صدها جلد كتاب درخيابانهاي منچستر رها شد

درپي اجراي طرح معاوضه كتاب،صدها جلد كتاب درخيابانهاي منچستر رهاشد. كساني كه اين كتابها را بيابند بايد آنها را مطالعه كرده و مجددا به طبيعت برگردانند تا ديگر افراد هم شانس خواندن آنها را بيابند.اين ايده تاكنون درشهرهاي ملبورن،اوسلو،شانگهاي و مونترال اجرا شده است. دراين طرح ازمردم خواسته مي شود كه هرجا كه گام مي نهند ازگوشه خيابان گرفته تا بازارچه درصدد يافتن كتاب باشند.
ازبازديدكنندگان خواسته شده است كه كتابهاي قديمي خودرا دراين رويداد ادبي شركت دهند. تمامي كتابهايي كه دراين طرح شركت مي كنند داراي برچسب خاص و شماره شناسايي هستند كه دروب سايت پروژه ذكر شده است.
زماني كه شخصي كتابي را مي يابد مي تواند به كمك برچسب آن سفري را كه كتاب پشت سرگذاشته،مرور كند. وب سايت مذكور به مخاطبان اين امكان را مي دهد كه مسير كتاب را به روز كرده و قبل ازاينكه كتاب را به شخص ديگري بسپارد، يادداشت خودرا روي آن بنويسد.
منبع: روزنامه آفتاب يزد

/ 0 نظر / 70 بازدید