کتابداران فردا

چرا قطع کردید؟!

در تمرکز بسیار بودم و مشغول آماده کردن مطالب کلاس مدیریت اسناد. تلفن زنگ زد و خانمی پرسید: خانم ...کجا هستند؟! گفتم همچین فردی نداریم. گفتم کتابخانه دانشکده ...را گرفتم؟! گفتم خیر اشتباه است. با درماندگی پرسید: حالا چکار کنم؟! کار فوری دارم باهاشون! شماره شون چنده؟! با کمی مکث گفتم: نمیدانم. ولی شاید بتوانم پیدا کنم. از روی سایت دانشگاه شماره را برایش پیدا کردم و قرار شد به آن شماره زنگ بزند. چند ثانیه بعد دوباره زنگ زد و برافروخته پرسید: چرا قطع کردید آقا؟! تلفن را وصل کنید به کتابخانه...! سعی کردم با خونسردی بگویم من اپراتور نیستم و تا اینجا در حد ارائه یک شماره میتوانم به شما کمک کنم نه بیشتر! با لحنی که به نظر می رسید هنوز متوجه نشده که با شماره مستقیم میتواند با جایی که میخواهد صحبت کند، قطع کرد! کمی شگفت زده شدم! چند ثانیه بعد دوباره مشغول کار روی مطالب کلاسی بودم...

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم