امروز در بخش و انجمن

طبق قرار قبلي، راس ساعت 12 جلسه براي تاسيس وبلاگ انجمن با حضور اكثريت نزديك به 8 نفر برگزار شد.ابتدا خانم حراف توضيحاتي درباره اينكه وبلاگ چيست،به چه دردي مي خورد و اينكه فعلا نمي شود روي ايجاد سايت ويژه خودمان، حساب كنيم صحبت شد. همانطور كه قبلا ذكر شد، اين وبلاگ كه شما اكنون درآن حضور داريد، فعلا متعلق به انجمن نيست. فقط مسائل كتابداري و اطلاع رساني را شفاف مي كند و به اين رشته با ديدي ديگر و متحول مي نگرد.به هرحال قرارشد كه يك محيط استاندارد و خوب و مناسب براي وبلاگ پيدا كنيم كه زحمت تحقيقش خانم فضلي عطا شد. خط مشي وبلاگ هم تعيين شد و قرار شد كه هركسي مطالب مورد نظر را بدهد تا ببينيم چي مي شود. به هرحال اميدواريم ازاين طريق بتوانيم دانشجويان را به فعاليت بكشانيم و بخشمان را به همكاري بيشترباخودمان وادار كنيم و به همه اعلام حضور و موجوديت كنيم. چه كنيم كه باز توي بخش، با وجوديكه كلي اطلاع رساني كرديم، باز حضور نامرئي عزيزان، مارا به ياد بيابانهاي فيلمهاي وسترن مي انداخت كه صداي هوهوي باد فقط برآنجا حاكم است. به هرحال ما مي گوييم : كنار ما باش كه باهم خورشيد را بيرون بياوريم. عزيزان، دانشجويان علوم كتابداري و اطلاع رساني. مي دانيم شما تقصيري نداريد. امروز تنها وظيفه ما اتحاد است تا با تلاش هم، بتوانيم با اين رشته زندگي كنيم. عقيده ما هم مثل شما، اين است كه به عمل كار برآيد، به سخنداني نيست.پس ياعلي!

/ 0 نظر / 66 بازدید