کتابداران فردا

نشست ارتقای انجمن های علمی ایران و چند نکته

پنجشنبه هفته قبل در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران نشست تخصصی ارتقای انجمن های علمی ایران با حضور دکتر براری رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران و نمایندگان انجمن های علمی ایران برگزار گردید. در این جلسه که از ساعت نه صبح تا هفده به طول انجامید بحثهای قابل توجهی در خصوص کارآمدی انجمن های علمی مطرح شد. بین همه مباحث مطرح شده دو نکته برجسته تر از بقیه به نظر می رسید. یکی بحث مشارکت بیشتر در برگزاری همایشها و تهیه آثار علمی. به عنوان نمونه انجمن مدیریت رفتار سازمانی با فراخوان تهیه فصلهای کتاب از سراسر جهان یک کتاب انگلیسی را به این ترتیب تهیه کرده بود که ویراستار آن رئیس این انجمن بود. یعنی گامی به سوی تولید مشارکتی دانش. در این خصوص باید بیان داشت که انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قبل از مطرح شدن این ایده گامهای خود را در این خصوص برداشته و محصول برگزاری جلسات مشترک کمیته های همایشها-روابط عمومی و پژوهش نیز برگزاری یک همایش مشارکتی بوده که در آینده راجع به آن بحث خواهد شد.

نکته دوم در خصوص ارزیابی گروههای آموزشی توسط انجمن های علمی بود. این قضیه در آن جلسه مطرح شد که وزارت علوم با ارزیابی علمی گروههای آموزشی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم موافقت ضمنی کرده است و قرار بر این است که این کار بر عهده انجمن های علمی هر گروه آموزشی قرار گیرد. این مساله بیش از پنج سال است که در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران مطرح میشود که همانند انجمن کتابداران امریکا که به اعتبارسنجی گروههای کتابداری امریکا می پردازد انجمن کتابداری ایران نیز گروههای آموزشی کتابداری را ارزیابی و رتبه بندی کند. این امر در ارتقای کیفی گروههای کتابداری میتواند نقش چشمگیری داشته باشد. حال که وزارت علوم نیز تقریباَ با این رویه موافقت کرده کم کم زمینه های ارزیابی گروههای کتابداری ایران میتواند فراهم و این اعتبارسنجی علمی آغاز شود و انجمن نقش مرجعیت علمی خود را به خوبی در این میان ایفا نماید.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

هم اندیشی مدیران گروههای کتابداری ایران

سه شنبه هفته جاری، یعنی 17 آبان در دانشگاه الزهرا، از ساعت 14 نشست مدیران گروههای کتابداری و اطلاع رسانی ایران به میزبانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار خواهد شد. امید میرود گردهم آمدن این مدیران گروهها سرمنشایی برای تعامل بیشتر گروههای کتابداری و اطلاع رسانی ایران با یکدیگر، بیان مشکلات و انتقال تجربه ها باشد. البته مسلماً همه مشکلات با برگزاری یک جلسه دو الی سه ساعته حل نمیشود. انتقال تجربیات و بیان ایده ها نیز در اندک زمان موجود امکان پذیر نیست و قطعاً برگزاری این جلسه، گشایشی بر برگزاری نشستهای مشترک دیگر و تعامل بیشتر گروهها خواهد بود. نزدیکی هرچه بیشتر گروههای کتابداری و اطلاع رسانی، صرف نظر از اینکه سبب خواهد شد ارتباطات علمی و حرفه ای بیشتر شود میتواند زمینه ارزیابی و رتبه بندی گروههای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی ایران را توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی، فراهم سازد. امید است برگزاری این جلسه، دستاوردهای مثبتی را برای جامعه کتابداری ایران در بر داشته باشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٠۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم