معرفی يک سايت کتابداری هندی

هندوستان-سرزمينی که رانگاناتان را به کتابداری معرفی کرد-اين باريک سايت اينترنتی را معرفی می کند که همه چيزدرباره کتابداری و اطلاع رسانی درآن به چشم می خورد.به قول معروف-درهم است سوانکنيد!
اين هم آدرسش.

/ 0 نظر / 65 بازدید