غافل مشو كه كار تو ازناله ميرود

 كتابداران شهرستان مرودشت استان فارس، دست به اعتصاب زدند. اعتصاب اين كتابداران، سبب تعطيلي كتابخانه هاي اين شهرستان شد. پانزده نفرازكتابداران مرودشت، سپيدان، سعادت شهر و زنگي دراعتراض به پرداخت نشدن چهارماه ازحقوق خود صبح ديروز با حاضرنشدن درمحل كارخود، كتابخانه هاي اين شهرستان را به تعطيلي كشاندند.درپي اين اقدام، تعداد زيادي ازاعضاي كتابخانه ها، با تجمع دراداره فرهنگ و ارشاد مرودشت، خواستاررفع مشكل و بازگشايي كتابخانه ها شدند.مسئولان قول مساعد دادند كه كتابداران مشكلشان رفع شود و به سركارخود بازگردند.
نكته: شما اگرجاي اين كتابداران بوديد چه ميكرديد؟ البته با طرح خصوصي كردن كتابخانه هاي عمومي ميتوان به راحتي كتابداراني را كه طلب حقوقشان را ميكنند، اخراج كرد، چيزي كه فراوان است كتابدار. مگر دوتا كتاب را فهرست كردن و شلف كردن و امانت دادن كتابها هم كاري دارد؟!

 خبربعدي اين است كه براي ايجاد ارتباط الكترونيكي شهروندان با ادارات زيرپوشش خدمات طرح دولت الكترونيك، به زودي 60 كيوسك اطلاعاتي درشيراز احداث ميشود. گفتني است كه شبكه اطلاع رساني داخلي استان فارس، به آدرس
http://www.fars.ir قابل دسترسي است. ازاين طريق، زمينه ارتباط الكترونيك شهروندان با دستگاههاي دولتي، فراهم ميشود.
با تشكر ازروزنامه خبرجنوب
 دراين روزهاي داغ تابستاني، درگروه خبري ولوله درولوله باران است. به قول خواجه عبدا… انصاري، الهي دانايي ده كه ازراه نيفتيم، بينايي ده كه درچاه نيفتيم. ما فقط همين را ميتوانيم بگوييم وبس.
 درضمن، پنجمين نمايشگاه تابستاني كتاب درمجمتع پزشكي ام.آر.آي واقع دربولوار چمران شيراز روزچهارشنبه، دهم تيرماه بازگشايي ميشود. جلسات و سخنراني ها و نقد كتاب و برنامه هاي موسيقي دركنار اين نمايشگاه برگزارميشود.

/ 0 نظر / 76 بازدید