حقيقت دارد؟

از اطراف و اكناف اين ندا به گوش مي رسيد كه بناست مدير يكي از معتبرترين كتابخانه هاي كشور و حتي خاورميانه پس ازسالها مديريت برآن، تعويض شود. اما در يكي ازپيامهاي گروه خبري اين شايعه كمي رنگ واقعيت به خود گرفت و حتي نام مديران جديد برخي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني كشور هم برده شد. به طوريكه از دكتري.ك و دكتر ف.ع و … به عنوان رؤساي جديد سه مركز اطلاعاتي عمده كشور نام برده شد. اينكه اين جريان تا چه حد حقيقت داشته باشد اطلاعاتي در دست نيست، ولي همين نكته را بايد گفت كه باور كنيد راه درستي نمي رويم. باور كنيد كتابخانه هايمان مديركتابدار مي خواهند. اينقدر شلاق ناآگاهي خود را به تن نحيف كتابداران نزنيد…
بشنو از ني…
متن زير نامه اي است كه توسط يكي ازاعضاي محترم گروه خبري به رشته تحرير درآمده است. آرزو داريم همه كتابداران و غير كتابداران آن را بخوانند. به دلايلي از ذكر نويسنده آن معذوريم. البته اميدواريم كه ايشان از اينكه بي اجازه اين متن را منعكس كرديم ما را ببخشند. ولي الان با وجود رسانه اي كه در اختيار داريم هترين فرصت است حرف خود را به گوش همه برسانيم:
((مدتی است که با بروز برخی اعتراض ها نسبت به جايگاه حرفه ای كتابداران مباحثی پيرامون تشکيل يک کميته صنفی در انجمن و يا تاسيس يک انجمن صنفی به صورت مستقل برای اعاده برخی حقوق اين چنينی مطرح می شود. ما نيز با كاستی هايی که در سياست گزاری های حرفه ای اين رشته به هنگام توزيع مزايای حرفه ای صورت گرفته کمابيش دست به گريبانيم و تقريبا همان مشكلاتی که در وزارت كارمطرح شده است، در پست ها و رديف های تخصيص يافته از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز به چشم می خورد. برای مثال به پست كتابدار ولو اينکه دارای مدرک كارشناسی ارشد باشد، حق همترازی هيات علمی تعلق نمی گيرد، و يا مبلغ اضافه حقوقی که از بابت ارزيابی های سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوربه لحاظ تقسيم کارشناسان به عالی، ارشد، و خبره، اختصاص يافته شامل پست كتابدار نمی شود. ممکن است موارد ديگری نيز باشد كه بنده از آن بی اطلاع باشم. اما در حاشيه اين مطالب می خواستم چند نکته را خدمت دوستان عرض کنم:
نبايد فراموش كنيم که انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ايران يک انجمن علمی است و با انجمن های صنفی که در پاره ای موارد اهرم های اجرايی دارند، متفاوت است. بنابراين اگر چه که انجمن می تواند محل تلاقی افكار و طرح مشکل برای ما كتابداران باشد، کما اينکه تاکنون نيز اين چنين بوده است، اما نبايد توقع داشته باشيم که انجمن بتواند در اين گونه موارد مستقيما وارد عمل شود. خاستگاه انجمن های علمی با انجمن های صنفی از اساس متفاوت است. مجوز انجمن علمی از سوی وزارت علوم، تحقيقات، و فناوری صادر شده و صدور آن نيز چندان دشوار نيست. اما مجوز انجمن های صنفی بايد از سوی وزارت كشور و پس از طی مراحل نسبتا دشوار و نفس گيری صادر شود.
در اين قضيه هيچ شکی نيست که ما همواره چشم اميدمان به سوی پيش كسوتان اين رشته بوده و با احترام و تاسی به آنان برای بهبود و بقای اين حرفه تلاش خواهيم کرد. اما اينکه همواره از آنان انتظار کمک و عمل داشته باشيم و خود در سكوت فقط نظاره گر آنان باشيم چندان راهگشا نخواهد بود. بنابراين اينکه در کليه موقعيت های بحرانی چشم به دکتر فتاحی و ساير اعضای محترم هيات رئيسه انجمن داشته و از آنان انتظار عمل داشته باشيم اندکی ما را از حصول به نتيجه مطلوب دور می کند.
پيش کشيدن اين طور مباحث بسيار اميدوار کننده و نشانه حرکت اين حرفه به جلوست. فراموش نکنيم که تا چندی پيش ما حتی تشکل مستقلی برای اعلام رسمی اينگونه اعتراض ها نداشته و يا اصلا خود را نسبت به طرح اين مسائل محق نمی شناختيم. اين از نظر من همچون تشخيص بيماری است که در علم پزشکی آن را نيمی از درمان می دانند.
تا جايی كه می دانم انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ايران اقداماتی را برای تشکيل يک کميته صنفی آغاز کرده است، اعضای محترم هيات رئيسه مطمئنا اطلاعات دقيق تری از آن دارند که در صورت لزوم در اختيار اعضای محترم گروه قرار خواهند داد.
بنده شخصا برای هرگونه پی گيری اداری در خصوص مطالبات حرفه ای کتابداران در سازمان مديريت و برنامه ريزی اعلام آمادگی می کنم اما پيشنهاد می کنم قبل از آن طی جلسات رسمی کليه اين مطالبات مشخص شده و اهداف ما در اين پی گيری ها تعيين شود.))
چگونگی دسترسی به مجلات الکترونیکی از طریق کتابخانه ها(1)
ريچ و رابين دو پژوهشگرامريكايي هستند كه ايجاد مجموعه اي ازمجلات الكترونيكي و طراحي يك وب سايت براي دسترسي به آنهارا مورد بررسي قرارداده اند. پس ازتكميل ساختارابتدايي وب سايت، قرارشد كه يك بررسي ازوب سايتهاي مجلات الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاهي صورت گيرد تا دريافته شود كه چه مواردي بايد دروب سايت مجموعه مجلات الكترونيكي كتابخانه جروم دردانشگاه ايالت باولينگ گرين درنظرگرفته شود. اين اطلاعات مي تواند براي موارد مشابه نيزمورد استفاده قرارگيرد. آنها 114 وب سايت دانشگاهي را مورد بررسي قراردادند.
دراين پژوهش، وب سايتهاي مجلات الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاهي آمريكاي شمالي مورد بررسي و تحليل قرارگرفت. بادوروش متفاوت و نمونه وب سايتها به دست آمدند. ابتدا پيامي به گروه بحث LIBREF ارسال گرديد و تقاضا شد كه نشاني اينترنتي مجلات الكترونيكي ارسال گردد كه فقط 7 پاسخ دريافت شد. دوم، يك جستجو در250 صفحه خانگي كتابخانه هاي دانشگاهي سياهه شده درموتوركاوش ياهو صورت گرفت. 107 وب سايت ديگرازمجلات الكترونيكي به دست آمد كه دركل تعداد آن وب سايتها به 114 عدد رسيد. براي تحليل وب سايتها نويسندگان يك سياهه وارسي را تهيه كردند كه درآن ويژگيهاي وب سايتها درقالب سؤالاتي مطرح شده بود. براساس اين سياهه وارسي 114 وب سايت بررسي شد. ادامه دارد…
شهر دانش کجاست؟


شهر دانش در دبي واقع است. يك منطقه آزاد آموزشي است كه جهت اشاعه و به اشتراك گذاشتن دانش به صورت بين المللي با همكاري شهر اينترنتي دبي و شهر رسانه هاي دبي فعاليت مي كند. هدف آن پيوند دانش و اقتصاد و مهارت افراد است. قراراست كه اين شهر به مركز يادگيري در خاور ميانه تبديل شود. مؤسسات دانشگاهي، فراهم كنندگان خدمات يادگيري الكترونيكي، مراكز يادگيري حرفه اي و… از جوامع شركت كننده در اين شهر هستند. به حوزه هاي مختلف دانش از شهر دانش دبي مي توانيد دسترسي داشته باشيد. با سپاس از آقاي شكرخواه..


وب سايت شکيل
وب سايت کتابخانه ملی ايران تغييرات زيادی کرده و زيباترازگذشته شده است. بدنيست سری به آن بزنيد و اين تغيير را از نزديک لمس نمائيد. با سپاس ازآقای ساجدی.
کتابخانه ساحلی
در خبرها آمده که به منظور ترغيب هرچه بيشتر مردم به مطالعه کتاب مقامات پرتغالی درحال تاسيس کتابخانه عمومی در يکی از سواحل اين کشور اروپايی هستند تا متقاضيان بتوانند هنگام گرفتن حمام آفتاب نيز به مطالعه بپردازند. ظاهرا قرار است در اين کتابخانه عمومی برای افرادی که به ساحل آفتابی دريا می آيند امکان مطالعه کتاب-مجلات و روزنامه ها فراهم شود.

/ 0 نظر / 101 بازدید