درسوگ اينترنت!

متاسفانه ۲ هفته است که خطوط اينترنتی دانشگاه چمران اهواز قطع شده و ارتباط با جهان امروز و کتابداران فردا به سختی و با دشواری هرچه تمام تر ازمجراهای ديگر صورت می گيرد.کليه کارهای تحقيقاتی ما عقب افتاده و نمی دانيم چه کسی پاسخگو می باشد. دراين مجال کوتاه که کمی به اينترنت دسترسی داريم- چند مطلب تازه را ارسال می کنيم. به قول معروف: ما کتابداران غم سيلاب نداريم.

/ 0 نظر / 70 بازدید