کتابداران فردا

راه اندازی وب سايت دانشکده

وب سايت دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز راه اندازی شد. اين وب سايت که نسخه آزمايشی آن در دسترس می باشد توسط آقای عظيمی طراحی شده است. از نکات جالب آن امکاناتی است که برای کتابخانه دانشکده قرار داده شده است. مثل پرسش از کتابدار-سفارش کتاب-مشاهده موجودی کتابخانه و ..يا فهرست دانشجويان و فارغ التحصيلان. مشخصات کامل اساتيد و کارکنان دانشکده.

ادامه اسامی اعضای انجمن

ش.ع

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

1436

وابسته

محمد

اكبري نصيري

الهه

31

1088

وابسته

سيد مصطفي

اعتصامي

اعظم

32

1486

وابسته

منصور

اوجي

مهين

33

594

وابسته

احمد

اصغر نيا

فاطمه

34

1243

وابسته

كمال الدين

انصاري

صالح

35

484

وابسته

پنجعلي

اسماعيل نتاج

سودابه

3.6

1444

وابسته

غلامحسين

اتابك

مريم

37

1247

وابسته

علي

ابويي مهريزي

نجمه

38

1460

وابسته

سيد حسين

الوانكار

الهام السادات

39

1232

وابسته

مصطفي

اسحاقيان

سميه

40

708

وابسته

شكر الله

ابراهيمي

مريم

41

579

پيوسته

محمد ابراهيم

افشار

هما

42

1438

وابسته

غلامرضا

بساك

الهام

43

66

وابسته

بخشعلي

بختياري مرغانلو

زهرا

44

116

وابسته

محمود

باقري زاده

مينو

45

104

پيوسته

اشرفعلي

باقري

فاطمه

46

1487

وابسته

امير

باقري

فاطمه

47

747

وابسته

كوروش

بدر

عاطفه

48

1395

وابسته

جواد

بابايي چاه افضل

ابراهيم

49

1397

وابسته

اسماعيل

بابا جاني

رفعت

50

932

وابسته

ولي

بيات بداقي

ناهيد

51

976

وابسته

محمد شريف

بردبارپانعلي

مرضيه

52

621

پيوسته

غلامرضا

بردستاني گناوه

مرضيه

53

790

وابسته

براتعلي

براتي

زهره

54

1009

وابسته

غلامرضا

بابائي

طاهره

55

588

وابسته

حسن

بوستان دوست

حميرا

56

462

وابسته

حبيب الله

بهرامي داراني

فرشته

57

1426

وابسته

ناصر

پازوكي طرودي

فاطمه

58

1405

پيوسته

سيف علي

پور رستمي

ناهيد

59

287

وابسته

حميد

پرداختي

مژگان

60

 کتاب جديد در زمينه تحويل مدرک

خدمات تحويل مدرک:ديدگاههای صاحبنظران کتابی است که مجموعه ۴ مقاله در زمينه تحويل مدرک را در بر می گيرد و ديدگاههای تعدادی از متخصصان علوم کتابداری را در خصوص تحويل مدرک در ابعاد مختلف نمايان می سازد. نويسندگان اين مقالات- موضوع تحويل مدرک را با توجه به خدمات فراکتابخانه ای در محيط الکترونيکی و با تاکيد برخدمات کتابخانه ای هزينه مدار درمراکز دانشگاهی تشريح کرده اند. به  دليل کمبود منبع فارسی در زمينه تحويل مدرک-اين کتاب ميتواند در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع رسانی تدريس شود. حتی کتابداران دانشگاهها ميتواند در جهت تسريع دسترسی کاربران به اطلاعات و استفاده بهتر از خدمت تحويل مدرک اين کتاب را به کارگيرند. گفتنی است که اين کتاب توسط رابين کيندر ويراستاری و توسط آقايان غلام حيدری و محمدرضا اميری زير نظر خانم دکتر عصاره ترجمه شده است. ناشر اين کتاب دانشگاه بوعلی سينای همدان می باشد.

کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز طبق برنامه زير کارگاههای آموزشی را برگزار می کند. ازکليه دانشجويان تحصيلات تکميلی و اعضای هيئت علمی جهت حضور در اين کارگاهها دعوت به عمل می آيد

 اعضای هئيت علمی

 ساعت۱۴-۱۲

 ۱۳۸۴/۹/۱۹

 شنبه

 دانشجويان تحصيلات تکميلی

  ساعت۱۴-۱۲

 ۱۳۸۴/۹/۲۰

يکشنبه 

 

 اعضای هئيت علمی

  ساعت۱۴-۱۲

 ۱۳۸۴/۹/۲۱

دوشنبه 

  دانشجويان تحصيلات تکميلی   ساعت۱۴-۱۲  ۱۳۸۴/۹/۲۲

سه شنبه 

جهت ثبت نام در اين کارگاه با شماره تلفن داخلی ۵۰۱۷ بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی خانم لطفی تماس حاصل فرمائيد.

نکته: به نظر می رسد که  وب سايت دانشکده به صورت آزمايشی راه اندازی شده بود چون ما هم اينجا به آن دسترسی نداريم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم