اطلاع یابی دکان به دکان

دور از جان شما سه ماه است خودرویی ابتیاع کرده ایم که شکر خدا خوش دست و سالم است اما فروشنده اش یک کلاه کوچولو سرمان گذاشت و ضبط خودرو را به ما نداد. در عوض یک ضبطی داد که از دست چندم بودن هیچ جا لنگه اش نیست و اصلا نمیدانیم سالم هست یا نه! جمعه هفته قبل دوره افتادیم تا حداقل سوکتش را بیابیم. دکان به دکان رفتیم. ولی همه می گفتند که دیگر این ضبط قدیمی شده و باید مدار سازی شود. جالب بود که تمام مغازه ها فقط به یک نفر ارجاع میدادند. خیابان 19- حسین آقا! گفتیم این حسین آقا باید خیلی کارش درست باشد که همه ارجاعنگاه کنید به را برای ایشان می فرستند. مغازه حسین آقا را یافتیم ولی بسته! دست از پا درازتر در این سرما برگشتیم. حاصلش فقط سرماخوردگی شدید همسر گرامی و حقیر نگارنده بود! این هم از اطلاع یابی دکان به دکان!

/ 0 نظر / 57 بازدید