6 سال پیش..

این تصویر مربوط به خردادماه 1387 است. زمانی که برای آزمون جامع دکتری آماده میشدیم. اینجا خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز است و در هوای آزاد در حال مطالعه کتابی از لنکستر درباره نمایه سازی و چکیده نویسی. این عکس را آقای دکتر هاشمی، از اساتید نازنین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز برایم ایمیل کرد و غافلگیرم نمود!

/ 0 نظر / 87 بازدید