کتابداران فردا

داوینچی نویسنده

نمیدانستم لئوناردو داوینچی غیر از کارهای علمی که انجام داده مجموعه نوشتاری هم دارد که بیشتر داستانک های پند آموز است. کتابی به اسم قصه ها و افسانه ها از او خریده بودم و امروز که فرصتی دست داد تا سری به بوستان یاس فاطمی بزنیم و هوایی تازه کنیم بعد از صرف ناهار شروع کردم به مطالعه این کتاب. به نظرم رسید خیلی از مطالبی که نوشته هر چند زیباست ولی نکاتی است که در گلستان و بوستان سعدی خودمان خیلی نغزتر از آن یافت می شود.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم