کتابداران فردا

يك خبرمهم

<ظاهرا قرار است ما هميشه درآخرين لحظات ازهمه چيز باخبرشويم.
فراخوان كشوري
همايش آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي
(در كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها)
National Seminar on User Education & Information Literacy
مشهد 8 و 9 آذرماه 1382
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي با توجه به اهميت بسيار زياد آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي در شرايط متحول كنوني در نظر دارد همايشي سراسري در اين زمينه برگزار كند. از كليه استادان، پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجويان دعوت مي شود تا مقالات و نتايج پژوهشهاي خود را در زمينه هاي زير به اين همايش ارائه دهند.
محورهاي همايش:


1- مباني و جنبه هاي نظري
• مفهوم، مؤلفه ها و سواد اطلاعاتي درآغاز قرن بيست و يكم
• نقش و كاربرد برنامه هاي سواد اطلاعاتي در رشد دانش ( توليد علمي)
• نقش و جايگاه آموزش استفاده كننده گان در يادگيري مستقل
• بررسي رابطه سواد اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي كاربران
• كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش استفاده كنند گان و كسب سواداطلاعاتي
• مطالعه تطبيقي آموزش مراجعان و سواد اطلاعاتي در جوامع مختلف
• بررسي روشهاي توسعه سواد اطلاعاتي در نظام آموزشي ايران


2- برنامه ريزي و برنامه سازي
• مباني و چارچوبهاي برنامه ريزي براي درس "آموزش استفاده كنندگان" و "توسعه سواد اطلاعاتي"
• الگوهاي برنامه ريزي براي آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي
• طراحي وادغام برنامه اي آموزش سواد اطلاعاتي در محتواي برنامه هاي درسي (نظام آموزش ابتدايي، متوسطه يا عالي)
• طراحي و ادغام برنامه هاي آموزش سواد اطلاعاتي در نظام كتابخانه هاي عمومي كشور
• مباني و چارچوبهاي برنامه آموزش مجازي استفاده كنندگان


3- كاربرد فناوريهاي جديد
• كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي براي آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي
• وب سايت كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد به منزله محيط آموزش
• كاربرد چند رسانه اي ها در آموزش استفاده كننده گان و توسعه سواد اطلاعاتي (در انواع كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني، مراكز اسناد، موزه ها)


4- اثر بخشي و ارزيابي دوره ها
• تبيين شاخصهايي براي ارزيابي سواد اطلاعاتي
• تاثير درس "آشنايي با كتابخانه" بر رفتار اطلاع يابي مراجعان
• روشهاي ارزيابي و سنجش كيفي برنامه هاي آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي


شرايط وچگونگي ارسال مقاله:
مهلت ارسال چكيده مقاله تا تاريخ 15 تير ماه 1382 و مهلت ارسال مقاله هاي پذيرفته شده تا تاريخ يكم مهر ماه 1382 خواهد بود. مقاله هاي مبتني بر پژوهشهاي نظري و كاربردي در اولويت قرار دارند.
دبير همايش: دكتر رحمت الله فتاحي fattahi@ferdowsi.um.ac.ir
مسئول كميته اجرايي: محمود سالاري salari@imamreza.net
دبيرخانه همايش: مشهد، سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، حرم مطهر، تلفن: 2232512 ، نمابر:2220845، وب سايت www.aqlibrary.orgنویسنده : Amir Reza Asnafi : ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ خرداد ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم