درباره نشست نظام ملی اطلاع رسانی

چهارشنبه شب هفته گذشته در ساختمان فجر خانه کتاب نشست نظام ملی اطلاع رسانی با حضور آقایان دکترحری-دکتر حسن زاده-زین العابدینی-علیمحمدی-امیرحسینی-مطلبی-علیپورحافظی-مهندس حیدری و خانم دکتر زندی و تنی چند از کتابداران و دانشجویان کتابداری برگزار شد. خلاصه هایی از این نشست را به آگاهی می رسانیم:

از طریق نظام ملی اطلاع رسانی میتوان بهترین ها را شناسایی نمود. سطح آگاهی شهروندان را ارتقا داد. به مجامع بین المللی کمک نمود. به شکل دهی میراث اطلاعاتی جهانی کمک کرد. به محققان در جهت دست یابی به اطلاعات مورد نیازشان یاری رساند. به دولت در جهت تصمیم گریها در راستای تحقق دولت الکترونیکی کمک نمود. اما مساله اصلی در این میان متولیان این نظام هستند. باید مشخص باشد که متولی اصلی این نظام کیست. نظام اطلاع رسانی یک سازمان تجاری است . این نظام یک زیرسیستم استقرایی دارد و تفکر آن هم قیاسی است. دردوره اوج گیری تکفا به مسائل سخت افزاری بیشتر توجه شد تا مسائل محتوایی. باید زیرساختهای فرهنگی ورفتاری را هم در نظر گرفت. اطلاع رسانی یکی از زمینه های فردی برای رشد جامعه است.

ما تصور می کنیم که منظور از نظام یک مرکز است. همین تفکر جلوی حرکتها را گرفته است. قرار نیست که یک مرکز درست شود و همه چیز در آن وجود داشته باشد و گردآوری شود. باید شاخصهایی برای تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. باید مجموعه ای از عناصر در تعامل در جهت رسیدن به یک هدف را در نظر گرفت. حکایت تولی گیری این نظام مثل حکایت آسفالت کردن خیابان و مجددا کندن آن است. بسیاری از متولیان میگویند چرا ما باید به دیگری سرویس بدهیم؟ هنوز هماهنگی- نظارت و ارزیابی وجود ندارد. ما ازآنچه که داریم استفاده نابجا می کنیم. نظام ملی اطلاع رسانی باید خواسته خود را به کل نظامهای کشور منتقل کند تا زیرساختهایش را فراهم سازد. موج دوم نتیجه موج اول و مقدمه موج سوم است. زمان مدیریت ها خیلی قابل پیش بینی نیست. در هردوره مدیریتی رویکردها و نگرشهای متفاوتی وجود دارد. به همین دلیل باید کارهایی صورت گیرد که کلان نگری در حوزه اطلاع رسانی انجام شود.

این نشست در ساعت هشت و پانزده دقیقه به کار خود پایان داد.

کارگاه ادکایی ها به تعویق افتاد

قرار بود که کارگاه ادکایی ها این هفته در اهواز برگزار شود. اما به دلایل مختلفی از جمله فشرده بودن برنامه ها-فراهم نشدن به موقع بلیط میهمانان-عدم هماهنگی برای مکان برگزاری کارگاه و نظایری از این قبیل به تعویق افتاد. این کارگاه چهارشنبه هفته آینده در یکی از کارگاههای کتابداری دانشگاه چمران یا علوم پزشکی برگزار خواهد شد. ورود برای کلیه کتابداران و دانشجویان کتابداری آزاد و غیررایگان است.

/ 0 نظر / 63 بازدید