کتابداران فردا

کتابفروشی ها را فراموش نکنیم

هفته پرکاری بود. از تکمیل پرونده ام برای ارتقا تا برگزاری کارگاه مشترک با همکاران گروه علوم تربیتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه. پنجشنبه هم تا عصر دانشگاه بودم. شکر خدا هفته پرکاری بود. صبح زود احساس کردم خستگی هایم رفع شده و روزنامه ها را برداشتم و رفتم بوستان نزدیک منزل. کسی داخل بوستان نبود. پشت میز نشستم و مشغول مطالعه روزنامه شدم. راهنمای موزه ها را می دیدم و علامت می زدم تا اگر شد بتوانیم برویم. در صفحه ای دیگر کتابهای پرفروش هفته را فهرست کرده بودند. به این فکر افتادم خیلی وقت کتابفروشی نرفته ام. به نظرم در طول نمایشگاه کتابفروشی ها را مورد بی مهری قرار داده ایم و فراموش کرده ایم آنها را. حیف است کتابفروشی ها کم رونق شوند. این هفته سعی خواهم کرد حتماَ کتابفروشی های مورد نظرم را بگردم. هرچند خیلی از کتابهایم را از نمایشگاه با شکوه امسال گرفته ام ولی یکی دو کتابی که در فهرست کتابهای پرفروش هفته دیده ام مثل پستجی یا بنی آدم را حتماَ باید تهیه کنم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ خرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم