وظيفه گربرسد مصرفش گل است و نبيد

 يكي ازكتابداران كتابخانه تخصصي سازمان آب كرمانشاه، دستورالعمل استفاده ازكتابخانه هاي تخصصي را تهيه كرده است و به مرحله اجرا درآورده است. اين اقدام خانم بهاره بيدهندي كه ازفارغ التحصيلان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيرازهستند، مورد توجه مديرعامل سازمان آب قرارگرفت و اين كتابدار، مورد تقدير و تشكرواقع شد. همچنين مقررگرديد كه اين طرح و دستورالعمل دركتابخانه هاي تخصصي استانهاي همجوار كرمانشاه، مورد استفاده قرارگيرد.با تشكرازآقاي علي حميدي كه اين خبررا دراختياركتابداران فردا قراردادند.

نکته روز: استفاده ازپست الکترونيکی جعلی درگروه خبری و سو استفاده ازآن واقعا کاری است غيرانسانی. آمديم که راه پيشرفت رشته خودرا هموارکنيم نه اينکه با هم گلاويزشويم.موجی ازانزجارازسوی کتابداران عليه اقدامات غيراخلاقی کتابدارنما((ع.م)) به راه افتاد و بالاخره عضويت اين فرد قطع شد. البته احتمالا اين فرد ازطرق ديگری وارد عمل ميشود. واقعا عجيب است درکتابداری ازاين جور تفرقه افکنی ها و ترورشخصيت علمی افراد نداشتيم.خبرجديد: تعداد كاربران اينترنتي ايران بسيار پايين است
كاربران ايراني تنها بالاتر از كاربران كشورهاي يمن، موريتاني، سودان و افغانستان قرار دارند. اين آمار در حاشيه دومين روز كنفرانس «بررسي تاثير رسانه‌هاي ارتباطي جديد در كشورهاي عربي شمال آفريقا، خاورميانه و حوزه خليج فارس» در برلين ارائه شد.ادامه...

/ 0 نظر / 59 بازدید