اطلاع یابی غیرمنتظره

حتماً با مفهوم سرندیپیتی در اطلاع یابی آشنا هستید. البته باور کنید که ربطی به آن هیولای صورتی رنگ کارتونی ندارد. مفهومی که نشان میدهد یک کاربر که مدتها دنبال اطلاعات خاصی میگشته به طور اتفاقی و ناگهانی با آن چه که میخواسته مواجه میشود. به نوعی اطلاع یابی خوشایند. البته همیشه قرار نیست که این اطلاع یابی ها خوشایند باشند. دیروز به طور اتفاقی مسیر مترو تا منزل را پیاده طی میکردیم. هنگامی که از جلو یکی از مغازه ها رد  میشدیم یک لحظه احساس کردیم که روی یک آگهی کلمه اصنافی درج شده! با تردید برگشتیم و با دقت در آگهی، فهمیدیم که عمه پدر، به رحمت ایزدی رفته است و ما منبع اطلاعاتی مان این آگهی ترحیم بوده است. خداوند همه رفتگان شما را بیامرزد. همه جور اطلاع یابی اش را دیده بودیم غیر از این یکی را!

/ 0 نظر / 62 بازدید