کتابداران فردا

نادانی خوب نادانی بد

هفته شلوغی را سپری کردم. تقریبا روزی نبود که ساعت هفت دانشگاه نباشم. ولی شکر خدا همه چیز خوب بود و جلسه ها و کارها به خوبی برگزار می شد. آخرین کار هم مربوط به کارگاه آموزشی پنجشنبه بود. توفیق داشتم که در کنار استادانی نظیر آقایان دکتر پرداختچی- د کتر فتح آبادی و دکتر قهرمانی کارگاه آموزشی بهره گیری از فناوری در آموزش داشته باشم و بخشی از تجربیات محدودم را منتقل کنم. شخصاَ از جلسه دکتر قهرمانی مطالب زیادی را یاد گرفتم. در این کارگاه فیمی ازTEDپخش شد که درباره حرکت به سوی نادانی صحبت می کرد. گوینده می گفت که نادانی با کیفیت و نادانی کیفیت داریم. میگفت گاهی لازم است درباره چیزهایی که نمیدانیم صحبت کنیم و به پرسیدن سوالات دقیق و با کیفیت بپردازیم. دانش مهم است اما نادانی مهم تر است. باید نادانی را تحمل کرد و سوالات جذاب و متفکرانه پرسید. اسم در جستجوی نادانی بود. میتوانید از ساسیت شبکه چهار یا سایت آپارت دانلودش کنید. بعد از کارگااه رهسپار کتابخانه ملی شدم برای شرکت در کنگره پیشگامان پیشرفت. با آقای دکتر عرفان منش مقاله ای داشتیم. ساعت پنج ارائه ما بود. خیلی زمان اندک برای ارائه داشتم. کمتر از ده دقیقه مقاله را ارائه کردر مراسم اختتامیه اعلام شد که مقاله ما برتر شده! به هرحال زحمت اصلی را دکتر عرفان منش کشیده بود. بعد از کتابخانه ملی هم راهی منزل اقوام شدیم. اتوبان همت و یادگار امام خیلی خلوت بود. تعطیلات است و خیابانها خلوت است و میتوان نفسی کشید.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٥:۳٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ خرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم