کتابدارانه ها

عصرانه سوم

عصر امروز عصرانه های سوم کتابدارانه در کارگاه کتابداری دانشگاه چمران با حضور دکتر فرج پهلو و دکتر کوکبی و جمعی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد. در جلسه امروز از سایتهای فرهنگی و ادبی و نیز تازه ترین کتابهای غیردرسی منتشر شده در بازار کتابفروشان بحث گردید. سپس بحث به اهمیت مطالعه و خودیادگیری بین کودکان و رواج تفکر انتقادی میان آنان کشیده شد و این مساله مطرح شد که تنها کتاب محمل تجربه اندوزی نیست و باید به شرایط زمانی و مقتضیات سنی توجه کرد. هرچند که ورود فناوریهای اطلاعاتی به زندگی روی طرز تفکر نسل جوان تاثیر نهاده و نقش کتابها را کمتر کرده اما نمیتوان اهمیت مطالعه و کتابخوانی را هنوز نادیده گرفت. در این جلسه برخی اساتید و دانشجویان تجربیات خود را درمورد خودیادگیری و آغاز مطالعه مطرح نمودند. سپس مساله جامعه بدون کاغذ در این جلسه مطرح شد و این مساله عنوان شد که خیلی بعید به نظر میرسد که کتاب از گردونه زندگی و کتابخانه ها خارج شود. یکی از اساتید پیشنهاد کرد که مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت نشستهایی در صدا و سیما برگزار شود تا سایر اقشار جامعه نیز بتوانند از این مباحث و ایده های بکر بهره مند گردند. در انتهای جلسه مساله تغییر نام رشته مطرح شد و تصمیم گرفته شد جنبش تغییر نام کتابداری از دانشگاه چمران آغاز شود. اما... توجه به محتوای رشته بسیار حائز اهمیت است. پیش از تغییر نام باید به این مساله توجه کرد که نباید کاری کرد که دوباره نام رشته بر اساس یک محمل خاص بنا شود و یک فناوری در اسم رشته جای بگیرد. توجه به اساس کار و فلسفه و محتوای رشته میتواند تغییر نام را به سرانجام برساند. ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد.

/ 0 نظر / 63 بازدید