کتابداران فردا

اسامي سخنرانان و سياهه مقالات پذيرفته شده درهمايش سواداطلاعاتی

اگربرای همايش سواداطلاعاتی که درمشهد برگزارمی شود-مقاله ارسال کرده ايد-می توانيد دروب سايت آستان قدس بگرديد يا اين جدول را نگاه کنيد.

 

رديف

نام

سمت

درجه

عنوان مقاله

شهر

روش ارائه

1

محمدحسين دياني

هيات علمي

دكترا

تضاد بين واسطه رهايي وكارگزار اطلاعات: نگاهي انتقادي به نقش آموزش كتابداران

مشهد

سخنراني

2

 محمدرضاداورپناه

هيات علمي

 دكترا

بررسي رفتار و الگوي اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت 

مشهد

سخنراني

 

3

مهري پريرخ

هيات علمي

دكترا

سنجش اثربخشي كارگاههاي سواد اطلاعاتي

مشهد

سخنراني

4

رحمت الله فتاحي

هيات علمي

دكترا

سواد ازلاعاتي و تاثير آن بر بهبود فرايند پژوهش

مشهد

سخنراني

5

علي حسين قاسمي

 

دانشجو دكترا

ضرورت آموزش سواد اطلاعاتي در توسعه و تقويت آموزش عالي 

مشهد

سخنراني

6

محمود سالاري

ابوالفضل حسن آبادي

 

ارشد

پيش نيازها و ملزومات دستيابي به مهارت سواد اطلاعاتي

مشهد

 سخنراني

7

عصمت مومني

 

كارشناس

 

مشهد

 سخنراني

8

ابراهيم حافظي

زهرا بختياري

 

ارشد

كارشناس

نقش سواد اطلاعاتي مراجعان در بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي 

مشهد

 سخنراني

9

محمد نعيم آبادي

يزدان منصوريان

 

ارشد

دانشجو دكترا

كاربرد وب سايت كتابخانه‌ها در ارتقاء سواد اطلاعاتي كاربران اينترنت

مشهد

 سخنراني

10

هادي شريف مقدم

هيات علمي

دكترا

نقش و جايگاه يادگيري مستقل در عصر الكترونيك با تاكيد بر نظام آموزش نيمه حضوري پيام نور 

مشهد

 سخنراني

11

عبدالرضا نوروزي

 

دانشجو دكترا

سياستهاي سواد اطلاعاتي در جوامع اطلاعاتي

مشهد

 سخنراني

12

ناهيد طباطبايي

هيات علمي

ارشد

تدوين استانداردهاي ملي سواد اطلاعاتي در ايران ( يك پيشنهاد)

تهران

 سخنراني

13

ناهيد طباطبائي

مريم عبداللهي

زين العابدين يوسفي نژاد

هيات علمي

ارشد

كارشناس

ارائه تصويري از پژوهشگران حوزه كشاورزي به عنوان مخاطبان برنامه آموزشي سواد و مهارتهاي اطلاعاتي جستجو در محيط وب (نتايج يك پيمايش)

تهران

 سخنراني

14

ناهيد طباطبائي

شبنم السادات نوابي

هيات علمي

ارشد

كارشناس

 ارزيابي خود آموزها و بي‌سواد اطلاعاتي

ارائه يك پيش‌نمون براي آموزش سواد اطلاعاتي به محققان كشاورزي

تهران

پوستر

15

 

 حسين كياني

هيات علمي

دكترا

سواد اطلاعاتي و عوامل بازدارنده در دسترسي اقشار جامعه به آن: با ديدگاهي ويژه در بين دانشگاهيان، متخصصان و محققان

تهران

 سخنراني

16

افشين موسوي چلك

 

ارشد

ضرورت آموزش ارزيابي كيفيت منابع اينترنتي براي كتابداران و استفاده كنندگان

تهران

 سخنراني

17

فرزاد دادرس

 

دانشجو ارشد

بازنمائي دانش: تكنيكي مدرن براي آموزش استفاده‌كنندگان در سيستمهاي اطلاعات

تهران

 سخنراني

18

شهرزادشريفي

فرنوش رقابي

 

ارشد

كارشناس

طراحي و برنامه‌ريزي آموزش دانشگاهيان جهت ارتقاء كيفي دستيابي به اطلاعات در دانشگاه صنعتي شريف

تهران

 سخنراني

19

ابوذر توسائي

 

دانشجو ارشد

تحليل اقتصادي توسعه سواد اطلاعاتي در پايگاههاي اطلاعات

تهران

پوستر

20

طاهره طاهري

هيات علمي

ارشد

عوامل موثر در زيرساخت سواد اطلاعاتي و رسيدن به دانش

تهران

پوستر

21

مرتضي كوكبي

هيات علمي

دكترا

طرح نوين درس" آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري"

اهواز

 سخنراني

22

عبدالحسين فرج پهلو

حسين مرادي مقدم

هيات علمي

دكترا

داشجو ارشد

بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد برنامه‌‌هاي آموزشي مورد نياز ‌آنها درباره جستجوي اطلاعات و ارائه راهكارهايي جهت نحوه برگزاري اين دوره‌هاي آموزشي

اهواز

 سخنراني

23

فريده عصاره

هيات علمي

دكترا

سواد اطلاعاتي يا ايجاد مهارتهاي اطلاعاتي لازم در دانشجويان دانشگاهها

اهواز

 سخنراني

24

مرضيه بردستاني

 

ارشد

بررسي رابطه سواد اطلاعاتي و رفتار كاربران

اهواز

 سخنراني

25

مينا سميرمي زاده

 

ارشد

بررسي رفتار اطلاع‌يابي دانش آموزان دوره متوسطه نظري شهرستان اهواز و ميزان آشنايي آنان با فناوري نوين اطلاعاتي

اهواز

 سخنراني

26

محمدحسن عظيمي

 

ارشد

توسعه نقش و كاربرد آموزشي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني مبتني بر مواد آموزشي چند‌رسانه‌اي

اهواز

پوستر

27

بابك پرتو

هيات علمي

ارشد

نظريه‌هاي يادگيري و آموزش كتابخانه‌اي

شيراز

 سخنراني

28

ليلاسودبخش

مليحه نيك كار

هيات علمي

ارشد

عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌يابي مراجعان

شيراز

 سخنراني

29

فاطمه تابنده

 

ارشد

ارزيابي عوامل موثر بر بهبود كيفي سواد اطلاعاتي " كاربرد سيستم مديريت كيفيت فراگير

شيراز

 سخنراني

30

 محسن اصلاني ملايري

هيات علمي

ارشد

ضرورت نهادينه كردن برنامه‌هاي آموزش ارتقاء سواد اطلاعاتي در ايران با نگاهي به دانشگاه علوم پژشكي اصفهان

اصفهان

پوستر

31

مهدي محمدي

سيف الله افضل اللهي

هيات علمي

ارشد

بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم با كتابخانه و منابع آن و ضرورت آموزش مراجعه‌كنندگان از ديدگاه آنها

قم

 سخنراني

32

حسن صياميان

هيات علمي

ارشد

ويژگيهاي با سواد اطلاعاتي در قرن بيست و يكم

ساري

 سخنراني

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم