مهندسی فناوری اطلاعات دردانشگاه اميرکبير

 اگرمی خواهيد درمورد دروسی که دراين رشته تدريس می شود به اين آدرس سری بزنيد. البته برخی ازدروس را ذکرمی کنيم خدمتتان.

مبانی فن آوری اطلاعات 3مهندسی فن آوری اطلاعات 3تجارت الکترونیک 2مدیریت و کنترل پروژه های فن آوری اطلاعات 3برنامه ريزی استراتژيک فن آوری اطلاعات 3مهندسی فن آوری اطلاعات (2) 3گرافيک کامپيوتری 3اصول و مبانی مدیریت 3محیط های چند رسانه ای 3پروژه فن آوری اطلاعات 3کار آموزی

/ 0 نظر / 61 بازدید