کتابداران فردا

» جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩٦ :: مسکوف سرزمین سرد(4)
» شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٦ :: مسکو، سرزمین سرد (3)
» پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٦ :: مسکو، سرزمین سرد (2)
» چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٦ :: مسکو، سرزمین سرد(1)
» جمعه ٦ امرداد ۱۳٩٦ :: یک هفته در طبیعت
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٦ :: حکایت معاینه فنی ماشین من
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٦ :: کوچ یک نابغه
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦ :: شش سال پیش، بسیار داغ!
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٦ :: او فقط طالب علم است
» جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩٦ :: قانومند عقده ای
» یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٦ :: روزهایت سرشار از تلاش باد
» پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤ :: ترجمه کتاب انتشار جهانی منابع
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: تابستانی در نایین
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ :: ورزش آماتوری در 35 سالگی؟!
» جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: نزدیک آغاز سال تحصیلی...
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ :: گرما تمام می شود؟!
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ :: یارب مباد که...
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: برایم کتاب بخر
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤ :: تابستانی پر از کتاب
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤ :: شما فرهنگ هستید
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ :: گلگشت گیلکی (2)
» جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤ :: گلگشت گیلکی (1)
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ :: نبض کتاب منتشر شد
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤ :: فارغ از تحصیل یا تحصیلات ادامه دارد؟
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤ :: کتابخانه ای که دوستش دارم
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ :: به چه کار آیدت ز آن ورقی؟!
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: بی جهت نیست که ایشان به بزرگی نامند
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: مشاور یعنی؟!
» یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٤ :: پیشته نه، با آنها مهربان باش
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: ایرانیان در کول نت
» جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤ :: فقط برای به اشتراک گذاشتن
» سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤ :: دور از دیار کریمان
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شگفتی در سرعت عمل
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نمایشگاه گردی در آخر هفته
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: یک روز در محلات
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: استاد عزیز روزت مبارک
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: وبلاگی را که میخوانیم
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: از ایده تا واقعیت
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: عطف ویژه
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دقیق باشیم یا لطیف؟
» پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: بهار شلوغ
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤ :: تشنه یک صحبت طولانی اند
» جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ :: یک روز زیر گنبد فیروزه ای
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤ :: روز از نو، روزی از نو
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: کوچکی در نزد پیران کن پسر
» جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤ :: زمستان رفت و آمد عید نوروز
» پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ :: یک بعدازظهر دلنشین مهرانگیز
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: عجیب است این آخر سالی!
» دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: روزهای آخر
» سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: کتابدار خوب، مرده است یا زنده؟
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: اول هفته و موزه گردی
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: فراسوی دوم رسید
» جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: یک ماه از سال باقیست!
» سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳ :: کمی متفاوت، کمی مصور
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: شب کیکاووس کتابدار
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: کتابداران بازیگر!
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: یک شب در جاده چالوس
» سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳ :: اولین دفاع بهشتی ها
» سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳ :: به گمانم باز فلسفه ام عود کرده!
» چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳ :: ترمز
» یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳ :: پاکی باران
» شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳ :: شعری درباره کتاب از شاکر نائینی
» جمعه ٢۱ آذر ۱۳٩۳ :: روزهای پرکار خوبند
» پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳ :: ادکای هشت ساله
» یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳ :: بازگشت از مشهد، تهران پاییزی
» چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳ :: جلسه ای در جوار امام رضا (ع)
» جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳ :: دایی حبیب و کتاب برای بچه ها
» پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳ :: چند روزی در خانه پدری
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳ :: عباس پیشتاز است در همه چیز
» دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳ :: مادر بزرگ آرشیویست
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: سکوت و تلاش، بهترین پاسخ
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: شور و شوق دانشجویی چه زیباست
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: خودمان هستیم و خودمان
» دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳ :: مهرانه کتابدارانه
» سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳ :: روز شلوغ
» سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳ :: این مادربزرگهای دوست داشتنی
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: مشتری پران
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳ :: سکوت زیرآب
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: 6 سال پیش..
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: دکتر بیگدلی عزیز سلامت باشید
» چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ :: ساختمان جدید کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در آستانه گشایش
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳ :: کسالت استاد
» شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ :: این زندگی نامه های درس آموز
» جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳ :: سه سال گذشت
» چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳ :: غذا حاضر است
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: این که گرما نیست!
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳ :: یک سال گذشت
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پایان امتحانات و غیره
» چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ :: یک سه شنبه دیگر هم گذشت
» دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳ :: هوش آزمایی
» جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳ :: وقتی که خوابند
» سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳ :: شعری برای فرزین
» سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳ :: نسل جدید، نسل Z
» سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یک بعدازظهر در کانون پرورشی کودکان و نوجوانان
» پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آن اتاقک گرم و کوچک
» جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آخر هفته با نمایشگاه کتاب
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یک کیهان برای بچه ها
» سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یاد ایامی...
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: فانی، جاودان است تا ابد
» دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: خوابت را دیدم عباس...
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ثبت نام یارانه ها در کتابخانه های عمومی
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: یک روز با احسان
» سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ :: یک سند، یک هویت
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: به یاد یک فرزین که فرزانه بود
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: گردشی در ری
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: این وظیفه شماست
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: غبارروبی ازخاطرات
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: طراوت روی آجرهاست روی استخوان رود
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: بهار در می زند
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢ :: یک تمام شدن برای یک آغاز
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: جای خالی عباس
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: سه گانه ها تا وسط هفته
» سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢ :: سه گانه ها
» جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢ :: نویسنده را بشناس
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: تجربه نخستین وبینار
» سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢ :: حضور کتابداران در همایش یادگیری الکترونیکی
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: نهال باغ ایران: شعری برای شورا و کودکان
» دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢ :: اگر کتابدار نمی شدم؟
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢ :: دانشگاه هیولاها و کتابدار
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: خونه مادربزرگه
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢ :: شعری مخصوص دفاعیه!
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: آفتاب طلایی
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: از تهران تا آلمان چقدر فاصله است؟
» شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢ :: روزهای خلوت
» دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ :: مهم نیست چقدر پول دارید، بفرمایید
» پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢ :: 1300
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: این سایه نشینی ها
» جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢ :: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در رادیو کتاب
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: ادکایی ها هفتم شدند
» سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: برای فرشید برای دانش
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: چگونه غربت خود را تحمل می کنید؟
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: چه زود تمام می شویم
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: این روزهای سرد
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: اطلاعات داشتی همه عمر؟
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: این یک تبلیغ نیست!
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢ :: آموزش زوترو
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: برایم کتاب بیاور
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: گذشت نه چندان ساده
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: غرایب و عجایب
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: پر شاپرک
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: وقتی رسانه، سبب کتابخوان شدن می شود
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: ارتقای رتبه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: وقتی کتابخانه پناه ما می شود
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: وقتی همه بی صبریم
» جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ :: آخر هفته کتابدارانه
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢ :: اینجا هم کوههای شیان است!
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ :: بخوانیم تا بدانیم
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: هنوز کتاب اینجا نفس می کشد
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: آغاز کلاسهای دانشگاه
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: هنوز گیج هستیم
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: هشت سال تلاش بی مزد
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: بازگشت از سنگاپور
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ای در سرزمین شیرها
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: سه شنبه سنگاپوری
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: سرما خوردم!
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: روز دوم اقامت در سرزمین شیرها
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: اینجا سنگاپور، فقط چند ساعت تاایفلا
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: او هنوز درس می دهد
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی کتابدار برقکاری میکند!
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: تن تن در کتابخانه
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: دکتر امید فاطمی در جام جم
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: همه جا سپید است و سیاه
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: عکسی با خاطرات ماندگار
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: شیرهای نیویورک
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: هفته ای که گذشت...
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: رایانه را میخواهم
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: اطلاع یابی همینطوری!
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: رادیو فیلم
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: حضور کتابداران در رادیو کتاب کلید خورد
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری(سه شنبه 21 خرداد)
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: کتابخانه های زیبا
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: هفته ظهری
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: غذا با طعم کتاب
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: این سوژه های بسیار
» یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: رفتار را تغییر دهیم
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خاطره بازی
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کلاسی متفاوت
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گنج نهان
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ای غائب از نظر به خدا می سپارمت
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: در دیار بادگیرها
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همراه با انجمن رشته مان
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کتاب هویت بخش است
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: دزد و کتابدار!
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: عجب! کتابدار کارش اینه؟!
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: تنها در خانه
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: پیپ پسر شجاع و نقش آن بر یک کتابدار آینده
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: دور چهارم به انتها رسید
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: از ماهها انتظار تا کار سه سوته!
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: تغییر، چقدر زمان نیاز دارد؟
» پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: از تخت جمشید تا سعد آباد
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: با آرزوی بهبود دکتر عباس حری
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ :: او برای اینکار تربیت شده بود
» شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ :: چراغها خودشان خاموشند
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: نکته ظریف کتابدارانه
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: نوروز خجسته باد
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: و 91 تمام می شود
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: آخرین نشست مشترک کمیته های انجمن کتابداری
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: کتابداران یقه بگیر نیستند!
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: تجربه دانش آموزی
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: حاشیه بازی کسب و کار من است!
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: کتابفروشی باغ ملک
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: کلامی از خواجه عبداله
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: دوست ژنتیکی کتابدار
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: نمیدانی بگو نمیدانم!
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: شعرک نو!
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: چراغها را او خاموش میکند
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: یک بار هم بگو نه!
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: این چهار نفر
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: از خود راضی!
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: رصد یک همایش ملی انجمنی-قسمت آخر
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: رصد یک همایش ملی انجمنی-قسمت اول
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: فلش به شرط چاقو
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: سنگین و فشرده
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: سوء برداشت چه می کند
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: اطلاع یابی دکان به دکان
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: دفاعیه ای در سرمای اهواز
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: اشتباه حرفه ای
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: مرجع تلفنی
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: آغاز فصل امتحانات
» شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: پرسیدن و یادگرفتن
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: آخرین استاد نیوساوث ولز
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: کتابخانه شلوغ ما
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: نیروی تبلیغات!
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: با کتاب تنها نیستیم!
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: یک روز تعطیل
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: یک شب در شهر کتاب!
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: او این کاره نیست
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: تغییر: داوطلبانه یا اجباری؟
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: داستانک: به چه دردت میخوره مامان؟!
» سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: همایش 5
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: پروژه های آرشیوی
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱ :: ادکا چهره عوض میکند؟
» شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱ :: اطلاعات، طلاست و قیمتی
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: پله برقی نجات بخش
» شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: همه کتابها را دارید؟!
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱ :: شعری کتابدارانه
» سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: کتابدارانی از کویر
» دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: سه روز زیر آب
» یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: مخ سوت کشاان!
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ :: رسانه چیز دیگری است
» یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱ :: یادی از زنده یاد محسنی
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: سگه مرد!
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: سکوت پیشگی
» شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱ :: چهل روز گذشت
» چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱ :: این حدسهای کمتر فرهیخته
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: فصل خزان، فصل دفاع
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: سند تاریخی در کلاس ارشیو
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: نستمی!
» جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: صبح روز تعطیل
» یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱ :: اطلاع یابی همگانی
» شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱ :: برای کوچکترها و کتابداران فردا
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: یک کلاس درس دو ساعته آرشیوی
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: اسماعیل عزیز رفت
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: همایشی ملی در راه است
» یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ :: یکی بود و وبلاگی بود
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: آموخته های ته کشیده!
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: مکتوب کردن یافته ها و تجربیات
» یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: درسهایی از یک جلسه دفاع از پایان نامه
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: درباره اطلاع یابی
» دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: یک کتابدار نوآور کیست؟
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: آب انبار: سرشار از آموزه ها
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: دلتنگی ناگهانی
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: اطلاعات گمراه کننده!
» جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱ :: زنده کردن کودک درون!
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: گانه سوم: جلسه سنگینی با ادکاییان
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: گانه دوم: مراسم سالگرد تاسیس پرشین بلاگ
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: سه گانه آخر هفته
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: یک روز آرامش بخش بارانی
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: حیف نیست که انجمن رشته ما محروم باشد؟
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: تابستانه کتابدارانه
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: یک سال پیش، در استرس نتیجه تلاش چهارساله(خیلی شخصی!)
» یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: یک روز با رسانه های اجتماعی
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: خدا حفظت کند وب
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ :: همایش رسانه های اجتماعی و فرصتهای جدید
» سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱ :: کتابها را من جمع می کنم
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: تغییر قالب وبلاگ
» شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱ :: یک روز در شهر باران (2)
» جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: یک روز در شهر باران
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: اطلاع یابی غیرمنتظره
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: پیروز بهتر شده است
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: از کتابداری تا کارگری
» شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱ :: به من چه!
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ :: Case Study
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: خلاقیتهای پنهان
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: سید تقی: راننده جرثقیل
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حرفهای اتوبوسی
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: درس معلم ار بود...
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پیام خدشه دار از منبع بدون خدشه
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: برای پیروز
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: این بچه ها...این بزرگترها
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: رسماً فراموش کردیم، ما را ببخش!
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: روزی 5 دقیقه کتابدار باشید!
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: کتاب را کنار بگذار
» دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱ :: جلوه خلاقیت
» شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ :: لطفاً با اخلاق باشیم
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: بمب خبری سیزده به در!
» جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱ :: شهامت ((نه)) گفتن
» سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: این باغ رنگ خواب خزان است یا بهار؟
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ :: سال 1390 در یک نظرگاه شخصی...
» پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ :: ده سالگی...
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: بازگشت احسان
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: قلمه بزن و تکثیر شو
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: من قربانم!
» دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠ :: لطف اله خان! کجایی؟!
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ :: احترام به خویشتن
» پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠ :: یک روز هم در خانه
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: مشقی برای فردا
» دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠ :: تاریخ و تجربه: دو یادگار گرانبها
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: تجربه ای جدید با رشته ای متفاوت
» یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: ...به از خفتگی
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: پزشک روح، نه جسم
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: جشنواره ای به پاس یک دهه با وبلاگ بودن
» جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ :: ما مشارکت نمی کنیم، پس انجمن مقصر است!
» چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠ :: جشنواره ای رو به اختتام
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: این نمره های عذاب آور
» جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠ :: الزهرایی ها در گام سیزدهم
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ :: از پشت سرد تا پشت دست
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠ :: Try again
» یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠ :: بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه...
» یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ :: حدیث تکراری ما چگونه ایم؟
» شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ :: نتیجه گیری مستقیم یا غیر مستقیم؟!
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠ :: نشست ارتقای انجمن های علمی ایران و چند نکته
» جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: افتخار، بر مبنای تلاش بی مزد
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ :: برای آقای علی حمیدی..
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: دکتر سوکراتس، سقراط فوتبال
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: تا نگاه می کنی...
» چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠ :: ادکا 5 ساله شد
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: تجربه مرجع پیوسته
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: روزانه یک کتابدار
» پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ :: گربه گذاری
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: برای بچه های دانش آموخته رشته کتابداری دانشگاه سمنان
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: خستگی که باقی ماند...
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: آن سه شنبه های نازنین...
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: دو تا عضو!
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: اختلاف در حد یک خیابان
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: این شایعات توی دل خالی کن!
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠ :: مشهد..17 سال بعد
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: کتابداری اجتماعی را دریابیم
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: هم اندیشی مدیران گروههای کتابداری ایران
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: شبیه شلغم!
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: کوتاه از شاردن
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: انسان اولیه
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: برتری انجمن در سکوت!
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ :: پاتوقی برای کتاب نخواندن
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: درباره خانم چیت ساز...
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: از روزنامه دیواری تا buzz بازی!
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: روزنگار یک سرانجام (5)
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: روزنگار یک سرانجام (4)
» دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠ :: روزنگار یک سرانجام (3)
» یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠ :: روز نگار یک سرانجام (2)
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠ :: روزنگار یک سرانجام
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠ :: نیستم، بعداً جواب میدهم
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: یک راه کافی نیست
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: از زکام بی مورد تا جشنواره وبلاگها
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ :: اطلاع رسانی همسایه ای
» جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ :: پاییز خوش آمدی...
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ :: انجمن بدون یاور
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: نازک نارنجی نباش!
» دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠ :: تورق خاطره انگیز
» شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠ :: هنرنمایی کتابدارانه برای مدیر ساختمان
» چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ :: یک روز هم بدون عنوان!
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: اندوخته های مشاوره
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: از دروازه بان تا کتابدار
» شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ :: نصف مال من، نصف مال تو!
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: کول نت بازان بی کول نت!
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: از دردسرهای ثبت انجمن تا از من بپرس!
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠ :: مرگ کتابخانه برای بقای مهمانان فرمت
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠ :: تازه به دوران رسیده!
» سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ :: بزهکاری کتابخانه ای
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: تاریخ سازان کتابداری
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ :: گربه و رفتار اطلاع یابی
» شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: مزرعه خانوادگی
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ :: یک روز..صبح
» سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠ :: زندگی پشت پرده!
» شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠ :: لج بازی(بی ربط!)
» دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠ :: هیسسسسس!
» شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠ :: این دندان آبی...
» دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠ :: این سرآغاز سرانجامی داشت
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠ :: ایمیلهایم کو؟!
» پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠ :: مار و پله...
» چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠ :: حسرت فردا
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: چشمه ای در کویر
» دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ :: آرشیو کمرنگ، آرشیو پر رنگ
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: استاد عاشقی
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: کتابداران دزد!
» سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ :: نزدیک به سرانجام
» شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: کتابداران ورزشکار: یادی از ده سال پیش
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠ :: عطف: مدل خرداد 90
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مشارکت در کارگاه
» دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: بدون تیتر
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: نگاهکی به...
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: واقعا چرا؟!
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز...
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: کتابخوانی شبانه
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: ...خواب خزان است یا بهار؟
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: پایان هفت سالگی...
» چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩ :: سنگین ولی پربار
» یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩ :: هفته ای پر از سخنرانی در اهواز
» جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩ :: سهم من
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: سگه کجاست؟!
» چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩ :: همایش ماهانه انجمن و جشنواره سیمرغ
» یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩ :: ادکا چهار تایی شد
» دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩ :: جشنی برای نسل فردا
» پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: برای بهبود دکتر حری دعا کنیم
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: خبر فوری: و حالا آقای دکتر حاجی زین العابدینی
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: هنوز جا نیفتاده محو شد!
» شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩ :: پایانی بر اولین های 84
» دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: تبریک فراوان به خانم دکتر مکتبی فرد
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: مهرانه عطف
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: اوستا هستید یا استاد یا هر دو؟
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: برخورد از نوع اول
» شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩ :: آرشیو کشان
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ :: مهر خاطره انگیز، پاییز دل انگیز
» یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: ر
» سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩ :: سفرانه
» چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩ :: سه اپیزود
» دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩ :: اخلاق کاربری: بر سبیل حکمت
» چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ :: دنیای این روزای...
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: از سرخوردگی تا سمنان گردی و... وب2
» سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ :: به خاطر آن دیگری
» پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ :: عطف دوم
» دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩ :: اوج خلاقیت در یک ماجرای دوست داشتنی
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ :: 8=1000
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: اگر اینترنت نبود...
» شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ماجراهای تمام نشدنی این رساله
» دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ :: تجربه نخست
» سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩ :: همایش فردا را فراموش نکنید
» شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: مجالی برای آموختن
» سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: کتابهای فریبنده یا آدمهای طماع؟!
» یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩ :: نه...این همان فیروزه معروف نیست
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: پیام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای ادکا
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: عضویت در کمیته همایشها
» دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩ :: اسلایدهای مربوط به درس بانکهای اطلاعاتی
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: شتر مورد نظر کجاست؟!
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: یک همایش و خاطره بازی ها
» سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: سعید، کوچولوترین کتاب خوان فامیل
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: یازده سال همت دانشجویی
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نخستین کودکانه جدی در مقطع دکتری
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوگانه آرشیوی
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: این فرصت بی تکرار، عشق است معما نیست
» پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اردیبهشت ماه انجمنی
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مثل سگ کشی!
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک قصه درسته، نه دست و پا شکسته
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چرا تنور انتخابات خیلی گرم نیست؟
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اسلایدهای کلاس پایگاه اطلاعاتی در دانشگاه علامه طباطبایی
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: چندگانه ­های کتابدارانه
» یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: همسایه ها
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: خاطره بازی با فرزانه
» دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: ...رقصی در این میانه بماناد تا بهار
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: هفت سالگی در شفت
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: برای آقای حیدری
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: در هر شغلی بهترین باش
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ :: ذکر مصیبتی بر طرح کتاب در سفر
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: روز تاریخی در اهواز
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: جاهلیت در عصر اطلاعات
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: ماراتن دکترا در ایران
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: نازبالش هوشو
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: لیزنا: از نظر تا عمل
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: لغات رنگارنگ، ترجمه های تنگاتنگ
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: هرکسی می تواند یک محقق باشد...
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: عضویت در کتابخانه، دعوت به ضیافت کتاب
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: هوای بهاری اهواز
» پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ :: اولین صفر
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: رفتار کتابخانه ای
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: سرمایه گذاری روی یک استعداد: از خاک به افلاک
» دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸ :: این زمانهای نازنین
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: سفر به شیراز و اولین مدافع اهوازی
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: حدیث مفصل...
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: چه کنم که بسته پایم؟
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: دوشنبه ای متفاوت
» دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸ :: این مایک!
» پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸ :: روزهای پایانی ترم
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: این زمینه های اطلاعاتی
» سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: شماره های جدید مجلات کتابدارانه
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: کتاب سفری: درون شهری و برون شهری
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: درباره ((درباره الی...))
» پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: شیادی علمی یا علم شیادی
» چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: سبدهایتان خالی از کتاب مباد!
» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ :: گردگیری از گذشته، چراغی برای فردا
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: درسهایی که می گیریم یا نمی گیریم
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: کتابداران هک شده!
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: آخر هفته با کتابداران
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: ریا نشود!
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: در خاطر ماندنی
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: هنرمندان و مطالعه
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: یادی از گل آقا
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: کوچولویی به اسم ماتیلدا
» پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: همایش آبانی انجمن
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: ستیز علیه کتابدار ستیزی
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: هنوز در سفرم...
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: آخرین روز اقامت در اهواز
» یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: سال داغ 1384 قسمت دوم
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: بعد از یک سال در اهواز
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: سال داغ 1384 - قسمت اول
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: یادی از دانشکده پیراپزشکی
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: امان از راه بی عابر امان از شهر بی کتابدار...
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: دفاع از راه دور
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: وقتی همه خوابیم؟!
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: یک روز پاییزی
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: وقتی حرف گیر میکند...
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: پاییزانه
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ده سال پیش...
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: دفاعی دیگر
» جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ :: همگام با چین همراه با گلستان
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ :: از خاکستری تا کتابداری
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸ :: دفاع از پایان نامه
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: جمشید و جمک
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: یک سبکدوشی دیگر
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: دکتر رضایی هم عازم فرصت مطالعاتی شد
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: بازهم حداقل مشارکت
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: ساعت کار کتابخانه ملی در ماه رمضان
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: اگر شبی از شبهای زمستان مسافری...
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: کارگاه آموزشی ادکا
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ :: یادداشتک بر همایش ماهانه
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: همایشی در دانشگاه تربیت معلم
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸ :: بعد از مدتها یک گردهمایی کتابدارانه
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: نویسنده خوب...نویسنده....است
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸ :: آخر هفته با دفاع از پایان نامه
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: مطالعه در تعطیلات
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: نسیم دفاع...
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: و حالا دکتر فرج پهلو
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: جیرجیرک کتابدار
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ :: مترجم فارسی گوگل
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸ :: درگیر پایان نامه
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸ :: نشست وبلاگی: تقابل کتابدارانه
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: نشست ادکایی از نوع سوم
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ :: همایش بین المللی خلیج فارس: نکات نغز
» شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: سال قبل: کرمانشاه
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نشست وبلاگی کتابداران: به زودی
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نامه وارده از خانم فتاحی
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: این ندانسته های کوچک
» سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ایرانیان در فستیوال کول نت
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یک دهه با دانشگاه الزهرا
» پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ادکای 3 با شعار تداوم
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خبر فوری: منتفی شدن همایش
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اخبار کتابدارانه
» شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: برگزاری همایش معماری کتابخانه دیجیتال و استانداردها در قم
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پل ماکارونی
» یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ :: همایش بزرگ آرشیو
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: جلسه نقد و بررسی کتابشناسی ایران شناسی و اسلام شناسی
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: رقصی در این میانه بماناد تا بهار...
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: بوی یاس جانماز ترمه‌ی مادربزرگ...
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ :: ساعات کار کتابخانه ملی در نوروز
» جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧ :: هر چشم اندازی را فرصتی است و هر فرصتی را چالشی..
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ :: همایش ادکا
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ :: یزد: آخرین توقفگاه استانی ادکای 2
» شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: اسفندانه
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧ :: آخرین کارگاه ادکا
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: همگام با جشنواره برترینها
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: خانه کتابدار را دریابید
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: و حالا برترینهای کتابداری ایران...
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: صدای کتابدار
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ :: نتایج اولیه همایش آرشیو برای همه
» جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧ :: یک استاد دیگر
» شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: کتابداران به زودی در رادیوگفتگو(به زودی...)
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧ :: برداشت آزاد
» جمعه ٦ دی ۱۳۸٧ :: یک دهه با اردیبهشت و یک دهه با دانشگاه الزهرا
» جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧ :: علامت سوال حیرت انگیز
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧ :: خبر فوری: دوشنبه کتابخانه ملی نیایید!
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧ :: تمدبد ادکایی
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: نشستی با کتابداران فردا
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: و حالا کتابداران فردا...
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: عضویت در ادکا+تمدید ارسال متن کامل مقالات
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ :: همایش آبان ماه انجمن و خبر ادکایی
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: ادکایی ها در شیراز
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ :: کارگاه چهارم ادکا: شیراز
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧ :: وارده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از کدام ما، بر کدام ما؟
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: سومین کارگاه آموزشی ادکا
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧ :: تازه ها
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ :: و حالا جشنواره برترین ها..
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧ :: آغازی دیگر
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧ :: پاییزانه های نیمه مهر
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧ :: همایش "معرفی کتابخانه دیجیتال نوسا و مدیریت منابع الکترونیک"
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: مجمع عمومی ادکا
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧ :: پاییزانه اهواز
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: خیلی دیر...نه خیلی زود
» شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧ :: ترسیم نقشه نانونکنولژی
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧ :: تمدید زمان ارسال چکیده
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ :: سرقت کتابی
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: کوچ..
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧ :: آینده روشن پژوهش کتابداری
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: و بالاخره کول نت در ایران
» شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: نشست دوم ادکا
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧ :: در سایه و ساکت
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: فراخوان ادکایی
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ :: هات نیوز
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧ :: شیرازه سوم
» شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧ :: دو رویداد ادکایی
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ :: دومین کارگاه ادکا
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧ :: همایشهای رنگارنگ..
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧ :: اطلاعیه های شماره یک و دو ادکا
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧ :: دو رویداد ادکایی
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: نشست اول خرداد
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: و اینک همایش نهم
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: کاسبی های جدید در عصر اطلاعات ( به زودی)
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: 20 تایی ها آمدند و رفتند...
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: نخستین کارگاه ادکا در سال 1387
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: کتابداران ایرانی: باهم و در کنار هم
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: 20تایی ها ...
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پی نوشتی بر یک پست
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: نقد ادبیات کودک درشیراز
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ :: سخنان دکتر حری در همایش فناوری آموزشی اهواز
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧ :: رویدادهای کتابدارانه در اهواز...
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧ :: دومین انتخابات
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧ :: نخستین همایش ماهانه در سال 87
» شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧ :: امسال نیز یکسره سهم شما بهار....
» دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦ :: نرم نرمک می رسد اینک بهار...
» چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦ :: اسفندانه کتابداران
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: نوروزانه شیرازه
» شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ :: تصور کن...
» شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦ :: آخرین گردهمایی 1386
» چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦ :: یادداشتی بر گپی خودمانی
» یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦ :: تولد شورا
» شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦ :: ادکا و انتخابات..
» یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ :: ...بوی کاغذرنگی...
» پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: بدون شرح...بدون سوگیری...
» سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: آزمون دکتری اهواز به روایت تصویر- بخش پايانی
» سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: مديريت دانش در همايش ماهانه
» دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦ :: آزمون دکتری اهواز به روایت تصویر- بخش دوم
» یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦ :: آزمون دکتری اهواز به روایت تصویر- بخش نخست
» شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦ :: بهترين هاي سال ۲۰۰۷
» شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦ :: آزمون به روايت تصوير: comming soon...
» سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: صد و يک تايی ها
» دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ :: بدون سوگيری یا با سوگیری؟
» سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ :: جشن شورا
» سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦ :: همايش ماهانه انجمن
» یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ :: زمستان است...
» پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: رونوشتها...
» یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦ :: دفاع آخر...
» شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: هفته پژوهش از جنس آرشيو
» پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: کتابداران صدر نشين
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: همايش نهم
» دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: ريچارد از دنيای نسل جوان رفت...
» دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦ :: شادمانی...از نوع کتابدارنمايانه
» یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: هفته های پرسمينار...
» یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦ :: جلسه دفاع از رساله
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: همايش ماهانه انجمن کتابداران ايران
» دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ :: کتاب: همراه اول
» چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦ :: مصوبه جديد....
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: کارگاه همزمان با همايش اصطلاحنامه
» شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦ :: خوش آمد به نوباوگان کتابداری
» چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦ :: کتاب آزمونهای دکتری
» دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦ :: چند می گيری داوری کنی؟!
» یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦ :: ۱۱ روز تا همايش اصطلاحنامه
» چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦ :: اين اظهرنظرهای پفکی...
» دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦ :: گنه کرد در بلخ آهنگری....
» چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: پايان نيمه يک راه
» یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: سخنرانی های فردا در دانشگاه چمران
» دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦ :: سخنرانی ماهانه انجمن
» یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦ :: جشن نهاد کودکی
» سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: دسترسی به مطالب تمام متن
» سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: همايش ادکا
» چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦ :: هرچه ديرتر بهتر! (بدون سوگيری)
» یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ :: پاییزانه
» دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦ :: گوگل: قدغن
» چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦ :: کتابخانه ملی: نيمه تعطيل...
» سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦ :: سوء تفاهمی به نام همکاری
» شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: دفاع وبلاگی ديگر
» جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦ :: کتابداری خودمانی
» چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦ :: سرابی به نام آزادی بيان..(فاقد سوگيری)
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: هفته ديگر همايش نيست
» دوشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٦ :: کتابخانه مشارکتی
» چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦ :: کتابدار به کارگاه نمی رفت...
» سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦ :: کنفرانس داده کاوی در ايران
» یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦ :: بدون همايش: نقد همايش
» شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦ :: صبحت بخير کاربر عزيز!
» چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦ :: بی خبر نمانيد..
» شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦ :: و حالا ادکا...
» چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦ :: همايش دانشگاه علوم پزشکی کرمان
» جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦ :: آن خانه پرستيد كه پاكان طلبيدند...
» سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦ :: جريان آزاد اطلاعات(بدون سوگيري)
» سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦ :: تقديرانه
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: لاجرم فوق ثريا می رويم..: ۵ حرف
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: دومين همايش کتابدارانه از نوع پزشکی
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: همايش و کارگاه
» یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦ :: برای آنکه می دانم نمی مانی...
» یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: بازگشت پس از ۱۵ روز
» یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: حکم برای رئيس
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: فرشته: امروز فانی: فعلا نه
» شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦ :: پرواز فرشته...
» چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: دفاعيه بی سروصدا
» دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦ :: تو مرخصی... برو
» یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: همايشهای ماهانه
» سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦ :: سی خرداد همايش نيست
» شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: چالش در اصفهان از روز دوم
» شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: اولين سمينار علم سنجی در علوم پزشکی
» چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: شورای بی شکوه...
» شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦ :: برخورد از نوع خيلی نزديک
» پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦ :: ادکا در اهواز
» شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: حضور ادکايی ها قطعی شد
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پاکسازی کارگاه
» دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: درباره نشست نظام ملی اطلاع رسانی
» دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: و اما هشتمین همایش
» یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: نداريم- نيست-نميشود...
» سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: آخرين خبرها از حضور ادکايی ها در اهواز
» دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: برنامه همایش هشتم دانشگاه الزهرا
» شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دفاع از رساله دکتری
» پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ادکايی ها در اهواز
» چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: راه اندازی سایت انتخابات
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: درباره پیوندها
» شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: آبادان:جشن کتاب
» پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: تازه ها از شورا
» سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: تمديد ارسال مقالات
» شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: درباره همارا
» پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ :: همايش هشتم
» سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: معرفی يک نرم افزار
» دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: امسال می توان با طیب خاطر به نمایشگاه نرفت...
» یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: معرفی نرم افزار کتابخانه ای
» سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: پیش دفاع پروپوزال دکتری
» یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦ :: رقصی در اين ميانه بماناد تا بهار..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: امسال نيز يکسره سهم شما بهار....
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥ :: يک هفته پرکار کتابداران ايران
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥ :: و حالا راه نهايی: انتخابات
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥ :: برنامه کامل همايش سازماندهی اطلاعات
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٩ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها(کودکانه)
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ :: کتايدارانه ها
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥ :: نهمین همایش کتابداران( قسمت آخر)
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: نهمین همایش کتابداران( قسمت اول)
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: رسيده ها چه غريب و نچيده می افتند...
» شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥ :: کتابدارانه ها
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: مهلت ثبت نام تمديد شد
» یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥ :: دهان گلخانه فکر است
» شنبه ٥ فروردین ۱۳۸٥ :: سخنان دکتر حری در جمع کتابداران خوزستان
» پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥ :: اين باغ رنگ خواب خزان است يا بهار؟
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ :: انتشار کتاب مجموعه مقالات انجمن کتابداری ايران
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: معجزه کن..
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤ :: کتابدارانه ها
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: کتابدارانه ها
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: نون والقلم...
» شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: دومقاله ای که ارائه نشد
» دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: جلسه دفاع از رساله کارشناس ارشد
» شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤ :: فياف چيست؟
» پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸٤ :: اين هم كه جوابي ننويسند جوابي است
» دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤ :: کتاب جديد
» شنبه ۳ دی ۱۳۸٤ :: چهره ماندگار رشته ما کيست؟
» چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤ :: خودکار؟ ممنوع است
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤ :: همايش کتابداران آبادان
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: ادامه اسامی اعضای انجمن
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤ :: بررسی همکاری گروهی نویسندگان در مقالات تألیفی(۱)
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤ :: راه اندازی وب سايت دانشکده
» دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤ :: بالاخره باز شد...
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤ :: اولين همايش کتابداران آبادان(۲)
» شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ :: انتخاب اعضای انجمن کتابخانه های عمومی اهواز
» شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٤ :: کم شده ايم...
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤ :: سخنرانی علمی: نقش کتابدار در...(۲)
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: از اين زاويه
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤ :: بيگانه ای درشهر
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤ :: دوره کارداني ادبيات کودک و نوجوان در ايران
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: سخنرانی علمی(۲): هرچه جديدتر بدتر
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤ :: سخنرانی(۲): هرچه جديدتر بدتر
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤ :: گوگل در راه دادگاه
» چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤ :: شماره جديد رهيافت
» دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤ :: گارفيلد ۸۰ ساله شد
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤ :: از لابلای يک پژوهش
» دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٤ :: برگزاری کارگاه وب سنجی(۴)
» چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٤ :: برگزاری کارگاه وب سنجی(۳)
» یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: برگزاری کارگاه وب سنجی(۲)
» شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤ :: برگزاري كارگاه وب سنجي(1)
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤ :: آليس در کتابخانه بريتانيا
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤ :: با تشکر از شما
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ :: سالی بدون فرزين
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤ :: بازهم درباره مجلات الكترونيكي
» چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤ :: کمرنگ شديم
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤ :: کتابهای اسکاتلندی
» شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤ :: يوسف از دامان پاک خود به زندان ميرود
» پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤ :: اصول واشنگتن دي سي
» سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤ :: کاترينا و کتابخانه ها
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤ :: توضيح درباره يک خبر
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: شماره استاندارد برای متون موسيقی
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: جشن کتاب در اروميه
» دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤ :: خدمات محاوره ای گوگل
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤ :: سايت شابك
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤ :: سمينار ELPUB
» یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤ :: شماره بيست و نه
» جمعه ٢۸ امرداد ۱۳۸٤ :: استخدام كتابدار
» شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤ :: خسته اما همچنان پويا
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: جمله حکيمانه سال
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: انتشار شماره هاي جديد مجلات كتابداري
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ :: كارگاه آموزش حفاظت از كتاب در آمريكا
» جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: همايش سراسري در دزفول
» سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤ :: 20 مهارتي كه كتابداران بايد داشته باشند
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤ :: لزوم تهيه استاندارد براي خدمات مرجع ديجيتال(۳)
» جمعه ۳۱ تیر ۱۳۸٤ :: لزوم تهيه استاندارد براي خدمات مرجع ديجيتال(2)
» چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤ :: لزوم تهيه استاندارد براي خدمات مرجع ديجيتال(۱)
» دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤ :: منابع خاكستري
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: دسترسي به مجلات الكترونيكي ازطريق كتابخانه ها(3)
» چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤ :: تحول
» دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤ :: دو دفاع در چهار ساعت
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: گفت‌وگو با طاهره کرمی‌نویسنده وبلاگ کتابدار
» دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤ :: چگونگي دسترسي به مجلات الكترونيكي از طريق كتابخانه ها(2)
» شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: حقيقت دارد؟
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤ :: استخدام کتابدار
» شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤ :: توجه به محتوا
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: پايان ماراتن
» یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤ :: درباره قطع نشريات
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤ :: گزارش سقوط برگ
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤ :: نظارت برکودکان اينترنتی درکتابخانه ها
» پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٤ :: جايزه آستريد ليندگرن
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٤ :: شنيده هايی ازآزمون تهران
» یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤ :: بودجه خوری يا...
» دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤ :: درباره نمايشگاه کتاب و هندوها
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤ :: محورشرارت
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤ :: شورای کتاب کودک و کتابخانه ملی(۳)
» سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٤ :: Scopus
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤ :: شورای کتاب کودک و کتابخانه ملی(۱)
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤ :: وقتی ديگران ازما می گويند
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ششمين همايش
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پشت هيچستان
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: فناوری اطلاعات: مقاومت يا...
» دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: انجمن کتابداران شاخه فارس
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چاشنی فرهنگی
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: حاليا مصلحت وقت درآن...
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: بس خجالت که ازاين حاصل ايام بريم
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: استخدام کتابدار
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سود خالص گوگل شش برابر شد
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: هراس ازگوگل
» شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: مطالعه ميزان دسترسی به پايگاه مجلات الکترونيکی
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤ :: استخدام کتابدار
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤ :: تصاويرماهواره ای و گوگل
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤ :: شماره جديد اطلاع شناسی
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤ :: فرزين دست نيافتنی است
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٤ :: استاد فرزانه درگذشت
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤ :: و... اينک نمايشگاه کتاب تهران
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤ :: آشنايي با پايگاه اطلاعاتي ايران بيوتك
» چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤ :: همايش فناوري دانش و اطلاعات
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳ :: اين راه ما بود(۳)
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۳ :: آخرين يادداشتها
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳ :: ده سال گذشت
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳ :: اين راه مابود(۱)
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳ :: آخرين خبرها راجع به آزمون دکترا
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳ :: آب درکوزه و ما...
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳ :: ساختمان جديد کتابخانه ملی افتتاح شد
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳ :: شاپا
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳ :: اولين واکنشها به کنکورکارشناسی ارشد
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: دانشورز يا کتابدار
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: گفتا خموش حافظ
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۳ :: عطاری الکترونيکی
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳ :: شلاق جاهليت
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۳ :: گيتس درمقابل گوگل
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۳ :: نامه سرگشاده:به لطف آتش جنون...
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳ :: قديمي‌ترين‌ها در كتابخانه ملي ايران
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۳ :: معرفي 2 پايگاه اطلاعاتي
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳ :: زمان دقیق برگزاری آزمون دکترا
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳ :: نقش سواد اطلاعاتي در توسعه جنبش نرم افزاري
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳ :: كتابداران و ارتباطات علمي
» سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۳ :: پاداش خدمت رساني مفيد
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳ :: موتور كاوش براي جستجوي تصاوير
» پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۳ :: اهميت نمايه هاي موضوعي
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳ :: گروه بحث جديد
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۳ :: ارزيابی واژه نامه های موضوعی
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۳ :: کوتاه تر... کوتاه تر
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳ :: مجلات الکترونيکی و وبلاگها
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۳ :: يک موتور کاوش جديد و قوی
» شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۳ :: اورکات: گامی ديگر درجهت جهانی شدن
» چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳ :: اکسير باطل
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۳ :: چكيده مقالات همايش كتابداران سازمان مديريت
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳ :: صحاف خانه و مک لوهان
» دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳ :: گزارش کامل
» یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳ :: جازه ترويج علم و تاسيس انجمن کتابداران شاخه ...
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۳ :: شيوه های تازه در استناد دادن
» سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۳ :: گوگل به پنج کتابخانه مهم جهان راه می يابد
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۳ :: شش‌هزار بازديدكننده، خريد پنج‌هزار جلد كتاب
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳ :: پرسش کليد پژوهش
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳ :: ياد باد آنکه زما وقت سفرياد نکرد
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۳ :: تغييرات درشابک
» سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳ :: غيبت طولانی و غيره
» سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۳ :: کارگاه آموزشی طراحی صفحات وب(۲)
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۳ :: سرود کتابدار( بخش اول)
» یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳ :: انتقاد...: نامه وارده
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳ :: بخش پايانی سخنرانی دکترحری
» چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳ :: بررسی کمی و کيفی موتورهای جستجو
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ :: بخش دوم سخنرانی دکترحری
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ :: زنگ کتابخانه ...
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳ :: ديداردکترحری با دانشجويان کارشناسی ارشد
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۳ :: قدرت و وابستگی متقابل درعصراطلاعات
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳ :: روزنامه نگاری با موبايل های دوربين دار
» سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۳ :: کتابدار نظامها
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳ :: علمی يا ترويجی؟
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳ :: افطاری دردانشکده
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳ :: شش گام برای موفقيت درپژوهش
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳ :: برپايی نمايشگاه کتاب درکتابخانه مرکزي
» چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۳ :: بخشي ازگفتگوي شرق با خالق (( الفي اتكينز))
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳ :: پديده دندان آبی
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳ :: همايش ماهانه انجمن کتابداران خوزستان
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۳ :: فاشيسم در کتابداری
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۳ :: چرا دربحثهای مجازی شرکت ميکنيم؟
» یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳ :: همايش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۳ :: ناخرسندي برنده ايراني ديپلم افتخار IBBY
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳ :: رهايی ازسرگردانی
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳ :: کتابداران سرگردان
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۳ :: بزرگترين کتابخانه دانشگاهی کشور
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳ :: قفسه های خالی ازکتاب
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳ :: مدلهای مختلف فضاهای يادگيری(۳)
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۳ :: آيا فقط ما کتابدارهستيم؟
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳ :: مدلهای مختلف فضاهای یادگیری(قسمت دوم)
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳ :: سخني با کتابداران
» جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۳ :: مدلهای مختلف فضاهای یادگیری(قسمت اول)
» چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ :: جزئيات بازديد ازنمايشگاه تابستانه كتاب شهرداري شيراز
» شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳ :: عوامل بازدارنده آموزش كاربران دركتابخانه هاي دانشگاهي ايران(3)
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳ :: پاسخی به يادداشت طرح غدير
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳ :: آندره کارنگی های ايران کجا هستند؟
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۳ :: عضويت درطرح غدير به چه کارمی آيد؟
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳ :: وضعيت آموزش استفاده كنندگان دركتابخانه هاي ايران
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳ :: ازتنها كتابخانه نابينايان دريزد حمايت نميشود
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳ :: نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت دوم)
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳ :: تابستان-فصل پژوهش
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۳ :: مرگ کتابدار = مرگ بشريت
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳ :: نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت اول)
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳ :: زندگی بدون تبليغات؟
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳ :: کيمياگر ۲وجود ندارد
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳ :: حرفهاي راست از اين طرف تا آن طرف
» جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۳ :: فراخوان مقاله و چند تاخبر تازه
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳ :: قالبهاي مارك براي قرن 21
» جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳ :: معرفی مختصر شبکه کتابشناختیRLIN
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳ :: خبرهای تازه از جامعه اطلاعاتی
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۳ :: جابجايي نمايشگاه كتاب تهران و چند خبر مهم
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳ :: كلاسهاي آموزشي انجمن كتابداري و اطلاع رساني
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳ :: همايش بزرگ ساختار ديجيتالی: علم و تجارت
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳ :: معرفي مختصرشبكه كتابشناختي Kinetica
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۳ :: سخنرانی ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳ :: استخدام كتابداردرشركت ايران خودرو
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳ :: گروه بحث کتابداری و اطلاع رسانی فعلا تعطيل است
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۳ :: مشخصات مختصر شبكه كتابشناختي WLN
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳ :: آشنايي با شبكه هاي كتابشناختي بين المللي(قسمت اول)
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۳ :: درراه عشق، وسوسه اهرمن بسي است
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳ :: طنزكتابدارانه: اگر ما نتوانيم به خودمان بخنديم، چه كسي ميتواند؟
» پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۳ :: وظيفه گربرسد مصرفش گل است و نبيد
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۳ :: غافل مشو كه كار تو ازناله ميرود
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۳ :: کمی فراترازدايره خودی
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۳ :: استخدام كتابدار دردانشگاه آزاد منطقه سه
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۳ :: هركس به طريقي صفت حمد تو گويد
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳ :: داوري مقالات درنشريات و معرفی کتاب
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳ :: گفتي اسرار درميان آور
» یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳ :: معرفی سايت و غيره
» شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳ :: ازخود بطلب هرآنچه خواهي كه تويي
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳ :: گزارش(قسمت اول)
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۳ :: سر گرو حرمت پيمان کنيم
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۳ :: بدون شرح: فقط لينک و ...
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ :: انجمن صنفی کتابداران
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ :: چون نيک بنگری...
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۳ :: چند نکته و پايان برای آغازی مجدد
» دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳ :: ما زنده به آنيم که آرام نگيريم
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳ :: حضورايرانيان دربوينس آيرس
» پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۳ :: ايجاد وبلاگ جديد انجمن علمی و دو خبرديگر
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: مجله الكترونيكي چيست؟
» سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳ :: کتابداران جندی شاپور:تا اطلاع ثانوی فاقد اعتبار
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳ :: پرسشنامه مربوط به ارزيابي توانايي هاي نرم افزارها
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ :: کتابخانه الکترونيکی در رزنت و ...
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ :: چندمورد استخدامی برای کتابداران دردانشگاه آزاد
» جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳ :: يك چكيده مقاله ازهمايش ملي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي اصفهان
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ايجاد خانه هاي كتاب محله اي با همكاري مردم
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: روشهاي نوين تدريس و افزايش توان علمي اساتيد
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: نقدها را بود آيا که عياری گيرند؟
» یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: عذرخواهی ازکتابداران فردا و چند خبر
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: هست اندرپرده بازيهای پنهان
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: کتابخانه های تک کتابدار
» دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: نمايشگاه نرفتيد؟ اصلا مهم نيست...
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: خبر ازانتخابات انجمن کتابداران ايران
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: مقاله ای ازهمايش کتابداری پزشکی
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ورود برای شما ممنوع!
» سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: امروزه استفاده از مجلات كاغذي در دانشگاه‌ها جايگاهي ندارد
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: چندتا خبر
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: وب معنايي(Semantic Web)
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ...اين نکته های چون زرسرخ
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: دومين دوره انتخابات هيئت مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: تازه چه خبر؟
» شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: استانداردهاي خدمات مرجع(آخرين قسمت)
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: خبرهای تازه مجددا
» یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳ :: کوتاه و گويا
» شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۳ :: استانداردهای خدمات مرجع(قسمت ۴)
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳ :: سايت کتابخانه های عمومی کشور و انتشارنشريه اطلاع شناسی
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۳ :: استانداردهای خدمات مرجع(بخش سوم)
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳ :: شرايط خريد کتاب خارجي از هفدهمين نمايشگاه بين‎المللي کتاب و ...
» شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳ :: استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت دوم) و پاسخ به يک سوال
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ :: تازه ترازتازه تر
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳ :: بازهم تازه ها ولی به صورت درهم
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۳ :: خبرهای تازه
» سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳ :: Gitex اين بار درعربستان سعودي
» دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳ :: استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت اول)
» جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳ :: ظهوريک کتابفروشی ديگر...
» پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۳ :: اين دايرةالمعارف در برزخ نوشته شده است
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۳ :: سرقت ازكتابخانه مجلس-مشكل محققان ايراني براي چاپ مقاله
» شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳ :: روزجهاني كتاب كودك
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢ :: بازهم درخود تماشا ميرويم
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢ :: درگاه يا پورتال-قسمت پنجم
» دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٢ :: ما و کارورزی و ...
» شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢ :: سه تا خبر
» شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢ :: كاهش صفرها
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢ :: خبرهايی ازآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
» سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٢ :: پيوندهای هفته
» دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢ :: گزارش ازجلسه دفاع ازپايان نامه
» دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢ :: بازهم کمی ازکتابخانه های تخصصی
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢ :: درگاه يا پورتال-قسمت چهارم
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢ :: نرم افزارهاي كتابخانه اي و قدرت نمايي كتابداران
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٢ :: دفاع ازپايان نامه به اضافه چندتانکته
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٢ :: خط مشی : لازم هست يا نيست؟
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢ :: کمی درباره کتابخانه تخصصی
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢ :: ما عقب مانده ايم...
» شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢ :: اين سالکان نگر که چه با پير ميکنند
» شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢ :: cybrarian
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢ :: آمازون-يک رقيب ايرانی پيداکرد!
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢ :: ابرداده يا Meta Data
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢ :: رايانه ها دركتابخانه ها و ...
» دوشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٢ :: کمترين توقع يک مشتری کتابخانه
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢ :: درگاه يا پورتال-قسمت سوم
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢ :: هزارتوي ابرمتن ها پايان کتاب
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢ :: جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد
» شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٢ :: درگاه يا پورتال-قسمت دوم
» چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢ :: و بازهم معرفی کتاب
» سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢ :: اطلاعات زيادی ياInformation Overload
» سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢ :: مهندسی فناوری اطلاعات دردانشگاه اميرکبير
» دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢ :: open source
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢ :: حضورسه ايرانی درکنفرانس وب سنجی
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢ :: سايت «زبان فارسي در دنياي ارتباطات» راه‌اندازي شد
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢ :: جلسه دفاع ازپايان نامه
» جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢ :: درگاه يا پورتال(Portal)-قسمت اول
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٢ :: كتاب ازپشت ميله هاي زندان
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٢ :: خنده كنان، ترك سر و جان كنيم
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٢ :: 2خبر و چندنكته مهم
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٢ :: گروه بحث انجمن کتابداران ايران
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٢ :: معرفی يک سايت کتابداری هندی
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢ :: 2 مورد استخدامي
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢ :: كتابخانه كنگره به بازسازي كتابخانه بغداد كمك مي كند
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢ :: تکذيب می کنيم-پس هستيم!
» جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢ :: چهارمين كارگاه آموزشي مطالعه اجتماعي فناوري اطلاعاتي با موضوع دولت الكترونيكي
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢ :: دولت الكترونيكي چيست؟(3)
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢ :: نرم افزارجهت بارگذاری سايت
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢ :: تنها ‌٥/١ درصد اطلاعات موجود در اينترنت غير اخلاقي است
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢ :: مرا به خيرتواميد نيست شرمرسان
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢ :: سخنراني ماهانه انجمن علمي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢ :: معرفی يک وبلاگ
» پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢ :: باطل دراين خيال که اکسيرمی کنند
» پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢ :: صبورباش وآرام و سخت
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢ :: حضورايران درنمايشگاه کتاب قاهره
» یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢ :: وب نامرئی
» پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢ :: به ما فرصت بده باز ازسرنو…
» سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٢ :: استخدام
» سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٢ :: ◄ بخش نابينايان كتابخانه ملى ايران راه ‏اندازى شد
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢ :: دومين دوره كارگاه آموزشي مارك ايران
» شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٢ :: مايکل باکلند
» شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٢ :: يک سايبرارين واقعی!
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٢ :: باز يا بسته؟
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢ :: درباره دکترهوشنگ ابرامی-به نقل ازنشر کتابدار
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢ :: جهان هرگزازحركت نمي ايستد
» سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٢ :: چندخبر جديد و مهم برای شما
» شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٢ :: اتحاديه ناشران ايران در بم كتابخانه عمومی می سازد
» شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٢ :: دولت الكترونيكي چيست؟قسمت دوم
» جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢ :: cybrarians
» چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢ :: جريمه
» چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢ :: سميناردانشگاه الزهرا
» دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢ :: چراايفلا درايران برگزارنمی شود؟
» یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢ :: دولت الكترونيكي چيست؟(1)
» یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢ :: تا نميريم مپنداركه مردانه شويم
» شنبه ٦ دی ۱۳۸٢ :: زهرشور و تلخی ببايد چشيد
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢ :: نمایشگاه بین المللی الکترونیک-کامپیوتر و تجارت الکترونیکی
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢ :: پس من چگونه گویم این درد را دوا کن
» سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ :: Melvil Dewey Medal
» سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ :: ازمحقق تا مقلد فرقهاست
» سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ :: ترسيم ساختار وب سايتها
» دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢ :: اولين نمايشگاه دولت الكترونيك برگزار مي‌شود
» دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢ :: نقش بنگاههای سخن پراکنی درجريان بين المللی اطلاعات
» یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢ :: کتابخانه اسکندريه
» یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢ :: سوال بزرگ
» یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢ :: معرفی يک پيشنهاده
» پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢ :: گنجينه
» پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢ :: يک سايت خوب برای اهالی کتاب
» پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢ :: سوال هفته
» چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: اعلاميه
» چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: آلودگي اطلاعات(۱)
» چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: اسامي سخنرانان و سياهه مقالات پذيرفته شده درهمايش سواداطلاعاتی
» سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٢ :: ارتباط نام سايت و رتبه آن در موتورهاي جستجو
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢ :: دفاع ازپايان نامه
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٢ :: تخصص گرايي دروبلاگها
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢ :: يک پيشنهاد به کليه بلاگرها درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢ :: بهتر ازمهر خموشي هنري نيست ترا
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢ :: كتابخانه ملي تايلند و يک نکته کوچک
» دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢ :: سايت مخصوص کتابداران جهان
» دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢
» شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢ :: Fuzzy Logic
» شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢ :: هفته کتاب مبارک!
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٢ :: فراخوان مقاله: هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢ :: نه هركو نقش نظمي زد كلامش دلپذيرافتد
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳۸٢ :: اتحاديه جهاني مخابرات: ايران، فيجي و سورينام در استفاده از اينترنت هم‌رتبه‌اند
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳۸٢ :: جای هيچ بحثی نيست!
» شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢ :: نشريه اطلاع شناسی
» سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ :: معرفی وبلاگهای کتابداری درسراسرجهان
» سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ :: موانع پيشرفت كتابداري
» دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢ :: محقق است که حاصل بصر دارد ولی ...
» دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢ :: اينترنت ۲ چيست؟
» دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢ :: يک خبر مهم!
» چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٢ :: بنال هان كه ازين پرده كار ما به نواست
» چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٢ :: انتشار مجله انگليسي زبان توسط كتابخانه منطقه اي
» یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: هفتادمين کنفرانس عمومی ايفلا
» یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: کا ردرسازمان انرژی اتمی
» یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: نشست دانشجويی
» شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٢ :: گسترش كتابخانه‌هاي عمومي براي تحكيم پايه‌هاي فرهنگي ايران يك ضرورت است
» جمعه ٢۳ آبان ۱۳۸٢ :: خالق هری پاتر 'پردرآمدترين نويسنده' تاريخ
» جمعه ٢۳ آبان ۱۳۸٢ :: اطلاعات آگاهي بخش
» پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٢ :: Cybrarian
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢ :: تصاويری ازکتابخانه اسکندريه مصر
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢ :: برگى از تاريخ كتابدارى در ايران
» سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٢ :: سايتهای حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: عجيب واقعه اي و غريب حادثه اي
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: وبلاگ انجمن علمي
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: كار-كار انگليس هاست
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: ترجمه و راهنماي زبان تخصصي
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٢ :: فرق کتابداری و اطلاع رسانی چيست؟
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٢ :: قابل توجه دوستداران نسخ خطي
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٢ :: مالزي، رو به توسعه
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢ :: چند نكته خيلي كوچك و مختصر براي مطالعه درخانواده
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢ :: دانش آموختگان اطلاعات چه كساني هستند؟
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢ :: صد بار تورا گفتم کم خور دو سه پيمانه!
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢ :: انتشارات مك گرو-هيل
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢ :: ما اجنبي ز قاعده كار عالميم
» یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢ :: نمايشگاه فناوری اطلاعات
» یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢ :: به خدا شرمنده ايم!
» یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢ :: خبر-خبرهای تازه
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢ :: سخنراني ماهانه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢ :: نمايشگاه تخصصی کتاب
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢ :: کنکورد برای رولينگ
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ :: تغيير نام ايفلا
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ :: يک جمله غير کتابدارانه
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» دوشنبه ٥ آبان ۱۳۸٢ :: ندانيم چه غوغاست خدايا!
» دوشنبه ٥ آبان ۱۳۸٢ :: آشنايی کوتاه با دانشگاه شهيد چمران اهواز
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳۸٢ :: تاسف - تاسف - تاسف!
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢ :: درسوگ اينترنت!
» جمعه ٢٥ مهر ۱۳۸٢ :: تغيير درحوزه كتابداري و اطلاع رساني
» چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢ :: كتابخانه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز:
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: معرفي كتاب
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٢ :: VETCD:
» یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢ :: سؤال هفته:
» یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢ :: لعنت به اين ويروس!
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢ :: کتابشناسی بين المللی MLA
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: آرزوي اول . اطلاعات رايگان نيست ،ودر حقيقت بسيار گران است.
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: شش آرزوي كتابدار بخش خدمات عمومي(۱)
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: سايت جديد کتابدارانه
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: نمايه تکنولژی و علوم کاربردی ويلسون
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢ :: سوال هفته
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢ :: سلامی دوباره با بوی شرجی
» یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢ :: خيز ازاين خانه برو رخت ببر هيچ مگو
» یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢ :: پول عجب مزه اي دارد!
» یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢ :: بانك اطلاعاتي Compendex
» شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٢ :: معرفي سايت
» پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٢ :: LISA
» سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٢ :: در شهر يكي كس را هوشيار نمي بينم
» سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٢ :: مدلاين
» یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢ :: بانكهاي اطلاعاتي
» یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢ :: اين ره كه تو مي روي به تاجيكستان است
» شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٢ :: معرفي سايت
» جمعه ٢۱ شهریور ۱۳۸٢ :: كتابخانه باشگاه ايرانيان
» پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٢ :: جشن اولين کتاب
» پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٢ :: دايره المعارف تايتانيكا
» سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٢ :: حداقل نرخ بيمه دانا براى كتابفروشى‏ها
» دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٢ :: درآمدي‌ بر كارورزي(1)
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٢ :: آوينا
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٢ :: گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت سوم)
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٢ :: سمينار كتابخانه رقومي (ديجيتالي)
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٢ :: كتابخانه تلفني
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٢ :: هفته دولت و باقي قضايا
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٢ :: گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت دوم)
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٢ :: گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت اول)
» شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٢ :: چرا داريون كتابخانه ندارد؟!
» شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٢ :: چونكه تقدير چنين است چه تدبير كنم
» سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٢ :: گفت و گويي با يك مراجعه كننده به يك كتابخانه دانشگاهي
» یکشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٢ :: منابع كتابداري جهت كنكور كارشناسي ارشد
» یکشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٢ :: ريزه كاريهاي گوگلي(3)
» شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٢ :: صدها جلد كتاب درخيابانهاي منچستر رها شد
» شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٢ :: ريزه كاريهاي گوگلي(2)
» جمعه ۳۱ امرداد ۱۳۸٢ :: صحبت ازپژمردن يك برگ نيست…
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٢ :: آموزش به صورت آنلاين
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٢ :: كارگاه آموزشي مارك ايران
» دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٢ :: ريزه كاريهاي گوگلي(1)
» یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٢ :: پايان نامه و…
» جمعه ٢٤ امرداد ۱۳۸٢ :: تعطيلي كتابخانه معلم!
» جمعه ٢٤ امرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه هاي عمومي دبي
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٢ :: قابل توجه همه كتابداران و اهالي كتاب و كتابخانه
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٢ :: فعلا يك پيشنهاد
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢ :: QuestionPoint چيست؟
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢ :: رقباي تازه گوگل
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢ :: جايزه IBBY
» یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٢ :: شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي(2): استناد به‌ منابع‌ پايگاههاي‌ وب
» شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٢ :: جامعه اطلاعاتي؛مفاهيم و مؤلفه ها(3)
» جمعه ۱٧ امرداد ۱۳۸٢ :: … بين آدمها!
» جمعه ۱٧ امرداد ۱۳۸٢ :: شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي(1)
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٢ :: فرهنگ پاسخگويي به پرسشنامه - طراحي پايگاه خودكار طراحي و نظرسنجي
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه هاي عمومي كشور به استانداردهاي جهاني مي رسند
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٢ :: بازديد ازكتابخانه دانشگاه آزاد مرودشت(2)
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٢ :: بازديد ازكتابخانه دانشگاه آزاد مرودشت(1)
» دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٢ :: اصطلاحنامه اطلاع رساني
» دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٢ :: جامعه اطلاعاتي؛ مفاهيم و مؤلفه ها(2)
» شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٢ :: كتابدار كنگره
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٢ :: حق‌ كپي‌ در محيط‌ الكترونيكي
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢ :: جامعه اطلاعاتي: مفاهيم و مؤلفه ها(قسمت اول)
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢ :: تعيين قدمت نسخ خطي به كمك علم ژنتيك
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢ :: ICDL
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه هاي عمومي، دانشگاههاي گمنام و متروك!
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٢ :: رسم و رسومات كتابدارانه!
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٢ :: شبكه اطلاع رساني كتاب ايران
» جمعه ۳ امرداد ۱۳۸٢ :: نمايشگاه بين المللي كتاب دبي
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٢ :: نمايشگاه كتاب مجتمع ام.آر.آي
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢ :: ايران و بازسازى كتابخانه ‏هاى افغانستان
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٢ :: اهداي كتاب به مركز حافظ شناسي
» دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٢ :: جستجو در گوگل
» یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢ :: واگذاري كتابخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي
» یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢ :: بازهم هري پاتر و ترجمه غير مجاز آن دراينترنت
» پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٢ :: سخت،سخت، و بازهم سخت!
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٢ :: نخستين كتابخانه ديجيتال در قرن‌آباد تاسيس شد
» دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٢ :: حوزه كتاب:((سياستگذاري)) يا ((اجرا))
» یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٢ :: گزارش كاملي از ((عصر كتابخانه))،همراه با نقد و تفسير
» پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٢ :: فروش نسخ خطي كتابهاي قديمي
» پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٢ :: جنجال برسر فيلترگذاري اينترنت دركتابخانه ها و مراكز فرهنگي آمريكا
» دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢ :: افسوس كه بردوست ره خانه ببستند
» دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢ :: فراخوان سمينار آسياي‌ مركزي‌ ـ غربي‌ و جامعه‌ اطلاعاتي
» جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢ :: جايزه سالانه كتابدار قرن 21
» جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢ :: جاهليت مدرن ازنوع دوم
» جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢ :: بدون شرح
» جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢ :: مراسم((هري پاتر)) سوزان
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٢ :: مركز خدمات اينترنتي كتابخانه‌ي مركزي كرمان راه‌اندازي شد
» چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٢ :: ماجراي فكر نان بودن و...آب بودن خربزه
» چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٢ :: عصر كتابخانه
» سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢ :: سمينار فناوري اطلاعات
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢ :: پاتوق فرهنگى كتاب ما« باز شد
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳۸٢ :: چه هدر دادن عمر آسان است
» شنبه ٧ تیر ۱۳۸٢ :: ازدست كه ناليم ازماست كه برماست
» جمعه ٦ تیر ۱۳۸٢ :: شبكه اطلاع‏ رسانى كتاب ايران راه ‏اندازى شد
» پنجشنبه ٥ تیر ۱۳۸٢ :: يك روزنامه الكترونيكي چيست؟(قسمت اول)
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳۸٢ :: كتابهاي كارتوني:آري يا نه؟
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳۸٢ :: تب هري پاتر
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳۸٢ :: راه اندازي پارك فناوري و تحقيقات درشيراز
» سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳۸٢ :: جايگاه نشر الكترونيك كجاست؟
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳۸٢ :: رتبه بندي سايتها توسط موتورهاي جستجو چگونه انجام مي شود؟
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳۸٢ :: هزار نكته باريكتر ازمو اينجاست
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٢ :: نخستين دوره آموزش كتابدارى ويژه كتابداران افغانستان
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٢ :: كتب نادر
» پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه موزه فرش ايران
» سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٢ :: فكر هركس به قدر همت اوست!
» جمعه ٢۳ خرداد ۱۳۸٢ :: قرارداد تبادل اطلاعات
» جمعه ٢۳ خرداد ۱۳۸٢ :: وب ديويي(WebDewey)
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٢ :: @: چرا اين نشانه را درايميلها به كار مي برند؟
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٢ :: پيشنهاد
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٢ :: نرم افزار جديد كتابخانه اي
» سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٢ :: حضورايران درنمايشگاه كتاب كره جنوبي
» سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٢ :: چه غريبانه
» یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢ :: اسكن كردن كتيبه هاي باستاني
» یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢ :: افتتاح كتابخانه هنر آموزش و پرورش فارس
» شنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٢ :: خبر خبرهاي تازه!
» جمعه ۱٦ خرداد ۱۳۸٢ :: آگاهي رساني جاري و اشاعه اطلاعات گزيده
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٢ :: درباره وجين
» سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٢ :: كتابدار مرجع كيست؟!
» سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٢ :: بزرگترين همايش انجمن كتابداران آمريكا
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٢ :: من ترك خاكبوسي اين درنمي كنم
» شنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٢ :: DDC22 : نظام سازماندهي دانش بين المللي
» پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٢ :: امانت با باركد
» پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٢ :: به كجا چنين شتابان؟
» چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٢ :: كتابخانه سازي يك پزشك ايراني
» سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٢ :: پاتوق فرهنگي
» دوشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٢ :: حقا كه چنين است و دراين هيچ سخن نيست
» دوشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٢ :: يك پرسش
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٢ :: يك خاطره ازعلي دائي
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٢ :: مؤسسه فرهنگي آموزشي كتابداري كتاب نما
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٢ :: خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد
» شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٢ :: فهرستهاي رايانه اي،ابزارآگاهي ازمنابع كتابخانه اي
» جمعه ٢ خرداد ۱۳۸٢ :: يك خبرمهم
» پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٢ :: آسمان بارامانت نتوانست كشيد
» سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ارزش گلايه ما بيش ازاينهاست
» سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: كتاب درنگاه ديگران
» دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: شتاب کتابدار
» دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ما بدينجا نه پي حشمت و جاه آمده ايم
» شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: همراه با اساتيد(3)
» شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: كتابدار مجازي
» چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: اگر كتابدار نمي‌شديد؟ دوندة سرعت مي‌شدم.
» سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: آنكه تورا آفريد
» سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ما و توليد اطلاعات
» سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: كتاب سوزي نازي ها
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: بياييد رده بندي كنيم
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: همراه با اساتيد(2)
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: مدينه دبي للانترنت
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: درآينده نزديك
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: امروز در بخش و انجمن
» یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ازخودمان بدمان آمد
» یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: من تورا آسان نياوردم به دست
» یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: چند سايت درهم وبرهم
» یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: امروزدر انجمن
» جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: نوزادان هم احتياج به كتاب دارند
» جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: همراه با اساتيد
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: بهين
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: آشنايي با چند اصطلاح
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: آهاي مردم دنيا!
» سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: يك پيشنهاد
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: دانشجوي نمونه دانشگاه:
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: دانشجوي نمونه كشوري
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: مرد بزرگ
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: سايت هاي عكاسي:
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: اخبار انجمن
» شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: کتابخانه ميرزای شيرازی
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: اينك زمان تغيير است!
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: اينجا كتابخانه است آيا!
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: كتابدار يا سرايدار؟
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: مرگ براي تو بودن است
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٢ :: جهل فرهنگی و ادعا
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٢ :: ناشرين ايرانی
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٢ :: اخبار انجمن
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٢ :: اطلاع رسانان
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳۸٢ :: كتابهاي تازه و دردسرهاي تازه
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳۸٢ :: كتابدارم و ...
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳۸٢ :: انجمن علمی
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۱ :: کتابداری