سوء برداشت چه می کند

 گاهی آدمیزاد حیرت زده می شود که می بیند پایبندی به هدف و برنامه و با حساب و کار کردن، در اذهان دیگران توهم تضاد با منافع را ایجاد می کند. توهمی که در نوع بدخیم خود بسیار خطرناک است و موجب اخلال در نظم و کارها میشود و رودر رو قرار گرفتن افراد را سبب میشود. ولی به نظر میرسد گاهی اگر یک کارمند در چشم شما نگاه کند و همه حرف دلش را مقابل شما فریاد بزند بهتر از آن است که آب زیرکاه بازی در آورد و ریشه شما را بخشکاند!

/ 0 نظر / 60 بازدید