آقاي حاجي وزير آموزش و پرورش گفتند كه امسال به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و برانگيختن كتابخواني ميان دانش آموزان،25 هزار نمايشگاه كتاب در 25هزار مدرسه داير مي شود. خب، خيلي هم خوب است.هم خوشحال مي شويم و هم خدارا شكر مي كنيم. دراين بين شنيديم كه يك نفر مي گفت : ((حالا همه چيزش درسته، فقط مونده يه مشت كتاب بريزن رويهم!))گفتيم كه بقيه مسائل درست است كه به ما هم مربوط است ولي به ما مربوط نيست! اگر هرچيزي سرجاي خود باشد، ديگر شاعر هم نمي گويد عجب آشفته بازاري است دنيا. يك قانون نانوشته مي گويد كه پاره اي مواقع،منفي در مثبت مي شود مثبت! بعضي وقتها، همين ((يك مشتها)) بدجوري رده بندي مغز انسان را به هم مي ريزد!

/ 0 نظر / 71 بازدید