همایشهای رنگارنگ..

چندی پیش در یکی از جلسات ادکا بحث برسر این بود که کم کم داریم دچار همایش زدگی می شویم.. همایشهای گوناگون بدون اینکه به بازدهی آن توجه کنیم...و کم کم باید به فکر ساماندهی همایشهای دانشجویی و تجمیع آنها در قالب یک همایش بود.عده ای موافق وعده ای مخالف تا اینکه...

روز گذشته محورهای همایش سوم دانشگاه شهید بهشتی را مرور می کردیم. مبانی نظری-سرفصلهای دروس-انجمنها-..محورهایی بودند که تقریبا هرسال تکرار می شوند و در هر همایش خود را نشان می دهند. سوالی پیش امد که آیا در این چند ساله روی این محورها کار نشده؟ آیا دیگر دانشگاهها همچون دانشگاه الزهرا موضوع کاری خود را روی دروس کتابداری یا مبانی نظری نگذاشته اند؟ آیا در کرمان در سال گذشته راجع به مبانی نظری بحث نشد؟..پس چه؟ آیا دچار همایش زدگی نشده ایم و دور باطل نمی زنیم؟..کسی منکر این نیست که برگزاری یک همایش دانشجویی کمک می کند تا همه دانشجویان استعداد خود را به کار بگیرند و تمرین مشارکت اجتماعی داشته باشند..لیکن..آیا دوره مشق نوشتن تمام نشده؟ حیف این همه نیروی جوان دانشجویی نیست؟ وقت آن نرسیده که فکر اساسی کنیم راجع به همایشهایمان؟ حیف  نیست که این همه وقت و انرژی و هزینه هدر برود؟ بهتر نیست همایشها داخلی تر باشد یا موضوعات کارشناسی شده تر گزینش شوند؟ به قول یکی از دوستان،که بعدا خودشان مفصل شرح خواهند داد کتابداری ایران تنه بزرگی پیدا کرده با سرهای متعدد که این سرها هرکدام به سمت و سویی می روند.  این تنه فربه پاهای باریک و لاغری دارد که تحمل این  تنه را ندارد...دانشجویان هستند که باید این تنه بزرگ را باخود بکشند.. فکری به حال این پاهای ضعیف کتابداری ایران کنیم..یک فکر اساسی... 

/ 0 نظر / 62 بازدید