کتابداران فردا

کتابدارانه ها

اين تصميمات كج

 مطلب امروز هم كه بدون سوگيري است به شرح زير است: اول اينكه سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان نتيجه نهايي آزمون دكتراي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز هم اعلام شد. حتما منتظريد بدانيد چه كساني امسال در شيراز پذيرفته شده اند؟ متاسفانه گاهي اوقات تصميمات كجي كه توسط آدمكهاي سوگير گرفته مي شود باعث ميشود كه اعتبار يك دانشگاه و يك گروه زير سئوال برود و با سرنوشت افراد بسياري بازي شود و عين خيال كسي هم نباشد. شايد يكي از سوگيرترين آزمونهاي تاريخ دكتراي كتابداري در دانشگاه شيراز برگزار شده. از نحوه امتحان گرفتن تا اعلام نتايج آزمون زبان و بعد هم مصاحبه همه به نوعي بويي از سوگرفتگي داشتند. بعداز مدتها سبك سنگين كردن گويا تصميم گرفته شده كه اصلا دوره دكتراي كتابداري امسال در دانشگاه شيراز برگزار نشود! چرا؟ چون ظاهرا كسي حد نصاب لازم را نياورده است! تا جايي كه عقل ما قد مي دهد معمولا زماني كه هيچ كس حد نصاب لازم در آزمون كتبي را نمي آورد بالاجبار دوره تشكيل نمي شود. مثل دانشگاه چمران اهواز در دوسال پيش كه كسي حد نصاب نمره كتبي آزمون را كسب نكرده بود و به تبع آن دوره تشكيل نشد. اما اينكه براي مصاحبه كسي حد نصاب را نياورده باشد كمي عجيب است. با سابقه اي كه حداقل از دوسه نفر ازمدعوين سراغ داريم اين اقدام تصميم گيرندگان به نظر بسيار سوگيرانه مي آيد. اين تصميم غيرمنطقي به نظر ميرسد پاك كننده صورت مساله اي نانوشته باشد. البته لابد صلاح كار دانشگاه خويش روساي دانشكده ها دانند و بس و اين امر به ما ربطي ندارد شايد. در هر صورت با اين تصميمات كج توسط آدمهاي پرغلط به هيچ جا كه نمي رسيم هيچ ديگران را هم از ادامه مسير باز مي داريم.

روز مصاحبه

روزگذشته مصاحبه آزمون دكتراي كتابداري دانشگاه آزاد بود. قبلا گفته شد كه تنها نام آقاي سهيلي از مدعوين مشخص شده اما روز قبل معلوم شد كه در مجموع 16 نفر به مصاحبه دعوت شده اند. تنها نام سه نفر ديگر از افراد مشخص شد كه عبارت بودند از آقايان معرفت-قاضي زاده و مطلبي. به هرحال نفرات نهايي هرافرادي كه باشند برايشان آرزوي توفيق داريم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

اين نخودهاي سياه...

. ظاهرا هنوز از اعلام رسمي وعلني نتايج دكتراي كتابداري دانشگاه شيراز خبري نيست! هرچند كه گفته شده نتايج مشخص و واضح و مبرهن است ولي گويا ارسال افراد به منظور تهيه مقادير معتنابهي نخود سياه يك رسم ديرينه شده است در اين باب.

تابستان و يك ماءالشعير تگري

 همانطور كه حتما مطلعيد گويا قرار است كه مراسم چهلمين سال آموزش كتابداري و اطلاع رساني ايران در دانشگاه تهران در قالب يك مراسم جشن گرفته شود. در اين مورد هيچ اظهار نظري نمي كنيم براي جلوگيري از هرگونه سوگيري به قصد يا غيرقصد. اما نكته جالب كه نظرها را به خود جلب كرده آغاز ادبيات ماءالشعيري آنهم از نوع تگريست كه در نوع خودش بي نظيرست.

 همايش ماهانه انجمن: تحليل وب سايتهاي دانشگاهي

 يكي ديگر از همايش هاي انجمن، 25 مرداد ماه در محل كتابخانه ملي از ساعت 16 تا 18 با موضوع بررسي وب سايتهاي كتابخانه اي برگزار شد. در ابتدا خانم دلقندي درباره تحليل پيوندهاي درون سايتي كتابخانه هاي دانشگاهي يا همان سلف لينك مقاله خود را ارائه نمود. ابتدا تصور مي شد كه ايشان برروي لاگ فايلها كار كرده اند كه معلوم شد تحليل فقط روي صفحات دروني هر وب سايت صورت گرفته. البته معلوم نشد كه حالا اين كار را با استفاده از موتورهاي كاوش صورت دادند و يا اينكه از نرم افزار خاص استفاده كرده اند. پس از ايشان خانم صابري، سخنراني خود درزمينه تحليل محتوايي و ساختاري وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي پرداخت. وي در ابتدا در مورد عناصر ساختاري و محتوايي در وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي توضيح داد. عناصر محتوايي يعني آنچه كه درون يك وب سايت وجود دارد و انواع مختلف اطلاعات را شناسايي مي كند. عناصر ساختاري بيشتر به جنبه هاي نمايشي و راهبردي سايت توجه مي كند. تحقيق وي نشان داد كه ويژگي هاي محتوايي از اهميت بالاتري نسبت به ساختاري از نظر كاربران برخوردار هستند. متخصصين بيشتر بر ويژگيهاي كاربر مدار تاكيد داشته اند. پس از ارائه خانم صابري قرار بود كه آقاي مرادمند در زمينه تحليل ساختاري و محتوايي كتابخانه هاي ملي تحقيق خود را ارائه كنند كه به دليل مشكلاتي كه داشتند نتوانستند خود را به تهران برسانند. سپس آقاي سعادت در مورد عنصر ابرداده دوبلين كور در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي صحبت نمود. وي بيان داشت كه متاديتا بيشتر مفهوم معنايي دارد كه قابل كاربرد براي كتابداران است و متاتگ بيشتر داراي مفهوم فني است. از طريق متاديتا مي توان به توصيف محتوا پرداخت. ساختار وب سايت را مشخص كرد و در مورد مالكيت معنوي وب سايت مثل ناشر بحث نمود. آقاي سعادت با استفاده از راهنماي ايفلا 69 وب سايت كتابخانه ملي از 61 كشور جهان را مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق مشخص شد كه 39 كتابخانه ملي متاتگ دارند و 14 كتابخانه داراي دوبلين كور هستند. در اين كتابخانه ها عامل عنوان سايت خيلي بيشتر از ساير 15 عامل دوبلين كور مورد توجه قرار گرفته بود. از نتايج تحقيق آقاي سعادت مي توان به موارد زير اشاره كرد: وب سايت كتابخانه ملي هيچ متاتگي ندارد. كتابخانه كنگره داراي دوبلين كور نيست. كتابخانه صربستان هر 15 عامل دوبلين كور را در بردارد. كتابخانه سوئيس تنها دو عامل دوبلين كور را در بردارد. بيشترين توجه به ساختار و كمترين توجه به محتواي سايت شده بود. پس از پايان ارائه ها، بخش پرسش و پاسخ آغاز شد و ارائه كنندگان سخنراني ها به سئوالات مختلف حضار پاسخ دادند كه از برخي از موارد آن مي توان به عدم استاندارد بودن كليه وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، سفارشي كردن موتورهاي كاوش با استفاده از دوبلين كور، اشاره نمود. پس از پايان بخش پرسش و پاسخ، آقاي عليمحمدي به جمع بندي مطالب ارائه شده پرداخت و برنامه هاي آتي همايش را اعلام نمود. به اين ترتيب كه 20 شهريور درباره نرم افزار جامع كتابخانه ملي بحث مي شود و 29 شهريور در مورد كتابخانه هاي زندان و شماره سيزده رقمي شابك بحث خواهد شد. همايش در ساعت 18 به كار خود پايان داد و حاضرين به توضيحات آقاي احسان محمدي درباره پوستري كه تهيه كرده بود و موضوع آن كتابداران و معماري اطلاعات بود توجه كردند. ايشان در پوستر خود 5 قانون رانگاناتان را به فضاي وب تعميم داده بود و راجع به آن توضيحاتي ارائه نمود. حاضرين پس از پذيرايي مختصر، كتابخانه ملي را ترك كردند.

 زمستانه فصلنامه كتاب

شماره 64ويژه نامه نمايه سازي و چكيده نويسي فصلنامه كتاب منتشر شد. اين اولين اقدام فصلنامه كتاب در تخصصي كردن شماره هاي مجله است. پيش از اين مجله اطلاع شناسي نسبت به تماتيك كردن مجله اقدام نموده بود. در اين شماره كه از طريق وب سايت كتابخانه ملي و نيز وب سايت مگ ايران قابل دسترس است مقالات تاليفي و ترجمه در حيطه نمايه سازي و چكيده نويسي وجود دارد. ولي نكته اي كه جالب و كمي عجيب است سنگين بودن كفه ترازو به سود مقالات ترجمه است تا تاليف. در هرصورت پرونده سال 84 فصلنامه كتاب هم به پايان رسيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٠٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

نتایج آزمون: فردا

فردا نتایج نهایی دکترای کتابداری دانشگاه شیراز اعلام می شود. گفتنی است نتایج نهایی شنبه مشخص شده بود ولی لایه های اطلاعاتی چنان حفظ شده که هیچ موردی را بروز نمی دهند! در هرصورت فردا مشخص میشود دونفر که پذیرفته شده اند چه کسانی هستند.

یک نفر رفت...

عضو اعزامي از سوي سازمان موزه و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي به ايفلا در اين اجلاس دو گزارش ارائه مي کند.  کيانوش بياتي، کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع رساني به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، که در کتابخانه پارلماني فعاليت مي کند براي سفر به ايفلا از سوي رييس کتابخانه مجلس برگزيده شده است.پيش از اين اعلام شده بود چنانچه اعضاي کميسيون نظارت بر سفرهاي خارجي با اعزام سه نفر از کتابداران موافقت کند تعدادي از بانوان کتابدار به اين سفر اعزام خواهند شد. کريميان، اعزام يکي از بانوان کتابدار به اين سفر را با مباحث ارزشي در تعارض دانست و گفت که اعزام يک زن تنها به کشور کره جنوبي _محل برگزاري اجلاس ايفلا در سال جاري_  مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.در همين خصوص برخي، از اينکه کتابخانه مجلس براي اجلاس پيش روي ايفلا مقاله اي را ارائه نخواهد داد، انتفاد کرده بودند. کيانوش بياتي، عضو اعزامي کتابخانه مجلس به ايفلا قرار است در اين اجلاس، گزارشي را از کنفرانس لندن در بخش نسخ خطي و در بخش پارلماني، گزارشي از همايش يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت و نمايشگاه مربوط به آن ارائه کند. وي همچنين در اين گزارش درباره تشکيل پارلمان و کتابخانه پارلماني در ايران نيز توضيحاتي را ارائه خواهد کرد.

میراث فرهنگی: http://www.chn.ir/news/?section=4&id=6119

تصحیح یک اشتباه
بدینوسیله خبر بازگشت دکتر فرج پهلو تصحیح می شود. ایشان سوم شهریور به اهواز خواهند رسید نه سوم اسفند. اشتباه مارا ببخشید.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

۱000 ساله

كتابي كه حدود 1000 سال پيش اطلاعات مربوط به مردم و جغرافياي انگلستان را به ثبت رسانده، به صورت آنلاين روي اينترنت قرار گرفته است. اين كتاب كه به دستور ويليام اول در قرن يازدهم ميلادي تهيه شده است، قديمي ترين اطلاعاتي را دربردارد كه در مركز آرشيو ملي بريتانيا نگهداري مي شود و يكي از ارزشمندترين اسناد كشور انگلستان به شمار مي رود. هم اكنون هر كس كه به اينترنت دسترسي دارد مي تواند نسخه خطي اين كتاب را با پرداخت مبلغي كه برايش تعيين شده، از اينترنت دانلود كند. اين كتاب، تصويري از زندگي در قرن يازدهم ميلادي را ارائه مي دهد. كتاب مذكور فهرستي از بيش از 13 هزار مكان را در انگلستان دربردارد كه شامل مزارع، جنگلها، علفزارها، مراتع، آسيابها، مكانهاي ماهيگيري مي شود و آمارهايي از تعداد افراد آزاد، رعايا و برده ها را نيز در هر منطقه نشان مي دهد. مركز آرشيو انگلستان در سالهاي اخير ميليونها سند تاريخي را – از اسناد جنگ جهاني اول گرفته تا فيلمهاي اطلاعات عمومي دهه 1960 ميلادي – به صورت آنلاين روي اينترنت منتشر كرده است. منبع خبر

نکته بی ربط بدون سوگیری: ظاهرا در دوران ماضی و باستان، امرا و حکما توجه بیشتری به ساختن کتابخانه و تهیه کتابهای موثر برای نسلهای آینده داشته اند. این امر را میتوان درمورد آشور بانی پال، سزار و امثالهم به عین سر و بصر درون مشاهده نمود. 

تاسف رسمی

 سرانجام این یکی رئیس بزرگ هم نسبت به عدم اعزام نمایندگانی از کتابخانه مجلس به همایش بزرگ ایفلا در کره جنوبی واکنش داد و از این بابت ابراز تاسف کرد. رييس کتابخانه مجلس شوراي اسلامي از عدم حضور اين کتابخانه در اجلاس ايفلا در سال جاري اظهار تاسف کرد و حرفهای تازه ای در این مورد زده است. وی اظهار داشته که:

(( ما مي خواستيم امسال يکي از بانوان کتابدار را به عنوان نماينده کتابخانه به کشور کره جنوبي اعزام کنيم که با اين شرايط ديگر امکان اين کار نيست چرا که اين خانم نمي تواند به تنهايي به اين کشور اعزام شود و در چنين مراسمي نيز از يک نفر هم کاري برنمي آيد.» سال گذشته يک مرد براي اين کار در نظر گرفته شده بود و امسال يکي از خانمها. به هرحال حضور يک خانم به تنهايي در اين اجلاس بسيار مشکل است.» من به طور مکرر اين امر را پيگيري کردم. حتي يکبار از ما درخواست شد در اين باره برايشان توضيحاتي را ارائه کنيم و ما نامه اي درباره دلايل و ضرورتها و کارهاي انجام شده در سالهاي قبل و سوابق اين سفر را براي آنها ارسال کرديم اما به نتيجه اي نرسيديم.»وي عدم حضور کتابخانه مجلس شوراي اسلامي در ايفلا را به ويژه در شرايطي که در اين اجلاس يک پيش کنفرانس براي کتابخانه هاي پارلماني تدارک ديده شده و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي در تمامي اين سالها در اين کنفرانس حضور داشته است را موجب مخدوش شدن وجهه فرهنگي کشور دانست و اضافه کرد:« وقتي ايران در اين اجلاس حضور نداشته باشد، مجموعه اي به نام مراکز علمي و فرهنگي ايران از اين مساله متضرر خواهد شد.»

یک نکته: تعجب+ تاسف=فقط همین و لاغیر. دومین نکته: چرا و چگونه باید یک نفر این تشخیص به ذهنش برسد که همایش ایفلا غیرضروری هست؟ منبع خبر

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

پايان يك سفر دو روز پيش در ونكوور كانادا و دانشگاه اين شهر مراسم خداحافظي دكتر فرج پهلو طي چند سخنراني از جمله سخنراني خانم آماند اسپينك برگزار شد. خانم اسپینک و دکتر فرج پهلو هردو از اعضای هیئت تحریریه مجله وبولوژی هستند. دكتر فرج پهلو قبل ازنيمه اسفند 1384 براي يك فرصت مطالعاتي عازم كشور كانادا شد و پس از پايان مطالعاتش به ايران بازميگردد. گفته مي شود كه ايشان روز سوم شهريور در اهواز خواهند بود. براي ايشان آرزوي موفقيت داريم و منتظر بازگشتشان هستيم. گويا از دانشگاه شيراز هم قرار است دكتر حياتي براي فرصت مطالعاتي از ترم جديد عازم استراليا شود.

اعلام نتايج دكتراي دانشگاه آزاد

 به نظر نمي رسد اطلاعات طبقه بندي شده هر دولت به محرمانگي اعلام نتايج دكترا در هر دانشگاه باشد. زجر دنيا و آخرت را به بشريت منتقل مي كنند تا در نهايت نتايج نهايي از سوي تحصيلات تكميلي اعلام شود. حالا نوبت دانشگاه آزاد شده تا اين بار حتي در اعلام نفرات دعوت شده به مصاحبه محافظه كاري بيش از حد به خرج دهد تا جايي كه بايد از گوشه و كنار بشنويم نتايج اوليه آزمون به چه ترتيبي بوده است. بگذريم. همانطور كه مطعليد فعلا نتايج اوليه آزمون دكتراي كتابداري دانشگاه آزاد اعلام شده ولي فعلا فقط آقاي سهيلي رسما اعلام كرده كه براي مصاحبه دعوت شده. لطفا ساير دوستان نيز خبر موفقيت خود را اعلام كنند تا سياهه اي از اسامي افراد را داشته باشيم. در هرصورت براي تمامي دوستاني كه در اين مرحله نيز پذيرفته شده اند آرزوي توفيق داريم.

حسرت پرواز

 متاسفانه با خبر شديم كه آقاي خاكساري از فرهيختگان جامعه كتابداري كشور دار فاني را وداع گفته اند. اين مصيبت را به جامعه كتابداري و اهالي كتابخانه تسليت عرض ميكنيم. جمله اي كه دكتر فتاحي به نقل از مرحوم خاكساري بيان داشته واقعا تكان دهنده بود. اميدواريم كه هرگز هيچ كتابدار و هيچ استادي بازنشستگي را مرگ خويش نبيند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

نزديك به ده روز غيبت مارا ببخشيد.معمولا برخي كارهاي اداري پيچيده و پرپيچ و تاب در اين هواي پخته منگ ديگر دل و دماغي را براي كار كردن نمي گذارد. در هرحال فعلا در مدت كوتاه اين فراغت دست داد تا برويم سراغ كتابدارانه هاي جديد:

 اول اينكه بحث چرب و نرمي درباره سواستفاده مالي يكي از نهادهاي معتبر علمي كشور مطرح شد كه واكنشهاي مختلفي را به دنبال داشت. اينكه اين مساله حقيقت دارد يا نه به ما مرتبط نيست. هركس ادعا كرده خودش هم ثابت كند كه قضيه به چه ترتيبي هست. به اين گونه بحثهايي كه به يكباره مطرح مي شود نبايد بهايي داد. مطرح نمودن اين بحثها دلايل مختلفي دارد كه يكي از آنها به قول آقاي عمراني خويش مطرح سازي است. خب بيش از اين به مبحث نمي پردازيم.

اعلام نتايج دكتراي دانشگاه شيراز

 بعداز مدتها معطل سازي افراد سرانجام چهار نفر ازكساني كه به مصاحبه دكتراي كتابداري دانشگاه شيراز دعوت شدند مشخص گرديدند: خانمها جولايي و انواري و آقايان حميدي و خاصه. به اين افراد تبريك ميگوييم. كاري هم به وجود سوگيري در امر نداريم ولي فقط ميتوانيم بگوييم سئوالاتي كه از هركدام از اين افراد پرسيده شده در نوع خود بي نظير و جالب بود. يك نكته جالب هم اينكه در جريان مصاحبه كاري نداشتند كه هركس چند كار پژوهشي داشته و كميت آنرا در نظر نگرفته بودند. معيارشان پذيرش حداقل كارها بود كه بايد از خودشان پرسيد يعني چه! عدم برگزاري مصاحبه در بخش كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز( آنجا ميگويند بخش نه گروه) و دخالت بيش از حد.... ( از رشته ديگر) از نكات شنيدني و جالب اين مصاحبه تاريخي بوده است.آرزوي ختم بخير اين جريانها را داريم.

 درگذشت دكتر منصوره راعي:

 با همت شوراي كتاب كودك مراسم ياد بود «منصوره راعي» پژوهشگر، مترجم و پيشكسوت ادبيات كودك و نوجوان شنبه 14 مرداد ماه در محل دفتر نمايندگي IBBY در ايران برگزار مي‌شود. اين مراسم كه باحظور اعضاي ارشد ادبيات كودك و نوجوان برگزار خواهد شد، از ساعت 7 تا 5 به طور مي انجامد. دكتر راعي نقش چشمگيري را در شوراي كتاب كودك داشت. درگذشت اين استاد فرهيخته به جامعه كتابداري و فرهيخته ايران تسليت مي گوييم.

اصلاح يك خبر

 همانطور كه ميدانيد اولين همايش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشجويان ايران امسال در ماه ارديبهشت در اصفهان برگزار شد. دومين دوره اين همايش امسال در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود كه در يادداشتهاي قبلي عنوان شده بود اين همايش كه پاييز برگزار ميشود اولين همايش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشجويان است كه بدين وسيله اصلاح مي شود.

نشست بلاگرهاي كتابدار

روز گذشته در دفتر آقاي عمراني دركتابخانه دانشكده علوم دانشگاه تهران نشستي با حضور آقاي عمراني و كتابداران بلاگر صورت گرفت. در اين جلسه كه در مورد مباحث قابل ارائه در همايش ماهانه انجمن كتابداران ايران كه درباره وبلاگهاست آقايان عمراني-عليمحمدي-محمدي و رجبي و خانمها مكتبي-كرمي-اره كشان-نعيمي-افتخار(اميدواريم كه همه اسامي را ذكر كرده باشيم) حضور داشتند و هريك ديدگاههاي خود را بيان كردند. در اين جلسه پس از مباحث مختلف و مطرح كردن عناوين گوناگون براي سخنراني ماهانه تصميم گرفته شد كه تاريخ برگزاري همايش مربوط به وبلاگها به روز دهم آبان ماه منتقل شود. پيش از اين بنا بود اين همايش در شهريور ماه امسال برگزار گردد.در اين نشست تصميم گرفته شد كه ديگر به بديهيات پرداخته نشود و مطالب عمده و قابل درك و نيز كارامد در سخنرانيها مطرح گردند. آقاي محمدي نيز پيشنهاد تشكيل كارگروههاي تخصصي در زمينه وبلاگهاي كتابداري را ارائه نمود. سه نفر از حاضرين خانمها مكتبي-كرمي و اره كشان آمادگي خود را براي ارائه سخنراني در همايش ماهانه انجمن درمورد وبلاگها اعلام كردند. اين نشست در ساعت 20 به كار خود پايان داد.  مطالب کامل تر را می توانید در یادداشت خانم کرمی در وبلاگ گروهی کتابداران بخوانید.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدارانه ها

آغاز گرم

سرانجام وبلاگ گروهی کتابداران کار خود را رسما شروع کرد و آغازی گرم داشت. دوستان استقبال کم نظیری از آن کردند و مطالب جامع و در خور توجهی را ارسال نموده اند. خیلی خوشحالیم که کتابداران به همکاری و یکپارچگی-در جامعه مجازی- روی آورده اند که این گشایشی است در جهت همکاریهای وسیع تر و جامع تر در جامعه حقیقی. توفیق روزافزون را برای تمامی اهالی کتابداری طلب میکنیم.

نتایج اولیه آزمون شیراز

سرانجام پس از تقریبا دوماه انتظار نتایج اولیه آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز مشخص شد. به گفته منابع موثق این نتایج دیروز مشخص شده است ولی تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر اینکه چه کسانی به مصاحبه دعوت شده اند به دستمان نرسیده است. گویا تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از نظر اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی قوی تر از دانشگاه اهواز هستند و با هیچ ترفندی اطلاعات را لو نمی دهند!

شمه ای بر الکامپ

این روزها-یعنی روزهای قبل!- در مورد الکامپ در ایران زیاد خوانده اید و دیده اید. اما این یادداشت از محمد علی ابطحی درباره الکامپ درنوع خود خواندنی است(بدون سوگیری).

نمایشگاه امسال  آنچنانکه من دیدم متناسب با میزان پیشرفت IT در ایران نبود. جوانان ما در مسائل نرم افزاری و حتی سخت افزاری پیشرفت فراوانی کرده اند. یکی از شرکتها پیشنهاد اضافه کردن تلفن به سایت میداد که با sms مردم بتوانند برای من ایمیل بفرستند. فکر میکردم کاش با این راحت شدن ارتباطات مسئولان دولتی چنین امکاناتی را فراهم میکردند تا بتوانند مستقیم تر وسریعتر با نظرات مردم آشنا شوند. نمیدانم دولت الکترونیک که آن همه برایش سرمایه گذاری شد به چه سرنوشتی مبتلاست که امسال بر عکس سالهای قبل، خیلی حضور کمرنگی داشت. اما ایزیزان که به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تعلق دارد بخش بزرگی از نمایشگاه را در اختیار گرفته بود و در قسمتی از آن انواع فیلترینگ ها را هم با افتخار به نمایش گذاشته بود. یکی از مسئولان غرفه ها را دیدم. میگفت علیرغم استقبال بیشتر مردم از نمایشگاه امسال ولی از حضور مسئولان خبری نیست.ISP های تهران وبعضی شهرستانها هم غرفه داشتند . از وقتی فیلترینگ مرکزی شده و از دست سرویس دهندگان خارج شده  ISP ها نفس راحت تری میکشند و از تیررس سوء ظن هایرایج دور شده اند.از کارهای جالب الکامپ غرفه دادن به خبرگزاریها و ومجلات و روزنامه های حوزه IT بود. اطلاع رسانی تخصصی و فنی خیلی به رشد و آگاهی جوانان ما کمک میکند.

http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146307988

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم