کتابداران فردا

همه مشارکت کنیم

روزهای سه شنبه و چهارشنبه، همایش ارزیابی کیفی نظامهای دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. توفیقی بود تا به اتفاق آقای دکتر عرفان منش و خانم اعرابی در این همایش مقاله ای داشته باشیم. از صبح تا ظهر د رهمایش بودم و از سخنرانی های آقای دکتر بازرگان و دکتر حاتمی استفاده کردم. کلیات بحث این بود که همه اعضای هیات علمی برای ارتقای کیفیت دانشگاهها باید مشارکت کنند. آقای دکتر حسن زاده نیز دبیر اجرایی این همایش بود و زحمت زیادی برای این همایش کشیده بود. از شگفتی های همایش روبرو شدن با یکی از دانشجویانم در دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران، آقای بوستانی، بود. پسری بسیار باهوش بود ولی نمیدانم چرا دوره کارشناسی اش خیلی طول کشیده بود! به هرحال فهمیدم آنجا کارشناسی ارشد رشته سینما میخواند! عجب گردشی دارد این روزگار! چون کار داشتم سریع برگشتم دانشگاه و کارهای عقب مانده را انجام دادم و دوباره عصر برگشتم همایش. بعد از همایش یک جلسه هم اندیشی با حضور 14 نماینده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور برگزار شد. دکتر نیستانی از وزارت علوم نیز حضور داشت و بحثهای خوبی راجع به نقش انجمن های علمی در ارتقای کیفیت علمی دانشگاهها مطرح شد. جلسه تا ساعت نه شب طول کشید. ولی روز پرباری بود. شاید بتوان از بحثهایش در انجمن کتابداری استفاده کرد تا برای ارزیابی گروههای آموزشی رشته مان اقدام کنیم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم