کتابداران فردا

سايت مخصوص کتابداران جهان

سايتی را معرفی می کنيم که تمام کشورهای جهان درآن سهيم هستند.اين سايت-دربرگيرنده تمام بخشهای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درکشورهای جهان است.بدون هيچ مقدمه ديگری به سايت کتابداری جهان هم سربزنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم