شنيده هايی ازآزمون تهران

ساعاتی پيش منابع موثق اطلاع دادند که گويا فقط ۲۵ نفر درآزمون دکترای کتابداری تهران نمره زبان را آورده اند و برگه های تخصصی شان تصحيح ميشود. ازما نشنيده بگيريد. درضمن به اطلاع می رساند که کارنامه آزمون دکترای کتابداری اهواز برای دوگروه صادرشده: کسانی که برای مصاحبه دعوت شده اند. کسانی که درآزمون نمره نياورده اند. اين وسط عده ای هم هستند که کارنامه ای نگرفته اند. گويا آنها جزو۲۵ نفر اول بوده اند و نه به آنها کارنامه ای داده ميشود و نه برای مصاحبه دعوت می شوند.چرا؟ ازخودشان بپرسيد.

هردم ازاين باغ...

بالاخره شهرداری شيرازهم دست به يک کارنو زد. ازاين پس آدينه هرهفته به منظورگسترش فرهنگ کتابخوانی بين اقشارمختلف مردم جمعه بازارکتاب دربوستان آزادی راه اندازی ميشود. هم داد و ستد کتاب و هم نمايشگاه کتاب. کتابخوانها چی ميخواهند بهترازاين؟

ابزارجستجوی همه کاره

كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك فهرست كتابهاي مناسب خود را اعلام كرد. در اين فهرست  به ترتيب مناسب‌ترين كتابهايي اين كتابخانه در چهار گروه داستان ـ تاليف، داستان ـ ‌ترجمه، ديني و علمي معرفي شده است،‌ همچنين 32 عنوان كتاب ترجمه‌يي توسط اين كتابخانه به عنوان مناسب‌ترين كتابها در بخش ترجمه معرفي شده است. مسؤولان كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك بر اين باورند كه با معرفي مناسب‌ترين كتابها مي‌توانند خوانندگان را به خواندن كتابهايي قوي ادبي و علمي و ديني آشنا كنند. منبع

گربه های کتابدار

يکی ازدوستان پيامی داده مبنی براينکه درکتاب مقدمه ای براثرمرجع که يکی ازاساتيد گرامی و پيشکسوت آن را ترجمه کرده اند و کاربسيارحجيمی هم هست واژه ای وجود دارد به نام گربه جهانی که معادل واژه World Cat درنظر گرفته شده است. حال آنکه چنين ترجمه ای اصلا وجود ندارد. البته شايد درادبيات داستانی کاربرد فراوان داشته باشد. ورلدکت يکی ازخدمات سازمان معتبراو سی ال سی  است که برای سهولت و صرفه جويی درهزينه سازماندهی منابع اطلاعاتی درسراسرجهان مورد استفاده قرار می گيرد و گربه ها نه دراين جا و نه در هيچ بخش کتابخانه و کتابداری و اطلاع رسانی نقشی را برعهده ندارند. گويا يکی دوسال پيش يک نفر هم واژه گربه جهانی را درسريکی ازکلاسها به کاربرده بود و حيرت بسياری را برانگيخته بود. البته ما اين فول را می گذاريم به حساب کهولت سن...

جلسه دفع ازپايان نامه

روز۲۳ خرداد اگرمشکلی رخ ندهد يک جلسه دفاع ازپايان نامه دردانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز برگزارميشود. دراين جلسه آقای علی مرادمند دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ازرساله خود دفاع خواهد کرد. عنوان پايان نامه وی: ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّيجمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانههاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحبنظران ايرانی می باشد. اميدواريم  که جلسه جنجال برانگيزی نباشد.

/ 0 نظر / 66 بازدید