کتابداران فردا

ششمين همايش

ششمين همايش سراسری دانشجويی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تحت عنوان کتابخانه ها: ورود فناوری جديد اطلاعاتی: مقاومت يا سازش؟!  روز۲۷ ارديبهشت ماه دردانشگاه الزهرا برگزارشد. اين همايش ازساعت ۹ بامداد پس ازمراسم مقدماتی با سخنرانی دبيرهمايش-خانم بهرمن- و مديرگروه کتابداری دانشگاه الزهرا خانم دکترباقری آغازشد. پس ازآن نوبت به ارائه مقالات رسيد. برای اين همايش حدود ۴۰ چکيده مقاله ارسال شده بود که درنهايت هشت مقاله پذيرفته و ارائه شد. پس ازهرچهار سخنرانی يک پنل بحث و گفتگو هم برگزارميشد و ارائه دهندگان مقالات به سوالات حضارپاسخ می دادند. کميته انتخاب مقالات اين همايش آقايان دکتر اميرغائبی- دکتر رضايی شريف آبادی و خانم دکتر رويا برادر بودند. مقالات مطرح شده دراين همايش جنبه های نظری تاثيرفناوريهای اطلاعاتی را بربخشهای مختلف کتابخانه مورد بحث قرارميدادند. چکيده مقالات به زودی ازطريق همين رسانه منعکس خواهدشد. آقايان حافظيان رضوی- زين العابدينی و جمعی ديگرازاساتيد کتابداری و اطلاع رسانی دراين همايش حضورداشتند. دکتررهنورد رئيس دانشگاه الزهرا نيز حضوری کوتاه دراين جلسه داشت. دراين جلسه آقای حافظيان رضوی نيزسخنانی ايراد کردند. درحاشيه همايش نيزنمايشگاهی ازتازه ترين کتابهای کتابداری و اطلاع رسانی با تخفيف ارائه ميشد. نمايشگاه مطبوعات هم البته نشريات دانشجويی- درکناراين نمايشگاه برگزارشده بود.اين مراسم درساعت ۴ با اهدای جوايز به ارائه دهندگان مقالات و پذيرايی ازحاضرين به پايان رسيد. گفتنی است که اين همايش باهمکاری انجمن کتابداران ايران برگزارشد. ازتک تک برگزارکنندگان اين همايش که موجب می شوند کتابداران و اهالی کتاب دورهم جمع شوند و باهم بحث و گفتگو نمايند سپاسگزاريم.

ازگذشته تا هنوز

آقای حافظيان رضوی درششمين همايش کتابداری دانشگاه الزهرا سخنرانی کوتاهی کردند. ايشان گفتند: شش سال پيش وقتی ما صحبت ازمرکزی که درآن کارميکنيم ميکرديم و می گفتيم دراين مرکزکامپيوترهست سی دی هست اينترنت هست... همه دانشجويان تعجب می کردند و با چشمانی حيرت زده مارا نگاه می کردند. همه فکرميکردند که وقتی فناوری آمد ديگرکتابداران را ازکتابخانه ها بيرون می اندازند. کتابداران بيکار و منزوی ميشوند. ولی امروزمی بينيم که کتابداران همچنان به مسيرخود ادامه ميدهند. اکنون کتابداران سوارماشين فناوری شده اند و ازآن به خوبی بهره می برند. ديگرنيازی نيست که به دانشجويان خود بگوييم به دنبال يادگيری فناوريهای اطلاعاتی باشيد. اين کاربه صورت خودجوش توسط آنان صورت ميگيرد. اکنون کتابداران ايرانی درسطح جهانی نيزحضوری فعال دارند. آقايان کوشا و شيری ازنمونه کتابداران بين المللی ما هستند. ايشان ازقول رئيس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گفتند که به واسطه تلاش کتابداران تعداد اعضای کتابخانه از۵ هزاربه ۵۰ هزارنفررسيده است. کتابداران بايد به رشته خود اطمينان داشته باشند. آنها بايد درپرتو تلاش و جديت ازهمه چيز فناوری اطلاعاتی به سود جامعه اطلاعاتی و پيشبرد اهداف کتابخانه استفاده کنند. کتابداران بايد تمام جنبه های مختلف فناوری اطلاعاتی را درنظربگيرند و استفاده کنند. آنها نبايد تک بعدی باشند..

خبرهای جديد ازانجمن فارسيها

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ آغاز به کار کرد . در این جلسه بعد از سخنرانی آقای عمرانی و دکتر مهراد و قرائت اساسنامه انجمن توسط دکتر حیاتی ، انتخابات هیات رئیسه انجمن برگزار شد و کتابدارن حاضر شش نفر را بعنوان اعضاء اصلی هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب نمودند. البته مطلب ذکرشده به نقل ازکتابداران دانش پژوه است. قدم نورسيده مبارک. هم انجمن و هم اين وبلاگ جديد کتابدارانه که خوش ترکيب هم هستند...

دکتر زهیر حیاتی- آقای بابک پرتو-خانم لیلا سودبخش -خانم ملیحه نیک کار- آقای علی حمیدی- آقای علی گزنی به اين عزيزان تبريک می گوييم.

شنيده های سانسورانه

شنيده ها گفتند که آقايان الف. م. چ و ی. ن که البته ترکيبی بود ازاسم کوچک و نام فاميلشان- دکترای کتابداری دانشگاه آزاد پذيرفته شده اند. البته بدون کنکور و با همان شرايط ويژه ای که گذاشته بود. ممکن است که ازما نشنيده بگيريد؟ البته گويا به اين فهرست آقای م.ع.ح و چند تا ازخانمها اضافه شده اند. ازاطلاع رسانی شما دوست عزيزممنونيم!

- شماره جديد وب شناسی که به صورت الکترونيکی منتشرميشود نيز درآمد. مقاله های جالبی دراين شماره به چشم ميخورند.

- قبلا اعلام کرديم که رتبه اول کنکورکارشناسی ارشد امسال ازدانشگاه قم بود. نام ايشان خانم فاطمه تقی پناهی بوده است. به ايشان مجددا تبريک عرض ميکنيم.باسپاس ازآقای ساجدی.

- اگراطلاعاتی راجع به جلسه روز سه شنبه انجمن کتابداران خوزستان به دستمان رسيد به انعکاس ماوقع خواهيم پرداخت.

يک سرويس اطلاع رسانی جديد(Enquire)

به وسيله اين سرويس اطلاع رسانی شبکه ای ميتوانيد سوال خودرا با کتابدارانی درانگلستان و ايالات متحده مطرح کنيد تا به شما پاسخ بدهند. فقط کافی است که نام و سپس ايميل خودرا وارد کنيد و بعد سوال خودتان را مطرح نماييد. اطلاعات بيشتر را ازاينجا بگيريد.

قحطی شقايق

نامه ای را که می خوانيد يک نامه سرگشاده است که به گروه خبری رسيده است. حتما شما که عضوگروهيد ازمحتوای نامه مطلعيد. اما برای آگاهی سايرين بخشهايی ازاين نامه را منعکس می کنيم. ببخشيد که يک کمی طولانی است. ولی چاره ای نيست. به هرحال آگاهی خيلی ها بدچيزی نيست. حتی اگرآنقدرطولانی باشد که حوصله ازکف برود:

"افسوس! فلسفه، طب، و تو نیز الهیات ملال آور!... شما را من با شور و شکیبایی به حد کمال آموخته ام؛ و اکنون منم اینجا، دیوانه بینوا، که از خرد و فرزانگی همان قدر برخوردارم که پیشتر بودم." (گوته، "فاوست")

  گاهی خودمان را مقصر شمرده ایم و زمانی سیستم آموزشی کشور را و زمانی ... را. فرقی نمی کند مهم این است که مشکلاتی وجود دارد و ما می دانیم تنها با همفکری و درک مشکل است که حل آن امکان پذیر خواهد شد.

و اما نامه از اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد به کلیه مراکز آموزشی تابعه و دوایر اداری ارسال گردیده و موضوع آن تغییر سمت است. یکی از بندهایی که در این نامه آمده است مربوط به تغییر پست فعلی کارکنان به کتابدار است. در این نامه چنین ذکر شده است:

"همکارانی که مجاز به ارائه تقاضا می باشند:

...

q                        دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های عمومی در صورت تمایل به کتابداری مشروط به طی دوره کارآموزی 120 ساعته کتابداری..."

 این نامه از سوی علیرضا دانشور فرد رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد امضا و به مراکز ارسال گردیده است. بی گمان نمونه های دیگری از این دست به نواحی دیگر فرستاده شده یا فرستاده خواهد شد.

می دانیم

فردی که لیسانس کتابداری دارد 4 سال درس خوانده است. هر سال تحصیلی حداقل 8 ماه و هر ماه 4 هفته و هر هفته به طور متوسط – شاید حداقل – 8 ساعت سر کلاس حاضر شده است؛ یعنی در مجموع 1024 ساعت مفید (از اضافات آن صرفنظر می کنیم!) . یک فوق دیپلم کتابداری نیز نصف این زمان یعنی 512 ساعت آموزش کتابداری دیده است.

مسئله این است

حال با وجود این همه فارغ التحصیل در رشته کتابداری و در مقاطع مختلف – بگذریم از بالاتر از لیسانس! – چه توجیهی می توان بر این نامه یافت؟

آیا حق است بعد از 4 سال درس خواندن یعنی 1024 ساعت، کارشناس کتابداری مجبور باشد در یک شرکت تعاونی مصرف عمومی !!! مشغول به کار باشد در حالیکه دیگری با گذراندن 120 ساعت جای او را بگیرد؟

به یاد داشته باشیم این نامه نشان آن است که تساوی120=1024 از نظر بعضی درست است! البته شاید صرف داشتن مدرک فوق دیپلم رشته عمومی می تواند جایگزینی بر 904 ساعت باقیمانده شود.

در این 120 ساعت کدام یک از مهارتهای اطلاع رسانی!! آموزش داده خواهد شد؟ فهرستنویسی، خدمات مرجع، مجموعه سازی، روان شناسی کودک، ... ؟

مدرسان این 120 ساعت چه کسانی خواهند بود؟ به یاد نداریم به تازگی آموزش و پرورش دست به استخدام کتابدار زده باشد مانند سال پیش و سالهای قبل!!

آیا همان معلمان دبیرستانهای کار و دانش کتابداری مسئولیت تدریس را بر عهده خواهند داشت؟ اگر چنین است بهتر است در شرح درس مصوب جدید دروس فیزیک هم گنجانده شود چرا که هستند کارشناسان فیزیکی که سازماندهی تدریس می کنند!!! تازه این کار تخصصی است، هستند لیسانس های دیگری در مدارس که بعضا یک تنه به تدریس تمامی دروس کتابداری می پردازند از مجموعه سازی گرفته تا چاپ و نشر!

حال از تمام این ها بگذریم چگونه می توان وجه اجتماعی بهتری یافت در حالیکه افرادی پست و نام کتابدار را یدک می کشند که کتابدار نیستند؟! این تنها گوشه کوچکی از دردهای ماست.

از شما می پرسیم چه باید کرد؟ این نامه تنها گلایه ای کوچک است. ما در اینجا به طرح مسئله ای پرداخته ایم که آزار دهنده است و قصد جسارت به هیچ گروه یا فرد یا ... ای را هم نداریم.

تنها به حل مسئله می اندیشیم و منتظر عکس العمل کسانی هستیم که قدرت نشان دادن آن را دارند.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

پشت هيچستان

يکی ازرجال مهم ولی گمنام-اسم و پستشان مهم نيست- درمورد نمايشگاه کتاب و نيز کتابخانه ها اظهارنظری جالبی کرده اند که توجه شما را به آن جلب ميکنيم. به خصوص قسمت آخرسخنان ايشان:

سرانه مطالعه درکشور با وضع اقتصادی مردم رابطه مستقيم دارد. اگر مشغله مردم اجازه دهد قطعا فراغت کتابخوانی فراهم ميشود. نمايشگاه کتاب نبايد ده روزه باشد. بايد ۳۶۵ روزسال و درمساحت کوچک برگزارشود. کتاب نبايد ازسبد خانوار خارج شود. بخشهای خصوصی بايد دراين زمينه فعاليت بيشتری کنند. کتابخانه ها اصلا سرمايه گذاری نميکنند. دکوروطراحی برخی ازکتابخانه ها به قدری قديمی است که جوانان رغبت نميکنند پا به آنها بگذارند و ... قس علی هذا.

کتابهای آماری برای بخشهای مرجع

گفته ميشد که درنمايشگاه امسال غرفه آمارايران منابع خوبی ازجمله شناسنامه دهستانهای کشور-شناسنامه آباديهای کشور-آمارکارگاههای صنعتی و معدنی-تازه های آمار-سالنامه آماری کشور-نتايج آمارگيری ازقيمت و اجاره مسکن- اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداريهاو .... ارائه شده است. کتابداران مرجع ميتوانند با تهيه اين منابع کمک شايانی به بخش حساس و پرمراجعه خود بنمايند.

کتابهای خارجی: پرفروشترين

بازهم ازنمايشگاه. گفته شده که سالن انتشارات خارجی مورد استقبال شديد دانشجويان و اساتيد دانشگاه قرارگرفته بود. ۵۱ کشور دراين سالن حضورداشتند و تعداد ناشران به رقم ۷۵۶ ميرسيد. ۱۲۶ هزار عنوان کتاب هم عرضه شد. در۵ روزنخست نمايشگاه درهرساعت ۶۳۰۰ جلد کتاب توسط افراد خريداری شد. ۶۰ درصد کتابها به لاتين و ۴۰آنها به عربی بود.

گفتنی است که مسئولان نمايشگاه امسال با ليستی که ازکتابخانه های دانشگاهی کشورتهيه کرده بودند اقدام به خريد کتابهای خارجی نموده بودند. کتابهای خارجی دررشته های کتابداری-مديريت-علوم سياسی-هوا و فضا-جراحی مغرو اعصاب و محيط زيست و ... ارائه شدند.

سومين همايش انجمن کتابداران شاخه خوزستان

روزسه شنبه هفته جاری سومين همايش انجمن کتابداران شاخه خوزستان برگزارميشود. دراين همايش سوم خانم دکترنوش آفرين انصاری استاد پيشکسوت کتابداری ايران و ازمفاخرملی ايران پيرامون کتابهای کودکان وشورای کتاب کودک سخنرانی خواهند کرد. همچنين آقای دکتر فريبرزخسروی-رياست انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران و معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران پيرامون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران و جايگاه آن درکتابداری ايران سخنرانی خواهند نمود.

زمان: سه شنبه  ۲۷ ارديبهشت ماه ساعت ۹ تا يازده و نيم

مکان: دانشکده علوم تربيتی و رواشناسی دانشگاه شهيدچمران اهواز-تالاردکترپاک سرشت

برنامه همايش به شرح زير ميباشد:

9:10-9


 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد


9:20-9:10


 خوشامدگويی


9:50-9:20


 سخنرانی خانم دکترانصاری


 10:20-9:50


 سخنرانی دکترخسروی


10:45-10:20 


 پذيرايی


12-10:45 


ميزگرد و پرسش و پاسخ پيرامون جايگاه کتابداران درجامعه

نفر اول کنکورارشد

طی آخرين شنيده ها نفراول آزمون کارشناسی ارشدامسال يک خانم ازقم بوده اند. البته نام ايشان را نميدانيم. ولی ازآقای ساجدی برای اين مطلب متشکريم. درضمن ايشان معتقد بودند که آزمون دانشگاه آزاد برای رشته کتابداری و اطلاع رسانی بهتر و منطقی ترازسراسری بود.

فاجعه نمايشگاه ۱۸

كتابهاي قطع بزرگ به فاجعه‌اي بدل شده است كه بيش از همه، از نقش منفي وزارت ارشاد در اين پديده نشات مي‌گيرد. محمدهادي محمدي ـ پژوهشگر كودكان و نوجوانان  گفت: وقتي كار نشر كتابهاي خوب و ارزشمند مسدود و بازار به سمت چنين كتابهايي سوق داده مي‌شود، طبيعتا فرصت طلباني پيدا خواهند شد كه از هر چيزي جز به منافع مالي آن فكر نكنند. او با ابراز تاسف از استقبال كتابهاي قطع بزرگ در هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران گفت: اين كتابها فاجعه هستند. متن کامل 


-همايش بين المللی انجمن ادبيات کودک روز۱۲-۹ ژوئن درکانادا برگزارميشود. کليک کنيد.مجموعه مقالات بسيارمفصلی دراين همايش ارائه ميشود. موضوعات بسيارجالبی مطرح شده اند. بدنيست امتحانش کنيد.

-می گويند که رئيس بايد برای همه کارکنانش الگوباشد و به صورت دموکراتيک ودوستانه مشکلات کتابخانه خودرا حل کند. البته با همکاری و خوشرويی با کارمندانش. مگرنه؟

اختتام یافت هيجدهمين حضور...
هجدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب و دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات تهران که روز شنبه ۲۴ ارديبهشت به پايان رسيد، آخرين دوره نمايشگاه کتاب و مطبوعات در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بود.
در اواخر فروردين، وزير ارشاد توانست موافقت شورای شهر و وزارت بازرگانی را برپايی نمايشگاه در اين محل جلب کند. اين مسئله سبب تأخير در واگذاری غرفه ها به ناشران و اعتراض آنها و شرکت نکردن تعداد قابل توجهی از ناشران در نمايشگاه شد.
همچنين در اين دوره از نمايشگاه، مأموران حراست وزارت ارشاد تعداد زيادی از کتابها را از غرفه های عرضه آنها جمع آوری کردند، از جمله شانزده عنوان کتاب از انتشارات مس که سيزده عنوان آن در معرفی گروههای موسيقی و اشعار تصنيفها و ترانه های مشهور غربی بود و سه عنوان ديگر فيلمنامه فيلم ماتريس بود... ادامه در بی بی سی.
گفتنی است که نقل این اخباربه معنای تکذیب یا تایید آنها نیست.
انجمن یعنی چه
وقتی دریک زمینه خاصی انجمنی تشکیل میشود هدف ازآن این است که کلیه کسانی که درآن حیطه خاص فعالیت و اندیشه میکنند گردهم جمع شوند و بامشارکت و همفکری هم دست به کار و تلاش بزنند تا حرفه شان ارتقا پیدا کند خودشان به کاردلگرم شوند ازپشتیبانی یکدیگر و نیز سایرسازمانها استفاده نمایند. راه اندازی چنین محفلی سهل و ممتنع است. یعنی خیلی راحت میتوان گروهی ازافراد همفکر و همکار را جمع کرد و انجمنی تشکیل داد. ممتنع است ازاین لحاظ که پاره ای اوقات به سختی میتوان افراد هم سنخ و همقطاررا یافت. به هرحال انجمنی تشکیل میشود. اما برنامه ریزی چه میشود؟ اجرای برنامه ها چه؟ اهداف انجمن چه بود و قرار بود که چه باشد؟ این وظیفه بردوش کسانی است که مدیران یا اداره کنندگان اصلی که به قولی کسانی مغرمتفکرهرانجمنی هستند. تصمیمی گرفته میشود برنامه ای اجرا میشود همگان هم لذت میبرند... یا ... نمیبرند. ازاین دوحالت خارج نیست. اما بدترین وضع برای یک انجمن حرفه ای زمانی پیش می آید که اعضای اصلی آن یک به یک صحنه را خالی کنند و اززیروظیفه خود به بهانه های مختلف شانه خالی می کنند. همین امرسبب میشود که فعالیتها و برنامه های انجمن برای مدت زمانی شاید طولانی عقب بماند و تازه بانگ اعتراض افراد هم صنف برخیزد که این انجمن چه میکند؟! به قول آقای م.ح انجمن زمانی فعالیت میکند که اعضای آن فعال باشد. انجمن که دارای هوش مصنوعی نیست که به صورت اتوماسیون نیازهای هرعضو حرفه را برآورد. دربسیاری ازانجمنهای حرفه ای داخلی کاربرروی یک نفر است و اگرآن یک نفر نباشد انجمنی هم درکارنیست. نهایتا انجمن تعطیل میشود و همه پی کارشان میروند! بازهم دراین مورد بحث میکنیم. فعلا به خاطردرپیش بودن همایش انجمن کتابداران خوزستان این بحث را پیش کشیدیم...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

فناوری اطلاعات: مقاومت يا...

دانشگاه الزهرا برای ششمين سال پياپی- البته اگراشتباه نکنيم- همايش سالانه خود را برگزار ميکند. عنوان همايش امسال ورود فناوريهای اطلاعاتی به کتابخانه ها: مقاومت يا سازش می باشد. موضوعات جالبی دراين زمينه مطرح شده است و به نظرمی رسد که مقاله های قابل تاملی نيز ارائه شود. ازدوستانی که دراين همايش حضورميرسانند تقاضا منديم خلاصه ای ازمقالات ارائه شده را ارسال کنند تا سايردوستان نيز ازآنهابهره مند شوند. به هرحال فعاليت دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی اين دانشگاه واقعا قابل تقديراست. البته مطلع شديم که خانمها بهمنی و فرقدان ازاهواز مقاله شان برای اين سمينارپذيرفته شده است. ضمن تبريک به ايشان ازاين دونفرواقعا سپاسگزاريم که آبروی اراشد را خريدند. چرا که مقاله هيچ يک ازآنان يعنی اراشد دانشگاه... پذيرفته نشد!

يارب دگرازخلق جهان ما چه بناليم؟

يکی اززيباترين لحظات برای انجام يک پژوهش تحت عنوان پايان نامه اين است که شما بايد به پای تک تک دانشجويان بيفتيد و ازآنان تقاضا کنيد پرسشنامه شما را پرکنند. خيلی دلنشين و لطيف لحظاتی است که با چهره ای جدی جواب نه وقت ندارم را به شما ميدهند. واقعا قشنگ نيست؟ به تجربه کردنش می ارزد.

تانمايشگاه استاندارد شود

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت:  اين نمايش كتاب بايد معطوف به يك نيازسنجي باشد؛ به‌ويژه درباره كتابهايي كه مورد نياز قشر فرهيخته نخبگان و اساتيد دانشگاه است. او يادآور شد: البته نقدهايي نيز به نمايشگاه كتاب وارد است كه بايد يك گروه علمي زير نظر وزارت ارشاد اين نياز سنجي‌ها را انجام دهد و از ناشران بخواهند كه آثار محوري را براي حضور در نمايشگاه بياورند. خيلي از ناشران هم هستند كه عنوان كتاب در كاتالوگ آنها آمده، ولي در غرفه‌هايشان نيست. ايسنا

ازعجايب نه گانه

برای نخستين باردرتاريخ کتابخانه ديجتيالی هند کليه آثاربرجسته هنری-ادبی و علمی که توسط بشرتوليد شده را به صورت رايگان دردسترس همگان گذاشته است و گنجينه ای ماندگاربرای نسلهای آتی بشريت باقی نهاده است. کتابخانه ديجيتال هندوها را کليک کنيد. باسپاس ازآقای نوروزی

عذرخواهي بزرگ

صحبتهای مسئول طراحی غرفه ها هم شنيدنی است:

در سالهاي قبل، به‌رغم طراحي ضعيف، مردم به‌راحتي وارد سالن‌ها مي‌شدند و راحت‌تر هم خارج مي‌شدند، چراكه پيچ‌هاي كمتري را طي مي‌كردند، اما در آن نوعي طراحي، تنها 20 درصد و شايد كمتر از ناشران بودند كه مورد بازديد عموم قرار مي‌گرفتند. سيستم هم دولتي بود و حق اعتراض نداشتند. اما چهار سال است كه كميته اجرايي اتحاديه ناشران طراحي جديد را انجام داده كه همه اشخاص واردشده به سالن، ناچار باشند همه غرفه‌ها را ببينند. سالهاي گذشته طراحان وزارت ارشاد طوري طراحي مي‌كردند كه مردم قدرت انتخاب مسير خودشان را داشته باشند، اما خب تنها حرفم عذرخواهی ازمردم است....  کامل تر بخوانيد.

ظرايف و دقايق

-وزيرعلوم اعلام کرده که بايد ۳۰ درصد بودجه کتابخانه ها به پژوهش اختصاص يابد. وی بيان داشت که توليد علم ايران درنانوتکنولژی و بيوتکنولژی افزايش چشمگيری داشته است.

- خانم خلعتبری مسئول انتشارات شباويز درگفتگويی با راديوفرهنگ اعلام کرد که کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و نيز انتشارات تربيت و شهرداری تهران هيچ توجهی به کتابهای اين انتشارات ندارند و درصد بسياراندکی ازآن را مورد استفاده قرار می دهند. وی بيان داشت که انتشارات شباويزفقط کتابهای ويژه کودکان و نوجوانان را منتشرميکند و دراين زمينه شايد بتوان گفت که تنها ناشر خصوصی است. خانم خلعتبری بيان نمود که امسال انتشارات شباويزبرروی کتابهای رمان ويژه نوجوانان و کودکان دبستانی تمرکزکرده است. او ازخانواده ها خواست که فرزند خودرا ازکودکی با فرهنگ مطالعه آشنا کنند و اورا به اين کارعادت دهند.

-يکی ازشبکه های سراسری صدا با يکی ازمشتريان نمايشگاه کتاب امسال گفتگوميکرد و البته اين گفتگو به نظرسوگرفته می رسيد. اين بازديد کننده دربخشی ازصحبتهای خود گفت: محوطه بيرونی غرفه ها ازداخل غرفه ها خيلی شلوغ ترو درآنجا تعداد بازديد کنندگان بيشتر بود.

 -قبلا اعلام کرديم. ولی برای يادآوری يک بارديگراعلام ميکنيم که ۲۶ ارديبهشت ماه انتخابات هيات مديره انجمن کتابداران شاخه فارس است. حتما دراين جلسه حضوربه هم رسانيد. انجمن کتابداران ايران نوزادی ديگردرراه دارد که ميتواند به اعتلای کتابداری ايران کمک کند. درضمن شنيده ها می گويند که... بگذريم. ما که اصلا ازکانديداهای غيررسمی خبرنداريم!

خانه های هوشمند

تحقيقات جديد نشان مى دهند كه اينترنت نقش ويژه اى در افزايش توجه به خانه هاى هوشمند داشته است. خانه هاى هوشمند كه نسل آينده خانه هاى امروزى را در بر مى گيرند از ابزارها و تكنيك هاى ديجيتالى براى بالا بردن كيفيت زندگى استفاده مى كنند. در اين خانه ها اتصال بسيارى از وسايل به اينترنت موجب مى شود تا كنترل و نظارت بر آنها به سادگى و از راه دور امكان پذير باشد. استفاده از تكنولوژى وايرلس ( بى سيم ) و كاهش مصرف انرژى از جمله مزيت هاى خانه هاى هوشمند است. شرق.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

انجمن کتابداران شاخه فارس

به اطلاع کليه کتابداران-اساتيد و دانشجويان علوم کتابداری و اطلاع رسانی ميرساند که روز ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ اولين جلسه عمومی انجمن کتابداران شاخه فارس تشکيل خواهد شد. هدف ازبرگزاری اين جلسه معرفی انجمن کتابداران- ارائه اساسنامه و انجام انتخابات هيات مديره انجمن ميباشد. مکان: شيراز- خيابان ابيوردی-جنب استخرانقلاب-سالن شهيد دوکوهکی.زمان: ساعت ۱۶-۱۹ ۲۶ ارديبهشت حضور گرم و صميمی شما را دراين نشست موجب دلگرمی تمامی اهالی کتابخانه و کتابداری خواهدشد. باسپاس ازآقای حميدی.

کمی درباره ربط

ربط يكي از مباحث مهم نظام هاي ذخيره و بازيابي است. هرچند كه ربط امري نسبي به نظر مي رسد, تلاش براي افزايش ربط يعني تطابق بين پرسش كاربر و پاسخ نظام هاي بازيابي همچنان ادامه دارد. متخصصان اين حوزه براي ارتقاي ميزان ربط پاسخ نظام هاي ذخيره و بازيابي, مدل هايي را طراحي و ارائه داده اند. اين مدل ها به گروه عمده سنتي و مدرن تقسيم مي شوند كه هر گروه خود چندين مدل را در بر مي گيرند. پيروي از هركدام از مدل ها, مزايا و محدوديت هايي را به دنبال دارد. در مقاله حاضر روند شكل گيري و  پيشرفت مدلهاي بازيابي, و تاثير هركدام از آنها بر ميزان ربط مورد توجه قرار گرفته و  مزايا و معايب هركدام از آنها تشريح شده است.  سپس,‌ با استنتاج كلي از مدل هاي بازيابي و طرز عملكرد آنها, فصل مشترك و پيشبردي مدل هاي موجود در راستاي ارتقاي ربط مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان طي نتيجه گيري از مطالب, پيشنهادهايي در مورد بكارگيري مدلهاي بازيابي در نظام هاي ذخيره و بازيابي با هدف افزايش ربط ارائه گرديده است.

لازم به ذکراست که اين مقاله آقای حسن زاده ميباشد که درشماره اخيرنشريه اطلاع شناسی به چاپ رسيده است. برای ديدن سايرچکيده مقالات ميتوانيد به وب سايت اطلاع شناسی مراجعه کنيد. درروزهای آتی جزئيات بيشتری ازاين مقاله خواهيم داشت.

شمه ای برمجلات الکترونيکی رايگان

چقدربا مجلات الکترونيکی رايگان رشته خود آشناييد و ازآن استفاده ميکنيد؟ به طورکلی اين منابع فقط درمحيط اينترنت قابل دسترسی هستند و ارائه دهنده مقالات تمام متن درموضوعات مختلف ميباشند. دسترسی به مقالات آنها نيازی به پرداخت حق اشتراک ندارد. البته اين مجلات آنقدردرمحيط وب فراوانند که مساله کيفيت آنها زيرسوال ميرود و بايد برای گزينش آنها به صورت استاندارد چاره انديشی کرد...

درآينده بازهم ازاين نوع مجلات خواهيم گفت ولی فعلا مطلب زيررا بخوانيد که يک پژوهش است که توسط موسسه اطلاعات علمی درباره مجلات الکترونيکی رايگان صورت گرفته است:مؤسسه اطلاعات علمی درسال ۲۰۰۲ كه تحت حمايت شركت تامسون قراردارد، دريك پژوهش استنادي تحت عنوان“ تاثير مجلات رايگان” ، پس ازمعرفي مجلات الكترونيكي رايگان، مجلات الكترونيكي رايگان هررشته دانشگاهي را ازطريق  تركيبي ازسايتهاي كتابخانه مجي درژاپن به آدرس: http://www.lib.meiji.ac.jp/oli/list/12000.html   و كتابخانه الكترونيكي علمي پيوسته دربرزيل به آدرس: http://www.scielo.br/ و سايت http://www.doaj.org استخراج نموده است و آنها را با فهرست مجلات الكترونيكي موجود در مجله گزارشهاي استنادي كه درمؤسسه اطلاعات علمي موجود است، مقايسه كرده است. مجلات انتخاب شده درحوزه هاي هنر، علوم انساني، علوم طبيعي و علوم بودند. دراين پژوهش، مشخص شد كه 1190 عنوان ازاين مجلات الكترونيكي رايگان درپايگاه مؤسسه اطلاعاتي علمي، موجود هستند و نمايه شده اند. دراين پژوهش، فقط مقالات داوري شده، انتخاب شده اند و پراستنادترين مجلات الكترونيكي رايگان موجود مؤسسه اطلاعات علمي، تعيين شده اند. دراين پژوهش، مشخص شد كه مجلات الكترونيكي رايگان، يك درصد ازكل تعداد مجلات موجود درمؤسسه اطلاعات علمي را دربرمي گيرند.

 نکته: همه اساتيد به جز دکتر... رفته اند تهران. تا شنبه ممکن است که نتايج اعلام شود. باورکنيد ما تقصيری نداريم!

درباره سايت کتابخانه ملی

بالاخره وب سايت کتابخانه ملی تغيير کرد و کمی کاربرپسندترشد. اما يکی ازدوستان که پايان نامه اش به گونه ای که درباره وب سايت کتابخانه ملی است عقيده داشت که اين سايت هيچ خدماتی برای کتابداران و دانشجويان و اساتيد کتابداری دربرندارد. حسن سايت قبلی اين بود که متن کامل شماره های قبلی فصلنامه کتاب را داشت. خبرنامه انجمن را ارائه ميداد. نشريات لاتين کتابداری را معرفی و لينک ميکرد. ماکا را داشت. اين دوست عزيز ميگفت بهتربود که کتابخانه ملی يک لينک برای سايت قبلی خود ميگذاشت. عجيب است که چرا اين کارصورت نگرفته؟ اميداست که وضعيت اين سايت که انعکاس دهنده ميراث علمی و فرهنگی کشوراست بهبود يابد. 

برنامه ايفلا۲۰۰۵

فهرست مقالات قابل ارائه درايفلای امسال را ميتوانيد ببينيد. يکی دوتا مقاله تمام متن هم بينشان به چشم ميخورد.

پيشنهاد آقای کوشا

آقای کوشا يک پيشنهاد به انجمن داده اند که درنوع خود جالب است:

  • انتخاب کتاب برتر سال
  • انتخاب مقاله پزوهشی برتر
  • انتخاب پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکتری
  • برتر یا پروپوزالهای آنها
  • انتخاب کتابداران برتر
  • انتخاب گروه کتابداری برتر از طریق بررسی برون دادهای علمی و پژوهشی آنها
  • انتخاب استاد کتابداری برتر
  • انتخاب کارگاه آموزشی برتر سال

به نظر می رسد اگر یک سیستم داوری جامع و منظقی از سراسر گروههای کتابداری ایران برای انتخاب و معرفی برترین موارد فوق وجود داشته باشد، به خوبی بتوان این کار مهم را که اغلب انجمن های علمی به آن می پردازند را اداره کرد.  جالب بود نه؟

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

چاشنی فرهنگی

اين تصويرو متعلقات آن به نقل ازروزنامه شرق است ونيمرخی ازنمايشگاه امسال را نشان ميدهد:

نمى توان به نمايشگاه كتاب رفت و كيلومترها پياده روى كرد و تشنه شد و بستنى نخورد. بستنى پاى ثابت تمام نمايشگاه هاى كتابى بوده است كه تا به حال برگزار شده. فقط يك تفاوت با بستنى بيرون نمايشگاه دارد. و آن اينكه قيمت اش بيشتر است. اين گرانى را بايد به حساب چاشنى فرهنگى دانست كه در بستنى نمايشگاه كتاب است.

پنجاه درصد تخفيف

امسال نيز بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللى كتاب تهران مى توانند كتاب هاى خريدارى شده از نمايشگاه را به  وسيله پست و با ۵۰ درصد تخفيف ارسال كنند.
«شركت پست به منظور اشاعه هرچه بيشتر فرهنگ كتاب و كتابخوانى در جامعه و همچنين مساعدت در ارائه تسهيلات و خدمات پستى بازديدكنندگان و علاقه مندان كتاب افتخار دارد در هجدهمين نمايشگاه بين المللى نيز با بهره گيرى از وسايل بسته بندى پيشرفته و ناوگان حمل و نقل سريع تسهيلات و خدمات پستى را با تخفيف ۵۰ درصدى ويژه نمايشگاه كتاب از طريق واحدهاى پستى مستقر در نمايشگاه ارائه كند.» باز هم شرق.

ميزگرد کتابخانه های ديجيتالی

کتابخانه ملی ايران با همکاری انجمن کتابداران ايران يک سخنرانی و ميزگرد تحت عنوان کتابخانه های ديجيتالی برگزارمی کند. خانم آنا ماريوتامارو استاد دانشگاههای ايتاليا و رئيس سابق کتابخانه فلورانس دراين زمينه سخنرانی خواهدکرد. زمان اين سخنرانی دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه ازساعت ۴ تاشش بعدازظهراست. درضمن ازکتابخانه ملی نيز بازديد به عمل خواهدآمد. باسپاس ازدکترفتاحی.

گزارشی ازجشنواره وبلاگ نويسان

همانطورکه پيشترذکرشد وبلاگهای کتابداری و بياض به عنوان وبلاگهای برتردربخش ويژه علمی و آموزشی معرفی شدند. دروبلاگ کتابداری که رتبه اول را کسب کرده است گزارشهايی ازاين جشنواره ذکرشده و شما غيرازاين ميتوانيد با منابعی که درزمينه وبلاگها ازآنها دررساله خانم کرمی استفاده شده آشنا شويد.

جايزه اول به وبلاگ وبلاگ كتابداری به دليل نگارش آكادميك وبلاگ، گردهمايي منابع و تحقيقات و گزارشهاي مربوط به گسترش وبلاگ نويسي.

جايزه دوم به وبلاگ معماری را بیاموزیم به دليل پرداختن به هنر معماري در ابعاد مختلف و جمع‌آوري و پيگيري مطالب مربوط به معماري در دنيا.

جايزه سوم به وبلاگ سرویس ژنتیک و بیوتکنولوژی ایرانبه دليل يك كار گروهي و منسجم براي ايجاد يك وبلاگ گروهي و تخصصي متفاوت .

همچنین از سه وبلاگ "پژوهشی در هنر ٬ بیاض و حالا خودم حرف می زنم در این گروه تقدیر به عمل آمد. شما ميتوانيد متن کامل را از اينجا بخوانيد.

- بازهم ازما نشنيده بگيريد. يکی ازمنابع غيررسمی ولی موثق اعلام کرد که برگه های تخصصی آزمون دکترای کتابداری اهواز تصحيح شده و نتايج آن احتمالا تاآخرهفته اعلام ميشود. البته به طوررسمی هنوزچنين خبری را تائيد نميکنيم. اما... تکذيب آن هم محال است. چون به هرحال برگه ها تصحيح شده اند... بازهم صبرکنيد و صدالبته نشنيده بگيريد.

شيرازيها راه افتادند

کتابداران درغربت می ميرند عنوان وبلاگ دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيرازاست. بعدازمدتها که جای خالی آنها درمحيط وب احساس ميشد بالاخره شاهد حضورچشم گيرآنها شديم با خبرهای مختلف. اين مطلب به نقل ازوبلاگ ايشان است:

۳۰ روز گذشت ...

چقدر زود و چقدر سخت ۳۰ روز گذشت . استاد عزيزمون خانم فرزين پر کشيد و رفت . يادمه اولين روز بعد از اون اتفاق وقتی اومدم دانشگاه تنها چيزی که تونستم بنويسم اين بود : باور کرده ايم که مرگ پايان کبوتر نيست ولی فرشته ای را از دست داده ايم که رفتنش را باور نکرده ايم . آره استاد يه فرشته بود يه دنيا محبت و برای همه ی بچه های بخش يه دنيا خاطره و لبخند .حالا عکس استاد از پشت شيشه اتاقش به ما لبخند میزنه... متن کامل به همراه خبرهای خوب...
  کمی راجع به وب سنجی(۱)

سالها درعلوم كتابداري و اطلاع رساني با استفاده ازشيوه كتابسنجي، درمورد اينكه انواع مختلف اطلاعات توسط كاربران گوناگون و با نيازهاي اطلاعاتي متفاوت چگونه توليد، سازماندهي، توزيع و به كارگرفته مي شوند. با گسترش استفاده ازوب جهانگستر، جهت پژوهشي درحوزه كتابسنجي دچار تحول شد و مسير آن به سوي حوزه وب سنجي تغييركرد.

وب سنجي، حيطه اي است كه با سايرمسائل مربوط به سنجش اطلاعات درعلم اطلاع رساني همانند كتابسنجي، اطلاع سنجي و علم سنجي عجين شده است. به لحاظ تاريخي، نيمه اول قرن بيستم، مطالعات آماري درباره كتابشناسي ها و مجلات علمي صورت پذيرفت. اين مطالعات اوليه، قاعده هاي قدرتمند كتابسنجي را همانند قاعده لوتكا درسال 1926، قاعده برادفورد درسال 1934 و قاعده زيف درسال 1949به وجود آورد. با رشد و توسعه وب، مسائل و پژوهشهاي نويني مطرح شد. ازدهه 1990 درزمينه تحليهاي استنادي فرامتن ها و مداركي كه پايه وبي داشته اند، آغاز شد. دانشمندان مختلف حوزه اطلاع رساني درزمينه هم استنادي، خوشه اي شدن وب، زوجهاي كتابشناختي ورشد وب مطالعاتي صورت دادند. ادامه دارد...

 دی دی سی ۲۲ آمد

۲۲ ويرايش کتاب رده بندهی دهدهی ديويی توسط او سی ال سی منتشرشد و ازاول جولای ۲۰۰۵ به بازارمی آيد. دراين ويرايش شماره ها و عناوين جديدتری نسبت به ويرايشهای ۲۱ آن به چشم ميخورد. ظاهرا جدول ۷ آن حذف شده و دستنامه ای اضافه شده که کاربا آن ساده تراست و به شما برای رده بندی کتابهايتان کمک بيشتری خواهد کرد. قيمت دی دی سی ۲۲ حدود ۲۹۹ است. ميتوانيد دی دی سی ۲۲ را از او سی ال سی بخواهيد و سفارش دهيد.

کتابهای کميک استریپ: خوب يابد؟

به‌رغم گسترش كمي كتابهاي كميك استريپ، اين كتابها در حدي مي‌تواند مفيد باشد كه براي شروع مطالعه كودكان مورد استفاده قرار گيرد؛ نه بيشتر.  اگر اين كتابها باعث راحت طلبي مخاطب كودك شود و به جاي آشنايي او با كلمات و واژه‌ها متن ادبي نثر شود، باعث شود او صرفا با اتكاي به تصاوير داستانها را دنبال كند و جز اثري مخرب بر ذهن خلاق كودك عايدي نخواهد داشت. در اين صورت اين كتابها صرفا بازدارنده كودك از مطالعه‌ي جدي و مفيد خواهند بود.

 به اين كتابها بعضا كتابهاي بازاري مي‌گويند. چراكه خيلي از اين كتابها نه به لحاظ تصوير زيبايي بصري دارند و نه مي‌توانند خلاقيت كودك را افزايش دهند و فاقد متني هستند كه به كودك چيزي را ياد دهد و او را درگير پويايي كند. متن کامل

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

حاليا مصلحت وقت درآن...

شنيده ها و به نقل ازمنابع غيررسمی ولی موثق ميگويند که تصحيح اوراق آزمون زبان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی اهواز به پايان رسيده است. اين منابع ذکرميکنند که تقريبا تمامی داوطلبان نمره زبان را آورده اند به غيرازچهارنفر. اساتيد به شدت مشغول تصحيح اوراق تخصصی افراد باقی مانده هستند. ميگويند کهشايد تا خرداد نتيجه های نهايی اعلام شود. البته ازما اينها را نشنيده بگيريد.

 چهار كتاب ايرانى در فهرست  كتابخانه مونيخ

كتاب‏هاى رستم و سهراب برگرفته از شاهنامه حكيم فردوسى طوسى، با بازنويسى مرجان فولادوند و نقاشى قهوه‏خانه‏اى منصور وفايى، خانواده آقاى چرخشى با نويسندگى طاهره ايبد و تصويرگرى على نامور از انتشارات كانون به همراه »من نوكر بابام نيستم« نوشته احمد اكبرپور از انتشارات افق و »ترانه ‏هاى عاشقانه« نوشته مصطفى رحماندوست از انتشارات شباويز در شمار آثار برگزيده اين كتابخانه معتبر قرار گرفت.

گفتنى است اين كتابخانه با دارا بودن بيش از پانصد هزار كتاب در بخش ويژه كودك و نوجوان، هر ساله مجموعه‏اى را با عنوان white Ravens منتشر مى‏كند كه در آن تعدادى از كتاب‏هاى كشورهاى مختلف جهان توسط متخصصان ادبيات كودك برگزيده و معرفى مى‏شود. کتاب هفته

استقبال از نمايشگاه کتاب و ما نيزدرحسرت

هجدهمين نمايشگاه بين المللي کتاب با وجود بارش پراکنده باران و ترافيک سنگين بزرگراه ها و خيابان هاي اطراف محل نمايشگاه دايمي تهران با استقبال گسترده مردمي مواجه شد که از تهران و شهرهاي مختلف کشور به ديدار کتاب آمده بودند.استقبال از بخش خارجي نمايشگاه کتاب ، بويژه در بخش کتاب هاي لاتين اگر چه روز نخست را از دست علاقه مندان گرفت ، اما همين 2 روز ، سيل نمايندگان مراکز دانشگاهي ، پژوهشي و استادان دانشگاه را شاهد بود، به گونه اي که به گفته برخي از مسوولان ، کتاب هاي اين بخش در همان 2 روز نخست تمام شد. گزارش کامل را از اينجا بخوانيد. امسال نيزبرای سومين سال پياپی بايد به صورت مجازی ازکم وکيف نمايشگاه باخبرشويم...

TreePad

اين يک برنامه برای راه اندازی پايگاه اطلاعاتی ميباشد. البته يک پايگاه اطلاعاتی شخصی که شما ميتوانيد درآن يادداشتها- ايميلها-متنها- فراپيوندها وموارد مشابه را درآن جای دهيد. ميتوان درآن به ويرايش-ذخيره-بازيابی-تورق پرداخت و سريع به داده های مورد نظرخود دسترسی پيدا کرد. کاربا آن دشوارنيست. ميتوانيد تری پاد را از داونلود کنيد.

کپی رايت وحشتناک نيست

اعتقاد يك داستان‌نويس، وقتي كه ما در نظام كپي‌رايت قرار بگيريم، خودبه‌خود، راه براي شناخت ادبيات خودمان بيشتر مي‌شود.  كپي‌رايت آنقدر هم كه مي‌ترسيم ترسناك نيست.

 آنچه تعجب‌آور است، اينكه با اين سطح سواد و تعداد جوانها، چرا تيراژ‌ها در سطح همان دهه 30 و 40 باقي مانده است. البته نقش مسائل اقتصادي را نبايد از ياد ببريم كه اولين چيزي كه از سبد خريد خانواده حذف مي‌شود، كتاب است. نمايشگاه يكي از اتفاقات فرهنگي است كه به هر حال نمي‌شود از آن گذشت و شايد مردم فقط يك بار در سال كتاب بخرند و آن هم در نمايشگاه است. به نقل از ايسنا

انجمن بين المللی کتابداران شرقی

اين انجمن نسبت به انتشارچکيده ای ازپايان نامه های دکتری افرادی که درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی درآسيا کارکرده اند پرداخته است. رساله دکتری دکترمرتضی کوکبی نيز درخبرنامه که درسال ۲۰۰۰ به چاپ رسيده است به چشم ميخورد. البته مشخص نيست که ملاک انتخاب پايان نامه ها چه بوده ولی گويا اين پايان نامه ها در يو.ام.آی به ثبت رسيده اند. به هرحال خواندن چکيده ها و ديدن عناوين رساله ها خالی ازلطف نيست.

روزاسناد ملی

روزگذشته به روايتی روزاسناد ملی بود. البته درآخرين لحظات شب گذشته متوجه شديم که چه روزبزرگی بوده و هيچکسی خبرنداشت. يکی ازشبکه های سراسری صدا که با دکترکيانی که يکی ازمسئولين کتابخانه ملی بود دراين باره صحبت کرد و ايشان درباره اهميت اسناد ملی و نيزآرشيوها به زبانی که به قول مجری برنامه- همه پسند بود صبحت کرد. خسته نباشيدی ميگوييم به تمامی سندداران ملی و آرشيومداران و نيز کسانی جامعه کتابداری را دراين زمينه آگاه نکردند. به هرحال اين نيز بگذرد.

کمبودها و امکانات نمايشگاه کتاب

دراين گزارش به طورمفصل درمورد مسائل مربوط به کتاب و نيز نمايشگاه کتاب خواهيد خواند. اين مطلب به نقل ازسايت بی بی سی است و شما ميتوانيد متن کامل آنرا دراين سايت ازنظربگذرانيد. نقل اين مطالب و نظايرآن به معنای تاييد يا تکذيب همه جانبه آن ازسوی کتابداران فردا نميباشد:

از حدود ده سال پيش ميزان کتاب های تازه منتشرشده در ايران سال به سال افزايش داشته است. سال ۱۳۸۲ بيش از ۳۶ هزار عنوان کتاب تازه انتشار يافت. اما طی همين سالها تيراژ کتاب پايين رفته است.

غير از کتابهای درسی که فروش بالايی دارند، کتاب های شعر، روان شناسی برای عموم، طالع بينی و تعبير خواب پرمشتری هستند. در زمينه نشر کتابهای علوم دقيقه فقر مطلق به چشم می خورد. کتابهای منتشره در اين حوزه عمدتا حل المسائل و تست است. مثلا کتاب هايی از نوع علم برای عموم که از گونه های پرطرفدار در دنياست، در ايران تقريبا منتشر نمی شود.

رسانه های گروهی به اندازه کافی به نقد و معرفی کتابهای تازه نمی پردازند. اين امر باعث می شود که بسياری از کتاب ها ناشناخته بمانند. معرفی کتاب اگر به شيوه ای درست صورت بگيرد می تواند در فروش کتاب مؤثر باشد.

از نمايشگاه کتاب تهران ناشران راضی هستند، زيرا فروش نقدی دارند و با تخفيفی کمتر از ميزانی که به توزيع کنندگان می دهند، می توانند کتاب بفروشند. خريداران کتاب هم به خاطر گرفتن تخفيف و هم به خاطر دسترسی داشتن به کل کتابهای تازه، از نمايشگاه استقبال می کنند.

سوالات آزمون دکترای تهران(۲)

 

سوالات مربوط به ذخيره و بازيابی اطلاعات

۱- در نظریه ربط از دول مدل استنباطی و رمزی سخن رفته است.ضمن بحث درباره هر یک ، نظر خود را درباره آنها بیان کنید؟

 

2- هوش مصنوعی و کاربرد آن را در بازیابی اطلاعات چگونه ارزیابی می کنید؟(استدلال کنید)

 

3- هر چند در نمایه سازی ارجاع از اصطلاح اعم به اصطلاحات اخص و بالعکس متداول است ، در فهرست های موضوعی کتابخانه ها ارجاع از سرعنوان اعم به سرعنوان های  اخص مرسوم است.برخی صاحب نظران مزایایی برای ارجاع از سرعنوان اخص به سرعنوان اعم قایلند و برای توجیه سودمندی آن دلایلی ارائه می کنند.در این زمینه بحث کنید؟

 

 4- ویژگی " چهریزه ای و ترکیبی" رده بندی دهدهی دیوئی با چه تمهیداتی حاصل شده است و این ویژگی چه امکاناتی را برای این رده بندی فراهم کرده است؟

 

 5- مزایای مدل های برداری و احتمالی نسبت به مدل پولی در بازیابی اطلاعات بیان کنید؟

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

بس خجالت که ازاين حاصل ايام بريم

درسرمقاله اين شماره فصلنامه کتاب به قلم دکترخسروی مطلب جالبی درزمينه مديريت و ارزش زمان نگاشته شده است. بخشهايی ازاين مطلب را با هم ميخوانيم:


تاخيربرای برخی افراد حالت پرستيژ پيداکرده است. درجامعه ما تاخير درشروع- تحويل و انجام کارها و طرحها امری بديهی است و گويا جزو فرهنگ ما شده است. ما تمدنی هستيم با ۲۵۰۰ سال تمدن و نيم ساعتی هم تاخير! اين درحالی است که با پيدايش فناوريهای نوين ارزش زمان بيش ازپيش آشکارشده است. فزونی اطلاعات موجب ميشود تا وقت لازم برای پردازش آن نداشته باشيم. توجه به زمان و به هنگام بودن درکشورهای جنوب(توسعه نيافته مورد غفلت واقع شده است.


اصولا ما دارای دوجامعه تک زمانی و چندزمانی هستيم. درجامعه تک زمانی عدم رعايت زمان يک ضد ارزش محسوب ميشود. دراين جوامع کارها بايد سرموقع تعيين شده تحويل شود. درجوامع چندزمانه زمان ارزش چندانی ندارد و ازآن استفاده بهينه ای نميشود. جای ارزش نهادن برزمان را تعارفات ميگيرد. نبود برنامه ريزی رسمی-شتابزدگی-عدم قاطعيت-حضوردرجلسات غيرضروری-پذيرفتن بيش ازحد ظرفيت کارها-نداشتن هنرنه گفتن و نظايری ازاين قبيل مديريت را با بحران مواجه ميکند. تبديل رويکرد چندزمانه به تک زمانه تلاشی همه جانبه را ميطلبد. اين فرهنگ بايد ازمدارس آغازشود و درسازمانها نمود عينی يابد.


فهرستتان را نشان دهيد


كميته ناشران داخلي هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: طبق ضوابط و مقررات نمايشگاه كتاب، ناشران علاقه‌مند به حضور در نمايشگاه هر سال براي گرفتن غرفه فهرست كتابهاي خود را به كميته اجرايي ارايه كرده تا بر اساس آن متراژ متناسب با ناشر اختصاص يابد و اين ضابطه امسال نيز طبق روال گذشته صورت گرفته است.


 علت اينكه از برخي ناشران درخواست ارايه فهرست شده است، به دليل تناقض آمار ارايه شده از سوي آنها با فهرست موجود در خانه كتاب است. همچنين فضاي مورد نظر اين ناشران با تعداد عنوان‌هاي ارايه‌شده از سوي آنها مغايرت داشت كه مقرر شد اين موضوع در كميته ناشران داخلي رسيدگي شود. ايسنا


گروه بازی


شنيده ها حاکی ازآن است که دريکی ازشهرهای کشورکه خيلی هم سرداست و تاکنون هم دوره کارشناسی ارشد ايجاد نکرده است دوگروه کتابداری همزمان درحال به وجود آمدن هستند. البته ميگويند که يکی ازاين گروهها کتابداری پزشکی است و ديگری هم دانشگاه ت.م است. ميگويند که نيروهم لازم دارند. يکی ازاساتيد آن دانشگاه که دريکی ازسردترين شهرهای کشورتدريس ميکرده و الان بازنشسته شده يکی ازدوگروه را ايجاد کرده است. راستی چه خوب است که هرايرانی يک گروه کتابداری و اطلاع رسانی راه اندازی کند!


هديه دوست؟ زخم پيرهن..


دوکتابداردرکتابخانه.. ....درحال درددل کردن بودند. يکی ازحجم زيادکارها شکوه ميکرد و ناله مينمود و ازدست دانشجويان به ستوه آمده بود. اوميگفت که خوشبختانه من ديگربازنشسته شدم و رفتم. راحت شدم. ولی برای تو(کتابدارمخاطبش) نگرانم و دلم ميسوزد. بايد تا ده سال ديگرهی پشت اين ميزبايستی و کارت خط بزنی. کتاب شلف کنی. با مشتری سروکله بزنی. واقعا که کلافه کننده است. کتابدارمخاطب لبخندی زد و گفت: من اصلا ازحجم کارها و جواب مشتری دادن شکايتی ندارم. تا پای جانم هستم که کارهايم را سرموقع و تمام و کمال انجام دهم. اما... تنها چيزی که مرا ازپا می اندازد و خسته ام ميکند برخورد نادرست با ما کتابداران است. فکرميکنند که ما برده شان هستيم. قدرناشناسی ازماست که خيلی آزاردهنده است. اين است مزد دست ما بعدازکلی خدمت کردن...


وبلاگهای برتربخش فرهنگی-ادبی


ميان وبلاگهايي كه براساس هيات انتخاب از جمع ثبت نام كنندگان به مرحله‌ي نهايي راه يافته‌اند، هيات داوران 6 وبلاگ را شايسته‌ي تقدير و دريافت جايزه مي‌داند به اين شرح اعلام مي‌كنيم؛ براساس سنت قديمي كه هيات داوران خارج از چارچوب و معيار داوري جشنواره‌ها مجازند جايزه‌ي ويژه‌اي را به اثري اهدا كنند كه در تمايز با ساير آثار از ويژ‌گيهاي منحصر به فردي برخوردار است،هيات داوران با تقدير از وبلاگ (پژوهشي بر هنر) جايزه‌ي ويژه‌ي خود را به‌خاطر استفاده از وبلاگ براي پرداخت به يك موضوع كاملا تخصصي و پيوندهاي فراوان مستندات مرتبط، همچنين بهره جستن از قابليتهاي متنوع و پرشمار وبلاگ تقديم مي‌كند به «وبلاگ بياض». متن کامل درايسنا. به اين وبلاگ و فعالان آن تبريک عرض ميکنيم و آرزوی موفقيت برايشان داريم.


کوتاه: به زودی يک گزارش کامل ازعملکرد کتابخانه سازمان منطقه ای برق غرب که توسط خانم فتاحی تهيه شده است ارائه خواهيم کرد. منتظرباشيد.


ظاهرا مرگ را برای ما پايانی نيست؟


بازهم خبری ديگر. خبری ناگوار. خبری ازرفتن.خانم فوزيه شکوه اميری ، مدرس و عضو هيات علمی دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی ايران و رئيس سابق انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ايران به ديار باقی شتافت. وی از کتابداران فعال در حوزه اطلاع رسانی پزشکی بود و در فعاليتهای حرفه ای و ارتقاء آن بسيار پر تلاش و همواره موثر بود. کتابداران فردا اين مصائب را به تمام کتابداران تسليت ميگويد. گوگل فارسی هم آمد


شما دراين موتورکاوش ميتوانيد به صورت پيش فرض به تایپ فارسی بپردازيد. نتايج بازيابی آن بدنيست و ازگوگل اصلی برای اين کاراستفاده ميکند. ولی نکته جالب اين است که اين موتورکاوش هيچ ارتباطی با گوگل معروف خودمان ندارد. فقط تشابه اسمی است. همين و لاغير. گوگل فارسی را ازاينجا بخواهيد. لينک خبر از اينجاست.


اسکار وبی


سازماندهندگان جايزه وبی می گويند، اين رويداد پديد آمده است تا بهترين های اينترنت و وب را نمايان کند. اين رويداد از يک دهه پيش که در سانفرانسيکو بنيان گذاشته شد تا کنون "به يک نهاد بين المللی مبدل شده که به يکسان از سوی مديران صنايع و افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است."


جوايز وبی (Webby) از سال 1996 راه اندازی شد تا از بهترينها در زمينه طراحی و کاربرد وب تقدير کند. امسال بيش از چهارهزار نامزد از چهل کشور مختلف جهان در رقابت شرکت داشتند. بخش خبری آنلاين بی بی سی، در شاخه بهترين سايت خبری، هم برنده جايزه وبی شد و هم جايزه انتخاب مردمی را به دست آورد. سری به بی بی سی بزنيد. درضمن جايزه وبی را ميتوانيد پيگيری کنيد.


شايد تعطيل شده باشد
مدتی است که ايميلی ازگروه بحث دريافت نميشود. اين امراين شايعه را تقويت ميکند که نکند دوباره اين گروه تعطيل شده است. اگرخبری دراين مورد داشتيد مارا هم درجريان قراردهيد.

هجدهمين حضور
هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران و دوازدهمين جشنواره مطبوعات، صبح امروز با حضور رييس جمهور اسلامي ايران و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در محل برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران افتتاح شد.

بيانيه هيات داوران انتخاب ناشر نمونه خوانده شد و سپس ناشران برگزيده به شرح زير معرفي شدند:

در حوزه كتابهاي كودك و نوجوان ناشران بخش خصوصي تهران، هيات داوران ضمن تقدير از انتشارات شباويز به‌خاطر تصويرگري مناسب كتاب، انتشارات قدياني و پيدايش را مشتركا ناشر برتر اعلام كرد و در بخش شهرستان، هيچ ناشري را شايسته‌ اين عنوان ندانست و از نشر جديد مشهد تقدير كرد. در بخش ناشران دولتي نيز انتشارات كانون پرورش فكري كودك و نوجوان و انتشارات مدرسه به طور مشترك ناشر برتر معرفي شدند. در بخش ناشران دولتي و عمومي بزرگسال نيز انتشارات سمت ناشر برتر معرفي شد. متن کامل در ایسنا
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

استخدام کتابدار

يک مرکزتحقيقاتی کاردان کتابداری استخدام می کند. متقاضيان ميتوانند مشخصات و مدارک خودرا به نشانی زيرارسال کنند: تهران-صندوق پستی ۴۶۴۴-۱۹۳۹۵

وب سايت جديد کتابخانه ملی

پس ازمدتها انتظار بالاخره اين وب سايت افتتاح شد. ازآقای ساجدی به خاطراطلاع رسانی به موقعشان سپاسگزاريم.

سوالات آزمون دکترا(۲)

ذخيره و بازيابی اطلاعات

۱- در نظریه ربط از دول مدل استنباطی و رمزی سخن رفته است.ضمن بحث درباره هر یک ، نظر خود را درباره آنها بیان کنید؟

  2- هوش مصنوعی و کاربرد آن را در بازیابی اطلاعات چگونه ارزیابی می کنید؟(استدلال کنید)

 3- هر چند در نمایه سازی ارجاع از اصطلاح اعم به اصطلاحات اخص و بالعکس متداول است ، در فهرست های موضوعی کتابخانه ها ارجاع از سرعنوان اعم به سرعنوان های  اخص مرسوم است.برخی صاحب نظران مزایایی برای ارجاع از سرعنوان اخص به سرعنوان اعم قایلند و برای توجیه سودمندی آن دلایلی ارائه می کنند.در این زمینه بحث کنید؟

  4- ویژگی " چهریزه ای و ترکیبی" رده بندی دهدهی دیوئی با چه تمهیداتی حاصل شده است و این ویژگی چه امکاناتی را برای این رده بندی فراهم کرده است؟

  5- مزایای مدل های برداری و احتمالی نسبت به مدل پولی در بازیابی اطلاعات بیان کنید؟

...و چه سنگين ميرفت

در گردهمایی انجمن در روز دوشنبه -- دوازدهم اردیبهشت -- با حضور خانواده مرحوم دکتر مزینانی از خدمات آن مرحوم به حوزه کتابداری و فرهنگ تجلیل بعمل خواهد آمد.مراسم از ساعت 4 آغاز خواهد شد.کسانی که مایلند از ساختمان جدید کتابخانه ملی بازدید کنند لازم است یکساعت زودتر در محل حاضر باشند.( به نقل ازدکترخسروی).

شماره جديد فصلنامه کتاب

شماره پائيزه فصلنامه کتاب منتشرشد. اين شماره به طورکامل به مديريت دانش و اطلاعات اختصاص دارد. مباني و اصول مديريت امنيت در كتابخانه ها-مديريت دانش و چون و چرايي درباره آن-مديريت نشريات ادواري در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتی و .... ازجمله مقالات اين شماره هستند. فهرست مندرجات آن را ازاينجا بخواهيد.

نکته ها را بشنوند ديوارها

اين فرننگيها موجودات عجيبی هستند. ازيک طرف برای نوشتن يک مقاله جزئی يا انجام يک کارپژوهشی چنان با هم همکاری ميکنند و گروهی فعاليت می نمايند که گاهی اوقات می بينيم که برای نوشتن يک مقاله يک تيم ۱۲ نفری کارکرده اند و مارا انگشت به دهان و حيران وامی گذارند. ازطرفی هم می آيند و درصنعت و اقتصاد باهم کارميکنند و سودبه مراتب فراوانترازوقتی می بينند که انفرادی کارميکنند. مثلا درهمين مورد اخير که اتوبوس غول پيکرهوايی وارد عرصه حمل و نقل کالا وانسان و اطلاعات شده است چند کشوراروپايی با هم کارکرده اند تا اين نتيجه به دست آمده است. آلمان-انگلستان-فرانسه-اسپانيا و... با کمک هم اين هواپيما را ساختند. يکی بال-يکی دم-يکی موتور-ديگری بدنه-آن يکی محيط داخلی-سوی ديگر دماغه هواپيما. خلاصه هرکشوری با توجه به تخصص خودبخشی ازکاررا عهده دارشد ونتيجه اش اين شد که ديديم.به اين ترتيب واقعا معلوم شد که کارمشترک نتيجه اش بسيارافزونترو مثبت ترازکارانفرادی است. حالا قرارنيست که ذکرمصيبت کنيم. فقط به درزديم تا ديوارها شنوايی خودرا بيازمايند.
براى تمام كارگران چاپخانه هاى كتاب

كارگران چاپخانه هاى كتاب، درد دلى اگرچه همرنگ كارگرانى از اصناف ديگر دارند و چون چندان تافته جدابافته اى از قشر آسيب پذير جامعه و ايستاده بر روى خط فقر نيستند اما يك تفاوت اصلى را مى توان از لابه لاى كلماتى كه بر زبان مى رانند پيدا كرد.
اعضاى اين صنف حداقل از سنين نوجوانى و كودك سالى آنچه ديده اند، كاغذ بوده و نوشتار كتاب بوده و مركب چاپ بوده و ماشين چاپ و زينك و فيلم و آن قديم ترها كه گارسه بوده و حروف سربى و بوى سرب و صمغ عربى و... و با درهم آميزى ابزاركارى كه آشناى اهل فرهنگ و انديشه است، چنان پوستى انداخته اند كه مى شود به عنوان يك كتابخوان و كتاب شناس نه چندان حرفه اى اما لااقل آشنا به فرهنگ نوشتارى اين سرزمين رويشان حساب كرد. ارباب رجوعشان ناشرات و ماحصل كارشان در دست هاى عشاق اجبارى يا وارسته كتاب و قلم و انديشه ورق از ورق بر مى گيرد. يكى از مزاياى كار در چاپخانه كتاب اين است كه كارگران اجازه دارند از هر كتاب چاپ شده، يك نسخه براى خود بردارند
...در محيط چاپخانه كتاب، تغيير و اخراج كارگر كمتر اتفاق مى افتد. كارگرهاى چاپخانه هم مى گويند كه با وجود سختى هاى كار اما صاحب يك جور تخصص شده اند كه دلشان نمى آيد آن را به ثمن بخس بفروشند.
اين مطلب جالب را ميتوانيد درروزنامه شرق مطالعه کنيد.

 همايش فناوری اطلاعات دردانشگاه مالک اشتر

انجمن هاي علمي C4I و ICT وزارت دفاع در نظردارند اولين همايش سراسري مشترك خود را باهمكاري دانشگاهها، مراكزتحقيقاتي، سازمانهاي علمي و وزارتخانه هاي فعال در حوزة تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و فرماندهي كنترل در تاريخ 10 و 11 خرداد ماه 1384 برگزار نمايد. ليست مقالات پذيرفته شده درسايت آنها آمده است. درميان مقالات عناوينی درارتباط با کتابخانه ها نيز به چشم ميخورد که به نظرميرسد کارکتابداران باشد. البته ما فقط توانستيم که مقاله آقای زوارقی را شناسايی کنيم!  ليست مقالات را اينجا ببينيد.

يک موتورکاوش جديد

ازطريق اين موتورکاوش ميتوانيد به جستجوی فرد مورد نظرخود درکوتاهترين زمان ممکن بپردازيد. البته اين ابرازبازيابی فقط ايالات متحده را تحت پوشش خود دارد. موتورهای کاوش ياهو-لايکوز-داگپايل-آلتاويستا و چند تا موتورکاوش ديگررا پوشش ميدهد. شايد به نحوی بتوان گفت که نوعی ابرموتورکاوش است. فقط کافی است اسم فرد مورد نظرخودرا وارد جعبه جستجو کنيد و ايالتی را که وی درآن ساکن است انتخاب نماييد. درصورتی که اين فرد درآن مکان اسکان داشته باشد اطلاعات شخصی اش ظاهرخواهد شد. يکبار امتحانش کنيد.اسم اين موتورکاوش زبا ميباشد. به نقل ازپيتراسکات.

پوزش: امروزبنا بود که آقای مرادی مقدم سميناری درباره سواد اطلاعاتی دردانشکده ارائه دهند. متاسفانه به دلايلی حضور درسخنرانی ايشان ميسرنبود تا اطلاعات مطرح شده درآن سمينارمطرح شود. قصورازماست. اين کوتاهی را برما ببخشاييد.

اوز جايزه گوته را برد

اوز نويسنده اسرائيلی و فعال درزمينه صلح جايزه امسال گوته را نصيب خود کرد. رمانهای جعبه سياه و شناختن يک زن ازاوست و به سی زبان دنيا ترجمه شده است. پرفروش ترين اثروی داستانی ازعشق و تاريکی است. او ميگويد من حتی انتظارنداشتم که جزونامزدهای اين جايزه باشم. اين جايزه حدود ۵۰هزاريورو است و درزادروز تولد گوته به بهترين نويسنده اهدا ميشود.ادامه در بی بی سی 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

سود خالص گوگل شش برابر شد

شرکت گوگل اعلام کرد به برکت افزايش آگهی تبليغاتی در موتور جستجوگرش درآمداين شرکت در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ نسبت سال گذشته تقريبا شش برابر شده است. اين شرکت که در کاليفرنيا واقع شده، بيشتر بخاطر وب سايتش معروف است ولی خدمات ايميل، نقشه جاده ها و تصاوير ماهواره ای و فضای وبلاگ ارايه می دهد.گوگل فضای تبليغاتی خود را بر اساس يک سيستم حراج اينترنتی می فروشد. ميانگين هزينه هر کليک برای آگهی دهندگان در ماه مارس يک دلار و ۷۵ سنت بود که نسبت به فوريه نشانگر شش درصد رشد است. به نقل از بی بی سی.

آزمونی ديگر..

باران-تهران-بدون توقف...

پنجشنبه و جمعه گذشته يعنی ۸و۹ ارديبهشت ماه آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران برگزارشد. بازهمان چهره های آشنا.. روزاول امتحان زبان تخصصی به همراه روش شناسی تحقيق و مديريت کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی برگزارشد. زبان تخصصی آزمونی تشريحی داشت و شامل ترجمه دومتن به فارسی- دو درک مطلب-ترجمه متن به فارسی و نگارش يک مطلب ۱۰۰ کلمه ای درباره سه عنوان که يکی ازآنها بايد انتخاب ميشد. رابطه کتابخانه ها وتوسعه فرهنگی-تاثيرفناوری اطلاعات برعملکرد کتابخانه ها و نظايری ازاين دست بود. مديريت کتابخانه ها و روش تحقيق هم هريک شامل دوسوال بود و روزاول به پايان رسيد. عده ای ازداوطلبان پس ازآزمون زبان ترجيح دادند که ديگرادامه ندهند. چرا که حداقل نمره بايد ۱۵ ميشد و با اين وضع... به هرحال درروزدوم مفاهيم و نظريه های کتابداری-ذخيره و بازيابی-خدمات و اشاعه اطلاعات برگزارشد و آزمون درساعت ۱۵/۱۲ به پايان رسيد و جمع کتابداران يک بارديگرپراکنده شد تا .... آزمون بعدی.

برخلاف اهوازکه سوالات بسيارکلی بود سوالات تهران اختصاصی بودو مفاهيم خاصی را طلب می نمود. داوطلبانی که نشريه اطلاع شناسی را خوب مطالعه کرده بودند بهترميتوانستند به سوالات پاسخ دهند. به هرحال فعلا بحث کارشناسی درمورد سوالات را به شما واگذارميکنيم. امروزيافردا سوالات آزمون را ازطريق همين رسانه منعکس خواهيم نمود. منتظرباشيد.

نخستين پايان نامه ايرانی درمورد وبلاگها

خانم کرمی دروبلاگشان درمورد رساله خود توضيحاتی داده اند. توجه شما رابه آن جلب ميکنيم:

ازچندی پیش قرار بود درباره پایان نامه ای که کار کرده ام توضیحاتی بدهم٬ چون هنوز از پایان نامه ام دفاع نکرده ام نمی دانم چه چیزهایی برای خوانندگان می تواند مفید باشد بنابراین شمه ای کلی از کارم را بیان می کنم.من در پایان نامه خود با عنوان" بررسی رویکردهای ممکن به پدیده وبلاگ از نقطه نظر خدمات کتابداری و اطلاع رسانی"علاوه بر نمونه گیری و بررسی وبلاگ هایی که در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته می شدند ٬ در قسمت پیشینه های خارجی سعی کردم تمام مقالات مرتبط در این زمینه را هم معرفی کنم ضمنا  به بیان تاریخچه مختصری از وبلاگ نویسی و معرفی انواع و اجزاء وبلاگ ها پرداخته ام. برخی مباحثی که به آنها پرداخته ام عبارتند ازاين موارد که به تدريج به توضيح آنها پرداخته خواهدشد: وبلاگ چيست-نظری به وبلاگها-موبلاگ و ...

-نکته: چون عده ای ازدوستان گلايه ميکردند که به دليل تکانش شديد و وجود واژه های متحرک- کتابداران فردا ديربالا می آيد آن را حذف کرديم. ولی همچنان ميگوييم که بايد ازشعاربه شعورپناه ببريم.

صحبتهای وحشتناک يک منتقد

منتقد اينباريک چيزهای گفته که راستش کمی شرممان آمد آنرا روکنيم. ببخشيد که کمی سانسوردارد....به هرحال بايد ببينيم که توی رشته ما نيزآفت وجود دارد. نامه اورا ميخوانيم:

متاسفانه بار ديگر اخباري دريافت كرديم كه ...براي پر كردن جيب خود كارگاه به اصطلاح آموزشي را از طرف ... برگزار مي كند. اين بار ...را نيز به ميدان آورده است تا او هم به نان و نوايي برسد. ذكر نكته اي را در اين رابطه ضروري مي دانم. ... خود تاكنون كه 54 سال از حياتشان مي گذرد و به رغم تحصيل در يك كشور غربي نتوانسته اند يك مقاله معتبر بين المللي بنويسند، با اين حال ايا اين گستاخي نيست که مي خواهد كارگاه آموزشي نگارش مقاله علمي برگزار كند؟ ...هم دستكمي از ايشان ندارند. ايشان هم بگويند درزمينه مباني و فلسفه كتابداري چه توليد علمي داشته اند كه مي خواهند كارگاه اخلاق در كتابداري برگزار كنند. متاسفانه اينها گلوگاه هاي قدرت كتابداري را در اختيار گرفته اند و براي پر كردن جيب گشاد خود حاضر به هر كاري هستند. در اين ميان اينها شخص بي صلاحيت ديگري نيز مي باشد كه ... مي باشد. اين شخص كه حتي از دانشگاه معتبري مدرك ندارد و از دانشگاه ... كه  مدرك كيلو كيلو مي دهد مدرك گرفته است هم نيز به دنبال كسب آب و ناني همان راهي را مي رود كه آن دو نفر مي روند.

اين هم جواب آقای ع.س به منتقد:

با سلام به همگي و خصوصا آقاي مرادي يا ؟
از اينكه ديد چنين انتقادي داريد و خيلي نگران جامعه كتابداري ايران هستيد قابل تحسين و تقدير بوده اما لازم به ذكر است من خودم از ... چند مقاله در نشريه Library Review ديده ام و اگر هم شما آنرا به عنوان نجله معتبر قبول نداريد (البته نظر شما بسيار براي ارزشيابي مجلات بين المللي اهميت دارد) مجله  OCLC Systems and Services را كه حتما مورد قبول حضرت عالي هست. به هر حال با اينكه خودم فرد كاملا انتقادي هستم و از كوچكترين نكته ظريفي رويگردان نيستم ولي دو تفاوت عمده با شما دارم. اولا خود را پشت نام مستعار پنهان نمي كنم چون از حرف حق و حساب زدن نمي ترسم و ثانيا اول كمي فكر و تحقيق مي كنم بعد حرف مي زنم. شما كه  الحمد لله آدم باسواد و از اساتيد حرفه هستيد. به هر حال آرزوي موفقيت براي شما و تمام اساتيد كتابداري مي نمايم.
کتابخانه ديجيتال اروپايی

  شش مقام برجسته‌ي اروپايي مشتركا طرح راه‌اندازي كتابخانه‌ي ديجيتال اروپا با هدف فراهم كردن امكان دسترسي به آثار موجود در كتابخانه‌هاي اروپا از طريق شبكه را پيشنهاد كردند. اين درخواست براي مقامات رسمي اتحاديه‌ي اروپا از سوي “ژاك شيراك“ رئيس جمهور فرانسه، “گرهارد شرودر“ صدراعظم آلمان، “سيلويو برلوسكني“ نخست وزير ايتاليا، “خوزه لوييس رودريگز زاپاترو“ نخست‌وزير اسپانيا، “الكساندر كواشينوسكي“ رئيس جمهور لهستان و “فرنك گيوركساني“ نخست وزير مجارستان به امضا رسيد. اين سران اروپايي اظهار كردند كه تلاش‌هاي موجود در اين زمينه بايد هماهنگ شوند. تا‌كنون آثار بسياري از كتابخانه‌ها اسكن و ديجيتال شده‌اند اما نتايج آن‌ها بايد بر روي شبكه بروند. ايسنا

سوالات آزمون دکترای تهران(۱)

ضمن سپاس ازآقای خسروی توجه شما را به سوالات آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی امسال جلب ميکنيم:

خدمات و اشاعه اطلاعات:

 

1- جایگاه نیروی انسانی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به عنوان نهادهای خدمت محور را چگونه ارزیابی می کنید؟(بحث کنید)

 

 2- کتابخانه هیبرید چه نوع کتابخانه ای است و مولفه های آن چه تأثیری بر خدمات و اشاعه اطلاعات دارد ؟(بحث کنید)

 

 3- انواع کنسرسیوم های اطلاعاتی و تاثیر هریک را در اشاعه اطلاعات بنویسید؟

مفاهیم و نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی :

 

 1- علم کتابداری را علمی می دانند که به مطالعه راهکارهای ایجاد ارتباط مؤثر میان انسان و دانش مضبوط می پردازد.درباره مفاهیم کلیدی این تبین بحث کنید؟

 

 2- در تبیین جامعه اطلاعاتی به چند ی معیار شده است .ارتباط آنها ، حداقل سه معیار را نام برده و مورد بحث قرار دهید؟

 

3- حق مالکیت معنوی در محیط دیجیتالی چه مسائلی را در قیاس با محیط چاپی پدید آورده است و چگونه می توان به حل آنها پرداخت ؟

ادامه دارد...

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

هراس ازگوگل

رئيس کتابخانه ملی فرانسه وجود ۱۳ميليون کتاب فرانسوی را دراين کتابخانه نمادی ازافکاروادبيات فرانسه دانست. وی درباره پروژه گوگل پرينت که قراراست ميليونها جلد کتاب رادرعرض ده سال روی وب قراردهد ميگويد بهتراست ما معيارهای خاص خودمان را دراين مورد داشته باشيم.او ازاين ميترسد که نسخه گوگل ازکتابخانه جهانی ادبيات-ترجمه-تاريخ-فلسفه-سياست و تفسيررا دراختيارامريکايی ها قراردهد و فرهنگ آنها را ترويج دهد. اودرانتظار نهضت ملی فرانسه برای مقابله با اين کاراست. به نقل ازجام جم.

افتتاح بيست و سومين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تونس

بيست و سومين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تونس با شركت 274 موسسه انتشاراتي از 22 كشور جهان افتتاح شد.
به گزارش راديو مونت كارلو اغلب ناشران جهان عرب به همراه ناشراني از كشورهاي فرانسه بلژيك ايتاليا آلمان امريكا وكانادا در اين نمايشگاه حضور دارند. انستيتو جهان عرب به عنوان يكي از مهم ترين ناشران فرهنگ عربي در فرانسه و اروپا‘ ميهمان ويژه اين نمايشگاه است. جام جم

خاموشی گناه ماست

امروزپس ازکش و قوس فراوان جلسه دفاعيه خانم عبداللهی برگزارشد. ايشان دراين جلسه حدود۴۰دقيقه به بيان کارپژوهشی خود و دفاع ازآن پرداختند. چکيده رساله ايشان به زودی منعکس ميشود. اما دريک جمله بيان کنيم که حدود ۳۰درصد اعضای هيات علمی موافقت خودرا دراستفاده ازمجلات الکترونيکی اعلام کرده اند. داوران ايشان دکترفرج پهلو و دکترکوکبی بودند. دکترعصاره نيزنماينده تحصيلات تکميلی بودند. دکترعصاره گفتند که شما چرا ارقام را به درصد بيان ميکنيد؟ بهتراست به تفسيرآنها بپردازيد. نکته ديگراينکه بهتراست نکات مهم را دراسلايدهای خود بياوريد نه آن چيزی که ميخواهيد بخوانيد. ايشان به دليل جلسه ای که داشتند ساعت ۱۲ و سی دقيقه جلسه را ترک کردند. هردوداور ايراداتی نگارشی به خانم عبداللهی گرفتند. دکترکوکبی گفتند که درارائه گفته شده که فرضيه صفرردميشود درصورتيکه فرضيه ای وجود نداشته است. تعريفی برای مجله الکترونيکی-صرفا الکترونيکی يا دارای نسخه معادل چاپی- ارائه نشده است. چرا درنتيجه گيری دلايل عدم رضايت ازخدمات دهی کتابخانه ذکرشده که باهدف تحقيق متفاوت است. چرا تاريخچه طولانی برای نشريات بيان شده است. چرا اول ساختارپژوهش آمده و بعدبيان مساله. چرا هنگام ارائه توجهی به مخاطبان نمی شد؟ چرا هفت ويژگی فردی ذکرشده ولی فقط ۵ويژگی بررسی شده است. داوران ازنتيجه گيری خانم عبداللهی و زحماتی که ايشان برای رساله خود کشيده اند تقديرکردند. درنهايت با نظرايشان نمره ۷۵/۱۸ به ايشان اختصاص يافت. درمجموع دفاع ايشان خوب بود ولی کمی تند ارائه شد. نتايج پژوهش ايشان همانطورکه ذکرشد دروبلاگ پايان نامه های اهوازخواهد آمد.

درحاشيه:

جلسه با ۱۵ دقيقه تاخيربالاخره برگزارشد. نکته جالب توجه عدم حضوراستادمشاوردراين جلسه بود.  دراين جلسه اول پذيرايی شد بعد داوری.! يکی ازدوستان-آقاي... -پس ازپايان جلسه دفاعيه آهسته به جمعی ديگرازدوستان گفت وقتی سربرادرت را تراشيدند تو بايد حساب کارخودرا بکنی..

البته گفتنی است که ما جمله ايشان را نه تائيد ميکنيم ونه تکذيب!

حول حالنا

بعدازسالها بالاخره وب سايت کتابخانه کنگره تکانی به خودش داد و کمی کاربرپسندترشد. قابل توجه کتابداران بخش خدمات فنی.

پروژه کتابخانه الکترونيکی

کتابخانه ملی فيلیپين اخيرا طرح کتابخانه الکترونيکی فيلیپين را اجرا نموده است. اين وب سايت دربرگيرنده مجموعه ای بالغ برهشتصد هزاررکورد کتابشناختی ازبايگانی کتابخانه ملی است.همچنين ۲۹ هزارمجله تمام متن و ۱۵۰ هزارپايان نامه دراين پايگاه وجود دارد که حفاظت شده است و امانت داده نميشود. اخيرا بيش از۲۵ ميليون صفحه محلی و بين المللی به اين وب سايت افزوده شده و به صورت رايگان دردسترس همگان می باشد. به نقل ازوبلاگ پيتراسکات

نکوداشت استاد فرزانه

روزدوازدهم فرودين ماه دربخش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز-همزمان با روزمعلم- مراسم نکوداشت استادارجمند مرحومه فرزانه فرزين برگزارميشود. قراراست که دانشجويان و اساتيد درباره ايشان صحبت کنند و عکسها و دستنوشته های ايشان را به نمايش بگذارند. همزمان قراراست که درمجمع عمومی انجمن کتابداران ايران درباره مقام اين استاد ارجمند سخنرانی شود. اما واقعا چگونه جای ايشان پرميشود؟ يادش گرامی و روحش شاد.

تکذيبيه

اخيرا اين شايعه بين کتابداران پخش شده است که رسانه کتابداران فردا ازاعلام نتايج آزمون دکترای اهواز خودداری ميکند درحاليکه ازآن آگاه است. ما اين شايعه را قويا تکذيب ميکنيم. دريادداشت قبلی ذکرشده که هنوزخبری ازنتايج نيست. به محض اطلاع ازآن شما را درجريان خواهيم گذاشت.

اتحادی عليه گوگل

كتابخانه ملى اروپا براى مقابله با اقدام غول اينترنتى گوگل براى انقلاب طرح ريزى شده ارتباطاتى از طريق ايجاد كتابخانه جهانى، بايكديگر متحد مى‌شوند. به گزارش خبرگزارى فرانسه از پاريس، در مقابله با اين حركت ‪۱۹‬ كتابخانه با يك ضدحمله چند ميليارد يورويى كشورهاى اروپايى براى عرضه اينترنتى ادبيات اروپايى واكنش نشان مى‌دهند. رييسان كتابخانه‌هاى ملى قصد دارند از ابتكار رهبران اروپايى به منظور ديجيتالى كردن سازمان يافته آثار متعلق به ميراث اين قاره حمايت كنند. چنين حركتى نيازمند هماهنگى اهداف ملى در سطح اروپا براى تصميم‌گيرى در مورد انتخاب آثار است. منبع. با سپاس ازخانم مرادی.

سخنرانی خانم انصاری

روزپانزدهم ارديبهشت ماه خانم انصاری يک سخنرانی درباره ادبيات کودک دردانشگاه قم خواهندداشت. باسپاس ازخانم خالقی.

چينی ها دنيا را گرفتند

ظاهرا پس ازتصاحب بازارهای اقتصادی جهان نوبت به کتابخانه هاست که توسط چينيها پرشود. به اين مطلب جام جم توجه کنيد:

به گزارش راديو بين المللي چين ، در جريان 2 سال اخير ، دولت چين كتاب هايي در زمينه سياست ، اقتصاد ، تاريخ و فرهنگ چين به كتابخانه هاي كشورهاي زيادي اهدا كرده است. اين اقدام باهدف آشنايي بيشتر علاقمندان به شرايط چين انجام گرفته است. از سال 2002 ميلادي تاكنون دولت چين به بيش از 40 كتابخانه در 20 كشور جهان از جمله روسيه ، انگلستان ، فرانسه ، ايالات متحده ، آلمان و استراليا كتاب هايي به ارزش تقريبي 2 ميليون يوان اهدا كرده است.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم

مطالعه ميزان دسترسی به پايگاه مجلات الکترونيکی

درشماره اخيرمجله کتابداری مقاله ای منتشرشده که به بررسی ميزان دسترسی افراد به پايگاه مجلات الکترونيکی الزويردردانشگاه تهران پرداخته است.بخشی ازمقاله خانم ستوده را مرورمی کنيم:

نتايج مقاله ايشان نشان داد که بين درخواست کاربران و بارگذاريهای موفق رابطه وجود دارد و ميتوان با توجه به ميزان درخواستها بارگذاريها را پيش بينی کرد. افزايش ميزان درخواستها سبب کاهش دسترسی ها ميشود و آهنگ کاهش ميزان دسترسی ها با افزايش درخواستها بسيارکند ارزيابی ميشود. کاربران مجلات الکترونيکی الزويردرتهران به همه درخواستهای خود دسترسی ندارند. چشم اندازعملکرد سيستم دربرابرافزايش درخواستها نگران کننده است. درصورت استقبال کاربران ازمجلات الکترونيکی با افزايش تراکم درخواستها درساعات به خصوصی ازشبانه روزوضعيت دسترسی به مراتب نامطلوبترخواهدشد. بنابراين بهتراست که به تقويت شبکه های محلی و رفع نارسايی های آنان پرداخت. گفتنی است که ايشان ازلاگ فايلها برای تحليل ميزان استفاده ازمجلات الکترونيکی الزويراستفاده کرده اند.

من ع.م نيستم: باورکنيد

تشابه اسمی آقای علی مرادمند و ع.م يا همان منتقد معروف باعث شده که ايشان پيامی را با اين مضمون به گروه بدهند:

با عرض سلام خدمت اعضای محترم گروه
 
از آنجاییکه مدتی است  برای بعضی از دوستان این شبهه بوجود آمده است که نکنه بنده همان ع.م که خود را منتقد می نامد باشم. مدتی است ایمیل هایی دربافت می کنم در آنها از من سؤال می شود که آیا من همان ع.م هستم؟. برای اینکه این شک و شبه را اذهان دوستان از بین ببرم باید عرض کنم که هیچ شخص عا قلی اسم مستعاری شبیه اسم واقعی خود نمی سازد. کسی که می خواهد جوجه منتقد باشد، کسی می خواهد منتقدی بزدل باشد که جرإت ندارد خود را معرفی کند هیچوقت اسم مستعاری شبیه اسم واقعی خود نمی سازد. بنده نه علی مرادی هستم و نه علی مرادی را قبول دارم و نه کارهای او را تأیید می کنم. پس شک دوستان کاملاً بی مورد است. با تمام احترامی که به دوستانم قائلم ولی باید عرض کنم که این شک کاملاً خنده دار است.
 
علی مرادمند
دانشجوی کارشناسی ارشد
کتابداری اطلاع رسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز

قابل توجه نخبگان و لاغير

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه براي سال تحصيلي 85-1384 در رشته هايي كه آزمون دوره دكتري آن برگزار مي گردد مازاد بر ظرفيت تعيين شده و با رعايت كامل شرايط اعلام شده دانشجو مي پذيرد. الف. شرايط عمومي پذيرش(داشتن حداقل يكي از شريط عمومي كافي است: 1. برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد در هر رشته آموزشي به عنوان دانشجوي ممتاز با ارائه معرفي نامه از سازمان سنجش كشور. 2. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه شرايط ممتاز بودن را مطابق مواد(1)و (13) آئين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز،تا پايان دوره تحصيلي قبلي خود (كارشناسي) حفظ نموده باشند. 3. برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويان كشور(رتبه هاي اول تا سوم هر رشته) با ارائه معرفي نامه از سازمان سنجش آموزش كشور. 4. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه حداقل دو مقاله در مجلات معتبر علمي – پژوهشي به چاپ رسانده باشند. تبصره (1) متقاضياني كه دانشجوي ممتاز بودن آنها منحصرا بر اساس بند "4" است بايد پذيرش قطعي براي چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي ، در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد. ب.شرايط اختصاصي پذيرش(داشتن تمام شرايط اختصاصي الزامي است): 1. متقاضي بايد در زمان شروع تحصيل در دوره دكترا،از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد. 2. رشته مورد تقاضا براي تحصيل در دوره دكترا بايد با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي مرتبط باشد. 3. معدل كل دروس دوره كارشناسي ارشد متقاضي حداقل (17) بوده و پايان نامه وي با درجه عالي ارزشيابي شده باشد. 4. متقاضي بايد حداقل داراي يك مقاله چاپ شده و يك مقاله با پذيرش قطعي براي چاپ در مجلات معتبر علمي- پژوهشي باشد. 5. سن متقاضي حداكثر 30 سال باشد. ج. مدارك مورد نياز: 1. اصل آخرين مدرك تحصيلي و دو برگ تصويرآن. 2. اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير از تمام صفحات آن. 3. اصل آخرين كارنامه تحصيلي و دو برگ تصوير آن. 4. گواهي دال بر دارا بودن شرايط يكي از بندهاي"الف-1"،"الف-2"يا"الف-3" از سازمان سنجش آموزش كشور. 5. يك جلد مجله معتبر علمي- پژوهشي كه مقاله متقاضي در آن به چاپ رسيده باشد و اصل گواهي پذيرش قطعي مقاله براي چاپ. 6. كارنامه آزمون سراسري كارشناسي و ريز نمرات دوره كارشناسي و تصوير آنها(حسب مورد) د. مهلت مراجعه،ارائه مدارك و تكميل فرم تقاضاي پذيرش: متقاضيان واجد شرايط بايد در مهلت مقرر(3/2/84 لغايت21/2/84)جهت تحويل مدارك لازم و تكميل نمودن فرم تقاضاي پذيرش،شخصا به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب ، ابتداي خيابان فخر رازي، شماره 5 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران ،طبقه چهارم مراجعه نمايند.بديهي است به مداركي كه از طريق پست يا اشخاص غير ذينفع و خارج از مهلت معين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يک خبربرای خطی ها

رئيس کتابخانه آيت الله مرعشی ازافتتاح دانشکده نسخ خطی خبرداد. وی که با رئيس کتابخانه ملی پکن ديدارميکرد اظهاراميدواری کرد ارتباطات ميان اين دوکتابخانه بيشترشود. منبع :جام جم

باغ کتاب

عمليات احداث نمايشگاه دايمي کتاب ايران با عنوان «باغ کتاب» ارديبهشت در تپه هاي عباس آباد تهران آغاز مي شود. طرح ايجاد اين مرکز در حالي از ارديبهشت وارد مرحله نخست مي شود که تغييرات تازه اي در آن ايجاد شده است.باغ کتاب در 40 هزار مترمربع در تپه هاي عباس آباد با سبک مناسب به منظور دسترسي آسان و مطلوب شهروندان به تازه هاي کتاب و نيازمندي هاي شان احداث مي شود. باغ کتاب - که پيش از اين قرار شده بود نمايشگاه دايمي کتاب باشد ، قرار است در 2 بخش نمايشگاهي و فروشگاهي احداث شود و غرفه هاي فروش کتاب آن در طول روز پاسخگوي مراجعه کنندگان خواهد بود. جام جم. شايد ازسال آينده نمايشگاه کتاب درباغ کتاب برگزارشود.

مقررات ويژه درنمايشگاه کتاب امسال

کميته ناشران داخلي نمايشگاه کتاب تهران از اجراي ضوابط و مقررات ويژه اي در بخش ناشران داخلي نمايشگاه خبر داد.
محمدجواد مرادي نيا گفت : کميته انضباطي ناشران داخلي نمايشگاه کتاب تهران مي کوشد با سالم سازي فرهنگي در هجدهمين نمايشگاه کتاب تهران ، فضايي ايجاد کند که مخاطبان بتوانند براحتي نيازهاي علمي و فرهنگي خود را تامين کنند.

ستاد اطلاع رساني نمايشگاه کتاب تهران نيز ساعات بازديد از نمايشگاه هجدهم کتاب تهران را از ساعت 10 تا 22 اعلام کرد. براساس اين گزارش ، به منظور ايجاد تسهيلات و رفاه حال بازيدکنندگان در زمان برپايي نمايشگاه ، اتوبوس ها و ميني بوس هايي ، نقل و انتقال بازديدکنندگان از ميادين اصلي شهر را به عهده خواهند داشت.جام جم

سايه بريدن ها

اول بدون سوگرفتگی يک خبررا عرض کنيم و آن اين است که سازمان بهزيستی کشور به نفرکتابدارمرد نيازمند است. برای کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه ايران ۳۰فروردين مراجعه کنيد. مدرک لازم هم دارا بودن دانشنامه ليسانس کتابداری است. تا اينجای کاربه نظراشکالی نيست. اما جالب است بدانيد که زيرعنوان مدرک تحصيلی نوشته است: داوطلب بايد دارای مدرک ليسانس دريکی ازرشته های کتابداری-علوم کتابداری و اطلاع رسانی-برنامه ريزی کتابداری داشته باشد. شما که واردتروآگاه تريد بفرمائيد که اين سه رشته ازکجا آمده اند-آمدنشان بهرچه بوده و اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟

کنفرانس جهانی هری پاتر

جالب است بدانيد كه اولين كنفرانس جهانى هرى پاتر هم در ماه ژوئيه با حضور 350 تن از اديبان و نويسندگان و اعضاى فرهنگستان‏هاى مختلف از سراسر جهان در انگليس برگزار مى‏شود. اين كنفرانس به مدت سه روز از 29 ژوئيه در دانشگاه ريدينگ يونيورسيتى لندن بر پا خواهد بود و طى آن ادباى حاضر در كنفرانس، به بحث و موشكافى دقيق متن، شخصيت‏ها و وقايع كتاب‏هاى هرى پاتر خواهند پرداخت. علت برپايى اين كنفرانس جهانى فروش بسيار بالاى كتاب‏هاى هرى‏پاتر و فيلم‏هايى است كه از اين شخصيت داستانى توليد شده است.  نه جى كى رولينگ و نه ناشر كتاب‏هاى هرى پاتر هيچ‏كدام از برپايى اين كنفرانس حمايت نكرد. کتاب هفته

مجمع عمومی انجمن کتابداران

طی اطلاعيه ای که آقای زين العابدينی ارسال کرده اند روز۱۲ ارديبهشت مجمع عمومی انجمن کتابداران ايران برگزارميشود.باسپاس ازايشان:

به همراه میزگرد چالشهای آموزش کتابداری و اطلاع­رسانی در ایران

(از سلسله میزگردهای چالشهای کتابداری و اطلاع­رسانی در ایران)

در ضمن بازدید از کتابخانه ملی از ساعت 15 تا 16 امکان­پذیر است.

 زمان:دو شنبه، 12/2/1384-  از ساعت 16 لغايت 19

 مكان: تهران -  بزرگراه حقانی بعد از ایستگاه میرداماد روبه روی بانک مرکزی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تالار اجتماعات دکتر یوسف شریعت­زاده

 برای رفاه حال شرکت­کنندگان گرامی وسیله ایاب و ذهاب از محل ایستگاه مترو میرداماد به کتابخانه ملی وجود دارد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم