یک راه کافی نیست

بلکه به قول معروف هر چه سختی و تلاش بیشتر باشد در نهایت محصولی که به دست می آید لدت بخش تر است و قدر آن را بهتر می دانیم. این قضیه به خصوص در مورد تحقیقات قابل تعمیم است. مسلما هیچ تحقیقی با یک بررسی کوتاه و جزئی به نتیجه نمی رسد. شاید محقق مجبور باشد چندین بار جهت خود را عوض کند تا نتیجه مطلوب به دستش برسد. به این ترتیب در این راه پخته تر هم خواهد شد منوط به اینکه دیگر سوخته نشود! جسارت- جرات-شهامت و بعد هم مدیریت عواملی هستند که میتوانند یک تحقیق را هرچند اگر بارها هم مراحل بررسی در ان تکرار شود جهت دهی کنند. در انتهای این یادداشت بد نیست مطلبی را نقل کنم از روزنامه اطلاعات به تاریخ دوم مرداد ماه امسال که در آن در مورد ادیسون و تلاشهای او بحث شده بود.

گفته شده که ادیسون برای روشن کردن یک لامپ بیش از 2000 راه را امتحان کرد. با این وجود پس از آن همه تلاش شکست خورد. همکارش به او گفت: کار تو بیهوده است. 2000 بار تلاش کردی ولی نتیجه نگرفتی. ادیسون با آرامش گفت: ما در این راه طولانی چیزهای زیادی آموختیم. فهمیدیم که 2000 روش برای روشن کردن یک لامپ مثمر ثمر نیست.

/ 0 نظر / 62 بازدید