یک روز در شهر باران

دیروز پنجشنبه، اولین روز تابستان، از ترمینال غرب، به اتفاق خانمها پاکدامن و اسدی، عازم شهر رشت شدیم. قرار بود ساعت 14 کارگاه وب 2 برای کتابداران را در شهر باران به اتفاق خانم پاکدامن برگزار کنیم خانم اسدی هم برای مجمع عمومی انجمن کتابداری، شاخه گیلان سخنرانی داشتند. آخرین باری که به رشت آمدیم، سال 1388 بود. سالی که از رشت به شفت و روستای دوبخشر رفته بودیم. همان سال، هنگام برگشت دو جوجه غاز با خودمان به تهران آوردیم که البته در تمام طول مسیر، از سروصدایی که می کردند رویمان نمیشد به دیگران نگاه کنیم! البته، یکی از جوجه ها مرد، و دیگری رشد و نمو کرد و بعد که سروصدایش زیاد مردم آزاری میکرد، تغییرکاربری داد و شد سوپ غاز!

حوالی ظهر به میدان گیل رسیدیم که در آنجا آقای امید علیپور منتظر ما بودند. ایشان زحمت کشیده و ما را هتل پردیس بردند. حدود ساعت 14 رهسپار محل برگزاری کارگاه شدیم. استقبال خوبی از کارگاه شده بود. حدود بیست نفر از کتابداران و دانشجویان کتابداری در این کارگاه شرکت کرده بودند. البته زمان محدود، اجازه کار عملی را نداد و در مدت دو ساعت، بیشتر حول محور مباحث نظری، معرفی چند وب سایت، بیان تجربیات و تعاملات دیگر چرخید. پس از پایان کارگاه، مجمع عمومی انجمن کتابداران شاخه گیلان برگزار شد. آقایان عباسپور، علیپور، بزرگ، و خانم کریمی به عنوان رئیس انجمن، مسئول کمیته آموزش، خزانه دار و بازرس انجمن گزارشهای خود را ارائه کردند.

گزارشها نشان می داد که این انجمن جوان و نوپا، در مدت زمان یک سال، بسیار فعال بوده است. برگزاری چهار کارگاه آموزشی و 24 جلسه هیات مدیره، و سایر فعالیتها، نشان از علاقه مندی کتابداران این استان به کارهای داوطلبانه میداد. مشکل اساسی این انجمن، البته مشارکت کمرنگ افراد در کارهای انجمنی است که این قضیه فراگیر است و مختص این انجمن نیست. مجمع عمومی این انجمن پس از پرسش و پاسخ اعضای انجمن با اعضای هیات مدیره حدود ساعت 18 و سی دقیقه به کار خود پایان داد و به هتل برگشتیم. یک خواب کوتاه ده دقیقه ای، خستگی راه را از تن برد. اگر عمری باقی بود فردا به تهران بر میگردیم.

/ 0 نظر / 63 بازدید