شش‌هزار بازديدكننده، خريد پنج‌هزار جلد كتاب

در اولين روز از برپايي دومين نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي شش هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند.
  در اين نمايشگاه بيش از ‌٣٢ هزار عنوان كتاب عرضه شده است كه در روز نخست برپايي نمايشگاه با وجود بارش برف و باران، نزديك به پنج‌هزار جلد كتاب به فروش رسيد.
همچنين بنا به آمارهاي موجود در بخش تحقيقات و نظرسنجي در اولين روز، تعداد شش هزار تن از اساتيد، دانشجويان، ‌محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان از اين رويداد فرهنگي استقبال كرده و با حضور در محل برگزاري نمايشگاه نسبت به خريد كتاب‌هاي مورد نظر و بازديد از غرفه‌هاي مختلف نمايشگاه اقدام كردند.ادامه در ايسنا

پايان اشتراک

شنيده ها ميگويند که تا کمترازيک ماه ديگر اشتراک دانشگاه برای استفاده ازپايگاههای ساينس دايرکت به پايان ميرسد. چون ماه ژانويه آغازميشود اشتراک قبلی هم کان لم يکن تلقی ميشود و بايد ازاول قرارداد بست و دلار بخشيد تا به مقالات و اطلاعات مورد نياز دسترسی پيداکرد. دراين چندروزتا ميتوانيد مقاله بگيريد که بعد غفلت موجب پشيمانی است.

-به طوراتفاقی دراورکات با اساتيد کتابداری روبروشديم. حدس ميزنيد کدام يک ازاين اساتيد دراورکات بودند؟

حاکميت اينترنت

يكي از مهمترين مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاكميت بر اينترنت (internet governance) يعني چگونگي اداره اينترنت بود.

تاریخ اینترنت نشان می دهد که عدم مرکزیت هسته اصلی رشد انفجاری آن بوده است، این ماجرا در واقع کانون هراس استراتژیست های نظامی و آرپانت در برابر حملات احتمالی با بمب های نوترونی بوده و به همین سبب از همان دوران جنگ سرد تلاش شده است تا از میزان تصلب و تمرکز ساختاری در معماری اینترنت کاسته شود.ادامه مقاله آقای شکرخواه..
يک کتابشناسی جالب

يک دانشجوی مديريت اطلاعات دردانشگاه ويکتوريا ازکشورنيوزلند به عنوان بخشی ازپايان نامه دکترای خود يک کتابشناسی از گسترش نرم افزارهای منبع بازOpen Source درکتابخانه ها تهيه کرده است. کتابشناسی وی حاوی مقالات مجلات-آگهيها و مدارک وبی ميباشد. اين کتابشناسی شامل مقالاتی که کاربردهای نرم افزارهای منبع بازرا درکتابخانه ها شرح ميدهند نيز ميباشد. کتابشناسی اورا کليک کنيد تا ببينيد.

-وقتی فناوری دست نيمچه کتابدارها بيفتد چه ها که نميکنند!

فقدان زمينه فلسفی درعلوم اطلاع رسانی

مساله علوم کتابداری واطلاع رسانی-علم کتابداری و اطلاع رسانی-علم کتابخانه و اطلاعات و امثالهم هميشه نزد اساتيد و متخصصان اين حوزه چالش زا بوده است. خيلی ها اين دو حوزه را ازهم جدا ميدانند خيلی ها هم اين دورا به هم مربوط ميدانند. به هرحال بحث دراين مورد بسيار فراوان است و هنوز هم هيچ کس به نتيجه قطعی نرسيده که آيا کتابداری دردل اطلاع رسانی است يا برعکس؟ يا اصلا چه رابطه ای بين اين دو برقراراست؟

اما چيزی که فعلا مبرهن است کمبود نظريه ها و به طورفلسفه اساسی دراين حوزه هاست. طوريکه خيلی ها کتابداری را علم و برخی ديگرحرفه و عده ای ديگرتلفيقی ازاين دو ميدانند. به هرحال اين تنها مشکل کشورما و دانشمندان ما نيست که برسراين مساله با هم چالش دارند. مقاله که روی آن کليک خواهيد کرد به اين مساله پرداخته که در علوم اطلاع رسانی نظريات اساسی و فلسفه بنيادين نيست يا بسيارکم است. به نظربحث جالبی می آيد.

/ 0 نظر / 59 بازدید