رونوشتها...

خاطرات یک کتابدار

به تمام دوستان كتابدار شاغل در انواع كتابخانه ها
سلام، نشريه "نامه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران" در نظر دارد در بخشي با عنوان "خاطرات يك كتابدار" به انعكاس تجربه ها و خاطرات شما كتابداران عزيز در حين كار در بخش هاي مختلف كتابخانه بپردازد. متاسفانه به تبع سنت شفاهي ريشه داري كه در ميان ما ايرانيان وجود دارد، كمتر به مكتوب كردن تجربيات خود مي پردازيم حال آنكه بازگو كردن اين تجربه ها و وقايع مي تواند نقاط كليدي و در عين حال مجهولي را در اين رشته پديدار كند.
بياييد از همين امروز شروع كنيم و تجربه هاي خاص و منحصر به فرد (حتي نه چندان منحصر به فرد) ي را كه در حين كارهاي گوناگون كتابخانه از سفارش و فراهم آوري گرفته تا سازماندهي و اشاعه اطلاعات و زواياي ريز و درشت هر يك از اين مراحل، برايمان پيش مي آيد، مكتوب كنيم. مداومت در انجام اين كار، علاوه بر تشكيل يك حافظه مكتوب براي جامعه كتابداري و اطلاع رساني ايران، سبب راهيابي ما به ادبيات داستاني و اذهان عمومي خواهد شد. به علاوه چنانچه زماني بخواهيم و البته بتوانيم بانكي از مطالعات موردي داشته باشيم، ثبت اين تجربيات به نام  نگارندگان آنها، انجام اين امر را تسهيل خواهد رد. نوشته هاي خود را به آدرسهاي maktabi@yahoo.com   /RoyaMaktabi@gmail.com ارسال فرماييد.
با احترام
رويا مكتبي
كميته انتشارات انجمن

دستنامه ای جدید

فراخوان برای مشاركت در تدوين كتاب ابزار پژوهش: دستنامه‌اي براي پژوهشگران علوم اجتماعي را از طریق وب سایت انجمن مشاهده کنید.

شیرازه

رسانه ای جدید و متفاوت برای کتابداران و آرشیویستها..Comming soon....

 

/ 0 نظر / 74 بازدید