چند نکته و پايان برای آغازی مجدد

روزگذشته درهمايش انتخابات انجمن کتابداران خوزستان درسخنرانی های دکترفتاحی و آقای حافظيان رضوی نکاتی جالب مطرح شد که آنها را انعکاس ميدهيم.درضمن به آگاهی شما ميرسانيم که به دليل رسيدن موسم امتحانات به مدت دوهفته درخدمت شما نخواهيم بود.البته ازاين بابت متاسفيم ولی با تحولی تازه و مطالبی جديدبرای شما کتابداران بازخواهيم گشت...

دکترفتاحی درسخنرانی خود درباره تحول نقش کتابداران گفتند:

 

  •  -بهتراست مطالب و مقالاتی را درنشريات غيرکتابداری منتشرکنيم تا ديگران بيشتر با ما آشنا شوند. بهتراست برون گرا باشيم تا درون گرا.
  •  حضور کارشناسان رايانه در عرصه کتابداری و اطلاع رسانی کم کم کتابداران را ازصحنه خارج ميکند.بايد جلوی اين موج را گرفت.درهرکوی و برزنی دکه هايی را مشاهده ميکنيم که تابلوی ((اطلاع رسانی و ارائه خدمات اطلاعاتی)) دارند و موازی با کتابداران کارميکنند.
  •  کتابداران روزگاری واسطه بين منابع و مراجعه کنندگان بودند و مشتريان کتابخانه تلاش آنها را ازنزديک می ديدند. ولی به واسطه ورود فناوريهای نوين اطلاعاتی ارتباط حضوری کتابداران با کاربران کمتر و کمتر ميشود.

 هدف ما مشخص است و آن ارائه خدمت به مراجعه کنندگان و سايررشته های دانشگاهی و علوم مختلف ميباشد.بهتراست از پديدآوردن رقابتهای منفی بين خودمان خودداری کنيم و فقط به فکر پيشرفت رشته و خدمت به جامعه اطلاعاتی باشيم

آقای حافظيان هم درسخنرانی جالب خود که فقط ارائه تصويرهمراه با توضيحات کوتاه ايشان بود گفتند:

  • ما چون فرهنگ امانت گرفتن کتاب ازکتابخانه را نداريم و با کتابخانه بيگانه ايم برای نخواندن کتاب بهانه می آوريم که کتاب گران است.
  •  بايد ازکودکی شروع کرد... مطالعه را بايد ازدوران طفوليت به کودک آموخت و اورا با اين فرهنگ آشنا کرد.
  •  درهلند کارگاه آموزشی درمورد طرح جلد کتاب برگزارشده است.
  •  درسوئد در ايستگاههای اتوبوس شما ميتوانيد دريک ايستگاه کتابی را به امانت بگيريد و درايستگاه بعدی پس بدهيد.
  •  درچين کتابخانه ای وجود دارد که هفت طبقه زيرزمين است و  فقط کتابهای چوبی درخود نگهداری ميکند.
  •  هدف همه کتابداران دسترسی به صلح جهانی است.
  •  وای به روزی که کتابداران کتاب نخوانند.

 

راستی درپايان يک نگاهی به اينجا بيندازيد که پراست از وبلاگهای کتابداری.غفلت موجب پشيمانی است...

/ 0 نظر / 81 بازدید