چندی پیش از یک همکار که رویش خیلی حساب می کردم خواهش کردم برای یک دوره ای برای آموزش یک موضوعی همکاری با ما کند از من فرصت خواست برای پاسخ. مدتی بعد پاسخ داد با عرض شرمندگی، برایم امتیازی در

/ 0 نظر / 175 بازدید