سفر به شیراز و اولین مدافع اهوازی

یک سفر دو روزه به شیراز. برای تجدید دیدار با والدین عزیز. تغییر آب و هوا. بازگشت به تهران در صبح جمعه. همسفر شدن  با آقای... گپی چند دقیقه ای با استاد درس ...دوران کارشناسی. راستی ظاهراً دفاع آقای حیدری (گویا ایشان اولین فارغ التحصیل دکتری کتابداری از دانشگاه چمران اهواز خواهند بود) قرار است به زودی برگزار شود .یک آخر هفته و یک تعطیلی همراه با زندگی نباتی.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید