ترجمه و راهنماي زبان تخصصي

كتاب ترجمه و راهنماي كامل زبان تخصصي علوم كتابداري و اطلاع رساني هم به بازار وارد شد.اين كتاب، كاري مشترك است از خانم بني اقبال و ايلخاني و آقاي حميد پرويز. نمي خواهيم زحمت اين عزيزان را ناديده بگيريم. ولي فكر مي كنيم كه شايد نبايد به اين صورت اين كارصورت مي گرفت.صفحه بنديهاي نامناسب، كمي تا قسمتي هم تميز نبودن كار،نقص در تمرينات، به طوريكه فقط تمرينات درست و غلط حل شده، ازدلايل ضعف اين كارهستند. اصلا تصور مي رود كه نيازي به تهيه اين راهنما آنهم به اين صورت نبود.احتمالا برسر اين كتاب، چالشهاي زيادي خواهيم داشت.

/ 0 نظر / 64 بازدید