سخنان دکتر حری در همایش فناوری آموزشی اهواز

دکتر حری در سخنان خود در مورد کاربرد فناوری در آمورش گفت قبلا در امر آموزش استدلالهای فلسفی مطرح بود. امروه تصویری شدن مفاهیم مطرح است. قبلا جبهه گیریهایی میان رادیو و تلویزیون وجود داشت که هریک خود را در امر آموزش برتر می دانستند. گاهی امکان ندارد که کلام جای تصویر را بگیرد. مثلا هرگز نمی توانید نحوه بستن بند کفش را برای کسی از طریق کلام توضیح دهید. مثلا بگویید ابتدا با دست راست بند کفش را گرفته و الی اخر.. وی سپس از عدم استفاده کامل از قابلیتهای پاورپوینت انتقاد کرد و بیان داشت قرار نیست در یک پاورپوینت مجددا کل متن بیاید و خوانندگان آن را بخوانند.. یک جدول- یک نمودار یا عکس می تواند بسیار گویا باشد.مهارت استفاده از فناوری های آموزشی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
دکتر حری به ارتباط کتابخانه و آموزش اشاره داشت و بیان کرد که در برنامه ریزیهای آموزشی سالانه باید به نقش محوری کتابخانه توجه داشت. اساتید باید از برج عاج خود بیرون بیایند و قبول کنند که بسیاری از دانشجویان از آنها بیشتر می دانند. همانگونه که گاهی یک بیمار درد خود را از پزشک بهتر می داند.
بسیاری از اساتید از اینکه از کتابدار سوالی بپرسند شرمشان می آید! باید توجه داشت در علم آموزی هیچ ننگی وجود ندارد و اتفاقی همچون فرستادن وی به اتاق تمساحها(!) رخ نمی دهد. باید قبول کرد که مهارتها در جامعه توزیع شده است. بین کتابخانه و آموزش باید پیوندهای مبارک ایجاد شود. چون تحقیق بدون کتابخانه معنی نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 53 بازدید