کتابداران فردا

پس من چگونه گویم این درد را دوا کن

دریکی ازجراید آمده است که کمبود کتابخانه دریزد بیداد می کند.طبق آمارسرانه به ازای هر40هزارنفر یک کتابخانه درکشور وجود دارد.درصورتی که دراستان یزد به ازای هر15هزارنفریک کتابخانه وجود دارد.

تصور ما براین است که هیچ توضیح اضافی لازم نیست!

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم