کتابداران فردا

ادامه اسامی اعضای انجمن

 

ش.ع

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

713

وابسته

ولايت الله

پركاري

فاطمه

61

1030

وابسته

سيد ضيا الدين

پيشوايي

فاطمه السادات

62

417

پيوسته

رضا

تسبيحي

غلامحسين

63

235

وابسته

احمد

توسائي

ابوذر

64

1482

وابسته

حيدر علي

تاج آباد

گيتي

65

1430

وابسته

ابوالقاسم

توحيدي نسب

فائزه

66

634

وابسته

حجت

جوادپور

سمانه

67

1494

وابسته

محمد رضا

جعفري بهنام

زهرا

68

615

وابسته

حسين

جعفري

ناهيد

69

1246

وابسته

رضا

جواهري

فهيمه

70

766

وابسته

علي

جوادي سبداني

مرضيه

71

977

وابسته

تورج

جمشيدي

فاطمه

72

443

وابسته

علي

جواد پور

عطيه

73

96

پيوسته

سيد فضل الله

جناب زاده

رويا

74

326

وابسته

غلامرضا

جامي

صفيه

75

379

وابسته

علي اكبر

جليليان

نفيسه

76

606

پيوسته

حسن

جعفر بيگلو

زهره

77

1150

پيوسته

حسين

جمشيديان

مريم

78

295

پيوسته

خسرو

جرموز

ناصر

79

1244

وابسته

علي اصغر

جليلي نخوريان

الهام

80

804

وابسته

عليرضا

چنگيز

نفيسه

81

265

وابسته

عبدالرسول

چوبك

هدي

82

935

وابسته

احمد

حسين زاده

نجمه

83

114

پيوسته

سيد حسن

حسيني زاده

آنسه

84

492

وابسته

قربانعلي

حلمي

ساره سادات

85

1262

وابسته

سيد ناصر

حسين زاده

سمانه

86

1496

وابسته

حسين

حيدري

مهديه سادات

87

675

وابسته

سيف الله

حسن آبادي

مريم

88

1255

وابسته

سيف الله

حمزه زاده

رفعت

89

1394

وابسته

محمد حسن

حايري مهريزي

عصمت

90

بررسی همکاری گروهی نویسندگان در مقالات تألیفی(۲)

در طول چند دهه گذشته، انتشار مقالات علمی گروهی در مجلات علمی به طور روزافزون افزایش یافته است. این پدیده در گذشته در حوزه های علوم وعلوم اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است. در ایران مطالعه ای که به طور مشخص به بررسی همکاری گروهی نویسندگان در مقالات تألیفی کتابداری واطلاع رسانی پرداخته باشد در مجلات علمی نمی توان یافت، از این رو پژوهش حاضر با بررسی میزان همکاری گروهی می تواند این نکته را روشن سازد که همکاری گروهی نویسندگان در مقالات تألیفی کتابداری واطلاع رسانی چگونه است وآیا از رشد مطلوبی برخوردار می باشد؟ با چنین مطالعه ای می توان میزان ضریب همکاری گروهی نویسندگان طی سال های مختلف به دست آورد و روند تغییرات آنها را به منظور تعیین پیشرفت همکاری گروهی نویسندگان مورد بررسی قرار داد. پژوهشگران ایرانی حوزه کتابداری واطلاع رسانی می توانند با استفاده از همکاری گروهی کیفیت مقالات خود را افزایش داده وآنها را در مجلات معتبرتر داخلی وبین المللی منتشر کنند.  از طرف دیگر بررسی میزان مشارکت علمی پژوهشگران کاربردهای مهمی برای برنامه ریزی راهبردی در انجام تحقیقات وسیاست های پژوهشی یک حوزه علمی دارد وابزار مؤثری برای برنامه ریزان  فعالیت های پژوهشی در حوزه های مختلف فراهم می کند که علاوه بر ارزیابی وکنترل پیشرفت های حاصل شده در فعالیت های پژوهشی خود، کاستی ها ونواقص موجود وعوامل بازدارنده همکاری های گروهی را نیز شناسایی کنند ودرصدد رفع آنها برآیند. ادامه دارد...  

بدون پژوهش تصميم گيری نکنيم

امروز از ساعت ۱۴ در آمفی تئاتر دکتر پاک سرشت سخنرانی های گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز به مناسبت هفته پژوهش انجام شد. پس از کلام خداوند- خانم دکترشهنی معاونت پژوهشی دانشکده به ايراد سخنانی کوتاه پرداخت. وی از برگزاری کارگاه آموزشی بهره گيری از اينترنت توسط گروه کتابداری تقدير کرد. ايشان بيان داشت که انتخاب مقالات سخنرانيهای گروههای موجود در دانشکده علوم تربيتی بر عهده گروه کتابداری و انتخاب پژوهشگر نمونه هم بر عهده شورای پژوهشی دانشکده بوده است. پس از خانم دکتر شهنی-دکتر فرج پهلو مدير گروه کتابداری دانشگاه اهواز هفته پژوهش را تبريک گفت و يادی کرد از همکار قديمی کتابخانه های دانشگاهی در استان خوزستان آقای لرکی که به رحمت ايزدی رفته اند و نيز دکتر معرف زاده که به دليل کسالت و مساعد نبودن وضعيت جسمانی در اين جلسه شرکت نکرده بودند و نتوانستند سخنرانی خود را نيز ارائه دهند. دکتر بيگدلی نخستين سخنران اين گردهمايی درباره اطلاعات-سياست و اقتصاد سخنانی ايراد نمود. (گفتنی است که خلاصه سخنرانيها در يادداشتهای آتی ارسال می شود). وی درباره اهميت اطلاعات و نقش رسانه های مختلف و خبرگزاريها در انتقال اطلاعات در جهان صحبت نمود. پس از ايشان دکتر عصاره مقاله خود درباره ميزان همکاری نويسندگان در حوزه علوم نجوم با استفاده از مجلات موجود در پايگاه ساينس دايرکت در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ارائه نمود. وی درباره اهميت کارگروهی و خروج از رويکرد تک نويسندگی تاکيد کرد. به خصوص اينکه با ميان رشته ای شدن علوم مختلف نويسندگان نمی توانند منزوی کار کنند. در تحقيق وی مشخص شد که تعداد نويسندگان همکار برای هر مقاله ۶/۶ نفر بوده است. پس از وی حسين مرادی مقدم درباره نقش کتابخانه ها در تحقيقات از گذشته تا به حال صحبت نمود. پس از استراحت و پذيرائی دکتر فرج پهلو درباره برنامه ريزی درکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی صحبت کرد. وی بيان داشت که برنامه ريزی اولين وظيفه هر مدير است. وی درباره رويکردهای نوين و سنتی در برنامه ريزی کتابخانه ها و سازمانها صحبت نمود. دکتر فرج پهلو بر مديريت متمرکز درکتابخانه های دانشگاهی تاکيد نمود. پس از ايشان آقای عظيمی نقش زمان و هزينه در به کارگيری فناوری اطلاعات در سازمان سخنانی ايراد کرد. وی گفت هر سازمانی به تب داشتن وب سايت دچار شده است و بدون تفکر و برنامه ريزی قصد راه اندازی وب سايت را دارد بدون اينکه حتی دانش استفاده از آن را داشته باشد. پس از پايان سخنرانی ها از سخنرانان و پژوهشگران نمونه سال تقدير کرد: دکتر فرج پهلو-دکتر کوکبی-دکتر بيگدلی-دکتر عصاره-آقای مرادی مقدم و آقای عظيمی کسانی بودند که تجليل شدند و جوائزی به آنها اهدا شد. ما نيز به سهم خود به ايشان تبريک می گوييم و موفقيت روز افزون اين عزيزان را از دادار پاک خواهانيم. لازم به يادآوری است که خلاصه سخنرانی های امروز به زودی منعکس خواهد شد.  در حاشيه اين همايش نمايشگاه کتاب و پايان نامه های رشته های مختلف دانشکده و نيز نشريه دانشکده توسط دانشجويان کتابداری برگزار شده بود که زحمات ايشان نيز جای تقدير دارد.

 

مشارکت اعضای انجمن از اين زاويه

افراد به هنگام روبه‌رو شدن با پديده‌اي كه مُد مي‌شود فقط به استفاده شكلي از آن توجه دارند و عمق و درون پديده و كاركرد آن را نمي‌كاوند و متأسفانه همة اين‌ها كم و بيش در رويكرد بيشتر افراد و اعضاي جامعة كتابداري ايران با انجمن به چشم مي‌خورد يعني اكثراً از پيشينة تاريخي و چگونگي به وجود آمدن انجمن‌‌ها مطلع نيستند، در تأسيس شور بسيار به خرج دادند ولي در مرحلة استقرار به دليل عدم آگاهي كافي آن را رها كردند و ديگر اينكه به نظر مي‌رسد صرف وجود انجمن و حيات سلولي آن؛ آنها را نگه مي‌دارد. تلاش و برنامه‌ريزي سيستماتيك از جانب اعضاي هيئت مديرة انجمن با هدف آشنا كردن اعضا از چگونگي فعاليت و خدماتي كه انجمن براي آنها دارد مي‌تواند سبب آگاهانه‌تر نگاه كردن اعضا و دروني شدن نياز وجود انجمن شود. انسان‌هاي دنياي جديد همه چيز را از روزنه‌هاي كاركردگرايانه مي‌بينند و بررسي مي‌كنند و چه بسا اگر قاعده هرم جامعة كتابداران ايران با كاركردي كه اين انجمن مي‌تواند براي آنان در درازمدت داشته باشد آشنا شوند، ميزان مشاركت و فعاليت آنان نيز در انجمن افزايش پيدا كند و در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه پايه‌هاي انجمن هر روز قوي‌تر از ديروز شود. ادامه در از اين زاويه

بهره ‏بردارى از كتابخانه اختصاصى دانشگاه پيام نور مركزجهرم

بهره‏بردارى از كتابخانه‏ى اختصاصى دانشگاه پيام نور مركز جهرم آغاز شد.  مساحت اين كتابخانه 300 متر مربع و داراى سالن مطالعه و مخزن كتاب است. دكتر كامران رييس دانشگاه پيام نور جهرم افزود: اعتبار اين كتابخانه 300 ميليون ريال از محل اعتبارات دانشگاه تأمين شده‏و هم‏اكنون بالغ بر 10 هزار جلد كتاب به زبان‏هاى فارسى   لاتين و در زمينه‏هاى‏منابع مرجع و كتب دانشگاه پيام‏نور در اين كتابخانه موجود مى‏باشد. وى متذكر شد: با توجه به ظرفيت كتابخانه جديد كه حدود 40 هزار كتاب‏مى‏باشد  سه چهارم اين كتابخانه خالى از كتاب بوده و اين مقدار بسيار ناكافى‏است. منبع

دفاع دوازدهم

دوازدهمين دفاع دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز روز چهارم دی ماه برگزار ميشود. در اين روز آقای مهدی محسنی از رساله خود که درمورد تحليل استنادی رساله های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای تهران-شيراز-اهواز-فردوسی مشهد-تربيت مدرس است دفاع خواهد کرد. استاد راهنمای وی خانم دکتر عصاره و استاد مشاور وی آقای دکتر معرف زاده می باشند.

دانشجوی نمونه گروه کتابداری اهواز

لحظاتی پيش مطلع شديم که خانم باجی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی گروه اهواز به عنوان دانشجوی نمونه برگزيده شد. وی در سال گذشته کتاب دستنامه قواعد فهرست نويسی اينترنتی را ترجمه کرد. اين موفقيت را به خانم باجی تبريک می گوييم.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم