کاترينا و کتابخانه ها

كتابخانه Middletown Thrall در نيويورك، مجموعه راهنماهاي اطلاعاتي را در مورد تندباد كاترينا تهيه كرده است. اين راهنما كه به صورت لينكهايي مي باشد شامل اخبار، معرفي سازمانهاي كمك رساني، بلاگهاي مربوط به اين پديده و ساير اطلاعات مرتبط با كاترينا است. اين راهنما مرتبا روزآمد مي شود و افراد مي توانند از آن استفاده كنند.
تعليق فعاليت کتابخانه های عمومی
جام جم گزارش داد که: با گذشت کمتر از يک سال از تصويب قانون نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور در مجلس شوراي اسلامي ، تشکيل انجمن هاي کتابخانه ها به عنوان موتور اجرايي اين مراکز فرهنگي به کندي صورت مي گيرد ، به گونه اي که در برخي از شهرستان ها وضعيت تعليق بر کتابخانه ها حاکم است. تاخير در اجرايي شدن اين طرح براي تحقق عملي قانون و آيين نامه کتابخانه ها اگرچه با گذشت نزديک به يک سال به کندي راه خود را طي مي کند، اما هم مدير کتابخانه عمومي مرکزي پارک شهرتهران و هم دبير کل هيات امنا بر نياز طرح به گذشت زمان تاکيد دارند. ملک احمدي مي گويد: اجراي قانون زمان مي برد و اين موضوع هرگز به اين معنا نيست که اصلا اجرا نشده است. گذشت زمان همه چيز را حل مي کند.
نکته: برای اينکه ديگر از کمبود کتابداران ننالند و عزم ملی و گذشت ملی و غيره بهانه نشود همه کتابخانه ها را به برج تبديل به احسن کنند. اينجوری هم خيال ما راحت می شود و هم عده ای از همنوعان افغانی به نان و نوايی می رسند.
مي گويند كه…
ظاهرا قرار است كه به زودي، با همكاري گروه كتابداري و رشته كامپيوتر در دانشكده مهندسي دانشگاه اهواز، رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات راه اندازي شود. از جزئيات اين شنيده، اطلاعات دقيقي در دست نيست. فعلا فقط مي گويند.
دفاعهاي پشت سر هم
اگر طوفاني مشابه كاترينا رخ ندهد، در هفته اول مهرماه، 4 نفر از دانشجويان كتابداري از رساله هاي خود دفاع خواهند كرد. اميدواريم كه بتوانيم چكيده رساله هاي آنها را نيز منعكس كنيم. آقايان زوارقي، بيرانوند و جهانشاهي مدافعان رساله خود خواهند بود.
معرفي نسخه هاي خطي به يونسكو
يونسكو از كتابخانه هاي جهان خواسته است كه اسناد و گنجينه هاي مكتوب خود را براي ثبت در فهرست خاطرات جهاني يونسكو، حداكثر تا 22 اسفند 84(31 مارس) به دبيرخانه اين دفتر ارائه دهند. كتابخانه مجلس ايران كه در حال وظيفه نگهداري بيش از 23هزار نسخه خطي و مجموعه اي از نفيس ترين آثار و اشياي موزه اي ايران را برعهده دارد، رايزني هاي خود را براي معرفي آثار موزه اي خود براي ثبت در فهرست خاطرات جهاني يونسكو آغاز كرد. روزنامه ايران، 16 شهريور.
تبدیل مرکز به پژوهشگاه
مطلع شدیم که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارتقاء گرفته و به پژوهشگاه تبدیل شده است. مبارک است.

/ 0 نظر / 65 بازدید