زمستان است...

پاییز هم تمام شد. به همین سرعت..حالا دیگر سه ماه از سال باقی مانده است. به هوش باشیم...امید است که سه ماه باقی مانده از سال مفید- پرتوان و با سلامت و نشاط به پایان برسد..

پنجشنبه هفته گذشته با همت انجمن علمی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز کارگاه وبلاگ نویسی برای کتابداران به مدت شش ساعت برگزار شد. دراین کارگاه ۳۴ نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و نیز روانشناسی بالینی شرکت داشتند و با نحوه ایجاد وبلاگ- تحقیقات صورت گرفته درزمینه وبلاگهای کتابداری-مدیریت بهینه یک وبلاگ آشنا شدند. در نشست بعدازظهر که قرار بود شرکت کنندگان به صورت عملی به ایجاد وبلاگ و ارسال پست بپردازند به گونه ای غیرمنتظره برق قطع شد! ولی نزدیک به ۴۵ دقیقه قطعی برق این فرصت را فراهم کرد تا در فضایی دوستانه دانشجویان به درددل در مورد مشکلات خود بپردازند و در قالب یک توفیق اجباری عصرانه کتابدارانه ای برگزار شد. این نکته مطرح گردید که علی رغم امکانات فراوان و منابع روزآمدی که در ا ختیار این عزیزان هست برآیند چندانی از آن منعکس نمیشود. از جمع گفته های این عزیزان بر می آمد که این دانشجویان مستعد و علاقه مندنیازمند حمایت- راهنمایی و پشتیبانی هستند. باید به انگیزه داد تا فعالیتهایشان را شروع کنند و استعدادهایشان شکوفا شود...امیدواریم که از این دانشجویان عزیز بیشتر حمایت شود. در هرصورت از تلاشهای انجمن علمی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز- آقای منصوری عزیز و نیز معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز به خاطر برداشتن نخستین گامشان ممنونیم و امیدواریم که این فعالیتهایشان مستدام باشد.

شیرازه ای برای اهالی کتابخانه و آرشیو

نخستین شماره نشریه الکترونیکی شیرازه برای کتابداران و آرشویستها وارد محیط وب شد. حالا کتابداران و آرشیویستها ما محملهای بیشتری برای انعکاس حرفایشان دارند. وبلاگهای انجمن- نامه انجمن و حالا شیرازه..

جلسات دفاعیه

هفته گذشته دو جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد برگزار شد. جلسه دفاعیه اول مربوط به رساله خانم منصوره صراطی شیرازی با عنوان رساله بررسی مقایسه ای میزان ربط در مدارک مربوط به بیماریهای کودکان بازیابی شده توسط موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی و میزان دقت این موتورها بود و جلسه دفاع دوم مربوط به رساله خانم سمیه آخشیک با عنوان بررسی مقایسه ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (ٍّefqm) برگزار شد. این رساله ها با درجه عالی پذیرفته شدند.

/ 0 نظر / 78 بازدید