اول هفته و موزه گردی

دیروز فرصتی پیش آمد تا به موزه ایران باستان برویم. موقعیتی که آقای حسینی، مدیر اجرایی دانشکده فراهم کرد. به اتفاق جمعی از همکاران دانشکده، به موزه ایران باستان رفتیم تا اشایی را که به تازگی از بلژیک به ایران بازگردانده شده ببینیم. خیلی وقت بود یک موزه نرفته بودم. شاید آخرین بار سنگاپور بود که موزه ملی این کشور را دیدم. حس خوبی بود. دیدن این همه شیء که دانش عیان و مکتوب بشر در هزاران سال پیش بودند و با ما سخن می گفتند. اطلاعاتی که در محمل آبجکت عینی ذخیره شده بود. جای خوشحالی بود که دانش آموزان زیادی هم همزمان به موزه آمده بودند. حتما این بچه ها از این سن، اهمیت اطلاعات و سیرتکاملی اطلاعات را ببینند و درک کنند. البته زمان ما خیلی کم بود و باید سریع به دانشکده برمی گشتیم ولی همان موقعیت یک ساعته هم غنیمت بود برای مرور مجدد تاریخ ایران و دیدن سیرتحول محملهای غیر مکتوب اطلاعاتی. احتمالاً بعد از تعطیلات به شرط حیات، برنامه بازدیدی را از کتابخانه ملی برای همکاران دانشکده تدارک ببینیم.

/ 0 نظر / 82 بازدید