظامی و آرپانت در برابر حملات احتمالی با بمب های نوترونی بوده و به همین سبب از همان دوران جنگ سرد تلاش شده است تا از میزان تصلب و تمرکز ساختاری در معماری اینترنت کاسته شود.ادامه مقاله آقای شکرخواه..
يک کتابشناسی جالب

يک دانشجوی مديريت اطلاعات دردانشگاه ويکتوريا ازکشورنيوزلند به عنوان بخشی ازپايان نامه دکترای خود يک کتابشناسی از گسترش نرم افزارهای منبع بازOpen Source درکتابخانه ها تهيه کرده است. کتابشناسی وی حاوی مقالات مجلات-آگهيها و مدارک وبی ميباشد. اين کتابشناسی شامل مقالاتی که کاربردهای نرم افزارهای منبع بازرا درکتابخانه ها شرح ميدهند نيز ميباشد. کتابشناسی اورا کليک کنيد تا ببينيد.

-وقتی فناوری دست نيمچه کتابدارها بيفتد چه ها که نميکنند!

فقدان زمينه فلسفی درعلوم اطلاع رسانی

مساله علوم کتابداری واطلاع رسانی-علم کتابداری و اطلاع رسانی-علم کتابخانه و اطلاعات و امثالهم هميشه نزد اساتيد و متخصصان اين حوزه چالش زا بوده است. خيلی ها اين دو حوزه را ازهم جدا ميدانند خيلی ها هم اين دورا به هم مربوط ميدانند. به هرحال بحث دراين مورد بسيار فراوان است و هنوز هم هيچ کس به نتيجه قطعی نرسيده که آيا کتابداری دردل اطلاع رسانی است يا برعکس؟ يا اصلا چه رابطه ای بين اين دو برقراراست؟

اما چيزی که فعلا مبرهن است کمبود نظريه ها و به طورفلسفه اساسی دراين حوزه هاست. طوريکه خيلی ها کتابداری را علم و برخی ديگرحرفه و عده ای ديگرتلفيقی ازاين دو ميدانند. به هرحال اين تنها مشکل کشورما و دانشمندان ما نيست که برسراين مساله با هم چالش دارند. مقاله که روی آن کليک خواهيد کرد به اين مساله پرداخته که در علوم اطلاع رسانی نظريات اساسی و فلسفه بنيادين نيست يا بسيارکم است. به نظربحث جالبی می آيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

پرسش کليد پژوهش

امروز ازساعت ۱۴ درآمی تئاتر دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز ۵ سخنرانی انجام شد. سخنرانی اول توسط خانم دکترعصاره صورت گرفت که راجع به استفاده ازوب سنجی و علم سنجی درعملکرد توليدات علمی دانشمندان ايرانی درسه حوزه بين المللی- ملی و درون گروهی يا دانشکده ای بود.

دراين سخنرانی  ابتدا معيارهای ارزيابی توليدات علمی دردانشگاههای ايران معرفی شدند که برخی ازآنها عبارت بودند از:

-شمار اعضای هيات علمی دانشگاهها

-شمار انتشارات علمی( کتاب-مقالات منتشرشده درمجلات داوری شده موسسه اطلاعات علمی-طرحهای پژوهشی و ...)

-نسبت اعضای هيات علمی به تعداد دانشجويان

-تسهيلات( کتابخانه-آزمايشگاه و ...)

-تعداد سمينارهای برگزارشده

-شمارمجلات علمی که توسط دانشکده ها و دانشگاهها منتشرميشود

و ....

ايشان توليدات علمی پزشکان ايرانی را درپايگاه مدلاين طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۵ و ازسال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرارداده بودند و اين دودوره را با هم مقايسه کرده بودند. تعداد مقالات بالا-استنادهايی که به مقالات اين افراد شده بود-چه داخلی و چه خارجی مورد بررسی قرارگرفته بود. دراين پژوهش مشخص شد که بيشترين همکار دانشمندان ايرانی درنوشتن مقاله امريکائيها بوده اند ولی اين نرخ بعدها کم ميشود و توجه ايران به سايرکشورها ازجمله کانادا-استراليا و ... جلب ميشود.

درادامه ايشان درزمينه وب سنجی و مقايسه همکاری وب سايتهای دانشگاههای جهان پژوهشی را صورت داده بودند...

-سخنرانی بعدی مربوط به آقای مرادی مقدم بود که درمورد نظامهای مخزن کتابخانه ها صحبت کردند. پس ازمعرفی سيرتاريخی نظامهای کتابخانه ای درجهان ايشان پژوهشی را که روی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه شهيدچمران اهواز انجام داده بودند ارائه کردند. نتيجه اينکه بسياری ازکاربران و مراجعان کتابخانه ها مايلند که نظام مخزنها بازباشد و پيشنهاد شد که مخزن کتابخانه مرکزی نيز به روی افراد بازباشد.

-آقای عظيمی درباره کارکردهای اينترنت و اهميت آن درپژوهش و اينکه اينترنت سبب کاهش اتلاف زمان و هزينه دسترسی به اطلاعات ميشود صحبت کردند.

-دکتر فرج پهلو درزمينه همکاری متخصصين اطلاع رسانی و کتابداران درايران درمقايسه با سايرعلوم و نيز جهان سخنرانی کردند. ايشان ميزان همکاری دانشمندان کتابداری و اطلاع رسانی را درنوشتن مقاله در۴ نشريه تخصصی کتابداری به نامهای : کتابداری و اطلاع رسانی-علوم اطلاع رسانی-پيام کتابخانه-فصلنامه کتاب را که درزمينه های کتابداری و اطلاع رسانی فعاليت دارند را با ۴ نشريه لاتين کتابداری مقايسه کردند. فاصله زمانی اين کارسالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بوده است. دراين پژوهش مقالات ترجمه شده کنار گذاشته شد و فقط مقالات تاليفی درنظرگرفته شدند. درنهايت مشخص شد که دراين ساليان ۲۳ مقاله درزمينه کتابداری واطلاع رسانی به صورت مشترک نوشته شده و کل نويسندگان همکار ۴۷ نفر بوده اند. يعنی به ازای هرمقاله ۰۴۳/۲ نويسنده وجود داشته است.

دانشگاه شيراز با ۱۰ مقاله دررتبه اول و دانشگاههای پزشکی شيراز و شهيدچمران اهواز دررتبه های بعدی قرار بعدی هستند. اين پژوهش نشان داد که درحوزه اطلاع رسانی نسبت مقالات مشترک بيشتر ازحوزه کتابداری است و سال به سال درصد مقالات مشترک درحوزه اطلاع رسانی درمجلات لاتين کتابداری و اطلاع رسانی بيشتر شده است. ولی حوزه کتابداری درزمينه همکاری سيرنزولی دارد.

اين مقاله نشان داده است که دانشمندان ايرانی درحوزه کتابداری هنوز راه طولانی را درپيش دارند و ازهمکاری دروضعيت مطلوبی نيستند. بنابراين همکاری ميتواند درپيشبرد اهداف علمی و توسعه جامعه کارآ باشد.

-سخنرانی بعدی توسط دکتر بيگدلی ارائه شد که درزمينه آموزش کتابشناختی و سواد اطلاعاتی بودو نيز تاکيد بريادگيری مشارکتی و فعال دانشجويان درآموزش. ايشان تاکيد کردند که فراگير بايد شخصا يادگيری را تجربه کند و درآن جريان دخيل باشد. بايد مفهوم سواد اطلاعاتی درآموزش مورد توجه قراربگيرد و برنامه ريزيهای آموزشی و تهيه منابع کتابخانه ای براساس نياز حال افراد- خواست فراگيران-ميزان مهارتهای آنها و ... انجام شود. ايشان به مشکلات اساسی درنظام آموزشی کشوراشاره کردند و اينکه بايد درامر يادگيری شيوه تدريس هم به دانشجويان آموزش داده شود...

جلسه درساعت ۵ به پايان رسيد.

-شنيده ها ميگويند که برخی افراد درسخنرانيهای سرکلاسی طوری نتيجه گيری ميکنند که نتيجه سخنرانی برای استاد ((خوش آيند)) باشد. با اين افراد چه بايد کرد؟

سخنرانی درشيراز

دانشگاه شيرازدرهفته پژوهش بيکارننشسته است و روزسه شنبه دوسخنرانی دربخش کتابداری و اطلاع رسانی اين دانشگاه ارائه ميشود.

 

سخنراني دكتر مهراد

با عنوان : گزارشهاي استنادي در مجلات فارسي 

سخنراني

خانم سود بخش

با عنوان :  شبكه اطلاع رساني اسكاپ : اهداف و وظايف


 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ياد باد آنکه زما وقت سفرياد نکرد


-امروز صبح مطلع شديم که دکتر مرتضی کوکبی درپی ازدست دادن مادرشان- پدرخودرا نيز ازدست دادند. ما اين مصيبت را نيز به ايشان تسليت عرض نموده و برای وی و خانواده گراميشان بقای عمر را ازخداوند منان طلب ميکنيم. درضمن يک خبرناگوارديگراينکه دکترفرج پهلو نيز يکی ازاقوام نزديک خودرا ازدست داده اند. برای ايشان نيز ازخداوند طلب صبر ميکنيم... دراين روزها خبرهای ناگوار زياد شده اند...

-فردا سخنرانی های اعضای گروه کتابداری درهفته پژوهش آغاز ميشود.سخنرانی اساتيد که ازساعت ۱۴ آغاز ميشود به شرح زيراست:

 ارزشيابی دانشگاههای ايران: شرايط حال -روش شناسی و تجربيات

 دکتر عصاره

 بررسی مزايا و معايب نظامهای مخزن و کتابخانه ها

 آقای مرادی مقدم

 کارکرد و نقش اينترنت درپژوهش

 آقای عظيمی

 همکاری بين متخصصين کتابداری و اطلاع رسانی ايران درمقايسه با جهان

 دکترفرج پهلو

 ازآموزش کتابخانه-کتابشناختی تا سواد اطلاعاتی

 دکتر بيگدلی

 يک ابزارجديد برای فهرست نويسی وب سايتها

شرکت فناوريهای پيشرفته نيکولز Nickhols Advanced Technologies نرم افزارجديدی را به نام MARCit به بازارعرضه کرده است. اين نرم افزار طبق آخرين استانداردهای مارک توليد شده است و برای فهرست نويسی وب سايتهای اينترنتی مورد استفاده قرارمی گيرد. اين نرم افزاريک مدخل برای نويسنده اصلی درنظرميگيرد که ميتواند شخص يا سازمان(ولی نه هردو) باشد و نيز مدخلهايی برای سايرپديدآورندگان درنظرميگيرد.

کتابداران با استفاده ازMARCit ميتوانند وب سايتهايی را که ميخواهند فهرست کنند. آنها ميتوانند پس ازکليک برآيکن MARCit اطلاعات وب سايت مورد نظرخودرا وارد نرم افزارنمايند. نشانی اينترنتی و نام سايت و سال انتشار و موضوع خلاصه ای درباره سايت ازجمله اطلاعاتی هستند که دراين نرم افزارجای ميگيرند. با ذخيره کردن رکوردهای به دست آمده ميتوان فايل مورد نظررا به پايگاه اطلاعاتی سيستم خودکارکتابخانه وارد کرد.

منبع:http://www.marcit.com/aboutmarcit.html

 -آقای ... با نام مستعار ناقد پيامی با اين مضمون گذاشته اند که چگونه برخی افراد درعرض يک شب دکتر ميشوند؟ ...  ازآن بگذريم ممکن است به نفع همه باشد! بهتراست فرض را براين بگذاريم که اشتباهی صورت گرفته است. البته اگرمنظورآقای ناقد همان مورد باشد که ما فکرش را ميکنيم.

كتاب‏هاى مرجع كودك و نوجوان؛ در حوزه پژوهش

توران ميرهادى: بايد بگذاريم بچه ‏هاى اين سرزمين بر بال فرهنگ خودشان پرواز كنند.

محمد هادى محمدى: اهميت قائل نشدن براى كارهاى پژوهشى مى‏تواند افرادى را كه به‏سراغ چنين كارهايى مى‏روند از پا بيندازد.

حميدرضا شاه‏آبادى: ما فعلاً ناگزيريم بنويسيم، چاپ كنيم و شاهد فروش نباشيم تا زمانى كه ذائقه به وجود بيايد و جامعه اهميت موضوع را بپذيرد.

مهدى كاموس: اولين و مهمترين هدف ما به‏وجود آوردن منبعى در زمينه ادبيات دينى كودك و نوجوان بود كه چكيده ادبيات و دين در اين حوزه باشد.

فريدون عموزاده خليلى: هدفى كه براى اين فرهنگ در نظر گرفته شده است ميزان ماندگارى و اثرگذارى شخصيت‏هاست.

نقل قولهايی که ديديد بخشی ازگفتمان بين اين افراد درباره پژوهش درحوزه کتاب کودک است. برای خواندن کل مطلب- کتاب هفته را کليک کنيد. 

-دراين قسمت می توانيد فهرست فيلدهای موجود در مارک ۲۱ را ببينيد.

کتابسنجی و قوانين آن(۱)

کتابسنجی يا Bibliometrics يکی ازروشهای پژوهشی کاربردی درکتابداری و اطلاع رسانی است که تحليلهای آماری و کمی را برروی الگوهای توصيفی انتشارات صورت ميدهد.مثلا برای يافتن رابطه بين دو يا چند نويسنده يا اثر. کتابسنجی دارای قوانين مشهوری ميباشد که به اين شرح هستند:قوانين لوتکا- برادفورد و زیپف.

دريادداشتهای آتی ازاين قوانين خواهيم گفت.

-پيوندهای حاشيه وبلاگ کتابداران فردا الفبايی شدند. اميدواريم اين بارراحت ترازاين پيوندها سود ببريد. اگرپيوند(لينک) جالبی درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده فرموديد مارا درجريان بگذاريد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

تغييرات درشابک

-سازمان بين المللی استاندارها اعلام کرد که ازاول ژانويه ۲۰۰۷ ارقام شابک به ۱۳ رقم تبديل ميشود. به نقل از....

-بخش فهرست نويسی کتابخانه .... مملو ازکتابهايی است درموضوعات مختلف به خصوص درزمينه کتابداری ونيز دامپزشکی وکشاورزی توسط هنديها و به زبان انگليسی نوشته شده است وما بايد ازاين به بعد کتابهای هنديها را هم بخوانيم و دلمان را خوش کنيم که صدها عنوان کتاب درداخل چاپ کرده ايم... هنديها درزمينه نوشتن کتاب هم ازما جلو زدند...

 -تمام پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران دراين دوروز به شدت مشغول فعاليت هستند تا غرفه های مربوط به هفته پژوهش را که درکتابخانه مرکزی ايجاد ميشوند سروسامان بدهند. همه باربرگزاری همايشها و آموزش استفاده ازپايگاههای اطلاعاتی و .... روی دوش کتابخانه مرکزی افتاده است. انگارتازه فهميده اند کتابخانه به چه دردی ميخورد؟ حتما میپرسيد که ما توی اين تعطيلات آخرهفته آنجا و توی کتابخانه چه ميکنيم؟ اين سوال فرضی فقط يک جواب دارد: کارورزی!

تجهيز کتابخانه ديجيتالي بين المللي کودکان به ادبيات کودک ايران

سرزمين ما ايران از علي خدايي ، قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب از مهدي آذريزدي و آتش و خرمن از حسين فتاحي و جايزه از محمدرضا سرشار از جمله اين کتابها هستند. به نقل از جام جم

 

واژه «بلاگ» از سوي ناشر لغتنامه بزرگ امريكايي «مريام وبستر» به عنوان برترين واژه سال 2004 برگزيده شد. مريام وبستر مي گويد جستجو براي يافتن معني اين لغت در دوازده ماه گذشته بالاترين تقاضاي كاربران از ديكشنري آنلاين اين انتشاراتي بوده است.
اگرچه پديده وبلاگ متعلق به سال 2004 نيست اما براساس آمارها اين واژه و اين پديده در سال 2004 بيشترين اقبال و توجه را در پي داشته است و حتي... (کليک)

-منابع موثق گزارش کرده اند که دانشجويان نمونه امسال ازبخش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز برگزيده شده اند. البته گفته اند که اين خبرمحرمانه است ونبايد منتشرشود ولی ديگرمنتشرشد! اسامی اين افراد متعاقبا اعلام ميشود.

-بازهم طی آخرين خبرها قراراست ازاين هفته به بعد درجلسه شورای دانشکده برای تصويب پروپوزال پايان نامه ها استاد راهنما حضور نخواهد داشت و او ازپروپوزال دانشجوی خود دفاع نخواهد کرد. بلکه خود دانشجو بايد دراين جلسه ازحيثيت خود(پايان نامه) دفاع نمايد و سوال پيچ شود. احساس ما براين است که نکند روزدفاع ازپايان نامه هم حضور استاد راهنما منتفی شود؟

-دراين سايت ميتوانيد کتابهای تمام متن رايگان درتمام رشته های مختلف دانشگاهی به دست آوريد. ذخيره کنيد يا ازآنها پرينت بگيريد. بيش از۲۰۰۰ عنوان کتاب تمام متن درقالب پی دی اف دراين سايت موجود است.

www.nap.edu

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

غيبت طولانی و غيره

هک شدن و مشکل به هم زدن سايت پرشين بلاگ همه برنامه های مارا به هم ريخت. هفته ای که درپيش روی ماست هفته پژوهش است. دراين هفته دردانشگاه چمران اهواز همايشهايی برگزارميشود.ازجمله گروه کتابداری و اطلاع رسانی هم حضورفعال دارد. اگرمشکلی پيش نيامد به طورکامل همايشها را پوشش ميدهيم.مارا به خاطراين تاخيربلند مدت ببخشيد.

موتورهاى جستجو را فريب ندهيد

امروزه ارتقاء رتبه در موتورهاى جستجو يکى از اهداف سايتهاى گوناگون است. زيرا اکثريت مردم از اين طريق سايت مورد نياز خود را پيدا مى کنند. در رقابت براى بدست آوردن رتبۀ بالاتر، گروهى متقلب نيز حضور دارند. اين افراد سعى مى کنند از تاکتيکهايى براى فريب موتورهاى جستجو و ارتقاء رتبه سايت استفاده کنند.

عبارت ديگرى که در دنياى تجارت الکترونيکى مرسوم است، \\"بهينه سازى سايت براى موتورهاى جستجو\\" است که تفاوت اساسى با مفهوم قبل دارد و به معنى اعمال تغييرات معين در سايت براى افزايش رتبه در موتورهاى جستجو مى باشد.

تکنيکهاى بهينه سازى سايت عموماً به دو گروه تقسيم مى شوند:

• استفاده از واژه هاى کليدى که اهداف تجارت شما را نشان مى دهد، در متون و تگهاى html موجود در سايت.
• ايجاد لينک ها و مسيرهاى ارتباطى از ديگر سايتها به سايت.
گوگل و ديگر موتورهاى جستجو لينک هاى ورودى به سايت شما را به عنوان امتيازى براى اهميت سايت شما در نظر مى گيرند و سايتى که امتياز بيشترى داشته باشد، مسلماً رتبه بهترى کسب خواهد کرد.

موتورهاى جستجو چه اعمالى را تقلب محسوب مى کنند؟
دو موتور جستجوى بزرگ google و yahoo! هر يک تعاريفى از اين مهفوم ارائه کرده اند. دنباله مطلب ...

- شنيده ها حاکی ازآن است که دريکی ازدانشگاههای کشور مارک رادرسازماندهی تدريس ميکنند. به دکتر.... به خاطراين کارخلاقانه تبريک می گوييم.

-برنامه های هفته پژوهش دردانشگاه چمران اهواز اعلام شد.

-شنيده ها ميگويند که قراراست دروسی نظيرمديريت اطلاعات وغيره به دروس کارشناسی ارشد افزوده شوند. بانی اين کار دانشگاه فردوسی بوده است.

-به نظرشما کسی که سمينارسال گذشته خود را که مربوط به درس يکی ازاساتيد بوده سال بعد سرکلاس استاد ديگری ارائه کند چه حکمی براو واجب است؟

-سيستم اوپک کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز راه اندازی شد. اين هم ازبرکات هفته پژوهش است!

ورود دلالان به عرصه کتاب

كمبود كتب درسي دانشگاه پيام‌نور به معضلي براي دانشجويان اين دانشگاه تبديل شده است، وجود تنها 3 الي 4 نماينده رسمي فروش كتب دانشگاهي پيام نور در استان تهران، دانشجويان را به خريد كتاب از دلالاني سوق مي‌دهد كه با سوءاستفاده از اين وضعيت كتاب‌ها را به 3 الي 4 برابر قيمت به دانشجويان تهراني و شهرستاني مي‌فروشند.

در هنگام عبور از خيابان انقلاب يك جمله را هر چند متر يكبار مي‌شنويم، كتب ناياب، كمياب، پيام‌نور!!

يكي از فروشنده‌هاي غيررسمي كتب دانشگاه پيام نور نيز با ناراحتي از عدم دسترسي دانشجويان به كتب درسي‌ مسئولين دانشگاه پيام‌نور را در اين زمينه مقصر مي‌داند.ادامه درايسنا 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٥٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

کارگاه آموزشی طراحی صفحات وب(۲)

محتوای وب سايت کتابخانه ها دارای دو نوع اطلاعات هستند. اطلاعات درونی و بيرونی. اطلاعاتی درونی شامل:

انواع منابع

فهرستها و پايگاهها

انواع خدمات سئوالهاي مكرر FAQs

كمك و راهنمايي

آموزش كاربران

پژوهش و كمك به پژوهشگران

اخبار و رخدادهاي تازه

ساعات كار

امكانات جستجو

در باره كتابخانه و كاركنان

و اطلاعات بيرونی شامل:

درباره سايرکتابخانه ها

-پايگاهها

منابع الکترونيکی

-سايتها و امكانات اينترنت

-موتورهاي كاوش

-گروههاي بحث

-كنفرانسها

-نقشه سايت

 تدريس کتابداری درمدارس

دور دوم كلاس‌هاي “كتابداري و ترويج كتابخواني در مدرسه‌ها“ از امروز در ساختمان فروردين شوراي كتاب كودك برگزار مي‌شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اكثر متقاضيان حضور در اين كلاس‌ها كه شش ماه به طول مي‌انجامد را همانند دور قبل، كتابداران، معلمان و سرگروه‌هاي آموزشي تشكيل مي‌دهند.
در اين كلاسها منابع كتابخانه‌يي، خدمات آن، شيوه‌هاي انتخاب و ساماندهي خدمات كتابخانه‌يي توسط افرادي همچون ثريا قزل‌اياغ، نوش‌آفرين انصاري، فرزانه طاهري، زهره قاييني، عباس حري و مسعود ناصري تدريس خواهند شد. به نقل ازايسنا

-يکی ازدوستان خبری داده مبنی براينکه دريکی ازکتابخانه های دانشگاهی ايالت آريزونا کتابدار مرجع وبی استخدام ميکند.ويژگيهای او بايد شامل طراحی-توسعه و نگهداری منابع وبی و ... باشد. متن کامل آگهی را ازنظربگذرانيد.

Web/Reference Librarian, Arizona State University at the West campus.
The Library is seeking a librarian to assist with web related
responsibilities, reference and instruction.  Specific duties include
participating in the design, development, and maintenance of web
related
resources, delivering library basic skills classes, and providing
assistance to students at the reference desk.  The Web/Reference
Librarian will engage in collaborative project development and program
planning as determined by Web Council and Reference Council
supervisors.
This is an entry-level position and new graduates are encouraged to
apply

استخدام کتابدار ازنوع ايرانی

دانشگاه آزاد کرمانشاه درمجموع۷ نفر را با مدرک ليسانس کتابداری استخدام ميکند. برای کسب اطلاعات بيشتر به بازارکار سری بزنيد.

-مسؤولان نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران با ارسال نامه‌اي به مؤسسه نشنال ژيوگرافيك، نارضايتي خود را از درج نامي مجعول در كنار نام خليج فارس در اطلسي كه به تازگي به چاپ رسانده است، ابراز نموده، رسما حضور اين مؤسسه را در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، ممنوع اعلام كرد. ادامه...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

سرود کتابدار( بخش اول)

آقای حاجی زين العابدينی سرود کتابدار را که درهمايش تقديرازکتابداران اجراشده ارسال کرده اند.ازايشان ممنونيم. به دليل طولانی بودن شعر درچندقسمت آنرا منعکس ميکنيم.

ای شکوه شعور و دانايی

                 ای طنين خوش هم آوايی

تو سفير حماسه نوری راوی

               قصه های خرم مهر

ملتقای کلام و آيه و آب

               ازتو روشن حريم شهرکتاب

ای سفير شعور و دانايی

              ای شکوفايی ای تماشايی

آورده اند که...

ديشب درخبرها ذکرشد که به زودی کتابخانه های تخصصی مربوط به فلسطين و قدس دردانشگاههای دولتی ايران راه اندازی خواهد شد. با نفس راه اندازی کتابخانه مخالفتی نداريم. اما چرا به صورت علی حده وچرا تخصصی آنهم دردانشگاه دولتی که خود دارای کتابخانه مرکزی يا کتابخانه های دانشکده ای است؟ نميشد که يک مجموعه اختصاصی را درکتابخانه های مرکزی برای اين موضوع درنظربگيرند؟ الله اعلم...

-يکی ازکارهای خوبی که دراين هفته -يعنی هفته کتاب و هفته بعدی آن يعنی هفته پژوهش شده اين است که دانش آموزان مدارس را به دانشگاه می آورند و آنهارا با کتابخانه آشنا ميکنند. هرچند بچه های هفت هشت ساله ازکتابخانه- فقط بالا و پائين پريدن ازپله هايش را دوست دارند! ولی به هرحال نيکو روشی است که ميتواند روی بچه ها تاثير بگذارد و آنها را به کتابخانه علاقه مند کند.

ازعجايب هشت گانه

کتابخانه عمومی گرگان به زودی به موزه تبديل ميشود. اين کتابخانه قبل ازانقلاب موزه سلطنتی بود وبعد ازانقلا به کتابخانه عمومی تبديل شد و حالا دوباره دارد موزه ميشود. البته با اشيای عتيقه هفت هزار ساله...

متن زيربخش اول ازسخنرانی دکترفتاحی درباره طراحی وب سايتهای کتابخانه ای ميباشد:

چرا توجه به اصول و مباني نظري ضرورت دارد؟

  • اتكا به دانش و چارچوبهاي پذيرفته شده موجب استحكام و پرهيز از خطا و لغزش مي شود.
  • توجه به اصول و مباني نظري آنچه را كه سودمند است مي نماياند.
  • با آشنايي و مطالعه مباني نظري مي توان راهها و روشهاي بهتر و كارآمدتري را شناسايي كرد.
  • تعمق در مباني نظري مي تواند موجب افزايش خلاقيت در فرد شود.
  •  بر اساس بنيانهاي نظري، پيش بيني تحولات آتي امكانپذير مي شود.
  • توجه به اصول و مباني نظري موجب فراگير شدن دانش در جامعه مي شود.
  • بر اساس بنيانهاي نظري مي توان معيارهاي ارزيابي عملكردها را تدوين كرد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

انتقاد...: نامه وارده

مطلب زيردرگروه خبری مشاهده شده است و ازفردی به نام كتابدار نقاد ميباشد. ما فقط اين مطلب را انعكاس ميدهيم و موضعمان دراين ميان بی طرفی كامل است. تعيين حق بودن يا نبودن سخن ايشان باشما. اميدواريم با اين مطلبی كه ايشان درگروه خبری عنوان كرده اند دوباره بلوا نشود و جنگ (به قول دكترحري) تونميدانی و من ميدانم شروع نشود:

هنگامی که مقاله هرمنوتیک و بازیابی اطلاعات تالیف خانم دکتر نشاط را خواندم و به طور تصادفی مدخل ربط نوشته دکتر نجلا حریری را در دایره المعارف کتابداری مطالعه کردم، متوجه نکات  استنادی شدم که به عنوان یک خوانده حرفه ای وظیفه خود دانستم بیان کنم. متاسفانه مقاله نوشته شده در  شماره 2 مجله اطلاع شناسی توسط خانم دکتر نشاط نمونه بارز عدم رعایت حقوق معنوی مولفان و اصول استناد علمی است که از یک مجله علمی بعید به نظر می رسد. در واقع  تقریبا 40 درصد از مقاله دارای همان جملات و عبارتهای  مشابهی است که در مقاله خانم دکتر حریری استفاده شده است   (برای مثال صفحات 41، 42،34،36 و غیره) . به عبارت دیگر حتی جملات نیز هیچ تغییری پیدا  نکرده اند اما استناد به آنها به منبع اصلی (منبع انگلیسی)  داده شده اند (راحت ترین کار ممکن).
هنگامی که به متنی استناد می شود که خود به متون دیگری استناد کرده است، اگر قرار این است هیچ تغییر در جملات و ساختار جملات داده نشود، مولف باید به منبعی که از آنها برداشت کرده است استناد نماید و نه اینکه فهرستی طویل از استناد به منابع خارجی را بدون زحمت دیدن آنها در آخر مقاله خود بیاورد.
در مورد مقاله مذکور نیز می توان گفت برداشت از یک منبع فارسی دیگر و استناد به منابع انگلیسی آن کاری علمی نیست و می تواند مشکلات معنوی و حتی مفهومی بسیاری در پی داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است سند دوم به درستی از سندهای اول برداشت نکرده باشد و این خود ممکن است از طریق استنادهای متعدد به مقالات دیگر انتقال یابد.
در نهایت باید بگویم هنگامی که مقاله هرمنوتیک در بازیابی اطلاعات را فکر کردم که شاید سهوا اسم خانم دکتر نجلا حریری به عنوان مولف اول از جا افتاده است، زیرا بخشهایی بسیاری از آن بدون کم و کاست از آن استخراج شده است. شاید هم میان ربط و هرمنوتیک فرقی وجود ندارد و من هم بتوانم از طریق استخراج جملات و عبارات از هر دو مقاله بتوانم یک مقاله علمی دیگر تحت عنوان ربط و بازیابی اطلاعات از دیدگاه هرمنوتیک در یکی از مجلات کتابداری چاپ نمایم.

امکانات جديد گوگل برای پژوهشگران

گوگل برای اينکه ازسايررقبای خود دردنيای مجازی عقب نماند به دست و پا افتاده و امکانات جالبی را فراهم کرده است. اين بارسرويس جستجو فقط برای پژوهشگران ازسوی گوگل ارائه شده است. جالب است که ريزش کاذب دراين بخش خيلی کمتر ازجستجوی عامه گوگل است. حتما اين سرويس جديد را امتحان کنيد. همين يک هفته پيش بود که دکترحری درسخنرانی خود گفت: بالاخره اينترنت مجبور ميشود که امکانات خودرا دودسته کند. يکی برای محققان و ديگری برای عامه مردم... به هرحال گوگل برای محققان تقديم به شما.

به زودی...

-دکتر فتاحی دريک قالب پاور پوينت- مقاله خودرا درمورد وب سايتهای کتابخانه های دانشگاهی ارائه کرده اند که اين سخنرانی دريک کارگاه آموزشی برگزارشده است. به زودی بخشهايی ازسخنرانی را منعکس خواهيم کرد.

-وب سنجی موضوع جديد ديگری است که دريادداشتهای آتی به آن خواهيم پرداخت.

غيرممکن ؟ نه ممکن!

دانشجويان در Cybrary ميتوانند از يک متخصص فناوری اطلاعاتی يک رايانه سيارقرض بگيرند و ازآن برای برطرف کردن نيازهای خود استفاده کنند و تا قبل ازتعطيلی کتابخانه آنرا برگردانند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

بخش پايانی سخنرانی دکترحری

طی يک هفته اخيربه انعکاس سخنرانی دکترحری درهمايش جايگاه کتابداری درعصراطلاعات پرداختيم و چون سخنرانی ايشان روی نوارضبط نشده بود تا آنرا پياده سازی کنيم به يادداشت برداريها اکتفا کرده ايم. اين بار بخش آخرازسخنرانی ايشان منعکس ميشود:

عصراطلاعات

هرکس ازظن خود با اين پديده آشنا شده است. برخی راجع به جامعه اطلاعاتی سخن ميگويند برخی راجع به اقتصاد اطلاعات و برخی فناوری اطلاعات را مطرح ميکنند.آنچه دراين ميان  اهميت دارد و حرف اول را ميزند اطلاعات است. درعصراطلاعات و جامعه اطلاعاتی- اطلاعات درمحوريت همه امورقراردارد. بدون اطلاعات نميتوان برنامه ريزی و تصميم گيری کرد. جامعه ای که همه اقشارآن بنا به نيازخود با اطلاعات سروکارداشته باشند جامعه اطلاعاتی ناميده ميشود.

جامعه اطلاعاتی به قشر يا فرد خاصی تعلق ندارد. نميتوان گفت که درراس هرم جامعه اطلاعاتی فقط محققان قراردارند و آنها فقط حق دريافت اطلاعات را دارند. اطلاعات بايد ازلايه های بالايی به پائينی منتقل شود.يک کارگر و يک پژوهشگرهردو به اطلاعات نيازمندند. بايد اطلاعات را به گونه ای دردسترس ايشان قرارداد تا برای کسب اطلاعات ازآزمون و خطا بپرهيزند. يافته ها بايد به زبان اعضای جامعه اطلاعاتی تبديل شوند.

دکترحری سپس به بيان جايگاه کتابداری درعصراطلاعات پرداختند و گفتند که هردو جنبه معرفتی و فنی کتابداری را بايد مورد توجه قرارداد.

ايشان بحث مديريت دانش عيان و نهان را مطرح کرد. دانش عيان دانشی است که عرض شده باشد و بارها بتوان به آن مراجعه کرد. دانش نهان مربوط به مديريت نيروی انسانی است. بايد درمورد اينترنت اين مساله درنظرداشت که منظم کردن و سازماندهی اطلاعات درآن تحت فشار و اراده کتابداران صورت گرفته است. درآينده ای نه چندان دور-اينترنت مجبورميشود که تابع شرايط سازماندهی درکتابداری شود. ولی هنوز به زمان نيازاست و اين زمان دردست خود کتابداران است....

پايان

 تقدير از كتابداران نمونه

در هفتمين روز از برگزاري دوازدهمين دوره كتاب، با حضور سيدمحمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي ايران، كتابداران و خادمان برگزيده فرهنگ مكتوب معرفي شدند.

....خاتمي تصريح كرد: كتاب و كتابخانه ركن اصلي توسعه‌ي اجتماعي است. اگر ما اين مساله را در برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي لحاظ كنيم، مي‌توانيم اميدوار به يك توسعه‌ي همه جانبه و پايدار باشيم.

در اين مراسم، براي نخستين‌بار، سرود كتابدار اجرا شد. آهنگساز اين سرود: دكتر حسن رياحي، رهبر اركستر: جاويد مجلسي، سرپرست نوازندگان: ارسلان كامكار و سرپرست گروه كر: بهرنگ شگرف‌كار بودند كه شعري از دكتر محمدحسين همافر را اجرا كردند.ادامه در ايسنا

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

بررسی کمی و کيفی موتورهای جستجو

Search Engine

Reported Size

Page Depth

Google

8.1 billion

101K

MSN

5.0 billion

150K

Yahoo

4.2 billion
(estimate)

500K

Ask Jeeves

2.5 billion

101K

 گوگل با ادعای ایندکس کردن ۸ میلیارد صفحه سهم خود را در مبارزه بین اندازه موتور های جستجو گر افزایش داده است. مایکروسافت هم که قصد دارد عنوان بزرگترین موتور جستجوگر جهان را کسب کند امروز ۵ میلیارد صفحه را ایندکس کرده است. این مسئله موجب می شود تا از ۴.۲ میلیارد صفحه ای به گزارش خود گوگل در سال گذشته ایندکس شده است پیشی بگیرد.

بدست آمده را مقایسه کنید تا ببینید کدام جستجوگر عمق پایین تر را بهتر سرچ می کند. در  بررسی نیتجه یک تحقیق مشخص شد که یاهو حقیقتا قادر است تا عمق 800K صفحات را نیز جستجو کند.

در پایان باید گفت هر چند بیشتر بودن معیار میزان صفحات ایندکس شده یک موتور جستجوگر مفید است, اما هرگز به معنای مرتبط بودن و درست بودن صفحات ایندکس شده نیست. هر چند گوگل تقریبا دو برابر یاهو صفحه ایندکس کرده است اما به این معنی نیست که دو برابر یاهو بهتر و کارآمدتر است.کليک..

يک بلاگر جديد

خانم صباغی نژاد-کتابدار کتابخانه شرکت سازآب پردازان و دانشجوی فعلی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه چمران وبلاگ اطلاع رسانان نوين را راه اندازی کرده اند. همين چند دقيقه پيش اين وبلاگ کشف شد.

-جناب آقای دکترکوکبی-درگذشت والده گراميتان را تسليت عرض ميکنيم و برای آن مرحومه علو درجات و برای شما بقای عمررا ازايزد منان خواهانيم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

بخش دوم سخنرانی دکترحری

دکترحری خطاب به کسانی که ازنام رشته گله دارند و خواهان تغييرآن هستند و به همين دليل روی ازرشته برگردانده اند و انگيزه ای نه برای خود و نه برای ديگران نميگذارند گفت: هرگزازآنچه که داريد ناراضی نباشيد. چون سراسرمملو ازافتخاراست. ايشان ازديدارخود با رئيس کتابخانه کنگره صحبت کرد و گفت: بيلينگتون هنگام ديداربا من کارتی ازجيبش درآورد که کارت ويزيتش بود. روی آن نوشته شده بود: جيمز بيلينگتون کتابدارکتابخانه کنگره. درج نشده بود جناب مديرکل رئيس فوق کتابخانه کنگره. يک کلمه ساده: کتابدار. بيلينگتون گفته بود ازسال ۱۹۷۸ رئيس کتابخانه هستم و افتخارميکنم که يک کتابدارم.

دکترحری افزود: هرگزازصاحبان ابزارو فناوری نهراسيد. بدانيد که فناوری بدون اطلاعات معنا ندارد و هيچ نيست. اگرفناوری توانست کارمارا درست انجام دهد جای تقديردارد. فناوری فقط حامل اطلاعات است. هدف به کارگيری فناوری- انتقال دقيق و سالم اطلاعات است. هرچه که کندترحرکت کنيم جامعه هم ديرتر ما کتابداران را میپذيرد ولی هرحرکتی که درجهت جلب اعتماد مراجعان به کتابدار و کتابخانه باشد به ما ارزش می نهد.

ادامه دارد...

كتابدارى رسته ادارى است

...علیپور علل عدم استقبال مربيان و معلمان مدارس متوسطه را در اداره كردن كتابخانه‏ ها و پذيرش شغل كتابدارى، تفاوت مزايا و ارتقا در شغل كتابداران و معلمان مى‏جويد و مى‏گويد: »ارتقا در شغل به معلمان تعلق مى‏گيرد در حالى كه شامل كتابداران نمى‏شود. چرا كه كتابداران جزو مشاغل ادارى و نه آموزش هستند. اين ارتقاء شغلى فعلاً شامل كتابداران نشده است و از ديگر سو مزايايى همچون اضافه كار به كتابداران تعلق نمى‏گيرد.«

عليپور در خصوص دستيابى به يك راهكار مناسب در جهت بهبود اين وضعيت و جلوگيرى از روند كاهش كتابداران مى‏گويد: »مكاتبات فراوانى با امور ادارى وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت كه كتابداران را به نام »كتابدار معلم« به حساب آرند و به آنها نگاه آموزشى داشته باشند چرا كه اعتقاد داريم كتابدار موفق همانند معلم به فرايند آموزش كمك مى‏كند اما پاسخى كه دريافت كرديم اين بود: هيأت وزيران مخالف ارتقاى شغلى كتابداران هستند زيرا رسته آنها ادارى است.«

به نقل ازکتاب هفته 

برپايی سمينارفناوری اطلاعات

سمينار علمي فناوري اطلاعات 30 آذرماه سال جاري در سالن شهيد مطهري پژوهشكده‌ي فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس برگزارمي‌شود.
 اين سمينار در محورهاي كاربرد IT در مهندسي ساختمان، سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند، داده‌كاري در مديريت دانش و تجارت الكترونيك در عصر اطلاعات برگزار مي‌شود.

-كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان دو كتابخانه در مناطق محروم بم ايجاد مي‌كند.ادامه

-كتابخانه و مركز رياست جمهوري كلينتون رئيس جمهوري سابق امريكا كه با صرف 165 ميليون دلار هزينه ساخته و آماده شده‚ امروز افتتاح مي شود.
به گزارش گاردين كلينتون دوازدهمين رئيس جمهوري امريكا است كه اسناد و مدارك دوران رياست جمهوري خود را در مركزي گردآوري مي كند.
در اين مراسم كه با حضور بوش رئيس جمهوري فعلي امريكا و پدرش رئيس جمهوري سابق و جيمي كارتر رئيس جمهوري اسبق امريكا افتتاح مي شود حدود 27 هزار نفر ديگر‚ از جمله هنرمندان و هنرپيشگان معروف سينماي امريكا شركت خواهند كرد.ادامه...

-ازکسانی که قصد دفاع دارند يا ميخواهند پروپوزال پايان نامه بنويسند عاجزانه خواهش ميکنيم که موضوع خودرا ازاين طريق مطرح کنند تا به گوش سايردانشجويان برسد تا موضوعات تکراری کارنشود. يکی ازدوستان ما پس ازمدتها پژوهش و پيشينه جمع کردن و يادداشت برداری ازطريق استادخود متوجه شد که يک نفرديگردريکی ازدانشگاههای کشور روی موضوع او کارميکند و درشرف دفاع کردن ازپايان نامه است! خواهشمنديم که موضوع پايان نامه های خودرا بيان فرمائيد تا بنی بشر دچارياس و موضوع زدگی نگردد.

باتشکرفراوان

-هرچند با تبريک خشک و خالی هيچ مشکلی حل نميشود و خاطرآزرده هيچ کتابداری شادان نميگردد ولی با اين حال:

کتابداران عزيز :روزتان مبارک

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

زنگ کتابخانه ...

زنگ كتابخانه فردا، دوشنبه، در دبيرستان فرزانگان اهواز به صدا در مي‌آيد.هدف از برگزاري اين مراسم كه با حضور رييس سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان برگزار مي‌شود، ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در بين دانش‌آموزان است.شنيده ها حاکی ازآن است که برخی ازاساتيد گروه کتابداری اهواز هم برای حضوردراين مراسم دعوت شده اند.

-آخرين خبردرباره کتابهای چاپ شده اينکه کتاب مجموعه سازی منابع الکترونيکی توسط آقايان زره ساز و اسفندياری مقدم و به ويراستاری آقای دکترديانی ترجمه شده است.

بخش اول سخنرانی دکترحری

ابتدا بايد فهميد که کتابداری چيست. کتابداری دارای دو وجه است: وجه فنی برای ايجاد رابطه موثربين دانش مضبوط و انسان و وجه علمی برای مطالعه و ارزيابی روشهای ايجاد رابطه موثربين دانش مضبوط و انسان. محوريت رشته ما برقراری رابطه بين دانش مضبوط و انسان است و کتابداری دراين زمينه مطالعه ميکند. تاندانيم که فرق محملهای اطلاعاتی چيست نمی توانيم خدمت رسانی کنيم.

عناصرفرايند ارتباط دانش مضبوط و انسان شامل فراهم آوری+سازماندهی و ذخيره سازی است که مديريت دانش ناميده ميشود و بازيابی+خدمات+اشاعه اطلاعات که مديريت اطلاعات است. سرعت-سهولت و تناسب برای ارتباط انسان و دانش مورد توجه کتابداری هستند.فناوری و اينترنت فقط ابزاری است برای کسب دانش. کتابداری با دانش شفاهی کاری ندارد. وجه عملی و نظری را هردو باهم مورد توجه دارد. علم کتابداری دانش مربوط به کتابداری است و کتابداری فرايند خدمات کتابخانه ای ميباشد. همانند طب و طبابت. که اولی دانش پزشکی و دومی عمل پزشک است.

ادامه دارد...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم